Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele (pan starosta a pan místostarosta) můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

Pokud byste chtěli svůj dotaz, případně tip doplnit fotografiemi, určením místa v mapě využijte prosím Lepší místo www.lepsimisto.cz

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 1. 8. 2018
Dotaz: p.s. Nerad bych se z odstupem času dozvěděl, že tento pozemek odkoupil nějaký majitel sousedního pozemku pro výstavbu nemovitosti nebo pro jiné využití.
S pozdravem.
Odpověď: (2. 8. 2018 - odbor rozvoje a územního plánování):
K P.S.
Funkční využití pozemku podle územního plánu je pro občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení. Nelze na něm realizovat jinou výstavbu nebo činnost, která omezuje a narušuje kulturně sportovní a relaxační funkci těchto ploch.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Předmět: koupaliště
Datum: 31. 7. 2018
Dotaz: Dobrý den děkujeme ve Žďáře za krásný léto plné koupání . PS :,Havlíčkův brod ,65 Kč cely den .Třebíč cely den 60kc Přibyslav to samy Děkuji i za rodinu ,ale je fakt že na těchto koupalištich se člověk potká s mrakem Žďáraku který jinde ani nepotka děkuji za odpověď
Odpověď: (2. 8. 2018 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Dvořáku,
Městský úřad nestanovuje cenu vstupného do Relaxačního centra. Váš námět jsem předala vedení města a vedení příspěvkové organizaci SPORTIS.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Datum: 1. 8. 2018
Dotaz: Dobrý den, žádám Vás alespoň o uvedení pozemku bývalého hřiště a jeho okolí na ulici Kavánova do původního stavu v jaké bylo před započetím rekonstrukce povrchu ulice Kavánova. To, že se z tohoto pozemku stala na 3 měsíce skládka stavebního materiálu neznamená, že hřiště zanikne. Souhlasy vlastníků sousedních pozemků pro uvedení pozemku do původního stavu přeci nejsou nutné! Revitalizace hřiště jistě počká, ale navrácení oplocení bych přivítal ihned.
S pozdravem.
Odpověď: (1. 8. 2018 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Košťále,

vzhledem k novým požadavkům a neobdržení souhlasu od všech vlastníků dotčených pozemků, byly veškeré přípravné práce pozastaveny, nikoliv zrušeny a proto plánujeme schůzku přímo na místě. Rádi bychom zde s Vámi prodiskutovali možnosti využití této plochy, následnou úpravu. Termín schůzky je naplánován na 20.09.2018 na 16:00 hod na místě samém za účasti pana místostarosty Ing. Josefa Klementa a městského architekta Ing. arch. Zbyňka Ryšky. I mé přání bylo mít již toto hřiště opraveno, připraveno na letní prázdniny, aby ho děti mohly využívat. Děkuji za pochopení, trpělivost. V případě dalších dotazů mě prosím neváhejte kontaktovat, domluvit se na schůzce.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Radka Remarová
komunitní koordinátorka

Datum: 1. 8. 2018
Dotaz: Vážená paní Kozáková,
přesně tuto odpověď jsem očekávala. To že je venku horko se teď náramně hodí. Nebudu zde polemizovat o tom komu. Nicméně práce v takovýchto podmínkách není příjemná nikomu. To uznávám. Jiné profese ale musí vydržet a neobtěžují spoluobčany v brzkých raních hodinách jako již tato firma poněkolikáté. ... Přeji hezký den a děkuji za odpověď.
Odpověď: (1. 8. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní Poulová,
jak Vás již informovala kolegyně Kozáková, o chybě víme, věc byla projednána s dodavatelskou firmou, příslušný řidič byl poučen, co je nebo není možné i za těchto klimatických podmínek. Omlouváme se Vám i za dodavatelskou firmu za Vaše dnešní ranní vyrušení.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


Datum: 20. 7. 2018
Dotaz: Paní Křeaťnová, to nemyslíte vážně s tou Vaší odpovědí ! Zřejmě nemáte děti, protože,kdyby jste je měla tak takto nemůžete odpovědět. Když jdu s dětmi na Libušíně na herní prvky, tak na ně chci především vidět a ráda si u toho sednu.A ne, že si sednu obráceně a dívám se na panelák.Jedná se o jednu lavičku, která je potřeba otočit ve směru na herní prvky. ...
Odpověď: (1. 8. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní Kvapilová,
chápu Vaše praktické připomínky k otočení lavičky. V současné době máme však velmi napnutý rozpočet na dětská hřiště i mobiliář díky zbudování tří nových dětských hřišť, mobiliáře a revizí s tím spojených a také díky dalším nezbytným udržovacím pracím. Proto pečlivě zvažujeme každý vynaložený výdaj, který v tuto chvíli není nezbytně nutný. Předmětná lavička byla takto umístěna v minulosti na přání obyvatel domu, a to je také jeden z důvodu, proč bychom ji rádi zachovali na původním místě. Do budoucna zvážíme přidání další lavičky.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

Datum: 1. 8. 2018
Dotaz: Dobrý den,
je 1.8.2018 5 hodin 40 minut a právě v tuto chvíli jsou vyváženy popelnice na tříděný odpad, které jsou umístěné u zastávky MHD Bezručova, u pily. Nepřipadá mi to již normální. Dodržování nočního klidu jim prostě nic neříká.Řešilo se to zde již několikrát a očividně domluva neplatí. ...
Odpověď: (1. 8. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
dle informací od dodavatelské firmy došlo k nedodržení nočního klidu řidičem, který vyrazil na svoz odpadu s ohledem na současná vedra dříve než měl. Řidič byl poučen, že takový postup není možný.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

Datum: 31. 7. 2018
Dotaz: Dobrý den, můžete nám prosím sdělit, jaká politická uskupení budou v podzimních komunálních volbách kandidovat ve Žďáře, resp. jaké je personální obsazení návrhů kandidátních listin, které musely být dle zákona do dnešního dne podány?
Odpověď: (31. 7. 2018 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
lhůta pro podání kandidátních listin skončí dnes 31.7.2018 v 16 hodin. MěÚ je registračním místem nejenom pro město, ale i 47 obcí správního obvodu, proto bude chvíli trvat než budou kandidátní listiny zaregistrovány. Do zveřejnění Českým statistickým úřadem na www.volby.cz mohou osobní údaje kandidátů poskytnout pouze zmocněnci nebo politické strany, hnutí a sdružení.
S pozdravem Jan Havlík-tajemník MěÚ

Předmět: Koupaliště
Datum: 31. 7. 2018
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda město nebude přehodnocovat možnost, zřídit ve Žďáre koupaliště. Původně se zvažovala Farská humna, a ty jsou opravdu nevyužitá. Myslím, že by si to město jako je Žďár zasloužilo. Pilák je sice krásný, ale nedá se tam koupat. Děkuji za odpověď.
Odpověď: (31. 7. 2018 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Vašíková,
v rámci Strategie rozvoje města se s výstavbou nového koupaliště nepočítá. Projednávání návrhu na umístění koupaliště na Farských humnem probíhalo spolu s návrhem na umístění u Pilské nádrže. Od těchto záměrů město vzhledem k finančním nákladům ustoupilo a byla realizována rekonstrukce a rozšíření krytého bazénu s venkovní částí (dnešní Relaxační centrum).
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Datum: 30. 7. 2018
Dotaz: Dobrý den,jak jste již několikrát zdůraznili tak problém přestavby křižovatky u cukrárny je neřešitelný. Proč tedy nehledáte jiná řešení?Např. dostavba silnice z Klafaru na konec Stalingradu.Tím by se křižovatce i celému Stalingradu hodně ulevilo, nemluvě o křižovatce u KB.Je to sice nákladnější řešení, ale vznikly by i další parcely pro výstavbu.Přeji pěkný den.
Odpověď: (31. 7. 2018 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Bukáčková,
s přípravou tohoto úseku se počítá v rámci dalších etap komunikací v trase obchvatu města. Průběžně probíhají výkupy pozemků v trase obchvatu a na to pak navazuje stavebně technická příprava, kterou provádíme v koordinaci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Datum: 23. 7. 2018
Dotaz: Z dotazovny se stává nástroj předvolebního boje. Připouští volební zákon, aby stránky městského úřadu (státní správy) mohly být k tomu využívány?
Přeji hezký den.
Odpověď: (30. 7. 2018 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
hranice mezi názorem jednotlivce nebo skupiny (politickým) je velmi tenká a v podstatě záleží na ztotožnění se s nějakým názorem na věci okolo nás.
Webové stránky jsou města nikoliv úřadu a pokud dotazy nejsou v rozporu s pravidly uvedenými na úvodní stránce Dotazovny, tak na ně odpovídám. Nakolik a pro koho jsou tzv. "politické" je otázkou? Já si osobně myslím, že není špatná otázka, ale odpověď nebo mlčení.
S pozdravem Jan Havlík - tajemník MěÚ