Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele (pan starosta a pan místostarosta) můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

Pokud byste chtěli svůj dotaz, případně tip doplnit fotografiemi, určením místa v mapě využijte prosím Lepší místo www.lepsimisto.cz

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 29. 8. 2012
Dotaz: Dobrý den, paní starostko, jenom bych zareagovala na dotaz, tuším někdy kolem 17.8.2012 na stavbu vedle České spořitelny, odpověď zněla, že se jedná o soukormou stavbu a také prodejní místa, velice ráda bych se dozvěděla a stačí mně to mailem, bez zveřejnění, kdo je majitelem a zdali tam budou volná pracovní místa. Protože Tesco se posouvá, zajímalo by mě také, jestli se vůbec bude stavět. Moc děkuji za odpověď. S pozdravem a přáním pěkného podvečera PF.
Odpověď: (31. 8. 2012 - starosta):
Dobrý den,
majitele jakékoliv nemovitosti můžete zjistit na katastru nemovitostí, který je veřejně přístupný i přes internet.
Zda a kdy se bude stavět Tesco rozhodne investor a správní úřady, které o výstavbě rozhodují v odvolacím řízení. Výsledek nezná ani město.

Datum: 29. 8. 2012
Dotaz: Dobrý den, bydlíme v těsném sousedství firmy Satt, v poslední době provádí firma VM CAR v hale a na dvoře,které přiléhají k našim zahradám a domům, práce, které vydávají nesnesitelný hluk, ve dne i v noci!! Nemůžeme spát ani chodit na zahradu, vládne zde hluk, mlácení do železa a smrad z barev. Do toho jezdí po celý den i v noci DESTA, nákladní automobily a hučí kompresor. Chci se zeptat, jak je možné, že toto všechno děje v obytné zóně? Jak je tohle možné dle územního plánu?
Odpověď: (31. 8. 2012 - starosta):
Vážený pane,
požádala jsem Mgr. Jaromíra Brychtu - předsedu představenstva SATTa.s., aby situaci prověřil a případně sjednal nápravu.

Datum: 28. 8. 2012
Dotaz: Dobrý den,mohu se zeptat,kdy bude uveden do původního stavu dvůr na Palachova 13-21 ??Před prázdninami zde došlo k výměně potrubí a tím odříznutí lavičky a poničení chodníků.Chodníky byli teď zaasfaltovány,ale hromady kamení zde zůstaly a zarůstají trávou.Kolem chodníků chybí hlína.Ve dvoře si hrají děti a mezi kamením je to nebezpečné! Také lavičky by zasloužili opravu-ne jen natření. Prosím o okamžitou nápravu.Děkuji
Odpověď: (31. 8. 2012 - starosta):
Dobrý den,

prozatím nám Satt povrchy komunikací a veřejné zeleně nepředal. Dle sdělení odpovědných pracovníků Sattu, ukončí práce na Palachově ulici do konce září.


Předmět: Oprava dvora
Datum: 24. 8. 2012
Dotaz: Dobrý den,na začátku prázdnin začali opravy horkovodu na ulici Palachova 13-21 ve dvoře. Celé prázdniny byl dvůr nedodělaný,vedle chodníků jsou vytvořeny haldy kamení,které vesele zarůstají trávou,také byla odstraněna lavička.Nyní jsou díry v chodnících i dvoře přeasfaltovány,ale kamení,haldy nepořádku a kolem chodníků díry jsou tam stále.Tak mě zajímá,kdo to dá do pořádku a hlavně kdy ?? Na dvoře by si rády hrály děti! Rovněž lavičky by už zasloužili opravu,ne natřít,ale opravit opěradla.Děkuji
Odpověď: (31. 8. 2012 - starosta):
Dobrý den,

prozatím nám Satt povrchy komunikací a veřejné zeleně nepředal. Dle sdělení odpovědných pracovníků Sattu, ukončí práce na Palachově ulici do konce září.


Datum: 29. 8. 2012
Dotaz: Dobrý den,
v roce 2000 jsem uložil registrační značku a osvědčení o technickém průkazu motocyklu do tzv. depozitu. Dnes se to zřejmě jmenuje dočasné vyřazení z evidence. Zajímalo by mne jaký poplatek budu muset zaplatit, pokud bych chtěl vozidlo opět přihlásit. Myslím, že v době uložení do depozitu žádný roční poplatek stanoven nebyl. Dnes je to tuším 100 Kč / rok. Děkuji za odpověď.
Odpověď: (29. 8. 2012 - odbor dopravy):
Pokud bylo vozidlo – motocykl dočasně vyřazen v roce 2000, nebudete žádný správní poplatek při jeho zprovoznění – ukončení dočasného vyřazení platit.


Datum: 29. 8. 2012
Dotaz: Chci se zeptat, kdy se budou doplňovat nástroje pro slepce na autobus. nádraží u stanoviště 3, odkud odjíždí linky MHD 3A, 3B, 3C a busy do Hamrů? U stanoviště 2 pro linky MHD 2A, 2B, 5, 6, atd. a busy do Škrdlovic, stejně jako u stanoviště 4 pro linky MHD 4A, 4B a 4C je to v pořádku, protože v obou případech jsou zde kolmo k obrubníku dlaždice s výstupky a taky u obrubníku je barevný kontrastní pruh. Kdy se toto doplní, protože u rekonstrukcí se toto MUSÍ doplnit? Či se stanoviště 3 bude rušit?
Odpověď: (29. 8. 2012 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
zasílám Vám na Vaši adresu výřez výkresu, který zázoveň během zítřejšího dne najdete na webových stránkách www.zdarns.cz, v roletce Městský úřad - MěÚ informuje - Rekonstrukce povrchů a přístřešku autobusového nádraží. Ve výkresu jsou zakreslena stanoviště MHD s úpravami dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezpariérové užívání staveb, jak byly schváleny pracovníky Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopoností pohybu.
S pozdravem. Škodová

Datum: 26. 8. 2012
Dotaz: Dobrý den, mám dotaz ohledně parkovacího místa pro tělesně postižené, které vzniklo na ulici Okružní horní. Toto místo je umístěno na chodníku a částečně na travnaté ploše slepého vjezdu do dvora. Na tomto místě městská policie rozdává pokuty za stání na chodníku a travnaté ploše a najednou vyhrazené stání? Tímto Vás žádám o vysvětlení. Děkuji
Odpověď: (29. 8. 2012 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den, toto parkovací místo vzešlo ze snahy vyhovět oprávněné žádosti o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro postiženou osobu, kdy vyhrazené místo je sice neadresné, ale zřízeno bylo na žádost konkrétní osoby, která to opravdu potřebuje a vzhledem k pravidlům zřizování a potřebám žadatele je toto jediná možná varianta. Proto jsme se snažili lidským přístupem žádosti vyhovět, i když to místo není to pravé ořechové. Po chodníčku nikdo nechodí, protože tam stejně parkovalo dlouhodobě neježděné vozidlo, které zatím nejevilo znaky vraku a protože lze využít toho kousku komunikace, ze které se stejně nedá dále jet a nikdo po ní nejezdí, šířkově to je přesně na šířku vozidla (pokud se správně najede) no a příští rok (letos již pro tento účel nejsou prostředky) se šířka stání upraví zatravňovacími dlažicemi. Tím, že místo je oficiálně povoleno a vyznačeno, tak to je, myslím, dostatečný signál pro městskou policii, aby se tímto parkováním nezaobírala.Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 736 510 451

e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz
Datum: 28. 8. 2012
Dotaz: Dobrý den,
chci si koupit osobní automobil od svého dědečka. Ten si jej pořídil v roce 2006 jakožto první majitel v ČR. Bohužel pro tento automobil je vyměřena ekologická daň ve výši 3000 Kč. Z internetu jsem se dozvěděl, že pokud si vozidlo koupí osoba s průkazem ZTP, je jí poplatek prominut. Můj dědeček i babička průkaz ZTP mají. Mohl bych tedy napřed převést vozidlo na babičku a pak na sebe, abych se poplatku vyhnul? Sice by se musel zaplatit 2x převod, ale stále to vyjde levněji. Děkuji.
Odpověď: (29. 8. 2012 - odbor dopravy):
Dobrý den, Vámi uvedený postup není v rozporu se současnými právními normami České republiky.

Datum: 27. 8. 2012
Dotaz: Dobrý den, pokud město pravidelně zajišťuje rozbory vody ze studánek, bylo by možné výsledky vyvěšovat i přímo u studánek? Místní si to asi sledují na webu města nebo v nějakém zpravodaji, ale pro náhodného návštěvníka by to byl velký přínos. Voda je chuťově dobrá, krásně studená, ale bez informace o stavu se to ne každý odváží... Děkuji.
Odpověď: (28. 8. 2012 - odbor životního prostředí):
Odpověď odboru rozvoje a územního plánování, v jehož kompetenci je vámi položená otázka:

Dobrý den,
výsledky rozborů vzorků vody se takto řadu let u studánek vyvěšovaly. Bohužel, většinou již druhý den po vyvěšení byly strženy a ještě se v okolí studánek povalovaly v různém stupni roztrhání. Proto se dnes výsledky zveřejňují jen v Radničních novinách.


Předmět: Dotaz
Datum: 24. 8. 2012
Dotaz: Dobrý den,
prosím Vás, kdy se uskuteční revuializace v I.dvoře na Libušíně, která byla občanům této lokality slibována, je to tam opravdu škaredé, chtělo by to více zeleně asamozřějmě více parkovacích míst, což je problém.Děkuji.
Odpověď: (28. 8. 2012 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
navýšení parkovacích míst na Libušíně je skoro neřešitelné. Na celkovou revitalizaci sídliště nejsou prozatím v rozpočtu města peníze. Ojedinělé výsadby budou provedeny v příštím roce.