Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 4. 3. 2013
Dotaz: Dobrý den paní starostko!
Zajímalo by mne z jakého důvodu jste v senátu hlasovala pro podání žaloby na prezidenta Václava Klause pro velezradu.
S amnestií rovněž nesouhlasím, nicméně zajímal by mne Váš osobní názor.
Odpověď: (6. 3. 2013 - starosta):
Dobrý den,
musím Vás opravit. Hlasovala jsem proti návrhu podat žalobu. Nejsem bytostně přesvědčena o tom, že konání prof. Václava Klause je naplněním činu "velezrady". Proto jsem hlasovala proti. Zatím mi lidé nadávají, že jsem nehlasovala. Navíc amestie, jakoliv špatně provedená, s tím plně souhlasím, je ústavou prezidentovi svěřená.

Předmět: Dotaz
Datum: 28. 2. 2013
Dotaz: Dobrý den pane tajemníku, pracovala jsem víc jak 30 let ve státní správě v různých městech, ale nějak mi u Vás chybí vedoucí správních agend, nebo vedoucí kanceláří těchto agend, kteří by fundovaně řešili pracovní problémy, kdy od vašich vedoucích odborů to není vůbec možné, neboť dané problematice mnohdy nerozumí a stejně se odkazují na tyto pracovníky, v čem je problém, že je nemáte ustanovené, my jsme za to měli nějakou stokorunu navíc, žádné tisíce a dobře to fungovalo. Děkuji.
Odpověď: (5. 3. 2013 - tajemník):
Dobrý den,
děkuji za Váš názor, ale nevím z jaké konkrétní situace nebo zkušenosti vychází. I u nás na pracovištích, kde je více zaměstnanců vykonávajících shodnou agendu jsou tzv. vedoucí pracovišť (matrika, občanské průkazy, cestovní doklady, sociálně právní ochrana dětí apod.), kteří řídí činnost pracoviště, pouze s tím rozdílem, že nemají oficiální "chlívek" v organizační struktuře úřadu, kterou schvaluje rada města. Důvod je jediný - každý řídící stupeň snižuje a rozmělňuje odpovědnost řídících pracovníků vyššího stupně - to je moje osobní zkušenost.
Naopak pokládám za přirozené, že největším odborníkem na konkrétní agendu je ten, kdo ji vykonává a ne ten, kdo mnohdy řídí a organizuje několik agend a činností. Jsou dokonce obory, které jdou přes několik správních agend a "největším" odborníkem je člověk, který v daném úseku ani nepracuje např. právník.
Nicméně Vám děkuji za Váš podnět a pokud máte jinou konkrétní zkušenost, tak se Vámi rád setkám nebo odpovím.
S pozdravem Jan Havlík

Datum: 4. 3. 2013
Dotaz: Dobrý den! Jsem velmi ráda,že máme konečně pořádný bazén a relax.centrum.Ale mrzí mě,že o jarním termínu se žďárské předškolní děti do něj dostanou téměř poslední.Přednost mají školky v okolí.Třeba konkrétně školka,kam chodí můj syn,by měla do bazénu chodit v době oběda.Je to na rozpisu,který jsme dostaly ve školce.Souhlasy s plaváním jsme podepisovali už na podzim,Kdo tedy určuje,kdy tam děti budou chodit?Děkuji
Odpověď: (4. 3. 2013 - odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den, rozpis hodin plavání v bazénu je plně v kompetenci Plavecké školy. Příspěvková organizace SPORTIS, p.o. Plavecké škole pouze pronajímá bazény pro její činnost. Pokud budete chtít podrobnější informace o rozvrhu hodin Plavecké školy, obraťce se prosím na paní Markovou - vedoucí Plavecké školy.
Kontaktní tel. paní Markové - 739 023 899.

Předmět: Chodník
Datum: 3. 3. 2013
Dotaz: Chtěla bych se zeptat, zda neplánujete výstavbu nového chodníku, který nyní spojuje Nákupní park Žďár a vede mezi zahrádkami k HZS na Jamské ulici? Nyní je cesta zpevněna panely, které jsou špatně napojené a cesta je nebezpečená. Přitom je velmi využívaná a projde po ní mnoho občanů bydlících na sídlištích Pod Vodojemem a U průmyslové školy, aj. Naskýtá se propojení chodníkem i cesta podél HZS směrem k sídlišti Pod Vodojemem, chodí tu mnoho lidí do práce na Průmyslovou zónu. Děkuji.
Odpověď: (4. 3. 2013 - odbor stavební):
Vážená paní,
město opakovaně prověřovalo možnost umístění chodníku v uvedené lokalitě. Bohužel, ne všechny pozemky, které by byly budoucí stavbou dotčeny, jsou ve vlastnictví města. Poněvadž zatím nedošlo k dohodě o majetkoprávním vypořádání u pozemků jiného vlastníka (těch je většina), proto nelze v současné době stavbu chodníku realizovat.
S pozdravem.


Datum: 28. 2. 2013
Dotaz: Námět na zlepšení komunikace s klienty u jedné pracovnice MěÚ, více se věnovat lidem, chovat a tvářit se vstřícně.
Odpověď: (1. 3. 2013 - odbor sekretariát tajemníka a vnitřních věcí):
Dobrý den, děkuji za upozornění. Váš poznatek jsem projednala s pracovnicí, které se toto týkalo, bude zjednána náprava. S pozdravem

ing. Soňa Halámková
vedoucí odboru sekretariát tajemníka a vv

Předmět: Obrubníky
Datum: 28. 2. 2013
Dotaz: Dobrý den, víte o tom, že chodníky na Palachovce u vchodů 9-13 (z obou stran - u silnice i ve dvoře), kde po rekonstrukci horkovodu (či co to bylo) byl položen nový asfalt, že obrubníky nejsou z druhé strany zasypány hlínou a už jsou vylámané a rozbité?? A ani finální úprava terénu tu neproběhla, firma, která měla dokončovací práce provést to nějak nezvládla a tady u nás zůstali jen nezasypané kameny.
Odpověď: (1. 3. 2013 - starosta):
Dobrý den,
Váš podnět jsem prověřila na odboru komunálních služeb, kde mi sdělili následující:
nedostatky byly reklamovány již v listopadu. Nyní je jejich stav mnohem zřetelnější. Ze strany Sattu máme příslib, že zahájí práce na odstranění podle klimatických podmínek. Provedení si pohlídáme.

Datum: 27. 2. 2013
Dotaz: Dobrý den, nerozumím Vaší odpovědi, argumentu. Když část lidí jde ještě do Kauflandu, tak určitě z málo řádků na monitoru nezjistí svůj autobus, to by musely být 2 monitory časově za sebou. Ale i přesto by stačilo se podívat na monitor vpravo, kde informace případně je, takže to je zcestné. Nebo po návratu na světelnou tabuli venku s minimálně dvojnásobkem řádků. A teď má otázka. To nemůžete provozovateli nařídit místo ho nechat jen uvažovat? To on pak maximálně pokývá hlavou a nechá to plavat.
Odpověď: (28. 2. 2013 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
možností umístění monitoru je samozřejmě víc a každý z nás má svoji představu o nejlepším řešení. Garantem projektu je však projektant.
Provozovatel zajišťuje celý proces zveřejňování informací, pokud máme nový návrh, jak nebo které informace zveřejňovat, musíme nejprve zjistit, zdali je to vůbec možné a jaké náklady to bude představovat. Proto chceme námět s provozovatelem projednat a ne mu jej hned striktně nařídit.
Odbor rozvoje a ÚP

Předmět: Herní prvek
Datum: 27. 2. 2013
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, jestli máte v plánu vrátit na nádraží na Palachovu ulici herní prvek - houpačku, která byla odstraněna při rekonstrukci vody, která probíhala loni. Dětí je na této ulici spousta a nic, kde by si mohli hrát. Děkuji.
Odpověď: (27. 2. 2013 - starosta):
Dobrý den,
dle sdělení odboru komunálních služeb,

zmiňovaná houpačka byla ve špatném technickém stavu, takže z bezpečnostních důvodů na místo vrácena nebude. Není v plánu ani instalace nového samostatného herního prvku – v budoucnu se počítá s realizací nového kompletního dětského hřiště v této lokalitě.

V okolí je v tuto chvíli možnost využívat dětský koutek u domu Palachova 70 nebo nedávno vybudované dětské hřiště u domu Haškova 1.
Datum: 26. 2. 2013
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda-li je vypracován novější strategický plán rozvoje města než ten, který se nachází na stránkách města (verze z roku 2007). Potřebovala bych ho k studijní záležitosti.
Děkuji, Lenka Čiháková
Odpověď: (27. 2. 2013 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
aktualizace Strategického plánu rozvoje města a jeho převedení na Integrovaný plán rozvoje proběhne dle uzavřené smlouvy o dílo během letošního roku. Akční plán je aktualizován průběžně.
Odbor rozvoje a ÚP

Datum: 25. 2. 2013
Dotaz: Dobrý den,
již několikátou noc nesvítí osvětlení Švermovy ulice. Prosím o nápravu.

Děkuji Pavel Štyl
Odpověď: (25. 2. 2013 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
od neděle pracujeme na odstranění poruchy. Přesto děkujeme za informaci.