Zvolení členů osadního výboru v místní části Stržanov

zveřejněno: 8. 11. 2017

Zastupitelstvo města na svém 24. zasedání dne 2. 11. 2017 na základě ankety k určení členů osadního výboru, která proběhla 6. 10. 2017 ve Stržanově, odsouhlasilo návrh a zvolilo za členy osadního výboru:
paní Olgu Strašilovou - předsedkyni, paní Martinu Němcovou, paní Petru Matulkovou, pana Adama Jelínka,  pana Milana Zicha.