Žáci zkoumají, jak adaptovat město na změnu klimatu

zveřejněno: 7. 10. 2015

Základní školy Komenského, Palachova a Biskupské gymnázium se v září 2015 zapojily projektu Adaptace sídel na změnu klimatu. Žáci spolu se svými pedagogy mají za úkol prozkoumat své město a na základě svého badatelského výzkumu navrhnout konkrétní místní adaptační opatření, aby se město lépe připravilo na dopady častějšího výskytu extrémních klimatických jevů.

>> Tisková zpráva