Záznam ze setkání s občany ze dne 1. 4. 2015

zveřejněno: 20. 5. 2015

Setkání vedení města s občany na všeobecné téma proběhlo ve středu 1. dubna 2015. S občany přišel diskutovat starosta města Zdeněk Navrátil, místostarosta města Josef Klement, vedoucí odboru komunálních služeb Jaroslav Kadlec, vedoucí odboru sociálního Petr Krábek, vedoucí městské policie Martin Kunc a vedoucí dopravního inspektorátu Zdeněk Kubík.