Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele (pan starosta a pan místostarosta) můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

Pokud byste chtěli svůj dotaz, případně tip doplnit fotografiemi, určením místa v mapě využijte prosím Lepší místo www.lepsimisto.cz

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 11. 9. 2012
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych Vám dát návrh po upozornění mých přátel a spolužáků, kteří k nám do města přijeli. I ve srovnání s jinými městy, které jsem navštívila, v našem městě chybí orientační "info tabulky" na sloupech. Po příjezdu z hlavních směrů do města chybí ukazatelé např. kina, divadla, sportovní haly, zimního stadionu, bazénu nebo WC, nádraží nebo bankomatu. Je to pouze moje zkušenost z jiných měst. Myslím, že by to bylo pro dobro města.
Odpověď: (21. 9. 2012 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za zajímavý podnět. Budeme se jím zabývat.

Datum: 16. 9. 2012
Dotaz: Dobrý den,
Řešíme zde určité parkovací místo a na poslední dotaz se mne ptate jakou pozemní komunikaci jde? Jak dopadlo přezkoumání oprávněnosti poskytnutého parkovacího místa?
Odpověď: (21. 9. 2012 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
problém jste řešil s kolegou. V době jeho dovolené jsme potřebovali upřesnit případ. Případ považujeme za oprávěný.

Datum: 13. 9. 2012
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli porušuji nějakou vyhlášku, předpis či zákon, když bydlím v DB zde ve Vašem městě, ale nejsem zde přihlášen k trvalému pobytu, a tudíž poplatek za svoz komunálního odpadu platím řádně v místě svého trvalého pobytu. Je na tom něco špatně? Děkuji za odpověď!
Odpověď: (17. 9. 2012 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
tímto způsobem neporušujete žádný předpis našeho města.

Datum: 14. 9. 2012
Dotaz: Dobrý den,
zajímá mne jak se budou řešit parkovací místa pro nově zrekonstruvaný bazén u 4.zš? Budou se budovat nějaká nová parkovací místa, nebo bude stačit přilehlé parkoviště na tržnici,či za Batyskafem?
Odpověď: (17. 9. 2012 - odbor dopravy):
Odpověď Odboru rozvoje a ÚP:
"Vzhledem k plánovanému provozu bazénu, kde se předpokládá největší počet návštěvníků o víkendech a v odpoledních hodinách po návratu z práce nebo ze školy bude využíváno centrální parkoviště, které se nachází v docházkové vzdálenosti."
Prozatím se tedy nepočítá s rozšiřováním parkovacích ploch. Provoz ukáže jestli to bude potřeba. (Odbor KS)

Předmět: Dotaz
Datum: 14. 9. 2012
Dotaz: Dobrý den, kdy prosím Vás dojde na delší dobu slibovanou revitalizaci v prvním dvoře na ul. Libušín,co vše bude revitalizováno, nebude to jen na oko kosmetická úprava ?Chtěli bychom to tam mít také hezké, zejména pro hrající si děti, jak na jiných místech v ZR, děkuji za odpověď.
Odpověď: (14. 9. 2012 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
studie revitalizace je k dispozici na odboru rozvoje a územního plánu. Samotné provedení je závislé na schválení financí zastupitelstvem města. Vzhledem k současné hospodářské situaci nelze sdělit datum realizace.

Datum: 12. 9. 2012
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jak bude jezdit MHD 4C na Stalingradě, když se zavře pro autobusy na týden křižovatka Brodská a Revoluční? To se bude dělat objížďkový jízdní řád dnešního objížďkového jízdního řádu? Na Stalingradě je už teď díky Žižkově v MHD zmatek a potom by to byl zmatek na druhou. Chci věřit, že obyvatelé Stalingradu se vše včas dozvědí, aby se mohli přizpůsobit další novince v MHD. Mám ještě jednu otázku. Za jak dlouho po předčasném užívání Žižkovy se MHD vrátí do normálu?
Odpověď: (14. 9. 2012 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den, linkou 4C budou po dobu uzavírky křižovatky ulic Brodská a Revoluční obsluhovány pouze zastávky MHD Okružní, dolní a Okružní, rozc. Hamry. Autobusy se budou jezdit otáčet na čerpací stanici ÖMV a pak budou obsluhovat zastávky. Je to jediná možnost, jak alespoň v takto omezené míře obsluhovat sídliště Stalingrad. Na těch několik dnů nebudeme dělat objížďkový jízdní řád objížďkového jízdního řádu, jen se zruší zastávky Brodská, obch. domy (přesunutá) a Okružní, horní. Ihned po znovuotevření křižovatky budou tyto dvě zastávky znovu obsluhovány. Vzhledem k plánovanému dřívějšímu otevření ulic Žižkova a Brodská a při nutnosti dodržení legislativních kroků u veřejné autobusové dopravy přepokládáme návrat do běžného režimu k 1. 10. 2012.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 736 510 451

e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz
Datum: 11. 9. 2012
Dotaz: bylo by možné prodloužit dobu na semaforech od nového města na moravě na křižovatce u konventu.každý den tam stojíme v koloně která se táhne až od vodojemu,týmto směrem je nejkratší prodleva na semaforech,stihnou tam projet nanejvíš 3 osobní auta a jeden kamion a opět blikne červená
Odpověď: (13. 9. 2012 - odbor dopravy):
Dopravní režim v křižovatce u OC Convent je řešen tak, že výjezd z ulice Smetanova je projíždějícími vozidly prodlužován dynamickou smyčkou. V okamžiku zprovoznění opravované ulice Žižkova, které se předpokládá 28.9, se dopravní situace ve městě vrátí k původnímu normálu.

Předmět: místní rozhlas
Datum: 5. 9. 2012
Dotaz: Dne 30.4.2012 jsem upozorňoval na nefunkční místní rozhlas mezi ulicemi Pelikánova a Makovského na sídlišti Pod vodojemem. Uplynuly 4 měsíce a místní rozhlas je stále nefunkční. Žádám o sdělení, kdy bude závada odstraněna.
Odpověď: (13. 9. 2012 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den, stav rozhlasu v dané oblasti prověřím a projednám se správcem, výsledek Vám sdělím na Váš email. Městský rozhlas na celém sídlišti Vodojem je šířen po podzemním vedení bývalého rozhlasu po drátě, od tohoto vedení nemáme žádnou dokumentaci, nehledě na skutečnost, že kabelové vedení je v nevyhovujícím stavu. Opravy jsou mnohdy složité, není jednoduché poruchu vůbec najít. Toto se týká zvláště prostoru ulic Pelikánova a Makovského, kde jsem těch oprav objednával již několik.Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 736 510 451

e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz


Předmět: dotaz
Datum: 11. 9. 2012
Dotaz: Proč a z jakého důvodu máte v úmyslu přebudovávat náměstí Republiky? Vždyť je úplně jedno zda přesunete kašnu o kousek vlevo nebo vpravo a morový sloup o několik metrů výš nebo níž. Ať vše zůstane na svém místě.Peníze,které ušetříte nesmyslnou prací dotujte poplatky za plavání v novém bazénu,které plánujete nehorázně drahé. Děkuji za odpověď
Odpověď: (13. 9. 2012 - odbor stavební):
Dobrý den.
Dle informací poskytnutých odborem rozvoje a ÚP mohu sdělit, že v rámci úprav náměstí nikdy nedošlo k úvahám o posunu morového sloupu na náměstí Republiky, který je kulturní památkou. Pokud se jedná o nové umístění kašny, tak toto řešení bylo předmětem mnoha diskuzí. Podle posledního rozhodnutí rady města pravděpodobně nedojde k jejímu přemístění. Pro úplnost je nutno dodat, že realizace úprav náměstí je závislá na poskytnutí dotace, která by měla přímé náklady města výrazně snížit. Pokud se jedná o konkrétní ceny vstupného do opravovaného bazénu, tak tyto nejsou zatím známé a tak je předčasné hovořit o tom, že jsou „nehorázné“. Provozovatel bazénu, příspěvková organizace SPORTIS, je zveřejní na konci roku. V současné době rada města schválila pouze průměrnou denní cenu vstupného ve výši 70,- Kč. Pro srovnání uvádím, že se cena průměrného denního vstupného v okolních zařízeních (Havlíčkův Brod, Hlinsko, Jihlava) pohybuje kolem 80,- Kč. Pro bližší informace se obraťte, prosím, přímo na provozovatele bazénu, MVDr. Kovaříka (tel. č. 566 630 277, e-mail: kovařík@sportispo.cz ).

Datum: 12. 9. 2012
Dotaz: dobrý den kam se máme obrátit ohledne dávky hmotné nouze děkuji
Odpověď: (13. 9. 2012 - odbor sociální):
Dobrý den, dávky pomoci v hmotné nouzi dnes vyplácí Krajská pobočka úřadu práce v Jihlavě, pracoviště Žďár nad Sázavou, Strojírenská 22 (skleněná budova UP, FU a soudu), 3 patro, paní Janů 950 177 575 nebo ing. Jarošová 950 177 510.
Přeji Vám pěkný den.