Zápis pozemků pro řadové rodinné domy – Klafar III

zveřejněno: 19. 9. 2017
informace pro zájemce

Zápis se provádí na majetkoprávním odboru ve 4. poschodí, dveře č. 103.

Pořadová čísla k zápisu budou vydávána informační kanceláří v přízemí městského úřadu v pondělí dne 2.10.2017 od 15,00 hod.

Zájemci předloží na majetkoprávním odboru pořadové číslo, které obdrží v informační kanceláři. Dále zájemci předloží potvrzení o zaplacení částky ve výši 50.000 Kč.

Zájemci budou zapisovat pozemky jednotlivě v pořadí dle obdržených pořadových čísel. Zápis pozemků je závazný.

Pokud bude osoba zapisovat pozemek pro jiného zájemce, předloží Plnou moc pro tento zápis.

V případě, že zájemce o pozemek uhradil částku ve výši 50 000 Kč, ale nezapíše pozemek (např. z důvodu, že jím vybraný pozemek je již obsazen) částka 50 000 Kč mu bude vrácena na účet, ze kterého byla zaslána.

Bude zapsáno 26 zájemců + 5 náhradníků