Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele (pan starosta a pan místostarosta) můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

Pokud byste chtěli svůj dotaz, případně tip doplnit fotografiemi, určením místa v mapě využijte prosím Lepší místo www.lepsimisto.cz

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 6. 8. 2018
Dotaz: Dobrý den,ve vašich odpovědích neustále uvádíte,že město má napnutý rozpočet,to chápu a souhlasím,Ale kdo vymyslel předláždění schodiště naproti 2.ZŠ?Schodiště využívá pár lidí denně a chodník jen přes silnici u 2.ZŠ je v mnohem horším stavu,jsou zde velké nerovnosti,ve kterých dlouho stojí voda a je to i nebezpečné při obyčejné chůzi,chodí tu stovky lidí.Na toto peníze jsou?Proč jste raději neopravili tento chodník?Jen prosím ne odpověď,že do budoucna plánujete opravu celé ulice,to se nedočkáme
Odpověď: (7. 8. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
oprava schodiště před 2. ZŠ byla nutná, protože schodišťové stupně již svým sklonem byly nebezpečné. Kromě dlažby jde u opravy především o vyrovnání schodišťových stupňů a opravu veřejného osvětlení. Oprava chodníku v současnosti není připravována.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 19. 7. 2018
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych se optat, na údržbu a opravu hřiště mezi bloky Revoluční. Je zde již naprosto ztrouchnivele torzo dřevěné prolézačky, na které kdysi byla houpačka. Je to opravdu nebezpečné (trčí hřeby atd.) Je zde spousta malých dětí z okolních domů, které láká na to lézt a těžko jim vysvětlitelné, že nemohou. Bylo by možné s tím něco udelat a opravit?
Odpověď: (6. 8. 2018 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní,
děkujeme za připomínku. Pokud se jedná o herní prvky u domu č. p. 1904/38, stav houpačky i průlezky prověří odborník a na základě jeho stanoviska proběhne oprava, popřípadě demontáž předmětných herních prvků.
S přáním hezkého dne
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

Datum: 2. 8. 2018
Dotaz: Mohu se zeptat, proč se VO na nám. Republiky rozsvěcuje až dlouho po setmění ? Čtvrtek 2.8.2018 všechny lampy (okolo průtahu, u přechodů i všechny ostatní na náměstí) začaly svítit v 21.25 hod, když tma je již ve 21 hod.? Není to výjimečná situace a na přechodech pro chodce minimálně neodpovědná.
Odpověď: (6. 8. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane Korábku, již min. 15 roků je většinové centrální spínání VO a v tobě počítačů a jiných vymožeností se stává, že dojde k poruše, ve čtvrtek 2. 8. 2018 nás navštívil „blackout.“ Protože v tomto případě nedorazila ani zpětná odezva, tak přišli na řadu naši „informátoři“ z terénu a pak jsme teprve zahájili nápravu. Děkuji tímto našim „informátorům“ za upozornění.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Předmět: Stížnost
Datum: 22. 7. 2018
Dotaz: Dobrý den
Chtěla bych se zeptat ,zda v pracovní době je normální kouřit marihuanu přímo na veřojnosti. Domívám se že je paní nebo slečna je zaměstnaná , jako veřejná služba,pod Městským výborem.Vypadá to blbě, není to zcela po prvé co jsem jí za hlédla, i já nemohu v mém zaměstnání pít alkohol nebo kouřit.
Odpověď: (6. 8. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
u našich pracovníků, kteří jsou zaměstnáni na veřejně prospěšných pracích jsme užívání omamných látek nezjistili. V případě, že tuto situaci zaznamenáte, můžete mne o tom informovat na níže uvedených kontaktech.

Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky
Technická správa budov
tel.: 566 688 150, 736 510 450
e-mail: jaroslav.kadlec@zdarns.cz

Datum: 3. 8. 2018
Dotaz: Přečetl jsem si odpověď pana starosty na dotaz občana, s tím souhlasím. Porovnal jsem to s tím článkem ze Žďárského deníku na https://zdarsky.denik.cz/zpravy_region/verejna-doprava-vysociny-dostava-realne-obrysy-20180801.html. Ale hejtman kraje říká něco jiného: "Téměř všechna okresní města se už s námi dohodla, pouze v Pelhřimově diskutujeme způsob zajíždění autobusové dopravy VDV do centra města“. Bojím se toho, co nastane, protože o Veřejné dopravě Vysočiny se nemluví vůbec dobře. Jak to je?
Odpověď: (6. 8. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
na tuto otázku jsme odpověď zveřejnili zde:
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7123
Stav věci se od té doby nezměnil.
S pozdravem
Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města

Datum: 15. 7. 2018
Dotaz: Dobrý den, prostory před kulturním domem v ZR jsou v katastrofálním stavu (myšleno obrubníky, květinová výzdoba a pod.) Jestli to má opravdu na starosti firma ............. tak to je dvojnásobná katastrofa.Několikrát na to bylo upozorňováno a náprava stále nikde. Tam,kde chodí mnoho lidí a vidí ty neupravené a zanedbané plochy, tak si o tom udělá svůj vlastní názor.Je to ostuda vedení města, že v tom obratem neudělá nápravu.
Odpověď: (6. 8. 2018 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní, celková rekonstrukce prostoru, která by řešila zeleň i komunikace (chodníky, zpevněné plochy) není v současnosti v přípravě. Dílčí dosadby květin probíhají opakovaně, uvažujeme o radikálnější změně výsadby s předpokládanou realizací v příštím roce, a to po konzultaci návrhu s krajinářkou města a dodavatelskou společností Purum.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Vážená paní Vrbíková,
z hlediska stavebně technického stavu připravujeme částečnou obnovu obložení a schodišť. Přesný termín provedení, z důvodu kapacity stavebních firem, prozatím neznáme.
S pozdravem
Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky Technická správa budov


Datum: 2. 8. 2018
Dotaz: Dne 23. 6. 2017 jste odpovídala na dotaz ohledně pozemku p.č. 4669/66 s tím, že na pozemku "nebudou umísťovány zahradní stavby trvalého ani přechodného charakteru" - to co zde vzniká nyní, to ovšem není ani přechodná stavba ani dočasné oplocení - to jsou regulérní základy pro přístavbu domu. Ptám se tedy znovu a jinak: je to černá stavba? Schválená stavba? Plocha je stále v majetku města? A opakuji, že s touto přístavbou bylo evidentně počítáno již při zhotovování fasády této bývalé kotelny.
Odpověď: (6. 8. 2018 - odbor stavební):
Vážený sousede,
vlastník objektu rodinného domu (bývalé kotelny) získal k části předmětného pozemku právní titul, který jej opravňuje tento využít k realizaci stavby; zde přístavby rodinného domu včetně souvisejících úprav. O černou stavbu se nemůže jednat, poněvadž byla stavebním úřadem povolena. Odpověď na kterou odkazujete vycházela ze zcela odlišné úpravy vlastnických vztahů k danému pozemku.

S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, vedoucí stavebního úřadu

Datum: 5. 8. 2018
Dotaz: Dobrý den, v jakém stádiu je obchvat z Brněnské na Jihlavskou ?Začne se alespoň letos ? V tomto volebním období už asi ne ? Proč to současné vedení neposunulo za 4 roky ku předu, myslím tím aktivnější jednání a následnou realizaci. 4 roky je dosti dlouhá doba na zrealizování obchvatu.Opětovné zklamání současného vedení,ještě, že se již blíží volby.
Odpověď: (6. 8. 2018 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Krško,
jak jsem již odpovídala 23.7.2018, tuto akci nezajišťuje město, ale Ředitelství silnic a dálnic ČR. Podle našich informací je příprava stavby ve fázi zpracovávání projektu stavby k posouzení vlivu na ŽP.
Termín realizace stavby není známý.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Datum: 4. 8. 2018
Dotaz: Zdravím, ve Žďáře je v určitých lokalitách dlouhodobý problém s počtem parkovacích míst. Domnívám se proto, že by město mělo podpořit uživatele skútrů a motocyklů v tom smyslu, že vyznačí parkovací stání i pro tyto dopravní prostředky, neboť zabírají podstatně méně místa, než automobily. V zimním období by na tato místa mohl být uložen vyhrnutý sníh z komunikací, který není často kam dát. Dále by bylo dobré např. po vzoru Prahy, aby motocykly mohly parkovat všude zdarma a bez časového omezení.
Odpověď: (6. 8. 2018 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Nováku,
děkujeme za námět, předám jej vedení města a dopravním expertům k projednání.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Předmět: odpadkové koše
Datum: 5. 8. 2018
Dotaz: Dobrý den, prosím o vyvezení odpadkových košů z prostoru dětského hřiště a kulturního domu na ulici V Lískách a Na Úvoze, koše již přetíkají odpadem.
Děkuji
Odpověď: (6. 8. 2018 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Novotný..
Děkuji za informaci, předám na firmu vyvážející koše.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb