Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 14. 1. 2020
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, na vyřezávání keřů. Dne 13.1.2020 na ulici Haškova a Chelčického firma prořezávala keře, ale takovým způsobem, že po nich nezůstalo téměř nic. Zlaté deště na jaře nebudou a ptáci, nevím co komu udělali, nebudou mít kde založit hnízda. Tolik stromů padlo a teď i keře. Ano, je výsadba, ale než to povyroste, to už tu nebudeme. Nyní, to vypadá, že soutěžíme o holé město a vyhráváme. Přesně tak to na Haškové vypadá.
Odpověď: (20. 1. 2020 - odbor životního prostředí):
Dobrý den,
prosím, abyste v této věci kontaktovali přímo správkyni veřejné zeleně prostřednictvím e-mailu, popřípadě telefonicky (Ing. Eva Novotná, Tel: 566 688 184, 777 454 791, e-mail: eva.novotna.k@zdarns.cz). V této věci Vám poskytne podrobnější informace.
S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

Předmět: Ořez keře II.
Datum: 24. 11. 2019
Dotaz: Dobrý den, na můj dotaz z 18.10 na Ořez keře bylo odpovězeno 31.10, že je objednáno. Je 24.11 a ořez nebyl dosud proveden.
Odpověď: (20. 1. 2020 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní/pane,
při zadávání těchto prací firmě udržující zeleň došlo pravděpodobně k neporozumění při zadání. Keř bude dodatečně ořezán, popřípadě úplně odstraněn dle posouzení situace v terénu.

S pozdravem
Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

Datum: 22. 12. 2019
Dotaz: Dobrý den,
na chodníku spojující ulice Nerudova a Novoměstská u přechodu a zastávky jsou rozvalené keře. Loni se stalo, že na ně nasněžilo a zavalily celý chodník, museli jsme chodit po zasněžené trávě. Pod nimi a v nich je neshrabané listí a odpadky. Tímto chodníkem denně projdou stovky osob dojíždějících za školou a musí se vyhýbat kluzkým listům.
Předem děkuji za úklid
Odpověď: (20. 1. 2020 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane Nový,
tato veřejná zeleň se nenachází na pozemku ve vlastnictví města. Město nemůže na svoje náklady udržovat cizí majetek. Majitele jsme znovu upozornili na nevyhovující stav zeleně a vyzvali jej k nápravě.

S pozdravem

Ing. Eva Novotná
odbor komunálních služeb

Předmět: vize města 2030
Datum: 19. 1. 2020
Dotaz: Dobrý den,
zajímá mě kam město směřuje?
Je cílem Žďáru neustále růs nebo má již dnes nějaký strop?
Myslím jak počtem obyvatel tak i firem atd..
Je rozjetá výstavba na Klafaru a i průmyslová zóna, která je pro přijíždějíci do města otřesným přivítáním, dříve hezkého města, kterému zbývají poslední dvě nekomerční cesty..
Doprava zaspala, strategie hamty hamty za čas odradí zbylé rodáky, kteří již dnes hledají klid v okolních vesnicích, odkud je to na nákup do ZR rychlejší než ho samotný projet..
Odpověď: (20. 1. 2020 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Pavle,
odpověď na svůj dotaz naleznete v jeho rozvojových dokumentech, které jsou zveřejněny na webových stránkách města. Je jimi především Programovém prohlášení rady města, Strategie rozvoje města, Územní plán města Žďáru nad Sázavou. Dalšími dokumenty jsou pak Strategie sociálního začleňování a Koncepce bydlení.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Předmět: parkování
Datum: 14. 1. 2020
Dotaz: Dobrý den, jak může někdo vymyslet, že v případě návalu sněhu, se nemůže parkovat podél silnice na ulici Haškova a Chelčického. Kam asi by jsme si ty auta dali? ...
Odpověď: (14. 1. 2020 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
toto opatření by se případně realizovalo na dobu nezbytně nutnou tak, aby bylo možno vozovku a přilehlý chodník udržet. To znamená podobně tak, jako na příklad při provádění blokového čištění ulic.
Pokud toto nebude třeba nebo se najde nějaké jiné řešení, k osazení značek nedojde.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 10. 1. 2020
Dotaz: Dobrý den. Opětovně vznáším dotaz na termín čištění kanalizačních vpustí na území města. Na jaře roku 2019 mi bylo sděleno, že čištění bude provedeno po ukončení úklidu po zimní údržbě. Dnes je leden a v lokalitě Klafar eviduji několik stále zcela ucpaných vpustí, které nemohou plnit svoji funkci. Prosím tedy o informaci o termínu nápravy tohoto dlouhodobě závadného stavu. Děkuji
Odpověď: (14. 1. 2020 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
plošné čištění vpustí proběhne opět letos po ukončení blokového čištění ulic. Při intenzivní stavební činnosti, která zejména na Klafaru probíhá dochází k opětovnému zanášení vpustí i znečišťování komunikací ve větší míře než v jiných lokalitách.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 13. 1. 2020
Dotaz: Chci se jen zeptat,když tedy při náporu sněhu,budou zaparkovaná auta na Vysocké u rodinných domků,řidič tento chodník neprohrne,chápu.A není v moci,aby tito občané parkovali
tak,aby nezasahovali do velké části chodníku.Je tam problém se vyhnout,když proti Vám jede maminka s kočárkem.Opravdu jsou auta zaparkovaná,tak,že mnozí jsou až v půlce chodníků.A to není jen na Vysocké,to je i u autobusové zastávky u polikliniky.Nešlo by tam dát gumové zarážky,jako jsem to viděla v jiném městě.Děkuji
Odpověď: (14. 1. 2020 - odbor dopravy):
Dobrý dne,
tento problém se vyskytuje v mnoha lokalitách. V některých případech je ovšem šířkové uspořádání tak nekomfortní, že instalováním jakéhokoliv dorazu by zase vozidla zasahovala do průjezdního profilu vozovky. Vyřešení tohoto problému bez rozsáhlých stavebních úprav není možné.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

Datum: 12. 1. 2020
Dotaz: Nový areál u ZŠ-4 je velice málo využitelný, veřejnost tam nesmí a těch pár dětí co se tam sem tam proběhnou je opravdu bída, za tolik milionů, co celý areál stál, se mi zdá tak velká investice ostudou města.Pokud již ten areál je postaven, tak by měla být využitelnost minimálně 8O% a ne že je stále prázdný ! To jsou opravdu vyhozené peníze ! Měly by tam být zabudované sportovní prvky, které by hojně využívala veřejnost ! Toto tam prostě chybí, je to prázdný nevyužitý areál !
Odpověď: (14. 1. 2020 - odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
je třeba upřesnit funkci areálu. Ten není veřejným hřištěm (jako např. na Stalingradě, kde je hřiště mimo školu), ale areálem pro sport a volnočasové aktivity. Jsou zde prvky, které mají sloužit primárně výuce TV a sport. aktivitám ZŠ, pohybovým aktivitám MŠ a sportovním aktivitám organizovaných oddílů. Při otevření prostoru veřejnosti bez dozoru hrozí poranění osob (např. horolezecká stěna) popř. by mohlo docházet k ničení jednotlivých prvků, které pro veřejnost určeny nebyly (např. z doskočiště by se stalo „rozhrabané“ pískoviště, amfiteátr pro hudební vystoupení je už poničen skejťáky). V současné době slouží areál od rána 750 žákům 4.ZŠ, 100 žákům ZŠ Zámek, mezi 14. a 16. hodinou je k dispozici cca 150 dětem z družiny i MŠ. Následně je cvičiště k dispozici sport. oddílům, které využívají tělocvičnu školy. Je-li příhodné počasí, mohou tréninky přesunout ven. Má-li někdo z veřejnosti v současné době zájem trénovat např. na oválu, rádi mu po domluvě vyjdeme vstříc. Už na podzim odpoledne zde probíhaly tréninky fotbalových dorostenců. Pokud by měl tento areál do budoucna sloužit i veřejnosti, muselo by zde být dle požadavků hygieny vybudováno sociální zařízení a po dobu otevření pro veřejnost by zde byla nutná přítomnost personálu, např. správce. Obě záležitosti i přes zvýšené náklady již řešíme a do budoucna se budeme snažit obě překážky odstranit, aby prostor v určitém, omezeném režimu mohl poskytnout příležitost především sportovního vyžití veřejnosti.

Datum: 2. 1. 2020
Dotaz: Dobrý den, zase se jako každý rok opakuje to, že firma ZDAR kašle na aktualizaci informačních nástěnek MHD na nádraží.
Dnes 2. ledna večer tam jsou stále informace pro loňský rok. ...
Odpověď: (14. 1. 2020 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane, děkujeme za upozornění.
Společnost ZDAR nemá smluvní povinnost v těchto nástěnkách udržovat aktuální informace o MHD. Dopravce tuto službu koná ze své vůle, informace aktualizuje průběžně, a to i podle svých kapacit.
Aktuální informace již byly zveřejněny.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Datum: 12. 1. 2020
Dotaz: Dobrý den, je mi to nemilé, ale musím reagovat na to, jaký je stále dlouhodobý nepořádek kolem našich obchodních domů, upozorněte prosím tyto firmy, který tyto obchodní domy vlastní,aby uklízeli i před těmito domy, tam kde mají kontejněry, nákupní koše a podobně.Mělo by to být samozřejmostí pro tyto domy, nechceme jako občané nepořádek.Kdo byl v Německu, tak to může potvrdit, absolutní pořádek kolem obchodních domů, je to přece jejich vizitka !!
Odpověď: (13. 1. 2020 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane, požádali jsme městskou policii o zvýšení dohledu nad danou problematikou.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb