Město Žďár n. S. vyhlašuje záměr na pronájem prostor sloužících podnikání

zveřejněno: 31. 7. 2018

Rada města prodlužuje vyhlášený zámer na pronájem časti prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č. p. 165, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č. or. 1 ve Žďáře nad Sázavou  >> více ...

Rada města prodlužuje vyhlášený zámer na pronájem časti prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č. p. 294, který je součástí pozemku parc. č. 1, ve Žďáře nad Sázavou (radniční restaurace)  >> více ...