Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Předmět: Pozor kvetu
Datum: 24. 8. 2019
Dotaz: Proč byl posekán trávník na Klafaru, ulice Sázavská, když je tam stále tato cedule? Děkuji.
Odpověď: (4. 9. 2019 - odbor životního prostředí):
Vážená paní,
trávník byl pokosen dle manuálu určeného pro květné trávníky, cedule budeme odvážet vždy po více kusech, postupně však budou na konci sezóny sečení odvezeny všechny cedule plošně.
S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

Datum: 3. 9. 2019
Dotaz: Dobrý den,

kdy bude nové dopravní zanačení, podél RD na Palachově ulici?

Netýke se toto "zákaz vyplývající z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, ust. § 25 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích: „Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy. Při stání tedy musí zůstat 6 m, tedy každý, kdo zde stojí, se dopouští přestupku." i tohoto úseku???? Pokud ano, proč se to nepokutuje? Stává tam i 20 aut.
Odpověď: (4. 9. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
aktuálně neuvažujeme o osazení dopravního značení, ale situaci budeme monitorovat.
S požadavkem na řešení přestupků ohledně parkování se prosím obracejte přímo na Policii ČR nebo městskou policii.
Městské policii jsme Váš podnět předali.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Předmět: Farčata
Datum: 2. 9. 2019
Dotaz: To, že máte na Farčatech po silnějších deštích stále lagunu s vodou Vám už asi nevadí ? Mlátové cesty v tomto počasí katastrofa,kaluže bláto,výmoly -to jsou Vaše vychvalované mlátové cesty.Asfaltové cesty na Farčatech paráda bez problémů, pouze kolaři by měli dávat pozor na chodce, kteří nechodí v kalužích na mlátových cestách,ale raději jdou po asfaltu.Ta zkratka z těch kamenných bloků katastrofa-taky to nikomu nevadí.Stále jen výmluvy a opravy nikde !!
Odpověď: (3. 9. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane Berousku,
vsakování vody a již připravené zrušení kamenných bloků na Farských humnech, řeší městská architektka, krajinářka a předpokládám, že bude provedeno při výstavbě lávky na Farských humnech, která má proběhnout v příštím roce.
Mlatové cesty jsou často diskutovaným tématem, je však faktem, že se do přírodních parků vzhledem ke své materiálové skladbě a vsakování hodí lépe než asfaltové nebo betonové chodníky. Jejich následný stav závisí na provedení a údržbě.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Mlatové cesty byly letos již opakovaně opravovány po přívalových deštích. Jejich stav znovu prověříme. Za deště je jistě vhodnější užít asfaltové komunikace.

Jiří Kasper, odbor komunálních služeb


Předmět: tráva
Datum: 25. 8. 2019
Dotaz: Kdy prosím se začne sekat Libušín, tráva je tu poměrně již vysoká, zejména také u herních prvků, nutno s tímto také zkrátit a ošetřit keře jsou již přerostlé v této lokalitě, zejména kolem domů.
Odpověď: (3. 9. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane, sečení na Libušíně bude zahájeno v tomto týdnu.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

Předmět: dotaz
Datum: 2. 9. 2019
Dotaz: Dobrý den,prosím Vás na uřední desce zveřejnujete záměr na pronájem bytu ve Ždáře nad Sázavou3 na ulice Brodské tzv,svobodárny a pak v zápise ze schůze píšete o uzavírání smlouvy na pronájmy bytů...Libušínská,Veselská,Neumanova atd. a to i občanům z Herálce,Dobré Vody,Nížkova atd.to jsou asi městské byty a jaký je v tom rozdíl,že na ně nevyhlašujete záměr na pronájem,že až v zápisu ze schůze píšete ukončení nájmu a pak nový nájemce atd ale na tyto byty nevyhlašujete záměr,proč?Děkuji za odpověd
Odpověď: (2. 9. 2019 - odbor majetkoprávní):
Vážená paní,
záměry na pronájem bytů jsou vyhlašovány pouze v případě, že se uvolní byt. Z přihlášených zájemců následně doporučuje radě města nájemce bytová komise. Pokud je uzavírána smlouva na ulici Libušínská, popřípadě Haškova, jedná se o byty v domech s pečovatelskou službou. U těchto bytů je stanoven jiný režim, zájemce musí být uveden v pořadníku a s uzavřením smlouvy o nájmu musí vyslovit souhlas sociální odbor. Na ulici Veselská se jedná o byty v domě, kde je uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a město postupuje v souladu s touto smlouvou. Na ulici Neumannova jsou uzavřeny smlouvy o nájmu bytu, rada města rozhoduje pouze o jejich změnách.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

Datum: 2. 9. 2019
Dotaz: Dobrý den,

přijde Vám normální před začátkem školního roku rozkopat chodník před 2.ZŠ a tím ještě více zlikvidovat obslužnost této instituce?
První školní den - leje jak z konve a místo po chodníku jdou stovky lidí vč. prvňáčků po silnici či v kalužinách v rozkopaným chodníku.
Odpověď: (2. 9. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
rozhodnutí o realizaci této konkrétní opravy padlo na přelomu měsíce května/června tohoto roku. Bohužel se nepodařilo zajistit pracovníky na zakázku tohoto rozsahu a typu dříve než nakonec měsíce srpna a práce tedy bohužel nejsou dokončeny v termínu, který bychom si představovali asi všichni, tj. před zahájením nového školního roku. Nicméně oprava, sice o něco později než bychom si přáli, ale přesto, proběhne a zlepší žákům i ostatním občanům pohyb v této lokalitě.
Děkuji Vám za pochopení a jsem s pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Předmět: Svoz odpadu
Datum: 1. 9. 2019
Dotaz: Dobrý den,
proč prosím tento týden nebyly opět vyvezeny odpadky v ul. Sadová (v parku U Ivana)? Není to poprvé. Dřív zde tento problém nebýval a nyní se to dost často opakuje a odpadky se povalují všude kolem popelnic.
Odpověď: (2. 9. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujeme Vám za upozornění.

Podle informace od svozové firmy: Kolem kontejnerů byly zaparkovány automobily, tudíž se k nim řidič ráno nedostal. Zkoušel tam zajet i později, ale také se k nim nedostal, a proto tento vývoz neproběhl.
Dnes tam bude poslán další vůz, tak by to mělo být dnes v pořádku.

Odbor komunálních služeb požádá i městskou policii, aby se na uvedené místo zaměřila s důrazem na správné parkování.

S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služebDatum: 30. 8. 2019
Dotaz: Dobrý den,
promiňte, ale asi tomu nerozumím. Na jedné straně vybízíte obyvatele, aby dávali náměty, kde by chtěli mít umístěné lavičky a když se vám zde opakovaně objeví prosba na lavičky u rybníku v centru, kde je opravdu hezky, tak opakovaně odpovídáte, že ne. To je opravdu takový problém je zde umístit a nepřizpůsobivé občany odtud vyhazovat? A vyhovět tak slušným lidem?
Odpověď: (2. 9. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní, na obdobný námět již bylo odpovězeno: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8175

Datum: 1. 9. 2019
Dotaz: Dobrý den paní Škodová

můžete dnes Vaši odpověď z 6. 2019 viz. níže již upřesnit?

Děkuji

Vážený pane Moravče,
harmonogram stavby bude známý po výběrovém řízení na dodavatele stavby. Dnes víme pouze, že stavba bude zahájena rekonstrukcí inženýrských sítí, a pravděpodobně tedy v ulici Štursova. Severní části ulic Špálova, Makovského a Pelikánova by měly navazovat. V současné době opravdu nejsme schopni poskytnout bližší informace.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a Ú...
Odpověď: (2. 9. 2019 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Moravče,
nemohu, výběrové řízení na dodavatele stavby bylo zahájeno minulý týden. Blíže viz Profil zadavatele (https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/verejne-zakazky).
S pozdravem, Ing. Irena škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Předmět: sekání trávy
Datum: 20. 8. 2019
Dotaz: Dobrý den.
Chtěla bych sem napsat, že se mi líbí myšlenka kvetoucích luk a určitě v tom vidím smysl, ale netuším, proč musíme mít rozkvetlou louku u vchodu do výškového domu?? Včera už jsem to prostě musela posekat a to jsem si dovezla sekačku až ze 14km vzdálené vesnice. Lidé mají před domy záhony a chtějí, aby to u jejich domu lépe vypadalo a tak nevím, proč město nehlídá posečení alespoň těchto míst. Míst, která by měla být posečená, aby to tu vypadalo úhledně. Jsem z toho zklamaná.
Odpověď: (28. 8. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní Muchová,
sídliště jsou zařazena ve III. intenzitní třídě údržby, to znamená, že se sečou 3 krát max. 4 krát za rok dle klimatických možností a finančních prostředků města. Další seč (3.) je plánovaná na přelomu měsíce srpna/září.
S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb