Zpracování Strategie rozvoje města se blíží ke svému závěru

zveřejněno: 16. 6. 2016
závěrečné setkání - 21. 6. 2016

Přijďte na závěrečné setkání – již v úterý 21. června 2016 v předsálí Kina Vysočina od 18.00 hodin.

V současné době probíhají ve městě práce na projektu Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou. Strategický plán bude zaměřen na období let 2016 – 2028. Stane se klíčovým dokumentem zaměřeným na plánování ekonomického a sociálního rozvoje města. Bude analyzovat různé oblasti a problémy ve městě a sloužit jako nástroj koordinace rozvojových aktivit.

Nový strategický plán bude navazovat na předchozí strategický plán rozvoje města z roku 2007 a bude sloužit jako podklad pro rozhodování veřejné správy města o realizaci aktivit vedoucích k udržitelnému rozvoji s využitím vnitřního potenciálu města Žďár nad Sázavou. V souvislosti s přípravou Strategického plánu města byla pracovními skupinami vytvořena vize města, která vyjadřuje základní představu o jeho budoucím rozvoji. Součástí strategického plánu, resp. vize města, bude také tzv. slogan města (motto), který by měl v několika slovech vystihnout charakter našeho města, vztah k němu a jeho žádoucí rozvoj. Stanovení sloganu je velmi důležité, zejména pro posílení marketingu města. V průběhu zpracování strategického plánu bylo navrhováno mnoho variant znění sloganu města, na základě kterých řídící skupina ve spolupráci s pracovními skupinami vybrala tři varianty, o kterých hlasovali od 5. dubna do 16. května občané města.

Jednalo se o:
1. Žďár nad Sázavou – srdce Vysočiny – počet hlasů v anketě: 84.
2. Žďár nad Sázavou – hvězda Vysočiny – počet hlasů v anketě: 105.
3. Jsem Žďár – Jsem domov – počet hlasů v anketě: 22.

Celkem se do ankety zapojilo 211 občanů. Hlasovat bylo možné prostřednictvím dubnového čísla Žďárského zpravodaje, ve kterém byl hlasovací lístek a podrobné informace, ale také na internetu, na webových stránkách města.

Pozvánka: V úterý 21. června 2016 se v předsálí Kina Vysočina od 18.00 hodin uskuteční veřejné projednání finální strategie. Přijďte se seznámit s novou Strategií rozvoje našeho města!