Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Předmět: - pokračování
Datum: 8. 7. 2019
Dotaz: Dobrý den, jak je možné, že nám budete stavět parkoviště 2m od oken, kde máme všichni ložnice a dětské pokoje? Jak to, že nás nikdo neinformoval předem a nedal nám možnost se k tomuto záměru vyjádřit? Byl se vůbec nějaký pracovník na místě podívat? Předem děkuji za odpověď.
Odpověď: (8. 7. 2019 - odbor rozvoje a územního plánování):
V rozpočtu města pro rok 2019 byla schválena realizace parkování na této ulici, přičemž rozpočet i jeho návrh a následná rozpočtová opatření byla a jsou zveřejněna na stránkách města včetně této konkrétní akce. Rozpočet i rozpočtová opatření řádně schválilo zastupitelstvo města.
Příprava a výstavba parkovišť na ulici Palachova byla právě pro složitou celkovou dopravní situaci v místě upřednostněna před řešením obdobných problémů v jiných částech města.
Nyní prováděná stavba nevyřeší bohužel celkovou dopravní situaci a uspořádání veřejných prostor v této lokalitě. Měla by ale s upraveným dopravním značením přinést výrazné zlepšení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 7. 6. 2019
Dotaz: Dobrý den, jak je možné, že nám budete stavět parkoviště 2m od oken, kde máme všichni ložnice a dětské pokoje? Jak to, že nás nikdo neinformoval předem a nedal nám možnost se k tomuto záměru vyjádřit? Byl se vůbec nějaký pracovník na místě podívat? Předem děkuji za odpověď.
Odpověď: (8. 7. 2019 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní
Příprava výstavby parkovacích míst na ulici Palachova byla dokončena v roce 2018, byla řádně povolena formou veřejné vyhlášky vyvěšené na úřední desce MÚ (i elektronické). Každý občan měl možnost se v zákonných lhůtách k tomuto zveřejněnému záměru vyjádřit. K povolení vydali své kladné vyjádření/stanovisko kromě jiného PČR, Krajská hygienická stanice, odbor životního prostředí a další dotčené orgány. Povolení stavby parkoviště nabylo právní moci dne 19.10.2018.
I v průběhu přípravy akce byly podávány informace o postupném řešení dopravní situace na ul. Palachova a bylo reagováno i na jednotlivé dotazy občanů ohledně řešení dopravní situace a přípravy rozšíření parkování na této ulici. Zájemcům o bližší informace byly různými cestami takové informace poskytnuty, např.:
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=6870
https://www.zdarskypruvodce.cz/v-palachove-ulici-chybi-parkovaci-mista-ma-pribyt-parkoviste/
https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/106-1999-sb/seznam-zadosti/detail-zadosti?id=181

Datum: 11. 6. 2019
Dotaz: Od 29.8.2018 se již po několikáté ptám na odstavená vozidla kolem domu Brodská 1911-1915: SPZ -3J9419-5J31887-3J60076 + bez SPZ šedý renault. Jaký je v této situaci posun. Zajímala by mě reakce majitelů, předpokládám, že byli Vámi osloveni. A také prosím o informaci, kdy se tedy vozidlo (jeho stav) považuje za vrak. Podle mého názoru propadlé STK přeci značí, že auto nesmí na vozovku. Tedy jediná možnost podle mého je odtah, majitelé si toho jsou snad vědomi? Prosím o rychlejší řešení. Děkuji
Odpověď: (4. 7. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní, uvedená vozidla dle současné legislativy mnoho znaků vraku nevykazují, přesto nějaké možnosti jsou, V současné době řešíme vážnější případy, přesto se na tato vozidla znovu podívám co nejdříve. Zatím jsou v tzv. manipulační době. Problematiku vraků řeší tzv. silniční zákon č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále vyhláška č. 104/20002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, případně zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. Pokud budete chtít znát podrobnosti, zavolejte mně na tel. čísla uvedená na webových stránkách města.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Datum: 3. 7. 2019
Dotaz: Zdravím,
prosím je třeba provést opravu VO v ulici Drdlova ZR1 stožár č.800 již několik dní nesvítí. Děkuji
Odpověď: (3. 7. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme za poznatek, opravu jsem obratem objednal.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních

Datum: 2. 7. 2019
Dotaz: Po včerejší bouřce jsou spadené větve v parku na Libušíně, pod 2 topoly u štítu domu Libušínská 25 a některé větve tam už leží hodně dlouho. Prosím o úklid.
Odpověď: (3. 7. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní Jarošová,
úklid větví po bouřce v nejbližší možné době proběhne i ve vaší lokalitě. Děkujeme za upozornění.

S pozdravem


Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

Datum: 1. 7. 2019
Dotaz: Vážený pane vedoucí, obracím se na Vás s dotazem: proč se text hlášení městského rozhlasu neopakuje. Začátek hlášení často nestihnu. V minulosti toto bylo obvyklé.
Zdravím Vás a přeji hezký den
Odpověď: (3. 7. 2019 - odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážená paní,
tento dotaz spadá do působnosti úseku tajemníka a správy MěÚ, zajistili jsme pro Vás odpověď.
Hlášení městského rozhlasu probíhá vždy ve středu a v pátek. Následně je možnost dohledat hlášení na stránkách města www.zdarns.cz/mestsky-urad/hlaseni-rozhlasu/, popřípadě si zavolat na linku 566 688 189, kde lze také získat informace k obsahu hlášení. Vzhledem k rozsáhlejším zprávám v hlášení se celé hlášení již neopakuje. Opakuje se pouze mimořádné hlášení (hlásí se 2x).
S pozdravem
Roman Krčil
vedoucí odboru občansko-správního a OŽÚ

Datum: 11. 6. 2019
Dotaz: Nesouhlasíme s budováním parkoviště v těsné blízkosti našich oken na úkor zeleného pásu s šeříky. Nechceme "čuchat smrad" z výfuků ani poslouchat startování aut pod ložnicí a škrabání námrazy v zimě. S televizí mám domluveno, že jim natočím stav před budováním (mám zdokumentováno) a stav po dokončení. Během srpna přijedou udělat rozhovory. Taková arogance moci z Vaší strany si nezadá s konáním totalitního režimu. Na občanech a kvalitou jejich života Vám nezáleží!
Odpověď: (3. 7. 2019 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane,
Návrh nových parkovišť na Palachově ulici reagoval kromě jiného na požadavky vznesené prostřednictvím SBD ohledně rozšíření parkování v této lokalitě a na stížnosti občanů na nevhodné a nelegální parkování vozidel v lokalitě, nejen před domy, kde se nyní budují parkoviště. Dopravní situaci v lokalitě Palachova nelze řešit odděleně pro jednotlivé vchody nebo domy.Blíže viz odpověď na dotaz „Parkoviště na ulici Palachova u vchodu 19 a 21“.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 2. 7. 2019
Dotaz: Po každém dešti se Vám objevuje laguna vody před nově zrekonstruovnou budovou na Farčatech ? Máte někde chybu, tak jí vyřešte, že by se nekvalitní práce projevila i tady ? Začíná se to stávat pravidelností,kdy nekvalitní práce v našem městě je na denním pořádku.Vedení města to nevadí ? To by tedy mělo ! Pokud vím tak nesou za svoji činnost plnou odpovědnost voličům.
Odpověď: (2. 7. 2019 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Harvánku,
jak již bylo v Dotazech a námětech odpovídáno, o problému víme a pracuje se na jeho odstranění. Nejde o chybu ani o závadu stavby, v území se po odstranění horní vrstvy zeminy, projevuje nepropustné podloží.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Datum: 29. 6. 2019
Dotaz: Proč už několik dnů nesvítí veřejné osvětlení na Libušínské ulici. Jedná se o lampy č. 321, 329, 330, 332, 334, 335, 356, 357, 392, 393, 395, 396 a 397. Děkuji za nápravu
Odpověď: (2. 7. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní, o problému jsem se nedozvěděli obratem. Porucha je na kabelovém vedení.K úterý 2. 7. by již většina svítidel měla být funkční.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Předmět: propadný poklop
Datum: 1. 7. 2019
Dotaz: U prodejny COOP na ulici Okružní ve Žďáru na Sázavou 3 je propadlý kanál. Je zde nebezpečí nějakého úrazu. Můžete zajistit opravu.

Přeji hezký den
Odpověď: (2. 7. 2019 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
nejedná se o poklop ve správě města. Váš podnět jsme předali k řešení vlastníku pozemku a zařízení.
Děkujeme

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb