Zimní údržba

zveřejněno: 9. 1. 2019

Vážení občané,
děkujeme všem za pochopení a trpělivost při aktuálním postupu zmírňování dopadů sněžení a obecně klimatických podmínek. Sněhový příděl je sice vítán milovníky zimních sportů, nicméně provoz města a pohyb po něm bohužel významně omezuje. Jak příslušní pracovníci města, tak jeho dodavatelé se aktivně podílejí a zapojují s plnou možnou a dostupnou kapacitou (strojní i lidskou) do údržby komunikací. Děkujeme i těm, kteří se do úklidu jednorázově zapojují.
Jednotlivé podněty doručované na toto téma za aktuálních podmínek není možné takto jednotlivě řešit. Jejich obsah nadále individuálně vyhodnocujeme pro nasměrování a zlepšení údržby. Údržba probíhá postupně dle priorit a aktuálního stavu.
Doporučujeme pohyb po městě přizpůsobit aktuálním podmínkám a dbát při něm zvýšené opatrnosti.

Děkujeme za pochopení

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb