Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 14. 8. 2019
Dotaz: Vedle Primy cesta směrem k nádraží(naproti boxu s popelnicemi U Primy jsou nesmyslné 3 dopravní značky nad sebou ! Zákaz zastavení a slepou ulici bych ještě pochopil, ale proč stopka ? Je daleko nutnější vyřešit zákaz projezdnosti v daném místě mezi garážemi, protože tam jezdí těžkotonážní auta firem, převážně velké dodávky i kamion tam již projížděl ! Toto řešte zákazem průjezdu, vznikají tam velké díry,propadají se tam kanály a celkově se to tam ničí..Dříve tam byl obrubník a byl pokoj !
Odpověď: (23. 8. 2019 - odbor dopravy):
Dobrý den pane Mikulecký,
nesmyslně umístěná dopravní značka č. P 6 „Stůj, dej přednost v jízdě!“ je výsledkem lidové tvořivosti a byl dán pokyn k odstranění této značky. Obrubníky byly odstraněny před mnoha lety na základě žádosti vlastníků garáží, kdy z důvodu zásobování provozoven docházelo k častému zablokování průjezdu ke garážím.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

Datum: 16. 8. 2019
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné umístit zrcadlo u křížení ulic Libušínská a Sázavská? Při výjezdu z ulice Libušínské není přes modré zábradlí mostu dobrý rozhled.
Děkuji
Odpověď: (23. 8. 2019 - odbor dopravy):
Dobrý den,
souhlasím s Vámi, že modré zábradlí mostu zhoršuje v křižovatce rozhled, nicméně je též pravdou:
• Rozhledové poměry na této křižovatce odpovídají ČSN 736102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích pro návrhovou rychlost 50km/h.
• Při výjezdu z ulice Libušínská je nutno najet do takového místa v křižovatce, ze kterého je náležitý rozhled na komunikaci ulice Sázavská a řídit se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
• Při rozhodování o umísťování odrazového zrcadla je nezbytné řádné zhodnocení i negativních vlastností zrcadla, neboť zrcadlo poskytuje omezený výhled na provoz na úseku pozorované komunikace a zobrazuje tuto situaci zmenšeně a stranově obráceně. Zvláště za snížené viditelnosti (v noci, za mlhy, deště) není snadné analyzovat dopravní situaci, neboť pozornost řidiče upoutávají světla vozidel. Z tohoto důvodu je v zrcadle těžké odhadnout vzdálenost a rychlost pozorovaných vozidel. To může vést k situacím ohrožující bezpečnost silničního provozu.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

Datum: 21. 8. 2019
Dotaz: I já se přidávám s přáním, aby město znovu instalovalo lavičky u Horního rybníka. Je to jediné místo přímo ve městě, kde můžete sledovat uklidňující vodní hladinu a ptáky. Ideální pro rodiče s dětmi, prarodiče s vnoučaty, seniory a ... Pořád chci věřit, že vedení města je zde pro výše jmenované a ne proto, aby ustupovalo vandalům.
Děkuji.
Odpověď: (23. 8. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní, na obdobný námět již bylo odpovězeno: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8175

Datum: 21. 8. 2019
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda město neuvažuje o zavedení úsekového měření rychlosti alespoň na některých místech např. na úsecích při výjezdu z města ul. Novoměstská, nebo silnice mezi ulicemi Brněnská a Novoměstská kde je 70. Jsem téměř každý den svědkem překračování povolené rychlosti řidičů.
Obce, které úsekové měření zavedly si to chválí, např. Říčany u Prahy.
Odpověď: (23. 8. 2019 - odbor dopravy):
Dotaz je určen Městské policii. Měření rychlosti vykonává MP výhradně na místech určených Policií ČR, přitom postupuje v součinnosti s PČR.

Ing. Jaroslav Miklík
Odbor dopravy

Datum: 20. 8. 2019
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné zajistit stojany na sáčky na psí exkrementy v parku U Ivana? Chodí tam dost nevybavených pejskařů.
Odpověď: (23. 8. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní
Děkujeme za Váš zájem o čistotu města.
Sáčky na psí exkrementy jsou zdarma a k vyzvednutí v informační kanceláři městského úřadu.
Předpokládám, že „ pejskaři“ ví o svých povinnostech a kdo se tím zabývá, sáčky má k dispozici.
V parcích bychom museli opět vyčlenit někoho, kdo je bude doplňovat – případně uklízet odtrhané apod.
Zatím tedy tuto možnost nemáme.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

Předmět: vizitky
Datum: 10. 8. 2019
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit, kdyby jste měli možnost, rozšířit vydané vizitky např. Vápenické jezírko, Salvatorka, Milovské perničky, Děkuji Alena Kozlová
PS: Máme rádi Vysočinu
Odpověď: (19. 8. 2019 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den paní Kozlová,
těší nás Váš zájem o propagaci našeho města a okolních turistických atraktivit.
V současné době není město zadavatelem těchto turistických vizitek, ale objednává je – a témata volí – Informační centrum (IC). Vaše podněty jsme na IC předaly a budeme se společně do budoucna těšit na další nové varianty vizitek.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

Datum: 14. 8. 2019
Dotaz: Dobrý den. Vím, že nejsem první s přáním mít lavičky u Horního rybníka. Proto mě velice mrzí, že město ustupuje vandalům a spol. a lavičky tam umístit nechce, protože je v minulosti tyto osoby ničili. Opět na to doplácí slušní lidé. Přesto se přimlouvám za pořízení laviček a raději zvýšit dohled v této lokalitě. Děkuji.
Odpověď: (19. 8. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
umístění nových laviček pečlivě zvažujeme a i lokalitu u Horního rybníka zařadíme do nejbližšího rozhodování kam je umístit. V rámci tohoto zvažování je uvedené lokalita znevýhodněna - viz. např. odpověď na obdobný námět zveřejněná v dotazovně: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8151
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 4. 8. 2019
Dotaz: Uvedený objekt hyzdí vnitřní prostor sídliště U průmyslovky; chátrá a má zevnitř pomalovaná okna...dala by se u majitele zařídit náprava ?
Odpověď: (19. 8. 2019 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Peňázi,
vlastník objektu připravuje v nejbližší době jeho rekonstrukci, a to přestavbu objektu na bytový dům. Kdy přesně rekonstrukce započne, záleží na rozhodnutí vlastníka.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

Datum: 3. 8. 2019
Dotaz: Když jsem projižděla Vašim městem stavila jsem se u Pilské nádrže a chtěla jsem svým dětem půjčit šlapadla.Když jsem je viděla tak (byly staré špinavé, zanedbané), za toto půjčení jednoho šlapadla chtěla paní 500,-Kč, zálohu, otřesné-ostuda !!! S tímto jsem se ještě nikde nesetkala a že jsem toho projela hodně.Ještě bych k tomu musela vyplňovat nějaký papír ! Jako kdyby se to šlapadlo dalo ukrást z rybníka na zádech (směšné) ! Je to rarita Vašeho města, již k Vám nikdy nepojedu !!!
Odpověď: (19. 8. 2019 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den paní Dostálová,
Šlapadla a lodě na Pilské nádrži byly zakoupeny v roce 2014, takže jistá opotřebovanost se dá předpokládat, zejména pokud jsou ceny za půjčení v současné výši. Informace o tom, že jsou špinavá a zanedbaná se však nezakládá na pravdě, protože se každý den ráno čistí a v případě deště i v průběhu dne. Uhrazení zálohy a vyplnění smlouvy je i v jiných půjčovnách běžné. Za více než 5 let provozu nebyla stížnost tohoto druhu zaznamenána. Přesto se plánují od příštího roku změny v ceníku půjčovného a zrušení vybírání záloh za zapůjčení. Vzhledem k možnému odcizení však povinnost vyplnit smlouvu o zapůjčení zůstane zachována.

V. Kovařík, SPORTIS

Datum: 13. 8. 2019
Dotaz: Dobrý den,
bude prosím nějakým způsobem řešena křižovatka na ulici Štursova? Mám na mysli křížení s parkovištěm od domů 1664/1 a 1662/18 a příjezdem k domům 1532/1 a 1533/7. Díky kontejnerům a autům parkujícím až do hranice odbočky, tam chybí rozhledový trojúhelník a vznikají tam nebezpečné situace mezi auty a chodci. Zvlášť nebezpečné to bývá pokud tam ještě někdo zaparkuje auto do křižovatky. Děkuji za Vaši odpověď a přeji pěkný den.
Odpověď: (16. 8. 2019 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Prokope,
podobný požadavek nám již byl doručen. V rámci stavby bude posouzena možnost přesunutí plochy pro kontejnery a řešení odstavné plochy. Neoprávněnému parkování v křižovatce ale nezabráníme.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP