Vyjádření Rady města k rezignaci ředitele PO Poliklinika

zveřejněno: 21. 2. 2017

Rada města je zřizovatelem příspěvkových organizací, kterých je ve městě celkem 12. Z toho vyplývá, že zákonnou povinností rady je kontrolovat řádné fungování těchto organizací ve prospěch všech občanů našeho města. 

Jako starosta garantuji, že rada města přistupuje ke všem organizacím a jejich ředitelům shodně, a to v souladu se schválenými  pravidly města k řízení PO.  Jménem rady města tedy zásadně odmítám nařčení z úst opozičního zastupitele a ředitele polikliniky Michala Zrůsta, MSc., MBA, že tomu tak v jeho případě není. 

Zaráží mne forma, jakou ředitel svou rezignaci podal. Jako starosta jsem se o ní dozvěděl z hromadné elektronické pošty a z médií. Navíc jsem velmi překvapen rozporem, který panuje mezi vysvětlením, jež podal ředitel mně osobně, a jeho vyjádřeními, která sděluje veřejnosti. 

Pan ředitel Zrůst dlouhodobě usiloval o získání manažerského postu v centrále VZP, kam by měl v průběhu jara nastoupit. Rada města situaci vnímá tak, že pan ředitel a zároveň opoziční zastupitel tak využil svůj dlouhodobě plánovaný odchod k naplnění svých osobních politických ambicí.

Rada města, jako zřizovatel příspěvkových organizací, se po pečlivé diskusi v loňském roce rozhodla, že každý jmenovaný ředitel příspěvkové organizace by si měl pravidelně obhájit výsledky své práce. Jednou za šest let bude tedy nově vyhlášeno výběrové řízení, do kterého se samozřejmě může stávající ředitel automaticky přihlásit. Ten má vždy velkou výhodu díky svým zkušenostem a znalosti dotčené problematiky. Zároveň je to pro každého ředitele impuls, aby se mimo všední rutinu opět zamyslel nad koncepčními materiály, představil svoje vize a prezentoval své krátkodobé i dlouhodobé plány. Považujeme to za systémové, seriózní, férové a pro fungování každé příspěvkové organizace přínosné.  Zdůrazňuji, že je to povinnost pro ředitele všech neškolských příspěvkových organizací ve městě. Žádný ředitel by si neměl myslet, že jeho jmenování mu zajišťuje vedoucí funkci na dobu neurčitou bez ohledu na výsledky jeho práce. Politickou interpretaci těchto pravidel při dlouhodobě připravovaném odchodu ředitele Zrůsta na pozici v centrále VZP, považuje rada města za jejich nevkusné zneužití.

Práce pro město či jeho příspěvkové organizace musí být vždy na prvním místě. Politická příslušnost či osobní ambice by tedy neměly mít vyšší prioritu. Z dnešního pohledu musí rada města bohužel konstatovat, že pan ředitel Zrůst nebyl schopen tento základní princip respektovat.

Jménem Rady města Žďáru nad Sázavou

Zdeněk Navrátil - starosta města