Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 4. 4. 2019
Dotaz: Dobrý den, bylo by vhodné,kdyby jste nechali otočit tu nešťastně instalovanou lavičku u herních prvků na Libušíně,kde se z ní kouká na protější panelový dům.Je třeba jí správně otočit k herním prvkům a dát jí blíž,aby maminky od dětí hrajících si na herních prvcích měly děti pod kontrolou,aby se nestal nějaký úraz.Současně instalovaná lavička nemá plnohodnotné využití !!!
Odpověď: (15. 5. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
lavička byla historicky instalována na požadavek občanů s výhledem na dům. Prověřujeme aktuální náhled SVJ na tuto věc, teprve poté případně lavičku otočíme. Nebývají vždy představy všech obyvatel v jednom místě shodné.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

Předmět: Pískoviště
Datum: 22. 4. 2019
Dotaz: Dobrý den,rádi bychom věděli,kdy bude opraveno pískoviště na Studentské ulici. V loňském roce proběhla nějaká anketa,ale nic kromě opravy betonu se neudelo. Kdy bude dán nový pisek,síť a nová prkna na sednuti? + oprava lavičky u pískoviště. Prosim o konkretni datum,už se to táhne dost dlouho. Děkujeme.
Odpověď: (15. 5. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane, odpověď na dotaz byla zveřejněna: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7911
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

Datum: 3. 4. 2019
Dotaz: V Žďárských novinách jsem četla polemiku a názor našich politiků na výsadbu stromů...Podotýkám, že by bylo nutné vysadit více stromů a keřů v průmyslové zóně v našem městě, kde stojí jen nevzhledné krabice firem a veškerá zeleň tam chybí.Čeho je tam dostatek tak opravdu nepořádku mezi jednotlivými stavbami.Je to součást našeho města, tak v ní vysázejte stromy a keře ! Plánujete to a počítáte s tím ?
Odpověď: (15. 5. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
při stavbách města v průmyslové zóně počítáme i s výsadbou zeleně.
Děkujeme za podnět.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

Datum: 10. 5. 2019
Dotaz: Dobrý den,na toto téma bylo již 5.1. 2019 odpovídáno v Dotazech a námětech panem Krábkem, ve smyslu "zubaři nejsou nikde, poraďte si sami...!". V létě ukončí ve ZR praxi další lékařka. Ano,zdravotní pojišťovna Vás v tom nenechá,musí Vám nabídnout jiného zubaře...pro Žďár jsou to momentálně lékaři z Brna nebo Třebíče! Město opravdu nemá žádné možnosti, jak zabezpečit svým občanům tuto v podstatě základní péči? Nemá možnosti jednat se zdravotními pojišťovnami a tento stav řešit? Děkuji Králová
Odpověď: (15. 5. 2019 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den paní Králová,
touto problematikou se bude zastupitelstvo města zabývat na zvláštním semináři, který proběhne v měsíci červnu a kde bude snaha najít nějaký systematický přístup k dané problematice, který by alespoň částečně tento problém řešil tzn. podpořit zubařskou praxi a tím eliminovat nedostatek zubařů ve městě. Není to jen problém našeho města, ale celé republiky, který však vnímáme a chceme jej řešit.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

Předmět: Pouť
Datum: 14. 5. 2019
Dotaz: V rámci blížící se poutě se mi zdá, že necháváte především vydělávat pouťařům a stánkařům. ... Předpokládám, že prioritou by mělo být naše město, které z této pouti vydělá maximum finančních prostředků, které doufám použijete do obnovy a infrastruktury našeho města.
Odpověď: (15. 5. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
podmínky, za kterých je provozovatelům atrakcí a stánků umožněno nabízet své služby, jsou schváleny zastupitelstvem města v platné vyhlášce města č. 1/2018: https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/vyhlasky/platne/obecne-zavazna-vyhlaska-mesta-zdar-nad-sazavou-c.-1-2018-o-mistnim-poplatku-za-uzivani-verejneho-prostranstvi
a v radou města schválených podmínkách pronájmu míst: https://www.zdarns.cz/media/files/mestsky-urad/komunalni-sluzby/podminky-pronajmu-mist-pout.pdf
Prioritou města v této věci není jen výdělek na dané akci, ale i pokračování dlouhé tradice jedné z největších zábavních a duchovních poutí v republice, která je cílem návštěv turistů, příležitostí k setkávání rodin a žďárských rodáků, propagací města... Mnohé jiné akce na rozdíl od pouti nepřinášejí městu přímý finanční zisk, přesto jsou z různých důvodů pořádány a přinášejí městu a jeho občanům i jiné hodnoty než peníze.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 6. 5. 2019
Dotaz: Dobrý den, na ulici Studentská před vchodem 26 na parkovišti blíže k dětskému hřišti stojí už několik měsíců nepojízný Peugeot ( zelená barva ). O pár míst vedle stojí nepojízný bílý Ford. Zbytečně tyto nepojízdná auta zabírají místo pro ostatní. V této lokalitě bývá problém zaparkovat v brzkých odpoledních hodinách natož večer. Na autech jsou spz, tak doufám, že byste mohli dohledat případného majitele, at si to odstaví jinam nebo auto odtáhnout. Děkuji.
Odpověď: (14. 5. 2019 - odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Vozidla budou řešena, ovšem dle současné platné legislativy to není vůbec jednoduché. Díky za spolupráci.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Předmět: žďárská pout
Datum: 9. 5. 2019
Dotaz: ve Žďárském deníku: https://zdarsky.denik.cz/zpravy_region/lide-si-stezuji-na-hluk-prach-a-auta-kvuli-pouti-20190509.html, uvádíte, že minimalizujete dopady pouti na okolí- tedy na sídliště Libušín. Jsem obyvatelka Libušína a velmi by mě zajímalo, jak tyto dopady minimalizujete. Umožňujete o pouti pakování ve dvorech bytových domů?
Odpověď: (14. 5. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní, Žďárský deník převzal odpověď z dotazovny MÚ:
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7920. Dopady především na bezprostřední okolí akce jsou eliminovány např. umožněním parkování ve dvorech či na „hradech“, dodržování stanovené provozní doby atrakcí, každodenní úklidy … Odpověď na otázku ohledně parkování je zveřejněna: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7945.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Předmět: soudní spory
Datum: 13. 5. 2019
Dotaz: Dobrý den,
můžete prosím uvést seznam otevřených (neukončených) soudních řízení, kterých je v současné době město Žďár účastno?
Odpověď: (13. 5. 2019 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Stale,
město je v současné době účastno v těchto 7 soudních sporech:
Pozemkový úřad - určení vlastnického práva
M.M.M. - žaloba na vyklizení bytu
A.A. - žaloba na vyklizení bytu
V.K. - žaloba na vyklizení bytu
Ing. B.T. - o zaplacení 26 500 Kč s příslušenstvím
D.H. - o zaplacení 6.878 Kč s příslušenstvím
V.B. - o zaplacení 96.720 Kč s příslušenstvím.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

Datum: 9. 5. 2019
Dotaz: Bude možné opět parkovat po dobu pouti /od pondělí 13. května do 20. května/ v parku za pečovatelským domem? Nebo kam se všechna auta z parkovišť na Libušíně vejdou, aby bylo dost místa pro atrakce.
Odpověď: (13. 5. 2019 - odbor komunálních služeb):
Ano, i letos bude v případě příznivého počasí umožněno parkování osobních vozidel na travnaté ploše tzv. „hradů“. Možnost tohoto parkování bude dána přenosným dopravním značením (parkoviště). Pokud na vjezdu na travnatou plochu bude tato značka chybět či bude zneplatněna, parkování není dle aktuální situace povoleno.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Datum: 6. 5. 2019
Dotaz: Dnes jsem strávil na odboru dopravy z důvody přihlášení vozidla plné 3 hodiny. Nechápu proč během této doby fungovali pouze 3 přepážky, chvilku možná 4.Objednávkový systém je k ničemu, jelikož volný termín je více než za 10dní.Dalším faktorem byl přepis většího počtu aut jednou osobou, která si vyzvedla 7 lístků.To je nutné si brát na každý přepis samostatný lístek a zahltit tak všechny přepážky?Nelze hromadné přepisy nějak přesunout mimo k samostatné přepážce, neplánujete posílení odboru.
Odpověď: (9. 5. 2019 - odbor dopravy):
Jak je známo, byla postupně zrušena místní příslušnost pro agendy ŘP (od loňského roku), tak i registru vozidel (2017) Zrušení místní příslušnosti v praxi znamená, že jsme přestali být úřadem pro 40 tis. obyvatel správního obvodu obce s rozšířenou působností, ale stali jsme se kontaktním místem pro 6,6 mil. řidičů a 7,5 mil. vlastníků vozidel z celé ČR. To, na co jsme byli v minulosti právem hrdí, tedy kvalita služby a rozsah úředních hodin, se nyní jeví jako hlavní příčina abnormálního počtu klientů, kteří chtějí vyřídit své požadavky pět dnů v týdnu a na rozdíl od jiných úřadů na počkání. V číslech to znamená, že v agendě registru vozidel došlo od loňska k nárůstu klientů o 20 % (tedy o 2.500 klientů za rok). Toto množství obsluhuje stále pouze pět úředníků ve stále stejných prostorách. Jen pro zajímavost, „cizích“ klientů je celých 38 %.
Řešením by podle vašeho pohledu mělo být navýšení počtu úředníků. Personální posílení přepážkového pracoviště je však problematické, protože jsme omezeni prostorem a navíc při zohlednění výše uvedených předností našeho úřadu by to znamenalo „natažení“ dalších klientů i z jiných, třeba i větších měst, kterým by se vyplatilo zajet si několik desítek kilometrů na náš úřad a problém by byl stejný.
Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy