Zatraktivnění městské hromadné dopravy

zveřejněno: 31. 3. 2015

Zapojte se i vy! Sdělte nám vaše postřehy a názory týkající se městské hromadné dopravy ve Žďáře nad Sázavou. Své náměty můžete zasílat na adresu mhd@zdarns.cz, nebo osobně odevzdat v informační kanceláři městského úřadu.

 

 

V průběhu dubna zahájí svoji činnost Pracovní skupina pro zatraktivnění MHD, která byla zřízena starostou města Zdeňkem Navrátilem. Cílem pracovní skupiny je zlepšit fungování MHD včetně jejího možného zapojení do integrovaných dopravních systémů tak, aby byla moderní, atraktivní a plnohodnotnou službou pro všechny obyvatele Žďáru nad Sázavou a návštěvníky města.

Členy pracovní skupiny kromě zástupců odboru dopravy, odboru komunálních služeb a společnosti ZDAR, a.s. jako provozovatele MHD jsou radní Martin Mrkos a Radek Zlesák, dále docent Pavel Drdla z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, který je obyvatelem našeho města a problematice žďárské MHD se dlouhodobě věnuje.

V této souvislosti by pracovní skupina ocenila spolupráci s občany. Po celou dobu jejího fungování bude aktivní email mhd@zdarns.cz, kam lze zasílat podněty. Řadu informací a podkladů ke žďárské MHD lze pak najít na adrese www.zdar.cz nebo www.mhd-zr.xf.cz.

V dubnu bude pracovní skupina pro žďárskou MHD identifikovat stávající silné a slabé stránky či budoucí příležitosti a rizika. Pracovní skupina uvítá, pokud k dubnovému programu aktivní občané zašlou své postřehy a názory.