Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele (pan starosta a pan místostarosta) můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

Pokud byste chtěli svůj dotaz, případně tip doplnit fotografiemi, určením místa v mapě využijte prosím Lepší místo www.lepsimisto.cz

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Předmět: poděkování
Datum: 4. 9. 2012
Dotaz: Dobrý den,

chtěla bych Vám upřímně poděkovat za pomoc, podporu a především poskytnuté prostory ve vašem krásném městě při setkání mládeže. Velmi si toho vážím!

S pozdravem a přáním krásných dní Chromková Iveta
Odpověď: (5. 9. 2012 - starosta):
Dobrý den,

také Vám děkuji a jsem ráda, že se Vám ve městě líbilo.

Předmět: Díky
Datum: 5. 9. 2012
Dotaz: Dobrý den paní starostko,
tyto stránky využívají většinou nespojení občané,já bych chtěla bych touto cestou naopak vyjádřit spokojenost.A to s prací odboru dopravy.Ať už s jednáním nebo délkou vyřízení mého požadavku,kdy jsem přihlašela dovezené auto ze zahraničí a druhý den jsem měla doklady hotové.(Bohužel se často s takovýmto přístupem člověk na úřadech nesetkává). Tak jen doufám, že toto je standart.
Odpověď: (5. 9. 2012 - starosta):
Dobrý den,

děkuji za vaše ocenění služeb poskytovaných nejen odborem dopravy, ale věřím i celým MěÚ.
Vedení společně se zaměstnanci MěÚ se snaží naplňovat společnou vizi v poskytování kvalitních služeb v příjemném prostředí, profesionálními zaměstnanci. Dlouhodobě pak sledujeme a vyhodnocujeme zpětné vazby získané od našich klientů i "skrytých (mystery) klientů" s cílem trvale zlepšovat služby, které poskytujeme.
Vaše ocenění budu ráda tlumočit příslušným zaměstnancům.

Datum: 4. 9. 2012
Dotaz: Dobrý den,
na neexistující stránku na webu města http://www.zdarns.cz/soubory/starosta vede řada odkazů např. tlačítko "volené orgány" prosím o opravu.
Odpověď: (5. 9. 2012 - oddělení informatiky):
Dobrý den,
děkuji za upozornění, chyba která pravděpodobně vznikla při úpravě stránek dne 24.8.2012, byla odstraněna. Obdobná upozornění můžete posílat přímo na e-mailovou adresu michal.kadlec@zdarns.cz a v kopii na libor.vostrejs@zdarns.cz.

Datum: 4. 9. 2012
Dotaz: Proč neuděláte parkovací místa pomocí zatravňovacích dlaždic po obou stranách této nevyužité komunikace, kde stejně lidé parkují a ničí tak chodník a travní porost. Pak by zde mohlo být i toto místo, které by odpovídalo vyhlášce a vyřešil by problém parkování vozidel
Předem díky za odpověď.
Odpověď: (5. 9. 2012 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
můžete prosím upřesnit o jakou komunikaci jde?

Datum: 31. 8. 2012
Dotaz: Vážená paní starostko,

prosím o prověření jízd strážníků městské policie. Například včera večer, po desáté hodině, projel automobil Škoda Yeti městské policie krátkým zákazem vjezdu ve směru z náměstí Republiky do ulice Veselská (u Süssova hostince). Nevypadalo to na nějaký akutní zásah, automobil neměl zapnutá výstražná světla, přesto však nejel úplně pomalu, skutečná rychlost se však těžko odhaduje.

Předem děkuji za prověření popsané situace a za Vaše vyjádření.
Odpověď: (3. 9. 2012 - starosta):
Dobrý den,
Váš podnět jsem nehcala proveřit vedoucím strážníkem MP s následujícím výsledkem:
Obě služební motorová vozidla městské policie mají odborem dopravy Měú Žďár nad Sázavou podle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. vydanou výjimku z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Výjimka se týká i zákazů vjezdu na místních komunikacích, což je i tento případ. Vozidlo využívající výjimky nemusí mít v činnosti výstražné světlo modré barvy. Okamžitou rychlost vozidla v určitém místě nelze přesně zjistit, ze systému GPS lze zjistit pouze průměrnou úsekovou rychlost, která se na ul. Veselské pohybovala mezi 6 – 16 km/h.

S Pozdravem

Mgr. Martin KUNC

vedouci MP Žďár nad Sázavou

Předmět: dotaz
Datum: 3. 9. 2012
Dotaz: Dobrý den, můj dotaz zní.
máme si zápis dítěte do do školy hlídat sami nebo budeme někým vyzváni abychom se dostavili k zápisu?
a za druhé: dítě je narozené listopad 2007 čili letos mu bude pět. půjde do školy v roce 2013 kdy mu bude stále ještě 5 nebo až v roce 2014 kdy mu bude už 6 let.
děkuji
Odpověď: (3. 9. 2012 - odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den,
podle školského zákona je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu povinné školní docházky a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Vaše dítě tedy půjde k zápisu povinné školní docházky v lednu 2014 a v září nastoupí do 1. třídy základní školy.

Předmět: oznámení
Datum: 2. 9. 2012
Dotaz: Dobrý den, u domu č. 1812/45 je vyvrácen rozvodný sloupek elektřiny. (Pravděpodobně veřejného osvětlení) Na ulici Lesní u domu 358/13 je vyvrácena lampa veřejného osvětlení - dle mého laického pohledu již nebezpečně nakloněna.
Odpověď: (3. 9. 2012 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za informaci. Zajistíme opravu.

Datum: 24. 8. 2012
Dotaz: Vážená paní starostko, k vyhlášce o zákazu pití na veřejných prostranstvích ( se kterou plně souhlasím ) by jsem se rád zeptal, proč je jenom ve vymezeném prostoru. Proč se nevstahuje na celé město. Proč se do toho nezahrnou prostory před hostincema, které nemají povolenou letní zahrádku. Například restaurace AUTOBUS na ulici Brodská. Věřte že majitelé tohoto domu by vám byli moc vděčni.
S pozdravem
Odpověď: (31. 8. 2012 - starosta):
Dobrý den,
jakékoliv rozhodnutí zastupitelstva jako kolektivního orgánu je výsledkem kompromisu mezi několika variantami, kterými v tomto případě je úplný zákaz až po žádné omezení. Přijata je nakonec ta varianta, která získá nadpoloviční většinu hlasů.
Děkuji za Váš názor i návrh, který si budu pamatovat, a pokud dojde k novému projednávání této problematiky, tak jej uplatním.

Datum: 23. 8. 2012
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, proč byl zrušen tak hodně využívaný přechod v Nádražní ulici směrem od křižovatky k nádraží??? Děti do a ze školy nemusely chodit až přímo k vjezdu do kruhového objezdu.
Odpověď: (31. 8. 2012 - starosta):
Dobrý den,
jak mi sdělili z příslušného odboru konunálních služeb tak důvod byl následující:
Přechod pro chodce na ulici Nádražní u zdravotnické školy neodpovídal požadavkům dle platných předpisů, zejm. „bezbariérové“ vyhlášce č. 398/2009 Sb. a normě ČSN 736110 Projektování místních komunikací, kvůli kterým nebyl přechod pro chodce pro své uživatele zcela bezpečný. Mezi hlavní nedostatky lze jmenovat: délka přechodu přesahovala maximální povolené hodnoty, přechod nebyl vybaven prvky zmírňující bariérový účinek komunikace, nasvětlení přechodu nebylo dostatečné, příliš malá vzdálenost od sousedních přechodů (75 m od přechodu na okružní křižovatce a 105 m od přechodu u AZ). Chodci mohou, jak sám píšete, využívat přechod pro chodce u okružní křižovatky, který je zrealizován již podle platných předpisů a je tak mnohem bezpečnější než zrušený přechod. Přechod u okružní křižovatky je dostatečně nasvětlen, rozdělen středovým ostrůvkem umožňující chodci rychlejší přejití vozovky a sledování pouze jednoho směru přijíždějících vozidel, umístění přechodu do blízkosti okružního pásu zajišťuje nižší rychlost projíždějících vozidel, a tím i větší ochotu řidičů zastavit a umožnit chodcům bezpečné přejití vozovky, a další.


Datum: 30. 8. 2012
Dotaz: Myslím si, že máme na věc jiný názor. Zmiňovaná osoba, která toto místo využívá není umístěna na vozíček a o žádného imobilního pacienta nepečuje. Je to pouze snaha zajistit si parkovací místo zakonným způsobem.
Odpověď: (31. 8. 2012 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den, každá žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro tělesně postiženého musí být řádně doložena, což je i v tomto případě. Vozidlo řídí osoba, která má v péči těžce postiženou osobu, proto jsme se snažili najít řešení. Samozřejmě jsme podnikli kroky k ověření skutečností a pokud se dodatečně prokáže něco jiného, není problém vyhrazené místo zrušit.Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 736 510 451

e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz