Vyjádření města k událostem ve Francii dne 13. 11. 2015

zveřejněno: 16. 11. 2015

Před městským úřadem byla dnes vyvěšena vlajka Francie společně s vlajkou smuteční. Ve 12:50 se pak na tomto místě setkali radní Města Žďáru nad Sázavou s dalšími hosty, aby společně uctili památku obětí tragických událostí v Paříži, ke kterým došlo v pátek 13. listopadu a zároveň si i přítomní připomněli nadcházející 17. listopad, Den boje za svobodu a demokracii.

Město Žďár nad Sázavou má s Francií pevné přátelské vztahy díky mezinárodnímu partnerství s francouzským městečkem Cairanne, do kterého starosta města Zdeněk Navrátil společně s místostarostou Josefem Klementem zaslali oficiální kondolenční dopis v tomto znění:

 

Vážený pane starosto, drazí občané Cairanne, milí francouzští přátelé,

hluboce nás zasáhly tragické události, ke kterým došlo v pátek 13. listopadu ve Vašem hlavním městě Paříži. Společně s celou Českou republikou odsuzujeme tento nelidský čin namířený proti bezbranným, pokojným občanům Vaší země. Chápeme jej jako útok na hodnoty, na kterých stojí naše evropská civilizace, na hodnoty z nichž mnohé se zrodily právě ve Vaší zemi.

Chceme Vám i celé Francii vyjádřit, jako občané města Žďáru nad Sázavou, naši plnou lidskou účast a podporu ve chvílích pro Vás tak těžkých.

Zůstáváme v myšlenkách s Vámi.

 

Za občany města Žďáru nad Sázavou,

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města

Ing. Josef Klement, místostarosta