Změny linkového vedení MHD ŽĎÁR od 1. 7. 2017

zveřejněno: 23. 6. 2017

Odbor komunálních služeb informuje, že od soboty 1. února 2020 operativně dochází k následujícím časovým posunům některých spojů.

Jedná se o:

linka 1 - spoj č. 4 je zpožděn o 5 minut (odjezd z výchozí zastávky 14:05, příjezd do cílové zastávky 14:09)

                   -  spoj č. 3 je zpožděn o 5 minut (14:15 – 14:44)

linka 6 - spoj č. 4 je zpožděn o 4 minuty (14:45 – 15:17)

Jde v podstatě o navrácení časů do poloh platných v roce 2019. Důvodem je, že časové úpravy k 1. lednu 2020 sice pomohly zlepšit oběh vozidel, ale bohužel cestující po ukončení směny nestíhali upravené časy.

 

Jízdní řády od 1. 1. 2020

 

 


>> Aktuální jízdní řády