Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 19. 10. 2019
Dotaz: Dobrý den, vím,že by tento dotaz byl na místě asi i na bezpočet místech ve Žďaře, ale jedná se mi o křížení ulic Wolkerova, Bří.Čapků, Vančurova. V pozdních hodinách je zde veliký problém zaparkovat. Konkrétně na ulici Wolkerova asi před 2 roky zkátili břízy před kontejnery na odpad a domnívali jsme se, že se to dělo proto, aby zde mohlo přibýt pár míst navíc. Nebo opět v ulici Wolkerova jsou 2 místa pro invalidy a jedno je věčně prázdné. Jen mě zajímá, zda město má v plánu rozšířit místa.Děkuji
Odpověď: (22. 10. 2019 - odbor dopravy):
Dobrý den,
na mnoha místech ve městě, zejm. na sídlištích, bývá parkování problematické. S rozšiřováním počtu parkovacích stání v této lokalitě se v dohledné době neuvažuje.

Datum: 14. 10. 2019
Dotaz: Dobrý den,
z jakého důvodu nebyla vrácena na své místo značka zákaz vzjedu u kominukace kolem sportovní haly? Značka byla kolem poutě odvežena a už nebyla vrácena na své místo. Poslední dobou jezdí až přímo ke sketaparku auta a vykládají zde děti na sketpark, včera dokonce přijelo ke sketparku i auto dovážející pizzu. Kolem sportovní haly se pohybuje spousta občanů a zejména dětí a situace se tak stává nebezpečnou. Prosím o zjednání nápravy. Děkuji
Odpověď: (22. 10. 2019 - odbor dopravy):
Dobrý den,
dopravní značení je součástí účelové komunikace, která je ve vlastnictví TJ Žďár nad Sázavou z.s., nikoli města.
Pro všechny účastníky silničního provozu (vozidla i chodce) platí ust. § 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích: „Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu.“

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

Datum: 17. 10. 2019
Dotaz: Stihnete prosím ještě zasypat ty díry na cestě kolem kolejí na Grejdách, nejlépe štěrkem, protože ostatní materiál se zajezdí a nepomáhá to a přiští rok se tam znovu objeví.Na některých místech jsou ty díry oopravdu velké,děkujeme.
Odpověď: (21. 10. 2019 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dosypání děr jsme objednali.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Předmět: Práce na lávce
Datum: 17. 10. 2019
Dotaz: Viděla jsem pracovní stroje pracovat u řeky u nového mostu na Klafar, co se tam bude budovat,chystá se tam realizace nové lávky pro pěší a cyklisty ? Kdy to bude hhotovo ?
Odpověď: (18. 10. 2019 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Novotná,
ano, bude to lávka pro pěší a cyklisty. Dokončena by měla být do 31.8.2020.
S pozdravem
Ing.Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Datum: 17. 10. 2019
Dotaz: Bude mít naše město další nový obchodní dům ? Pokud ano tak kde a jaký by to měl být.Bylo by to hodně prospěšné pro naše město a nebyly by ty stávající tak přeplněné.Rozvijející Klafar by také mohl mít nějaé nákupní středisko, bude tam mnoho domů a obyvatel, což by pro tuto lokalitu také bylo výhodné.
Odpověď: (18. 10. 2019 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Dostále,
v územním plánu má město pro tento typ objektů vyčleněny funkční plochy. V území Klafaru je jedna z nich. Je na obchodních řetězcích, aby tyto plochy využily. Většinou se tak děje v návaznosti na kupní sílu obyvatel daného města. V současné době máme informace pouze o aktivitách firmy REWE Group.
Ing. Irena Škodová
vedoucí odboru rozvoje a územního plánování

Předmět: obchodní dům
Datum: 4. 10. 2019
Dotaz: Dobrý den, jsem přesvědčena,když chodím denně nakupovat, že naše město by potřebovalo nutné ještě další obchodní dům, neboť do našeho města se sjíždějí lidé z přilehlých obcí k nákupům a tyto stávající obchodní doby praskají ve švech.Určitě by se kapacitně ulevilo,kdyby město podpořilo výstavbu nového obchodního domu,neboť v současné době,jsou tyto opravdu přeplněny nakupujícími.
Odpověď: (18. 10. 2019 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
v územním plánu má město pro tento typ objektů vyčleněny funkční plochy. V území Klafaru je jedna z nich. Je na obchodních řetězcích, aby tyto plochy využily. Většinou se tak děje v návaznosti na kupní sílu obyvatel daného města. V současné době máme informace pouze o aktivitách firmy REWE Group.
Ing. Irena Škodová
vedoucí odboru rozvoje a územního plánování

Datum: 17. 10. 2019
Dotaz: Poslední změna ÚP navržená občany byla roku 2010 ! Od roku 2012 byly občané s připomínkami odkazováni na změnu č.1. po schválení ÚP. Shromážděné změny v ÚP navržené občany - v tehdejším číslování změna „č.1“ byla ze zastupitelstva ostudně stažena. Po prohraném soudu jste přečíslovali změny č.1 a č.2 a nyní místo toho, abyste řešili náměty a problémy občanů změnou č.2, tak jejich náměty a potřeby dáte zase „k ledu“ a začnete rovnou projednávat změnu č.3. Kdy konečně začnete řešit náměty občanů ?
Odpověď: (18. 10. 2019 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den paní Nováková,
řada podnětů byla již projednána v rámci pořizování územního plánu, zbývající budou projednávány v souběhu se změnou č.3.
Ing. Irena Škodová
vedoucí odboru rozvoje a územního plánování

Datum: 17. 10. 2019
Dotaz: Proč je ta obrovská hromada před Aqasysem v průmyslové zóně, proč to již dávno není upraveno, jako před ostatními firmami ? Poč tu těžkou techniku nemají uvnitř areálu ?Mezi Vodaservisem a Teleflexem je také silně neuptraven pozemek, proč ? Čí to jsou pozemky, že nejsou řádně upraveny ? Je to snad vizitka města jak na vše dohlédne. I průmyslová zóna by měla bý hezká a atraktivní pro naše občany.Zatím to tak není !!!
Odpověď: (18. 10. 2019 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den pane Lukáši,
jak již bylo v dotazech odpovídáno, v průmyslové zóně se stále ještě staví. Pozemky jsou v současné době již firem. Průmyslová zóna je před úplným zastavěním, pak se stabilizuje a okolí nových objektů již nebude staveništěm.
Ing. Irena Škodová
vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování

Předmět: křižovatky
Datum: 17. 10. 2019
Dotaz: Dobrý den, v médiích proběhla zpráva, že budou rekonstruovány semafory na křižovatkách včetně výměny sloupů. Nebylo by lepší než investovat do rekonstrukce semaforů raději na křižovatkách u Pojišťovny a Conventu vybudovat ve spolupráci s ŘSD kruhové objezdy? Vyšší počáteční investice by se vrátila v podobě výrazně nižších provozních nákladů.
Odpověď: (18. 10. 2019 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
Současný trend města je ponechat křižovatky světelně řízené a regulovat průjezdy MHD novou telematikou.
Lépe se tak naváže na stávající světelně řízené přechody.


Datum: 17. 10. 2019
Dotaz: V lokalitách ul.Dolní a Libušína, je stále mnoho hlodavců, co s nimi uděláte, slíbili jste deratizaci a nikde to není vidět a u popelnic jich je mnoho, budou se stahovat i do obytných domů, dělejte s tím něco, ať se nám tu neobjeví nákazy a žloutenky !!
Odpověď: (18. 10. 2019 - technická správa budov města):
Dobrý den,
rozmísťování nástrah bylo zahájeno v pondělí tohoto týdne.

S pozdravem

za TSBM ing. Kadlec Jaroslav