Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele (pan starosta a pan místostarosta) můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

Pokud byste chtěli svůj dotaz, případně tip doplnit fotografiemi, určením místa v mapě využijte prosím Lepší místo www.lepsimisto.cz

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 21. 5. 2018
Dotaz: Dobrý den,chci poděkovat za nové dětské hřiště na Libušíně. V pátek no dělníci zadělali páskami se zákazem vstupu,ale lidé ho už používají i když je napomene.Bylo by možné ho ještě lépe zabezpečit,než se bude moci používat po schválení dělníky.A ještě by bylo třeba dodat odpadkový koš.
Odpověď: (23. 5. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
s dodáním odpadkového koše počítáme. Zabezpečení je odpovídající, bohužel ale nezabrání neukázněnosti lidí.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

Datum: 22. 5. 2018
Dotaz: Děkuji za odpověď k chystané VDV.Co udělalo město kromě dopisu s připomínkami k obsáhlým nedostatkům a nedodělkům zaslaným na Krajský úřad ?...
Odpověď: (22. 5. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane, kromě zaslaného dopisu s připomínkami k jízdním řádům proběhlo osobní jednání ohledně přípravy podmínek možného napojení městské MHD do VDV s krajským odborem dopravy, proběhla telefonická a mailová komunikace na dané téma. Jedná se nejen o jízdní řády, ale i o tarifní podmínky, provozní podmínky, způsob odbavení cestujících, požadavky na technické vybavení vozů MHD, napojení na jiné IDS... Poslední komunikace na toto téma proběhla v měsíci dubnu. V případě bližšího zájmu o dané téma Vám navrhuji osobní schůzku na MÚ, kde bychom podrobněji osobně probrali případné Vaše konkrétní připomínky a náměty.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 21. 5. 2018
Dotaz: Dobrý den, minulý týden se někdo ptal na chystanou Veřejnou dopravu Vysočiny. Na stránce http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/priprava-systemu-verejne-dopravy-vysociny-a-novych-jizdnich-radu-pro-kraj-vysocina jsem si přečetl připomínky města cestou pana starosty, které jsou velmi závažné. Kdy městu kraj odpoví na připomínky nebo už na to nebude odpovídat, když jízdní řády schválili? Na odkazované internetové stránce Kraje Vysočina jsou totiž jízdní řády tajné!!
Odpověď: (22. 5. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
požádali jsme kraj o sdělení, zda a jak se s připomínkami města vypořádal. Jakmile nám budou známy aktualizované jízdní řády, jsme připraveni je zveřejnit. V případě zájmu o dané téma doporučuji obrátit se přímo na odbor dopravy KrÚ, který připravuje VDV - kontakt: http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/oj/odbor-dopravy-a-silnicniho-hospodarstvi
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 21. 5. 2018
Dotaz: Hezký den, jak čtu Vaši odpověď k dotazu k Veřejné dopravě Vysočiny, tak jen kroutím hlavou. To mi připadá jako stav před více jak 30 lety, kdy se cestou subordinace něco připomínkovalo a nadřízený orgán připomínky v lepším případě hodil do koše. Jak je možné, že když v lednu pošlete poštou připomínky, tak za 4 měsíce není schopen nebo ochoten nikdo odpovědět? Přece Žďár je okresní město! Za této situace bych souhlasil s Vašim názorem, že za této situace bych se členstvím MHD ZR byl opatrný, že?
Odpověď: (22. 5. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
požádali jsme kraj o sdělení, zda a jak se s připomínkami města vypořádal. Jakmile nám budou známy aktualizované jízdní řády, jsme připraveni je zveřejnit. V případě zájmu o dané téma doporučuji obrátit se přímo na odbor dopravy KrÚ, který připravuje VDV - kontakt: http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/oj/odbor-dopravy-a-silnicniho-hospodarstvi
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 22. 5. 2018
Dotaz: Na http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/priprava-systemu-verejne-dopravy-vysociny-a-novych-jizdnich-radu-pro-kraj-vysocina odkazujete na přílohu 1 pod https://samosprava.kr-vysocina.cz/material/ZK-03-2018-44. Ale jak se mám podívat, jestli kraj aspoň některý připomínky města k jízdním řádům vzal v úvahu, když je to neveřejné? Můžete si z kraje vyžádat poslední verzi schválených jízdních řádů a dát je na web města? Takto je to nepoužitelná informace. Děkuji Vám.
Odpověď: (22. 5. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
požádali jsme kraj o sdělení, zda a jak se s připomínkami města vypořádal. Jakmile nám budou známy aktualizované jízdní řády, jsme připraveni je zveřejnit. V případě zájmu o dané téma doporučuji obrátit se přímo na odbor dopravy KrÚ, který připravuje VDV - kontakt: http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/oj/odbor-dopravy-a-silnicniho-hospodarstvi
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 23. 4. 2018
Dotaz: Dobrý den na ulici Nádražní 2130-2131barak bylo zrušeno pískoviště a před barákem mi bylo slíbeno že bude vystaveno hřiště chci se zeptat jestli to tak bude a kdy se tak stane děkuji? Jelikož se to zde omlazuje a aut jezdí hodně !
Odpověď: (22. 5. 2018 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den paní Kvapilová,
nepodařilo se nám zjistit, kdo v této věci jednal a co bylo dohodnuto, proto prosím, aby jste kontaktovala přímo Ing.Evu Křesťanovou, tel.č. 566 688 184 nebo email: eva.krestanova@zdarns.cz, z odboru komunálních služeb, která správu hřišť zajišťuje.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Předmět: potkani
Datum: 19. 5. 2018
Dotaz: Dobrý den.
Chtěla bych nahlásit neustálý výskyt potkanů v ulici Nezvalova. Tentokrát máme před domem č.2089/14 díru blízko vchodu do domu a propadává se tam i dlaždice. Je to nechutné a nebezpečné pro děti. Dá se s tím, prosím, něco dělat?
Děkuji
Odpověď: (21. 5. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
děkujeme za informaci. Položení deratizační nástrahy zajistíme. Doporučujeme, aby si správce domu nechal prověřit stav kanalizační přípojky, protože výskyt hlodavců je v její těsné blízkosti.
S pozdravem
Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky

Datum: 16. 5. 2018
Dotaz: Též mě zaujalo to, jak lidi navrhují nahradit částečně linku 5 za linku 6. Dávám jim za pravdu, má to hlavu a patu, protože linka 6 toho objede mnohem víc jak linka 5. Odpovídáte, že oběhy kilometrů vozidel se musí nechat. Asi tím myslíte, že linka 5 je kratší jak linka 6. Ale můžu vám s klidem v duši napsat, že raději budeme mít třikrát linku 6 než čtyřikrát linku 5, nebo jak ten poměr vzdáleností je. Kdyby se to povedlo, tak by se tím trochu zlepšily problémy, co jsou od změny od ledna. Děkuji
Odpověď: (21. 5. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane
Děkujeme za námět, bude projednán pracovní skupinou pro MHD.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Datum: 14. 5. 2018
Dotaz: Dobrý den, kdo bude čistit rychlobruslařský ovál od olejových skvrn? Ovál je i zničen od těžkých aut vyjeté koleje do nového povrchu, zničen od atrakcí rozježděné patníky a nehorázný smrad a skvrny. Kdo bude uklízet? Stánkaři odjeli a zůstal nehorázný nepořádek zametací vůz ty skvrny nevyčistí.
Odpověď: (21. 5. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
ovál je multifunkční a je určen nejen pro sport, ale i pro konání pouti a jiných akcí. Úklid po pouti proběhl v pondělí a úterý, dočištění ještě probíhá.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Předmět: dvůr Libušín
Datum: 20. 5. 2018
Dotaz: Proč se v pátek nepracovalo ve dvoře Libušín, dali tam pentli a nikdo tam nepracoval.Mají tam mnoho nedodělků, u smrku nemají dodělány dlaždice, v zadní zatáčce nemají dodělané dlaždice, které jsou nutné, aby se vyhnulo auto velkému popelářskému autu, nedosypáno, úpravy žádné, mohli odstranit ten starý beton po starém pískovišti. Je nutné tam dodat i keře, popř. stromky,aby vše bylo ucelené a hezké, zeleň nutná, již si to tam zkracují chodci středem, jinak zatím mnoho nedodělků.
Odpověď: (21. 5. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
práce ještě nejsou dokončeny. Po vytrvalém dešti nebylo možno pracovat s mokrou zeminou. Ta se po dosypání oseje trávou. Potom budou vyznačena podélná parkovací stání a osazeno dopravní značení. Časově omezené stání bude umožněno pouze na vyznačených parkovacích místech v rovných úsecích. Další úpravy prostoru nejsou v současné době v plánu.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb