Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 4. 3. 2019
Dotaz: Dobrý den, když jsem si přečetl informaci o VDV ve Žďárském zpravodaji, tak jsem nevěděl, jestli se mám smát nebo brečet. Na takovýto pamflet se čekalo čtvrt roku? To na kraji neví, co dělá pravá a levá ruka, když jednou píšou, že připomínky k VDV se mají posílat starostům obcí a teď zase kraji? Proč tam nebylo nic o tom, co lidi potřebují vědět? Jako budoucnost čipových karet, řešení připomínek k nevyhovujícím jízdním řádům VDV, atd. A když hodně přidají kilometry, kdo to zaplatí? Města a obce?
Odpověď: (6. 3. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
na obdobný dotaz již byla zveřejněna odpověď: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7795
Pokud se na nás obrátíte s konkrétním dotazem, na který známe odpověď, rádi Vám ji poskytneme a zajisté stejně tak budou reagovat i úředníci Kraje Vysočina.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová

Datum: 5. 3. 2019
Dotaz: Jak někdo psal, tak při tomto "množství" informací informační chaos u Veřejné dopravy Vysočiny bude, jen je otázka jak velký. Koukl jsem se na ten článek a je to o ničem. Jenom samé vychvalování Veřejné dopravy Vysočiny až do nebes a nic k tomu dalšího jsem se nedozvěděl. Aspoň, že přiznali, že narostou kilometry. Ale už ne, kdo to zaplatí, že to budou chtít po obcích. A dotaz, co asi umíte odpovědět. Kolik asi procent připomínek k jízdním řádům v dopisu od pana starosty Navrátila kraj opravil?
Odpověď: (6. 3. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
na obdobný dotaz již byla zveřejněna odpověď: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7795
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 1. 3. 2019
Dotaz: Děkuji za odpověď, ale tak být nemůže. Přece občany zastupují starostové jako představitelé měst, kteří když odpověď neznají, tak se díky subordinaci zeptají výše a pak informaci zveřejní! Dotazovna na webu kraje je stejně cenzurovaná! Kraj přece chce, aby se občané k VDV ptali starostů, to psali v lednovém čísle krajského zpravodaje. Nemyslíte, že by se to mělo udělat tak, že když občan pošle dotaz, na který neznám odpověď, tak město se zeptá a odpověď kompetentního napíše? ...
Odpověď: (6. 3. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
připravovaný systém VDV je v režii kraje Vysočina, který také přirozeně disponuje momentálně nejvíce informacemi. Považujeme za naši informační zodpovědnost poskytnout kraji informační součinnost, čili poskytnout prostor v našem radničním periodiku, aby byli občané Žďáru informováni ze strany nejpovolanějších o aktuálním stavu. Za textový obsah je samozřejmě zodpovědný kraj a není pro nás relevantní a ani v našich silách, abychom informace v něm verifikovali. Už proto, že vycházíme z předpokladu a dobré víry, že veřejným zájmem je poskytnout veřejnosti plné a nezkreslené informace, byť čtenář může mít na obsah pochopitelně svůj názor. Rovněž považujeme za užitečné odkazovat s dalšími informačními požadavky občanů na kraj (na webových stránkách www.verejnadopravavysociny.cz nebo se můžete ptát na odboru dopravy Krajského úřadu Kraje Vysočina nebo zašlete dotaz na tiskové oddělení KÚ tisk@kr-vysocina.cz), neboť disponuje nejaktuálnějšími informacemi a nepovažujeme za efektivní, aby tyto informace alespoň v této fázi přípravy systému vlastně jen zprostředkovávali a tlumočili obecně starostové obcí.
S pozdravem
Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města

Předmět: tajemník
Datum: 26. 2. 2019
Dotaz: Proč stále nemáte tajemníka, co na tom tak dlouho tvá ? Jestli dlouho trvá takto vše u Vás, tak to se nedivím, jak to potom vedete ! To jsou jen samé výmluvy. Naše město se vůbec nikam neposunulo,myslím tím v rámci prosperity a zvláště pak už vůbec ne ku spokojenosti občanů. To jsme viděli při zimní kalamitě a problematice sečení zeleně. Pokud to takto bude pokračovat, tak je nutná velmi razantní personální výměna vedoucích na všech strukturách odborů Vašeho MěÚ.
Odpověď: (6. 3. 2019 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane,
nová tajemnice městského úřadu nastoupila dne 1.3.2019.

S pozdravem

Ing. Roman Krčil
pověřený plněním úkolů tajemníka úřadu

Datum: 5. 3. 2019
Dotaz: Bylo by dobré nasadit více techniky na čištění chodníků, protože je toho posypu na chodnících opravdu mnoho a ten nepořádek je skoro všude na chodnících. I se v tom již špatně chodí.Současně apeluji na nutnost provádění oprav, co se táká výmolů ve vozovkách, je toho opravdu mnoho po zimě a opravy v tomto směru jsou již pravdu potřebné. Podotýkám kvalitní opravy, ne zaplácání lopatou,kdy se to za chvíli vyjezdí a díra se tam objeví znovu.
Odpověď: (6. 3. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní, čištění chodníků a komunikací po zimě se obvykle s největší silou provádí po konci zimního období, tedy cca od konce března, kdy je rozplánováno i blokové čištění apod. Práce jsou plánovány a realizovány vždy i podle dlouhodobé předpovědi počasí, zkušeností z minulých zim a hlavně také podle aktuální situace. Na začátku jara se střídají dny s potřebou posypu se dny, kdy by bylo vhodné zametat. Nemá smysl zametat, pokud hrozí další sníh. Opravy komunikací po zimě provádíme pravidelně každoročně, bohužel stav komunikací po této zimě bude velmi špatný. Dílčí "havarijní" opravy již probíhají, oproti loňskému roku počítáme s větším rozsahem dílčích oprav jednotlivých výmolů a trhlin, větší rekonstrukce povrchu je kromě samostatných investičních akcí připravována na ul. Strojírenská. Větší rekonstrukce a opravy jsou kromě jiného limitovány rozpočtem města pro tento účel.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Předmět: Kritika
Datum: 5. 3. 2019
Dotaz: Ještě že je na Farčatech ta asfaltová cesta, ty Vaše mlátové cesty opět ukazuji v tomto nedobrém deštivém počasí svoji tvář. Mlátová cesta je jednoznačně nekvalitní cesta a to i v rámci účelovosti, včetně těch vašich nesmyslných kamnných klád, které tam máte instalované.Je to dlouhodobý problém a už aby byl na jaře vyřešen ke spokojenosti všech občanů.Mlátové cesty již prosím nikde nerealizujte ! Neosvědčily se nikde v ZR.
Odpověď: (6. 3. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
děkujeme za Váš názor. Realizace mlatových komunikací má své výhody i nevýhody. Především ty, které mají větší spád, je nutné upravovat po každém zimním období nebo po větších deštích. Naopak jsou propustné pro vodu a nepřehřívají v létě své okolí jako např. asfaltové komunikace. Jejich užití je vždy zvažováno velmi pečlivě.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 4. 3. 2019
Dotaz: Když nebudu počítat ilustrační fotografii a logo Veřejné dopravy Vysočiny, tak ten článek na pouhou třetinu strany moc informací nemá. To se pan Bartoš z jihlavského hejtmanství moc nevyznamenal, ten článek má minimální informační hodnotu. Ani se nedivím, že všude slyším, že o Veřejné dopravě Vysočiny nikdo nemá dostatečné informace. Jestli to chtějí za této situace rozjet, tak to bude chaos. Neměli byste si u pana Bartoše vyžádat, aby do příštího čísla poslal nějaké konkrétnější informace? Díky
Odpověď: (5. 3. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
aktuální informace o VDV kraj zveřejňuje na svých stránkách: www.verejnadopravavysociny.cz. Je možné se s případnými dotazy obrátit i na odbor dopravy krajského úřadu nebo zaslat dotaz na email tisk@kr-vysocina.cz.
Pokud se na nás obrátíte s konkrétní otázkou ohledně VDV, na kterou známe odpověď, rádi Vám ji poskytneme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 4. 3. 2019
Dotaz: Dobrý den, proč městská policie pokutuje pouze některé druhy přestupků? Konkrétní příklad: Řidiči dostávají pokuty za parkování bez parkovacího kotouče v 1. dvoře na Libušíně, ale řidiči parkující na ulici Libušínská nikoliv. (není dodržováno 3+3 metry průjezdný profil a dochází k omezování plynulosti dopravy). Děkuji za odpověď.
Odpověď: (5. 3. 2019 - odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Městské policie; její dotazovnu naleznete tady:
https://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety
Nicméně dotaz jsme předali a zde je odpověď:
*
Městská policie řeší přestupky dle platných zákonných norem. Přestupky jsou řešeny jak v příkazním řízení, dále jsou oznamovány správním orgánům a jsou řešeny i formou domluvy. Prioritou činnosti městské policie je dohled nad veřejným pořádkem. Priority činnosti stanovuje městské policii zřizovatel. V oblasti dopravní problematiky se městská policie podílí i na řešení dopravních přestupků. Zejména se zaměřujeme na přestupky, které spočívají v porušení místní a přechodné úpravy silničního provozu. Přestupky, které vyplývají z obecné úpravy silničního provozu řešíme samozřejmě také, ale vzhledem k naší kapacitě a vytíženosti ne v takové míře. Pouze pro informaci za období posledního roku jsme v oblasti dopravních přestupků řešili kolem tisíce přestupků uložením příkazu (pokuty) a to průřezově všemi úpravami silničního provozu. Děkuji.

S pozdravem Mgr. Martin Kunc

Datum: 4. 3. 2019
Dotaz: Dobrý den. Chci se zeptat na důvod pokácení majestátního modřínu v lokalitě Farská humna. Děkuji.
Odpověď: (4. 3. 2019 - odbor životního prostředí):
Vážený pane,
koruna modřínu byla zcela suchá, pravděpodobně vlivem několika abiotických faktorů, jako je například sucho nebo navážka terénu v blízkosti stromu. Z bezpečnostních důvodů bylo požádáno o povolení jej skácet.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Předmět: cyklostezka 2
Datum: 28. 2. 2019
Dotaz: Proč budete opravovat stezku, která je v dobrém stavu, místo toho aby byla pořádně opravena nebezpečná stezka. Čekáte až budou úrazy? A dle Vaší odpovědi jste ještě nejednali s firmou o další opravě a přitom by se pomalu mělo začít pracovat na opravě.
Odpověď: (4. 3. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
oprava stezky u kulturního domu proběhne včetně veřejného osvětlení, navazuje na předchozí 2 etapy opravy této stezky. V letošním roce předpokládáme pouze dílčí opravy, rozsáhlejší oprava stezky u Pilské nádrže letos není v přípravě ani v rozpočtu města. První etapu její zásadnější opravy budeme připravovat pro příští rok, a to včetně žádosti o podání dotace z krajských fondů na takovou opravu.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb