Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Předmět: ucpané kanály
Datum: 31. 7. 2013
Dotaz: Dobrý den, jen možné zařídit vyčištění kanálů ul. Brodská,č.p. 1911-1915? Při včerejším dešti zde neodtékala voda. Děkuji MR
Odpověď: (7. 8. 2013 - odbor komunálních služeb):
Ano, část čištění ještě probíhá, Váš požadavek jsme objednali jako urgentní. Děkujeme za upozornění.Jiří Kasper
odbor komunálních služeb


Předmět: Cyklostezka
Datum: 7. 8. 2013
Dotaz: Dobrý den, bylo by možné zajistit prořezání stromů a keřů na cyklostezce pod ulicí Okružní? (mezi domovem důchodců a železničním mostem) Keře i stromy jsou zde nakloněny tak, že na kole není možný průjezd bez skrčení a ze stran je stezka taktéž značně zúžena.
Děkuji
Odpověď: (7. 8. 2013 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
povedeme v patrnosti, ale podstatné zásahy můžeme uskutečnit až v době vegetačního klidu.

Předmět: Poděkování
Datum: 6. 8. 2013
Dotaz: Dobrý večer, chtěli bychom Vám poděkovat za instalaci klouzačky a houpačky na Okružní ulici. Děti z toho mají velikou radost. Škoda jen, že těch funkčních hřišť není na stalingradě víc.
Odpověď: (7. 8. 2013 - starosta):
Dobrý den,
jsem také ráda, že se odboru komunálních služeb podařilo najít poměrně rychlé řešení. Jinak v těchto dnech by měla být zahájena stavba dalšího dětského hřiště v ZR3 u tzv, Věžičky.

Datum: 2. 8. 2013
Dotaz: Dobrá den,
reaguji na dotaz z 8.6.2013 - Strom na Horňáku.
Rád bych věděl, zda již proběhlo odborné posouzení stavu stromu a jaký je výsledek.
Děkuji
Odpověď: (6. 8. 2013 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
předmětný strom (lípa) byl po olistění vyhodnocen jako provozně značně nebezpečný a bude pokácen, stejně jako proschlý jasan v jeho sousedství.Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb


Datum: 6. 8. 2013
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, zda silnice na náměstí a hlavně křižovatka k Okresnímu úřadu jsou už v konečné podobě.Stav v kterém se obě komunikace nacházejí mi nepřipadá ideální. Děkuji
Odpověď: (6. 8. 2013 - starosta):
Dobrý den,
křižovatka Dolní - Žižkova bude součástí opravy povrchů ul. Dolní, která právě začala. Náměstí až po Konvent pak až příští rok v návaznosti na jeho rekonstrukci.

Datum: 5. 8. 2013
Dotaz: Dobrý den, pane inženýre,
chtěla bych začít studovat studijní program oceňování a odhady nemovitostí - čtyřsemestrové studium. Chci se proto zeptat, jaké musím dále splňovat podmínky, abych mohla v tomto oboru podnikat.

Děkuji. Hezký den
S pozdravem
Martina Černá
Odpověď: (6. 8. 2013 - odbor živnostenský):
Dobrý den,
odborná způsobilost pro uvedenou vázanou živnost je stanovena živnostenským zákonam v různých variantách. Vámi uváděné 4semestrové studium navazuje na podmínku vysokoškolského vzdělání bez konkrétního zaměření. Tato kombinace postačuje pro ohlášení živnosti.Více informací najdete na www.zdarns.cz/ozu. Pro informace k dalším podmínkám ( bylo by vhodné upřesnit, jaké podmínky máte na mysli) mě kontaktujte přímo na mou e-mailovou adresu. S pozdravem

Předmět: Čištění ulic
Datum: 26. 7. 2013
Dotaz: Dobrý den.Vypadá to,že se schyluje k ukončení prací na náměstí i v dalších lokalitách.Můžete zajistit,aby dodavatel staveb nebo lépe majitel pozemků na Klafaru,kam se materiál vozí,zajistil po skončení prací dokonalý úklid zasažených ulic-Povoznická,K Milířům, Kupecká a to včetně parkovacích míst,kde jsou nánosy materiálu.Nebude to přece za ně financovat město že? Děkuji
Odpověď: (6. 8. 2013 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den.Firma JCZ bude v tomto týdnu ještě navážet zeminu. V průběhu příštího týdne zajistí zametení na své náklady.Jiří Kasper
odbor komunálních služeb


Datum: 26. 7. 2013
Dotaz: Dobrý den.Neuvažujete,že by lokalita Klafar,byla označena dopravní značkou "Obytná zóna"-IP 26a a platil zde režim,který v obytných zónách platí?Některé úseky silnic zde vybízejí k rychlé jízdě a to se taky mnohdy děje.Dále mi není dost jasné umístění dopravních značek "Stůj,dej přednost v jízdě,na některých kříženích ulic na Klafaru,ačkoliv např napojení této lokality na hlavní silnici u Orlovny,či níže ležící napojení na hlavní silnici I tř. je osazeno pouze značkou "Dej přednost v jízdě.Díky
Odpověď: (6. 8. 2013 - odbor dopravy):
Ke zřízení Obytné zóny nestačí pouhé umístění dopravních značek - na začátku dopravní značky č. IP 26a „Obytná zóna“ a na konci značky č. IP 26b „Konec obytné zóny“. Lokalita Klafar v současné podobě nesplňuje základní předpoklady pro plošné zklidnění dle TP 103 Navrhování obytných a pěších zón. Mezi základní atributy Obytné zóny patří např. smíšený provoz - všichni uživatelé (řidiči motorových vozidel, cyklisté a chodci) sdílejí společný dopravní prostor; jedna výšková úroveň prostoru místní komunikace; pohyb vozidel je omezen provedenými opatřeními pro regulaci rychlosti (šikana, zúžení, zpomalovací práh apod.); stání je dovoleno pouze na místech označených jako parkoviště; stavební úprava vjezdu do zóny - vjezd i výjezd musí být stavebně upraven způsobem, který jednoznačně upozorní na odlišnost dopravního režimu v obytné zóně; nadřazenost pobytové funkce nad funkcí dopravní - zúžení šířky dopravního prostoru ve prospěch pobytového prostoru; možnost her i v dopravním prostoru. Bez výrazných a rozsáhlých stavebních úprav komunikací v lokalitě Klafar nelze zřídit Obytnou zónu.K další části dotazu - výstavba lokality Klafar započala již v polovině 90. let minulého století a buduje se i v současné době. Během tohoto období docházelo ke změnám příslušné normy ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, která řeší i dopravní značení upravující přednost v jízdě (v posledních letech po výpočtu dle normy u nově budovaných komunikací v obytných lokalitách častěji vychází „Stůj, dej přednost v jízdě!“.

Datum: 4. 8. 2013
Dotaz: Mám dotaz, zda by nešlo projednat naCSAD, aby byla zřízena kancelář o odjezdech autobusů přímo na nádraží? myslím ,ž místnost by se tam dala najít. Vím, že budeteodporovat, že Informace jsou u Ivana. Cestující, který sem dojede odjinud často shání informace po celém nádraží. Jinak nádraží je pěkné, ale totoby tady mohlo být,Děkuji
Odpověď: (6. 8. 2013 - odbor dopravy):
Vážený pane,
od doby, kdy se dopravce přestěhoval s informační kanceláří z provizorních buněk do ulice Sadová, tak má na základě smlouvy s Českými drahami dohodu, že na pokladnách ČD budou poskytovány potřebné informace včetně prodeje jízdních řádů. Příslušné mezinárodní logo je nalepeno na pokladnách. Větší upoutávku na tuto možnost získání informací o autobusových spojeních ČD vylepovat nechtěly.

Ing. Miloslav Dvořák,odbor komunálních služeb

Datum: 4. 8. 2013
Dotaz: Pane Dvořáku, 2.7. jste mi odepsal, že k datu navrácení vedení MHD do běžného stavu budou všechny označníky přelepené novými jízdními řády. To je jen někde, protože když se podíváte na Klášter a okolí, tam to není, pořád jsou tam ty umolousané papírky. Taky jste psal, že měly by být doplněny i chybějící tabule na označnících. Když se podívám k Zámku, tak tam u brány nic není. Na některých zastávkách by se ještě jedna tabule hodila. Od pondělí se už vrací MHD do normálu, tak kdy se to napraví?
Odpověď: (6. 8. 2013 - odbor komunálních služeb):
Pane Moučko, když se nebudete dívat směrem k Zámku, tak zjistíte, že na většině zastávek MHD jsou chybějící výlepové desky doplněny a jízdní řády jsou obměněny. Na dalších se pracuje. Je doba dovolených a u dopravce se o tuto činnost starají někteří řidiči mimo svůj turnus, takže nejde udělat celé město najednou. Desky je nutné očistit, některé přelepit novou fólií, nalepit jízdní řády atd., což není možné udělat na místě, a je nutné desky sesbírat, udělat práce někde v místnosti, hotové desky opět rozvézt a nainstalovat. Zastávka Zámek je trochu jinde, tam máme vědomě rozpor se zákonem, ale pokud by drobný nedostatek ve výbavě zastávky nebyl tolerován, tak jinde zastávka prakticky ztrácí smysl. Takže věříme v selský rozum a zachování stávajícího stavu. Vysvětlení celého problému této zastávky je na delší psaní, a tím mimo kapacitu pro odpověď na Váš dotaz.Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb