Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 3. 2. 2013
Dotaz: Dobrý den,chtěl bych tímto poděkovat za zahájení úprav tj. prořezávky zeleně v úvozové cestě od řeky na Klafar! Velice to této lokalitě pomohlo! Doufám, že se bude pokračovat i dále, až k mostům přes úvoz. Rovněž by bylo dobré odstranit alespoň ty nejsilnější suché větve ze vzrostlých stromů v úvozu. Hrozí totiž jejich pád na procházející občany. Díky a pěkný den.
Odpověď: (6. 2. 2013 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
s nejnutnější úpravou dřevin v této lokalitě budeme pokračovat ještě tento týden. Na větší zásahy v současné době nemáme prostředky.Ing. Marie Šustrová
odbor komunálních služeb


Předmět: Popelnice
Datum: 3. 2. 2013
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, bylo by možné nějak zabezpečit popelnice na ulici Libušínská? Dne 31.1. kolem 12 hodiny sílou větru se popelnice rozjeli do silnice na Ulici Libušíská před vchodem č4. Do jednoho auta i narazila trošku zrcátka, večer opět popelnice na druhé straně silnice u KD. nešlo by to nějak zabezpečit? Až se popelnice rozjede proti jedoucímu autu bude pozdě.. a je to opakovaná situace už několikrát se to stalo..
Odpověď: (6. 2. 2013 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den

Bylo provedeno místní šetření, popelnice stojí přímo na parkovišti, kde se kromě mechanického zabezpečení nedají jinak zajistit.
Upozorníme na to firmu, aby tak při vývozu popelnic činila.
Vybudování nového stání (např. včetně obrub) v tomto místě neplánujeme.Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb


Datum: 29. 1. 2013
Dotaz: Dobrý den paní starostko, zvažuje město zřízení funkce architekta města Žďáru nad Sázavou, jako je tomu v jiných, i mnohem menších městech? Domnívám se, že Žďár nad Sázavou, jako okresní město, by mělo mít svého "hlavního" architekta, který by byl z titulu své odbornosti schopen objektivně a odborně posuzovat veškeré návrhy v oblasti územního plánování a výstavby v našem městě. Když vidím návrhy z poslední doby (most na Klafar, náměstí Republiky atd.), tak si myslím, že je to nutné řešit. Děkuji
Odpověď: (6. 2. 2013 - starosta):
Dobrý den,
o zřízení pozice městské architekta se již v minulosti mnohokrát diskutovalo, nicméně vždy zvítězila varianta spolupráce s architektonickými ateliéry a odbornými pracovišti. Navíc se domnívám, že rozvoj města je tak důležitá oblast, že by o ní neměl rozhodovat jeden člověk a je dobře, že o něm rozhodují orgány města a demokraticky zvolení zastupitelé.

Datum: 5. 2. 2013
Dotaz: Dobrý den,musím reagovat na příspěvek ohledně laviček a herních prvků na pozemcích města.To, že tento mobiliář sejde rukou vandalů a podobných individuí,není přece důvodem k tomu tyto prvky ve městě neumisťovat!Děti a jejich rodiče, příp. důchodci i další občané nemohou být trestáni za to,co tito jedinci napáchají.Od toho,aby se to nedělo a mobiliář nebyl devastován máme městskou policii.To není o líbivé politice,ale o potřebách občanů a práci městské policie.
Odpověď: (6. 2. 2013 - odbor majetkoprávní):
Dobrý den, děkujeme za Vaši reakci. Městský úřad bude nadále zpracovávat projekt se začleněním prvků do tohoto projektu. Máme zájem o zvelebování města, i když se může stát,že následně dojde k ničení nebo poškození majetku.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D. odbor majetkoprávní

Datum: 4. 2. 2013
Dotaz: Dobrý den,z jakého důvodu se do formuláře pro dotazy vyplňuje emailová adresa odesílatele dotazu?Jak je s tímto údajem nakládáno?Proč, když už se email uvádí,není kopie dotazu odesílána rovněž na zadanou emailovou adresu?Toto opatření je technologicky jednoduše proveditelné.Navíc by to bylo prospěšné,protože na některé nepříjemné dotazy není záměrně odpovídáno a tazatel by měl důkaz,že dotaz odeslal,ale tento nebyl následně uveřejněn.Když se tak neděje,tak je zbytečné emailovou adresu uvádět.
Odpověď: (6. 2. 2013 - oddělení informatiky):
Dobrý den. Tazatelem uvedená e-mailová adresa je součástí dotazu, který obdrží dotazovaný prostřednictvím e-mailové zprávy. Dotazovaný má (je-li uvedena existující e-mailová adresa) možnost kontaktovat tazatele za účelem upřesnění dotazu nebo zaslat tazateli odpověď delší (popř. i s přílohou), než je možné uveřejnit prostřednictvím dotazovny. Jinak s touto e-mailovou adresou není nakládáno.
Automatické potvrzení odeslání dotazu nebylo zavedeno z důvodu uvádění neexistujících e-mailových adres, nicméně bude v dohledné době zprovozněno.

Datum: 3. 1. 2013
Dotaz: Paní starostko, děkuji za opravdu hezké a milé přivítání roku 2013 na náměstí 1.ledna večer. Ale - opět jako každoročně - ta neúcta při zvuku naší státní hymny. Jen nepatrné procento mužů smeklo své"pokrývky" hlavy. Všichni ostatní muži ponechali své pokrývky hlavy - a to nejen ti mladí (těm to neměl kdo říci v hodinách občanské nauky), ale i ti starší a staří - ti už asi zapomněli na slušné vychování.
občan JarMik
Odpověď: (5. 2. 2013 - starosta):
Dobrý den,
bohužel je to nešvar, který se šíří naší společností a nepomůže nic než osvěta a vzdělávání.

Datum: 9. 1. 2013
Dotaz: Na internetu v Žďárském deníku jste prohlásila, že u příležitosti mistrovství světa v biatlonu se bude ve Žďáře častěji odhrnovat sníh. Proč? Sníh by se měl odhrnovat podle potřeby a ne předvádět cizincům, jak tady máme pečlivě uklizeno. Na obyvatelích města Vám v době mimo konání této akce už tak nezáleží?
Odpověď: (5. 2. 2013 - starosta):
Dobrý den,
počasí mám v současné době přeje. Moje vyjádření se však především týkalo rozšířených parkovacích zón, které jinak nejsou běžně uklízeny. Zimní úklid města probíhá podle schváleného Plánu zimní udržby bez ohledu na MS v biathlonu.

Datum: 9. 1. 2013
Dotaz: Dobrý den paní starostko,
asi jako většina lidí v ČR sleduji v poslední době poměrně pozorně dění okolo amnestie udělené prezidentem Klausem.
Určitě se mnou budete souhlasit, že se jedná o absolutní naplivání do obličeje všem slušným a poctivým lidem v této rozkradené zemi. Uvažujete také o tom, že alespoň symbolicky vyjádříte podporu těmto slušným lidem, odstraněním portrétu "superkmotra" a vlastizrádce Klause z prostor MěÚ, jako to už provedli na jiných úřadech a zařízeních v ČR?
Děkuji
Odpověď: (5. 2. 2013 - starosta):
Dobrý den,
s amnestií, tak jak ji vyhlásil pan prezident Klaus zásadně nesouhlasím. Určitě došlo k poškození mnoha našich spoluobčanů jak po materiální tak především morální stránce, nicméně pojem vlastizrada se na toto použít nedá. Vyvěšování nebo sundávání obrazů prezidenta není upraveno žádným předpisem a proto ho pokládám za osobní věc každého z nás.

Datum: 1. 2. 2013
Dotaz: Dobrý den, je možné ze strany města zakázat kouření na společných chodbách této svobodárny a kontrolovat dodržování zákazu? Žijí zde rodiny s dětmi a také spousta nekuřáků a proto by bylo záhodno s tímto problémem něco dělat. S tím souvisí i svícení na chodbách skupinkami i jednotlivci/kuřáky/ a my poctivě pracující lidé budeme tedy doplácet zdravím a samozřejmě i penězy ny společnou elektřinu. Pokud MěÚ nebude mít zájem tento problém vyřešit, bude zřejmě nutno se obrátit asi na hygienu. Děkuji
Odpověď: (5. 2. 2013 - starosta):
Dobrý den,
kouření ve společných prostorách zakazuje Domovnmí řád, proto pokud ho někdo porušuje se můžete obrátit na domovní samosprávu a následně na vlastníka domu. Je však třeba toto porušení prokázat vůči konkrétní osobě nebo osobám.

Datum: 19. 12. 2012
Dotaz: Dobrý den paní starostko. Moc jsem se těšil na nový bazén.Dnes ale zjišťuji, že bazén sice je, ale nemohu jej, a mnoho dalších stejně znevýhodněných, využívat. Kde mohu jako ZTP v těsné blízkosti zaparkovat? Podle plánku jsem v relaxačním centru dále nenašel žádný z bazénů, který by vyhovoval pro kondiční plavání osob se ZTP. Do plaveckého lze vstoupit jen po žebříku což je pro nás nemožné. V ostatních bazénech se z prostorových důvodů plavat dobře nedá. Zase tedy budu muset jezdit plavat jinam.
Odpověď: (5. 2. 2013 - starosta):
Dobrý den,
žďárský bazén byl projektován jako rekreační nikoliv zdravotní zařízení, pro tyto účely je vybaven rehabilitační bazén v nemocnici v Novém Městě na Moravě. Budete se tedy muset obrátit sem.