Výměna průkazů osob se zdravotním postižením v roce 2015

zveřejněno: 1. 2. 2015

S účinností od 1. 1. 2015 vstoupila v platnost novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Tato novela upravuje popis, jak bude v roce 2015 probíhat výměna průkazů osob se zdravotním postižením (dále jen průkaz OZP). Výměna nebude probíhat ve správním řízení a nebude třeba nového lékařského posouzení. Osobám, které jsou poživateli příspěvku na mobilitu (měsíční dávka ve výši 400 Kč), zašle příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR písemnou výzvu k prokázání nároku na průkaz OZP s informací o způsobu prokázání tohoto nároku a informací o uvedení nebo doložení dalších skutečností nezbytných pro vydání průkazu OZP. Výzva se doručuje do vlastních rukou. Osoby, které nejsou poživateli příspěvku na mobilitu, ale jsou držiteli průkazu OZP, si musí o výměnu tohoto průkazu žádat sami bez vyzvání u příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR. Krajské pobočky Úřadu práce ČR začnou s výměnou průkazů OZP od dne 1. 4. 2015. V současné době nejsou nové průkazy OZP k dispozici a stále jsou vydávány dočasné průkazy.

Mění se průkazy mimořádných výhod, které vydaly okresní nebo městské úřady a ve výjimečných případech i krajské pobočky Úřadu práce ČR:

Dále se mění dočasné průkazy vydané krajskými pobočkami Úřadu práce ČR:

Výměnu všech těchto průkazů je nutné provést nejpozději do 31. 12. 2015 na krajské pobočce Úřadu práce ve Žďáře nad Sázavou, ulice Strojírenská 2210/28, ve třetím patře u paní Plíškové a paní Polanské.