Žďárská pouť 2018

zveřejněno: 3. 5. 2018

Základní informace

Termín: 11. - 13. května 2018

Organizační zajištění
Organizátor: odbor komunálních služeb MěÚ
Kancelář pořadatelů bude jako každý rok ve vchodu zimního stadionu a od pátečního odpoledne v ní bude stálá služba.
Spolupráce s městskou policií funguje jak při najíždění atrakcí, tak v průběhu poutě samotné. Úklidová firma Úsvit bude zajišťovat každodenní úklid celého areálu poutě, firma AVE zajistí rozmístění a vyvážení kontejnerů na odpad.
Mobilní WC budou umístěna jak v areálu stadionu (6ks), tak na poutním místě na Zelené hoře (2ks), jejich použití bude zdarma a samozřejmostí je průběžný servis. Návštěvníkům budou k dispozici také veřejné toalety v budově zimního stadionu.

Atrakce:
Atrakcí bude jako vždy okolo stovky, cca 40 velkých a 60 malých, stánků 200.
Návštěvníci zde opět najdou své oblíbené atrakce, jako visutý kolotoč, centrifugu, „EXTREM-BOOSTER“, adrenalinové atrakce katapult či „FACTOR X“, „BREAK DANCE“,ti menší např. tradiční létající labutě, autodromy, “Aquazorbing“ (koule na vodě), houpačky, mini i maxiskluzavky, kolotoče a bobové dráhy, oblíbenou lochnesku, strašidelný zámek, dětské jízdárny s poníky a spoustu dalších. Chybět nebude ani loňská novinka Avengers, otáčející a naklápějící se atrakce – lavice – s vodními a ohnivými efekty.

Atrakce budou provozovány podle následujícího režimu: 

  • v úterý 8. 5. 2018 do 20.00 hod., zcela bez ozvučení
  • ve středu 9. 5. 2018 do 20.00 hod., bez hudby (povoleny jsou pouze krátké zvukové zkoušky při instalaci – až od 14.30 hod.)       
  • ve čtvrtek 10. 5. 2018 s hudbou od 14.30 do 19.00 hod., poté bez hudby do 20.30 hod.
  • v pátek 11. 5. 2018 a v sobotu 12. 5. 2018 s hudbou nově do 22.00 hod.,(v pátek až od 14.00 hodin), poté bez hudby do 24.00 hod.
  • v neděli 13. 5. 2018 s hudbou do 19.00 hod., bez hudby do 21.00 hod.

 

Dopravní omezení:

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor komunálních služeb upozorňuje občany, že v době od 7. 5. 2018 do 14. 5. 2018 včetně budou z důvodu konání tradiční žďárské pouti uzavřena parkoviště u Sport–Baru a podél komunikace vedoucí na Klafar na ulici Libušínská. Žádáme občany, kteří využívají tato parkoviště, aby v uvedené době využili jiná parkoviště ve městě (zejména parkoviště u Domu kultury, u České pojišťovny, pod Lidlem a centrální parkoviště). Umožněno bude i parkování na komunikaci z Libušína na Klafar, která bude v době pouti neprůjezdná (pro chodce průchozí zůstane).

Upozorňujeme  řidiče  automobilů,  využívající výše uvedená parkoviště na ul. Libušínská, na nutnost vyklizení zmíněného prostoru do pondělí 7. 5. 2018 do 7:30 hod.!

Dále v době od 7. 5. do 14. 5. 2018 bude zakázán vjezd nákladních vozidel do ulice Šípková a do částí ulic Libušínská a Studentská.

Uzavírka místní komunikace v souvislosti s konáním tradiční žďárské pouti  od 7. 5. do 14. 5. 2018

  • Ulice Libušínská v úseku od křižovatky s ulicí Dolní a Jungmannové (u „forda“) po mostek přes tok Staviště (u č.or. 46) – délka uzavírky cca 150 m
  • Ulice Sázavská v úseku od křižovatky s ulicí Libušínská (v místě dřívějšího DDH) směrem k mostu přes řeku Sázavu na cca úroveň sportovní haly – délka uzavírky cca 60 m
  • Ulice Jungmannova – místní komunikace v úseku od silnice I/37 k zimnímu stadionu – délka uzavírky cca 120 m.

Navržená trasa objížďky:
po silnici I/37 a I/19 – ulicemi Jungmannova, Dolní, Žižkova a Brodská a po místních komunikacích – ulicemi Libušínská, Revoluční, Libická, Sázavská, Uhlířská a Okružní horní ve Žďáře nad Sázavou; objížďka bez značení s využitím místní znalosti.

 

Speciální provoz MHD ŽĎÁR

Po dobu od 7. 5. do 14. 5. 2018 včetně dojde ke zrušení zastávek MHD Libušínská, Libická a Sázavská.

Pod dobu zrušení je možné využít náhradních zastávek :
místo zastávky Libušínská
- linka č. 1 - nejbližší zastávka Studentská
- linka č. 4 - nejbližší zastávka Wonkova, Žižkova
- linka č. 5 - nejbližší zastávka Havlíčkovo nám.
- linka č. 8 - nejbližší zastávka Wonkova

místo zastávky Libická        
- linka č. 1 - pro spoje č. 3 a 5 je zrušena pro druhý průjezd, pro spoj č. 2 je náhradní zastávkou Brodská, obch. domy 
- linka č. 3 - náhradní zastávka Brodská, obch. domy
- linka č. 8 - náhradní zastávka Brodská, obch. domy

Zastávka Sázavská   - zrušena bez náhrady

 

Mapka pouti