Změny v linkovém vedení MHD Žďár – již od 1. července 2017

zveřejněno: 4. 7. 2017

AutobusDevět barevně odlišených autobusových linek označených čísly 1 až 9 začne prvním červencovým dnem brázdit ulice Žďáru. Provoz MHD Žďár v této podobě bude probíhat ve zkušebním provozu od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017. Během této doby budou sbírány případné připomínky, návrhy na doplnění či změny v provozu MHD Žďár.
Své připomínky mohou občané směřovat na pracovníky odboru komunálních služeb nebo přímo dopravci – firmě ZDAR.

V provozu je speciálně také e-mail: mhd@zdarns.cz, kam je možné připomínky a návrhy směřovat.

Příprava změn linkového vedení MHD Žďár začala již v roce 2015, a to pod taktovkou pracovní skupiny pro zatraktivnění MHD. Nejdříve došlo k rozsáhlému průzkumu mezi obyvateli, poté bylo na dopravních odbornících, aby navrhli optimální složení a trasování linek. Z množství dat, která se podařilo získat, bylo zjištěno, odkud a kam se lidé přepravují nejčastěji a naopak, aby mohlo dojít k co největšímu přizpůsobení se jejich potřebám a zároveň přibyli další cestující. „Z průzkumu například vyplynulo, že největší přepravní potenciál je mezi nádražím a průmyslovou zónou, mezi nádražím a Klafarem, či nádražím a Libušínem, respektive mezi zastávkou u Žďasu a Libušínem či Stalingradem," sdělil starosta města Zdeněk Navrátil, který byl členem pracovní skupiny. Data z průzkumu zpracovala pro město Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice. Prvními výstupy z pracovní skupiny pro zatraktivnění MHD bylo zavedení síťové jízdenky na 24 hodin a zprovoznění aplikace KDYPRIJEDE.CZ s využitím pro počítače, mobilní telefony nebo monitory na místech s větším počtem potenciálních cestujících. Pro tuto aplikaci byly na označníky zastávek doplněny QR kódy pro vyhledání spojení pomocí mobilních telefonů, dále byly spuštěny oficiální internetové stránky MHD. „Cílem bylo městskou hromadnou dopravu zpřehlednit a zpravidelnit u zásadních linek tak, aby si lidé nemuseli pamatovat hodiny, ale jen minuty, kdy jim jejich spoj jede, a také obsloužit nové lokality ve městě," doplnil starosta města Zdeněk Navrátil. Město Žďár nad Sázavou koncem března vyhlásilo soutěž o logotyp připravovaného linkového vedení MHD Žďár. Soutěž probíhala od 20. března 2017 do 2. dubna 2017. Celkem do soutěže přišly návrhy od patnácti účastníků. V soutěži o logotyp MHD ŽĎÁR nakonec zvítězil návrh Milana Kozla.

Více o změnách MHD zde.