Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Předmět: Úprava cesty
Datum: 2. 8. 2020
Dotaz: Dobrý den, plánuje město nějakou úpravu nebo opravu cesty pro pěší od ÚZSVM nahoru k domům na Komenského ulici? Je to vlastně jen pěšina vyšlapaná v trávě, lidé tu chodí odjakživa a po posledních velkých deštích je už těžko schůdná. Podobně upravený chodník, jaký vede ze stejného místa o pár metrů dál k novému Klafaru by i tady lidé určitě uvítali.
Odpověď: (7. 8. 2020 - odbor stavební):
Vážený pane Brázdo,
děkujeme za námět. Část stávající pěšiny není na pozemcích v majetku města. Prověříme možnosti nabytí pozemků a od této skutečnosti se bude odvíjet další možná příprava.
S pozdravem

Adam Joura
Odbor strategického rozvoje a investic

Předmět: Popelnice
Datum: 6. 8. 2020
Dotaz: Dobrý den
Proč se nevyvážejí bio popelnice ve ZR 7 každý týden?Také jsem se dočetl,že budete vyvážet odpad 1x za 14 dní dovede si představit jak některé popelnice budou po 14 dnech smrdět?
Odpověď: (6. 8. 2020 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Zábranský.
Biopopelnice nebyly vyvezeny z důvodu stavby. Stavbu jsme upozornili a biopopelnice budou vyvezeny ještě dnes. Za komplikace se omlouváme.

Jedná se o plánovaný zkušební provoz. Tento systém již 4 roky zdárně funguje v místní části Mělkovice a v některých městech již je zaveden nebo se připravují k jeho zavedení (např. Jihlava, Chotěboř, ...).
Za předpokladu, že se odpady řádně třídí by vývoz směsného komunálního odpadu 1 x 14 za dní měl být pro drtivou většinu občanů ve vybraných lokalitách dostačující.
Město nechce navyšovat výši poplatku za komunální odpad, ale celý systém ho stojí stále větší finanční prostředky. Jedná se o krok v rámci přípravy města na zákaz skládkování směsných komunálních odpadů a navýšení cen za jeho likvidaci, kdy je zájmem celého města, aby směsného komunálního odpadu bylo vyprodukováno a následně i likvidováno co nejméně.
Systém bude pečlivě sledován a vyhodnocován.

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

Datum: 6. 8. 2020
Dotaz: Dobrý den,proč má relaxační centrum o prázdninách zkrácenou provozní dobu?Proč jsou 2 dráhy obsazené plaveckým oddílem,i když to v rozpisu není,proč se výřivka vypíná půl hodiny před koncem?Proč netečou sprchy v dostatečném proudu, aby se lidé mohli důstojně umýt a proč jsou zde tak mizerné fény,že by vysušení středně dlouhých vlasů trvalo minimálně 15 minut a není možnost připojit si vlastní fén?Vstup není úplně levný a služby opravdu špatné.Chválím přístup zaměstnankyň u pokladen,jsou moc milé
Odpověď: (6. 8. 2020 - odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
provozní doba o prázdninách je již 8 let stejná, je schválená radou města a splňuje požadavky klientů. Dne 3.8. a 4.8. byla výjimečně obsazena pouze jedna dráha vždy od 17.00 do 18.00 hod. pro Čochtan klub, který se připravuje na mistrovství světa v Itálii, a v rozpisu je to uvedeno. Druhá dráha byla doplněna pro rychlejší plavce z řad veřejnosti. Whirlpool bazén je propojený s ostatními atrakcemi, které na sebe průběžně navazují. Technologicky to jinak řešit nejde, protože whirlpool bazén se instaloval až dodatečně. Průběžně se všechny atrakce střídají a vypínají se v 19.30 hod., protože klienti musí opustit bazény nejpozději v 19.45 hod. V současné době probíhá rekonstrukce vodovodního řadu na ulici Studentská, takže VaS a.s. připojili Relaxační centrum jinými cestami, než je obvyklé. V současné době se celá situace monitoruje a výsledky budou známy dne 10.8.2020. Do té doby jsme přistoupili k technologickým změnám a personálním úpravám, které by měly situaci zlepšit. Bohužel, jinak to nedokážeme ovlivnit. V našem zařízení máme 15 vysoušečů vlasů, na které nemáme žádné jiné stížnosti. Vnášet a používat vlastní elektrické přístroje v Relaxačním centru není z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví možné. Děkuji vám za alespoň jednu pozitivní věc v našem Relaxačním centru (pochvalu jsem předal) a přeji vám pěkný zbytek léta.
MVDr. Vladimír Kovařík
ředitel SPORTIS

Předmět: Prosba
Datum: 5. 8. 2020
Dotaz: Dobrý den,prosíme o častější kontrolu MP v lokalitě za Albertem a přilelých garážích. Opět se zde pohybují skupiny mládeže, kteří jsou opilí nebo zfetovaní, dělají hluk, perou se. Hlavně v podvečer.
Odpověď: (6. 8. 2020 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
v uvedených místech zajistíme zvýšení kontrolní činnosti a zároveň o dané situaci budeme informovat i Policii ČR. Dále si dovolujeme požádat tazatele, pokud bude svědkem uvedených jednání, aby neprodleně vyrozuměl městskou policii na lince 156 nebo Policii ČR na 158.
Mgr. Martin Kunc, vedoucí MP

Datum: 4. 8. 2020
Dotaz: Co máte v plánu s rybníkem u hasičské zbrojnice na ul. Jamská, začíná hodně zarůstat, a je navíc bez vody ! Proč s ním nic neděláte ? Např. jeho obnovu,aby sloužil opět jako vodní rezervoár ! Úprava tohoto rybníku, napuštění a zejména jeho okolí je nutná, nyní je to tam hrozné, včetně toho okolí, hromady sutí a hlíny, proč to již není odvezeno a nepracuje se na úpravě okolí ? !
Odpověď: (6. 8. 2020 - odbor strategického rozvoje a investic):
Dobrý den,
dočasné uložení zeminy a stavebního odpadu v ulici Jamská souvisí s prováděním stavby průmyslové zóny, která by měla být dokončena nejpozději 16. listopadu tohoto roku. Dokončením stavby se rozumí též odvoz zeminy a stavebního odpadu.

Úpravy rybníku Velký Posměch a jeho okolí jsou součástí komplexního řešení nakládání s vodou v dané lokalitě, jímž se město aktuálně intenzivně zabývá. K projektu se nyní připravuje projektová dokumentace. Jakmile bude připravena, bude možné odhadnout termín dokončení úprav, tedy i napuštění rybníku a úprav okolí.
Díky za pochopení a srdečně zdravím
Mgr. Adam Joura
Odbor strategického rozvoje a investic

Datum: 5. 8. 2020
Dotaz: Dobrý den, reaguji na odpověď paní místostarostky a chci se zeptat , jestli bude firma Satt sama svoji technikou zajišťovat i zimní a letní údržbu a jaké další služby do budoucna chcete pod technické služby převézt
Odpověď: (5. 8. 2020 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
služby, které budou převáděny pod SATT jsou dohodnuty v rámcové smlouvě, která je zveřejněna v registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12056360 .
S dotazem jakým způsobem a s jakou technikou a poddodavateli budou služby zajišťovány se prosím obraťte přímo na společnost SATT.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


Datum: 5. 8. 2020
Dotaz: Dobrý den, mohli by prosím pracovníci s košťaty smést ten písek u semaforů a na chodnících, který tam zůstal po rekonstrukci? Po tom písku se to smeká a nevypadá to pěkně. A už se zvýšila hlasitost klepátek? Pořád je to velice málo slyšet a odpoledne za provozu téměř ne.
Odpověď: (5. 8. 2020 - odbor komunálních služeb):
Vážená(ý) „N“, pro provedení dlaždičských prací se obvykle nechává dosypová hmota na povrchu, kdy její část se ještě vlivem chodců či deště dostane do uvolněných spár a teprve po nějaké době se vše zametá. Děkujeme za Váš zájem, dodavateli prací tuto povinnost připomeneme. Hlasitost klepátek již nelze zvyšovat.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Datum: 4. 8. 2020
Dotaz: Dobrý den, uvažujete již konečně o zřízení technických služeb ve Žďáře nad Sázavou ? Aby to nebylo pod MěÚ a bylo to samostatné pracoviště, které by se řádně staralo o čistotu našeho města ?
Odpověď: (5. 8. 2020 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Bořile,
město již pracuje na vlastních technických službách prostřednictvím své společnosti SATT a.s., která zřídila divizi Technické služby. Tyto TS města budou postupně přebírat práce od externích dodavatelů služeb. V současné době již divize TS města převzala do výkonu své činnosti údržbu zeleně mimo sečení a dále údržbu komunikací a chodníků. Další budou postupně následovat.
Mgr. Ludmila Řezníčková, místostarostka města


Datum: 3. 8. 2020
Dotaz: Přeji dobrý den,
obracím se na vás s prospou ohledně úpravy povrchu příjezdové cesty do lokality s garážemi U Malého lesa. Jedná se o vyznačený úsek v této mapě:
https://mapy.cz/s/mopalubeka
Myslím, že celá řada řidičů, kteří se zde pohybují, by uvítala alespoň provizorní úpravu (vysypání šterkem, odstranění kamenů trčících ze země).
Řešením by rovněž mohlo být odstranění obrubníku v určitém úseku, který vede podél silnice a není možné jej přejíždět.
Ideální by bylo posoudit situaci na místě.
Odpověď: (3. 8. 2020 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
situaci prověříme a případně nějakou menší úpravu objednáme tak, aby došlo ke zlepšení stávajícího stavu.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Předmět: MHD okolo pošty
Datum: 2. 8. 2020
Dotaz: Dobrý den, od soboty má podle internetu jezdit MHD okolo pošty. V neděli večer tam na sloupcích zastávek u pošty nebyly jízdní řády ani čísla linek MHD. Jezdí už MHD přes poštu a Dagmarky?
Odpověď: (3. 8. 2020 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
obsluhu zastávek MHD Nádražní a Dagmarky plánujeme od pondělí 10. 8. 2020.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb