Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 11. 3. 2019
Dotaz: Dobrý den,
měla bych na Vás prosbu, zda by město nemohlo vyznačit parkovací místa na parkovišti před fotbalovým stadionem.Během fotbalových akcí není jednoduché zde zaparkovat (téměř polovinu parkovacích míst zabírá současný autobazar, což mi také nepřijde normální), ale už se mi nejednou stalo, že mi některý "řidič" zablokoval výjezd mého vozu nebo nechal uličku mezi řady aut minimální šířky.
Vyznačení parkovacích míst by toto vyřešilo.
Děkuji
Odpověď: (12. 3. 2019 - odbor stavební):
Dobrý den,
zde se jedná o poměrně velký rozsah. Možná realizace bude vyhodnocena dle stavu čerpání rozpočtu po ukončení obnovy stávajícího vodorovného dopravního značení. Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 10. 3. 2019
Dotaz: Dobrý den, jsou v rámci úklidu vozovek po zimě (zametání posypu) dodavatelskou firmou čištěny rovněž záchytné koše ve vpustech kanalizace a vpustě samotné? Spousta materiálu se do nich i při úklidu samotném dostane a tyto potom neplní svoji funkci. Některé vpustě jsou zanesené až po okraj. Děkuji
Odpověď: (12. 3. 2019 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
uliční vpusti jsou čištěny vždy po skončení zametání.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 9. 3. 2019
Dotaz: Když už jezdí a čistí ty chodníky v našem městě, ať s tím jezdí pomaleji, protože jezdí moc rychle a nekvalitně jsou potom čistěné chodníky, protože to ten posyp nestačí brát ty kartáče.Opět je nutno na ně dohlížet při jejich práci, jako při ostatních pracech v našem městě ? Kam vymizela ta poctivost a pracovitost našich lidí ! Je nutné mít vyčleněné z Vašich řad zaměstnance, kteří by striktně dohlíželi nad kvalitou zadané práce městem.Vždyť se to platí vše z našich daní !
Odpověď: (12. 3. 2019 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
některá místa se musí strojem projet opakovaně, aby se všechen posyp zametl, některé chodníky se musí dočistit i ručně a některé z důvodu velkých nerovností pouze ručně.
Váš poznatek s rychlostí jízdy vozidel jsme doposud nezaregistrovali, prověříme.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 9. 3. 2019
Dotaz: Dne 23.1.2019 jsem měla úraz na zledovatělém chodníku.Zlomená ruka. Stále ještě marodím. Můžete mi poslat formulář k úrazu.Děkuji.
Alena
Odpověď: (12. 3. 2019 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
formuláře Vám zasílám na uvedený e-mail.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 9. 3. 2019
Dotaz: Dobrý den.
Mám dotaz ohledně úklidu posypového materiálu z místních komunikací.
Celé roky probíhá úklid v městské části vodojem tak, že občané smetou posypový materiál na hromádky, které poté jednoho dne úklidová služba naloží na multikáru a odveze. Pokud není komunikace zametena na tyto hromádky, nechají toto bez povšimnutí.
Mám dotaz zda je tento postup v pořádku a zda je opravdu na občanech tento materiál poklízet?
Děkuji Kubíček.
Odpověď: (12. 3. 2019 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
tato četa sváží hromádky posypu, které dobrovolně nametli aktivní občané, za což jim patří poděkování, a pracovníci VPP. Samostatně pak jezdí zametací vozy, případně opět ve spolupráci s pracovníky VPP, kteří dometou zbytek. Samozřejmě termíny se posunují v závislosti na počasí a množství posypu v jednotlivých ulicích.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Předmět: Vanocni stromky
Datum: 11. 3. 2019
Dotaz: Upozornění.
Dobry den. To, že je ve Žďáře nepořádek a špína, to už nikoho nepřekvapuje. Ale, že se jeste v březnu válejí kolem kontejneru vánoční stromky? (např. za kontejnery u domu s pečovatelskou službou na Přednádraží, kontejnery uliice J. z Poodebrad). Ach jo.
Odpověď: (11. 3. 2019 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Odvárková
Stromky se letos již svážely několikrát, samozřejmě po zmizení sněhu se ještě objevily další.
Proto jsme minulý týden objednala – na tento týden další svoz.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

Předmět: Kompostěry
Datum: 10. 3. 2019
Dotaz: Dobrý den, bude město nabízet občanům kompostěry na zpracování vlastního bioodpadu? Děkuji
Odpověď: (11. 3. 2019 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Hemzo
Kompostéry jsme pořizovali s účastí dotace a dávali občanům do výpůjčky s následným darem v roce 2017, 2018 - celkem to bylo 340 ks.
Všichni zájemci byli uspokojeni – v této době evidujeme pouze do nových 10 zájemců.
Z tohoto důvodu v letošním roce o dalším pořizování kompostérů neuvažujeme.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

Datum: 9. 3. 2019
Dotaz: Sledovala pracovníky,jak vyvážení a vysypávají kontejnery na papíry, umělé hmoty a další.No hrůza,když už ten kontejner mají zvednutý a vysypávají ho do auta, proč neodklidí a nevyházejí ten odpad, co zůstal pod kontejnerem.Toho si ani nevšimnou a kontejner tam postaví na ten zbytkový odpad a kašlou na to.To je šílená práce z jejich strany a když jsem to sledovala, tak jsem nevěřila vlastním očím, nad kvalitou jejich práce.Hrůza.Toto se musí zlepšit !!!
Odpověď: (11. 3. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní
Na upozornění tohoto druhu jsem zde již odpovídala vícekrát.
V první řadě je nutno připomenout, že je zakázáno ukládání odpadů jinam než do nádob. Kdyby toto fungovalo, nemusíme toto vůbec řešit.
Pracovník zajišťující vysypávání zvonů nemůže při tomto výkonu práce uklízet odpady ,které jsou nastrkány mezi nádoby. Ty samozřejmě při zvednutí popadají.
Nemá čas, aby sbíral a vyhazoval na auto kartony či další odpad.
Pokud jste se dívala jak vysoko zvon zvedá, jistě to chápete.
Další dny jezdí jiná firma, která uklízí právě tento nepořádek u kontejnerů, takže celý systém se náležitě prodražuje.
Přitom by stačilo krabice roztrhat a dát do kontejnerů a objemné odpady odvézt k uložení zdarma na sběrný dvůr!
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

Datum: 8. 3. 2019
Dotaz: Dobrý den, chci Vám oznámit poškozené lavičky, odpadkové koše. Možná už máte v patrnosti. Takže se jedná o lavičku u houpaček dětského hřiště ve dvoře Haškova-Chelčického-Nádražní, kde již chybí první lať sedáku, dále se jedná o lavičku u Kauflandu pod schody, nejspíš najeto při zimní údržbě, zlomená lať sedáku. Dále se jedná o odpadávající nebo chybějící latě odpadkových košů, u květin. stánku u nádraží, Kauflandu, zvláště u spojovačky u Auto ... . Je třeba asi projít jinak všechny lokality.
Odpověď: (11. 3. 2019 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Děkujeme za upozornění.
Každý rok v jarních měsících se prochází město a dělají se opravy košů a laviček po zimě.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

Datum: 7. 3. 2019
Dotaz: Dobrý den, je možné sdělit důvod, proč se v rámci 2.rozpočtového opatření r. 2019 snižuje výše výdajů na rekonstrukci povrchů a VO ve ZR 7 o 6.450.000,- Kč ? A dopady na samotnou akci ?
Odpověď: (8. 3. 2019 - odbor finanční):
Vážený pane Korábku,
akce je připravována pro realizaci společným postupem dvou zadavatelů, Města a Svazu vodovodů a kanalizací. V současné době probíhá ještě příprava projektu a příslušných povolení ze strany Svazu vodovodů a kanalizací. Vzhledem k velikosti zakázky lze předpokládat, že realizace stavby bude zahájena ve II.pololetí letošního roku a tím nedojde ani k vyčerpání původně předpokládané výše finančních prostředků. Na samotnou akci snížení částky v položce nemá vliv, k financování bude docházet postupně, v průběhu 3 let.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP