Změny linkového vedení MHD v souvislosti s konáním tradiční žďárské pouti

zveřejněno: 27. 4. 2018
od 7. 5. do 14. 5. 2018

V souvislosti s konáním tradiční žďárské pouti a souvisejícími dopravními omezeními dochází k následujícím změnám ve vedení MHD:

Po dobu od 7. 5. do 14. 5. 2018 včetně dojde ke zrušení následujících zastávek MHD:

- Libušínská
     - linka č. 1 - nejbližší zastávka Studentská
     - linka č. 4 - nejbližší zastávka Wonkova, Žižkova
     - linka č. 5 - nejbližší zastávka Havlíčkovo nám.
     - linka č. 8 - nejbližší zastávka Wonkova

- Libická
     - linka č. 1 - pro  spoje  č. 3  a  5  je  zrušena pro druhý průjezd, pro spoj č. 2 je 
                         náhradní zastávkou Brodská, obch. domy
     - linka č. 3 - náhradní zastávka Brodská, obch. domy
     - linka č. 8 - náhradní zastávka Brodská, obch. domy

- Sázavská
     - zrušena bez náhrady