Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Předmět: Oprava chodníku
Datum: 29. 4. 2019
Dotaz: Dobrý den, nebylo by možné opravit část chodníku na ulici Haškova u vchodů 54-58?
Nyní byla opravena část u přestavby výměníku na byty (č.60) a pár let před tím byl opraven chodník od vchodu 40 po vchod 52 (7 vchodů z 10) a naše 3 vchody za zlomem baráku byly nechány tak. Domnívala jsem se, že na tuto opravu dojde v souvislosti s přestavbou výměníku. Děkuji za odpověď.
Odpověď: (6. 5. 2019 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v těchto jarních měsících přednostně bude nutno věnovat se nezbytným opravám po zimním období - především vozovek ve městě. Teprve poté bude možno pokračovat v dalších opravách v souvislosti se stavem jednotlivých chodníků. Bohužel není možné opravit veškerá poškození komunikací včetně chodníků města.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Předmět: Kontejnery
Datum: 1. 5. 2019
Dotaz: Dobrý den. Chtěla bych se zeptat zda jsou po Žďáre rozmístěny kontejnery na drobný kovový odpad (konzervy, plechovky ), A pokud ano tak kde.
Děkuji Fišarová
Odpověď: (3. 5. 2019 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Fišarová.
kontejner je umístěn na ul. Lučiny a další budou v průběhu roku rozmístěny v případě kladného vyřízení dotace z kraje.
Další možnost odložit kovy je na sběrném dvoře.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

Datum: 1. 5. 2019
Dotaz: Mezi první svobodárnou a domem 33, 35 je vyvalený a nahnutý osvětlovaci stožár. Nebude dlouho trvat a spadne to někomu na hlavu. Chodi tam děti a rodiče do školky.
Odpověď: (3. 5. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane, o stožáru víme od data poškození, vzhledem k omezeným dodavatelským kapacitám a skutečnosti, že nehrozí akutní nebezpečí, bude oprava teprve provedena, byla již zadána. Děkujeme za spolupráci. Ještě tak vědět, který šikula za volantem to způsobil …..

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Předmět: Kontejnery
Datum: 1. 5. 2019
Dotaz: Dobrý den. Chtěla bych se zeptat zda jsou po Žďáre rozmístěny kontejnery na drobný kovový odpad (konzervy, plechovky ), A pokud ano tak kde.
Děkuji Fišarová
Odpověď: (3. 5. 2019 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Fišarová.
kontejner je umístěn na ul. Lučiny a další budou v průběhu roku rozmístěny v případě kladného vyřízení dotace z kraje.
Další možnost odložit kovy je na sběrném dvoře.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

Předmět: Pouť
Datum: 24. 4. 2019
Dotaz: Budou letos pouťaři mít atrakce co nejdále od obytných domů na Libušíně ? Každoročně trpí část obyvatel na Libušíně, nadměrným hlukem, prachem,kumulací aut a velkým pohybem lidí v této lokalitě a žádná kompenzace jim z toho nejde. Alespoň provedenou revitalizací okolí Libušína,popř.rekonstrukcí nevyhovující vozovky (samá díra), výsadbou zeleně, opravy chodníků a pod.Minimálně za snášení a toleranci nesnadného období v době pouti.
Odpověď: (30. 4. 2019 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
prostor pro umístění pouťových atrakcí je stanoven v příloze č. 1 obecně závazné vyhlášky města Žďár nad Sázavou č. 1/2018, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Jakákoliv změna v umístění atrakcí by musela jít kromě jiného i ruku v ruce se změnou této vyhlášky. Samozřejmě jsme si vědomi obtíží a nepohodlí, které pro obyvatele Libušína tato akce znamená, na druhou stranu jde o událost svým způsobem ojedinělou svým rozsahem i významem, a to nejen pro Libušín, ale i celé město.
V rámci přípravy pouti se snažíme minimalizovat negativní dopady na okolí, nicméně u takovéto akce je nelze zcela odstranit. Děkujeme všem občanům, kterých se pořádání této i jiných akcí ve městě negativně dotýká za pochopení a trpělivost.
Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb

Datum: 29. 4. 2019
Dotaz: Dobrý den.
Nevím, jestli máte i toto d. hřiště ve správě, přesto bych Vás chtěla poprosit o doplnění písku do pískoviště.
Děkuji a přeji hezký den.
Odpověď: (30. 4. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
toto hřiště ve správě máme, v průběhu května proběhne výměna písku v tomto pískovišti a bude dosypáno dostatečné množství nového písku.
S přáním hezkého dne
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

Datum: 30. 4. 2019
Dotaz: Dobrý den,
Je informace, že v celé ulici Nábřežní bude platit zákaz stání, pravdivá?
Děkuji
Odpověď: (30. 4. 2019 - odbor dopravy):
S osazením zákazu stání v celé ulici Nábřežní neuvažujeme. Pouze byl stanoven lokální zákaz stání z důvodu zajištění přístupu kanalizační čety k čerpací stanici odpadních vod k provádění čištění, údržby a oprav čerpací stanice.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

Předmět: Oprava silnic
Datum: 25. 4. 2019
Dotaz: Dobrý den, nebylo by už na čase udělat postupně pořádnou opravu povrchu silnic ve městě místo každoročních záplat. Oprava typu, že se tlakem nastříká asfalt a zasype drtí je sice hezká, krátkodobě účinná, ale když už tam je třetí, čtvrtá vrstva to se panečku po tom jezdí. Připadám si jak na terénní cestě nejenom na kole, ale i v autě. Uznávám, že finančně oprava silnice vyjde asi draze, ale jet po Studentské, Strojírenské, Nové a podobných ulicích ve Žďáru je opravdu zážitek.
Odpověď: (25. 4. 2019 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v letošním roce je požádáno o dotaci na opravu povrchu na ul. Strojírenská. Ostatní celoplošné opravy povrchů se prozatím do rozpočtu nedostaly, ačkoliv by si to Vámi zmíněné i některé další ulice již zasloužily.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Předmět: Jarní úklid
Datum: 24. 4. 2019
Dotaz: Dobrý den,
prosím o odvoz odpadu, který jsme letos zametli a shrabali v okolí našeho domu.
Jedná se o ulici Revoluční od domu u pošty a níže. Odpad je jak na cestě, tak v černých pytlech umístěn u kontajnerů na odpad. Také mám dotaz, zda se budou letos čistit kanály na sídlišti Stalingrad v ulici pod poštou a na hlavní silnici od křižovatky na Brodské dolů směrem ke Žďasu. A zda budou čistící vozy na sídlišti Stalingrad zajíždět i do ulic mezi domy. Děkuji
Odpověď: (25. 4. 2019 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Háčková
Odpad odvezeme.
Děkujeme za úklid ploch města.

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

Dobrý den,
čistící vozy už většinu ulic na Stalingradě (kde nestála auta) projížděly, pod poštou konkrétně dnes 25.4. Odvoz pytlů bude objednán. Uliční vpusti se začnou čistit po skončení zametání.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Předmět: dotaz
Datum: 24. 4. 2019
Dotaz: Dobrý den-máme před domem za poliklinikou kontejnery na odpad,do toho modrého lidé automaticky vházejí papír,ale že ta modrá popelnice,která tam je na větší krabice,kartony to někteří lidé ani nevědí na co je,není to tam napsané,takže kartony a velké papírové krabice házejí na zem vedle modrého kontejneru,náhodně se mi stalo,že jsem tam byla a dotyčný to hodil na zem a kontejner nebyl plný,když jsem mu řekla,že se to hází tam, tak byl překvapen..Nebylo by možné ho označit že je na karton atd?
Odpověď: (25. 4. 2019 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Děkujeme za námět.
Nechám je polepit samolepkami.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb