Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

Pokud byste chtěli svůj dotaz, případně tip doplnit fotografiemi, určením místa v mapě využijte prosím Lepší místo www.lepsimisto.cz

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Předmět: sečení
Datum: 3. 10. 2018
Dotaz: Dobrý den, včera začali séct na Libušíně a tradičně neposekli svah u nových herních prvků, před vchoddy 18,20,22, stalo se to již poněkolikáté.Nutno zkvalitnit jejich práci a tyto plochy doséct,včetně shrabání posekané trávy, kdy jí mnohdy nechávají na místě.Nelíbí se mi tato jejich nekvalitní práce, doufám, že jim platíte až po kvalitně odvedené a zkontrolované práci.Mimochodem mnohé ostrůvky trávy na Libušíně nemají ještě posekané,doufám, že na to nezapomněli.
Odpověď: (5. 10. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
sečení travnatých ploch na Libušíně ještě není dokončeno. Kontrola sečení v této lokalitě proběhne po uceleném předání této lokality firmou. Pokud po předání budou zjištěny nedosečené plochy v této lokalitě, budou tyto nedodělky odstraněny.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

Datum: 2. 10. 2018
Dotaz: Dobrý den, letos jsem si koupil nový motocykl a v červnu přihlásil do evidence vozidel. Na STK jsem měl jít za čtyři roky (ode dne registrace). Nyní je tato doba prodloužena u nových motocyklů na 6 let. Pokud dojdu na úřad s technickým průkazem, tak mi můžete lhůtu pro provedení další STK prodloužit? Dnes k tomu prý vyšla nová ministerská vyhláška. Stejně tak prý jde prodloužit STK z 2 na 4 roky u starších moto.
Odpověď: (4. 10. 2018 - odbor dopravy):
Vyhláška nevyšla, pouze jsme obdrželi "Informaci MDČR" k této legislativní změně. Silniční vozidlo zapsané do registru silničních vozidel a přistavené k pravidelné technické prohlídce do 1. 10. 2018 tedy provozovatel přistaví k pravidelné technické prohlídce v termínu, který stanovuje novela zákona. Pro provozovatele je dána možnost požádat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností o vylepení kontrolní nálepky a provedení zápisu do technického průkazu silničního vozidla.
Žadatel předloží:
- technický průkaz silničního vozidla,
- registrační značku,
- žádost používanou pro změnu ostatních údajů v registru silničních vozidel.
Obecní úřad:
- zapíše prodloužení platnosti technické prohlídky do technického průkazu silničního vozidla,
- vylepí kontrolní nálepku,
- provede kontrolu a opravu platnosti technické prohlídky v registru silničních vozidel.

Pak je tu ještě jedna pohodlnější možnost - pokud provozovatel o tento úkon nepožádá, lhůta následující technické prohlídky bude podle novely zákona rovněž prodloužena o 2 roky, a to bez ohledu na údaje vyznačené na kontrolní nálepce a v technickém průkazu silničního vozidla.

Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy

Datum: 3. 10. 2018
Dotaz: Dobrý den, počításe v zadání na nějaké workoutové prvky pro dorost a dospělé?
Hrazdy, bradla..
Příp. nějaké parkurové překážky tak, aby zde bylo možno távit aktivně více času jako nyní na balíkách..
Na pilák mimo sezónu nikdo nechodí a je tam vše co uvnitř města chybí, včetně discgolfu..
Děkuji za odpověď.
Odpověď: (4. 10. 2018 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Libore,
participace a workshopy Strategie Farská humna nad zadáním budou teprve probíhat, a informace o termínech budou v předstihu zveřejněny.
Workoutové prvky a parkur jsou navrženy u skateparku za sportovní halou.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová

Datum: 23. 9. 2018
Dotaz: Dobrý den, na této křižovatce při odbočování do leva z Brněnské na Smetanku mají chodci na Smetance zelenou a tyto odbočující auta z Brněnské se velmi často snaží odbočit rychleji než se rozjedou protijedoucí vozidla. Nekoukají přitom ale na chodce a již několikrát jsem byl svědkem "skorostřetu" na tomto místě. Budeme čekat až se něco stane? Nebylo by lepší přidat další semafor pro odbočující pruh podobně jako je na křižovatce před stadionem? Nebo hledat jiné řešení?
Odpověď: (2. 10. 2018 - odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Vážený pane, křižovatka pracuje dle platných předpisů a dosud nebylo k tomuto nastavení zásadních připomínek ze strany veřejnosti či Policie ČR. I když tuto situaci známe, tak určitě není úkolem města investovat a předělávat zaběhnuté věci kdykoli někdo něco „podělá“ či poruší. V současné době se připravuje v rámci tzv. telematiky a smart city obnova zařízení semaforů, tento problém bude konzultován při výsledném nastavení provozu semaforů.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Datum: 1. 10. 2018
Dotaz: Dobrý den.
Asi tři týdny zpátky jsem navrhoval opravy chyb z lednových změn jízdních řádů MHD a upozorňoval na poruchu osvětlení nástěnky MHD.
Na pozdější dotazy jste reagovali a můj ne.
Mám návrhy zopakovat?
Nástěnka pořád nesvítí.
Odpověď: (1. 10. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane, na dotaz ohledně MHD zaslaný pod obdobným jménem jako tento dotaz byla odpověď zveřejněna dne 14.9.2018: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7236. Na dotaz obsahující kromě jiného upozornění na poruchu osvětlení nástěnky byla odpověď zveřejněna dnes: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7278.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Předmět: sečení
Datum: 19. 9. 2018
Dotaz: Dobrý den, khdy začnete sekat trávu, na Libušíně kolem domů je už tase vysoká, nutno již začít sekat.
Odpověď: (1. 10. 2018 - odbor majetkoprávní):
Vážený pane, se sečením Libušína počítáme, proběhne cca v polovině měsíce října.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

Předmět: bioodpad
Datum: 19. 9. 2018
Dotaz: Je nutno vyvážet zřejmě nyní na podzim častěji popelnice s bioodpadem, u hotelu Jehla je to v popelnici a kolem popelnice již měsíc (větve ze stromu) a odvoz se nekoná, takto je to i na více místech města, mimochodem na boku u hotelu Jehla u křižovatky již řadu mesíců nebylo posečeno, zřejmě na to zapomněli, vypadá to hrozně a tráva je tam vysoká, je to třeba posekat,děkuji.
Odpověď: (1. 10. 2018 - odbor majetkoprávní):
Vážená paní
bioodpady od občanů a z veřejných městem vlastněných pozemků se sváží většinu roku 1x týdně, což považujeme za dostačující. V průběhu roku organizujeme čištění veřejných ploch včetně úklidu bioodpadu dle potřeby. Na podzim každoročně zajišťujeme ještě jednorázové svozy. V případě zájmu je možné bioodpad samostatně odvézt na sběrný dvůr, kdy pro občany města je likvidace/využití takového odpadu zdarma.
Kontejner u hotelu Jehla není ve správě města, jeho vývoz a údržba je tedy věcí provozovatele, případně vlastníka objektu. Pozemky u boků hotelu nejsou v majetku města, jejich údržba je věcí jejich vlastníka.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 28. 9. 2018
Dotaz: Dobrý den, už delší dobu sleduji ping pong mezi občanem a Odborem komunálních služeb. Občan už asi půl roku nechce nic jiného, než že by se měly na webu města zveřejnit 2 dokumenty, a to za prvé odpověď krajského úřadu na připomínky pana starosty z ledna letošního roku k navrhovaným jízdním řádům Veřejné dopravy Vysočiny a za druhé odpověď města na tento dopis. Nic se neděje. Úřad si z občana dělá legraci, pracovníci trpí prokrastinací, pracovníci nestíhají že jich je málo ... Co je správně? :-)
Odpověď: (1. 10. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
komunikace s krajem ohledně jízdních řádů VDV ještě běží. V některých položkách kraj alespoň zčásti našim připomínkám vyhověl a některé ještě prověřuje. Ucelenější komplet zveřejníme, jakmile bude sestaven a seznámíme se s ním.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Datum: 9. 9. 2018
Dotaz: Pane Dvořáku,
20. srpna jste mi psal, že na https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/priprava-systemu-verejne-dopravy-vysociny-a-novych-jizdnich-radu-pro-kraj-vysocina asi do týdne zveřejníte reakci na dopis krajského úřadu s vypořádáním se s připomínkami v dopisu pana starosty z ledna 2018. Kdy tedy zveřejníte tu reakci na dopis? A kdy zveřejníte vlastní dopis krajského úřadu, který jste dostali již dříve? Na webu stále poslední informace nejsou.
Michal
Odpověď: (1. 10. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
komunikace s krajem ohledně jízdních řádů VDV ještě běží. V některých položkách kraj alespoň zčásti našim připomínkám vyhověl a některé ještě prověřuje. Ucelenější komplet zveřejníme, jakmile bude sestaven a seznámíme se s ním.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Předmět: úprava MHD
Datum: 26. 9. 2018
Dotaz: Přimlouvám se o přehodnocení jízdy linky "4", která před úpravou jezdila každou půl hodinu a nyní jezdí 1x za hodinu. Jedná se o jízdu od polikliniky na Stalingrad i na nádraží. Dříve jste argumentovali, že není od spojů vlaků, ale dneska to není ani k odjezdu ani příjezdu vlaků ani linkových autobusů a jedná se o sídliště s nejstarší populací obyvatelů. Na Vysočany, Zámek jezdí autobusů spousta, linka 2,5,6 každých 20 - 30 minut . Děkuji za zvážení a uskutečnit změnu.
Odpověď: (1. 10. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujeme za námět k MHD, předložíme jej k projednání pracovní skupině.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb