Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 18. 1. 2013
Dotaz: Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, co má město v plánu udělat po případném nabytí s kříži a Božími mukami uvedenými na tomto seznamu:
http://zdarns.cz/mestsky-urad/deska/D0006218.pdf
Odpověď: (5. 2. 2013 - starosta):
Dobrý den,

pokud se tyto věci stanou majetkem města, pak je v první řadě využije pro občany města ve správě svých organizacích jako je např. Regionální muzeum.

Datum: 4. 2. 2013
Dotaz: Pokud se připravuje projekt na úpravu pozemků u řeky Sázavy a úvozové cesty,tak dělat tam lavičky a dětské herní prvky považuji za vyhozené peníze. Ty již byly na druhém břehu a jak dopadly? vše je zničené, včetně altánů
u důchdců. A na lavičkach se bude slízat všechno možné.
Važte peníze z našich daní a nedělejte líbivou politiku
lavičkami.
Odpověď: (5. 2. 2013 - odbor majetkoprávní):
Děkujeme Vám za Váš názor, který postoupíme odboru rozvoje a UP, který bude zadávat projektovou dokumentaci.
Přejeme hezký den
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
odbor majetkoprávní

Předmět: objížďka
Datum: 4. 2. 2013
Dotaz: Dobrý den.Zde na stránkách města jsem si přečetl o plánované uzavírce silnic na Nové Město v době trvání mistrovství světa.Jako obyvatele Mělkovic mne zajímá,zda objízdná jednosměrná trasa vedoucí přes obec platí i pro nás,tudíž budeme muset kvůli úseku asi 200m jezdit do Žďáru přes Veselíčko?Za informací o vyhlášené uzavírce je v závorkách věta,že pro Mělkovice není třeba objízdnou trasu stanovovat,mám to chápat tak že nám bude umožněn průjezd směrem na Žďár(v protisměru)?Děkuji za odpověď.
Odpověď: (4. 2. 2013 - starosta):
Dobrý den,
Informace z odboru je následující: Částečná jednosměrná uzavírka silnice bude v nezastavěné části mezi Mělkovicemi a Veselíčkem, ve směru od Žďáru tedy od konce Mělkovic po Agroslužby na začátku Veselíčka. Úsek od Autobazaru až na konec Mělkovic bude obousměrný, z Mělkovic do Žďáru bude možno jet přímo bez nutnosti jízdy přes Veselíčko.


Datum: 3. 2. 2013
Dotaz: Dobrý den, jak jsou využívány obecní pozemky p.č. 7978, 7977/1 a 7990/2 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou? Jedná se o pozemky, které leží přímo u frekventované cesty od řeky Sázavy na sídliště Stalingrad a Klafar k úvozové cestě. Tyto pozemky jsou v části nejblíže k řece značně zanedbané, zarostlé a nevyužité. Bylo by dobré zlikvidovat rozpadlé oplocení, provést vyčištění a úpravu zeleně a do budoucna např. zřídit lavičky a herních prvky pro děti. Díky za odpověď a pěkný den.
Odpověď: (4. 2. 2013 - odbor majetkoprávní):
Dobrý den pane,
Váš dotaz jsem konzultovala s vedoucími odboru komunálních služeb a rozvoje a UP. Zjistila jsem, že je zpracován projekt NAUČNÁ STEZKA KLAFAR-SANTINIHO STAVBY, v rámci kterého by mělo dojít i k úpravě úvozu včetně Vámi zmíněných pozemků. Realizace tohoto projektu však závisí na získání finančních prostředků včetně prostředků z dotací. Vzhledem k tomu, že není znám reálný termín realizace shora uvedeného projektu, bylo rozhodnuto o zpracování projektové dokumentace, která by řešila úpravu úvozu až po první most na sídliště Klafar. Předpokládáme, že projektová dokumentace bude zpracována v letošním roce a v případě, že budou na realizaci vyčleněny finanční prostředky, mělo by k této realizaci dojít v roce 2014. Vámi uvedené pozemky jsou vlastnictvím města Žďáru nad Sázavou a vzhledem k tomu, že jsou začleněny do shora uvedených projektů, nejsou v současné době využívány (např. pronajaty) a jsou ve správě odboru komunálních služeb.
Hezký den.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.

Datum: 1. 2. 2013
Dotaz: Dobrý den.
Chtěla bych se zeptat kdy se bude konat vítání občánků. Formulář, který nám přišel z městského úřadu jsme řádně vyplnili a včas odevzdali do termínu, který končil 21. 01. 2013 a zatím nám nic dalšího nepřišlo. Malá se narodila 20. 11. 2012.
Předem Vám děkuji za kladné vyřízení.
Se srdečným pozdravem
Odpověď: (4. 2. 2013 - odbor sociální):
Dobrý den paní,
praxe je taková, že nejdříve je Vám zaslán dotaz, zda si přejete být zveřejněni v Novinách radnice a zda si přejete zúčastnit se vítání občánků (ochrana osobních údajů).
Z Vašeho dotazu vyplývá, že jste na náš dotaz odpověděla kladně. Byla jste proto nejdříve uvedena v novinách, pravděpodobně v prosinci 2012. Nyní musíte čekat na pozvánku, kdy proběhne vítání listopadových dětí. Vítání dětí na Staré radnici se účastní děti, kterým je 6 až 7 měsíců. Je to hlavně ze zdravotních důvodů, kdy jsou děti větší.
Pro informaci uvádím, že v únoru budou vítány děti, které se narodily v srpnu 2012. Vám přijde pozvánka na vítání přibližně v měsíci květenu 2013.
Přeji Vám pěkný den.

Předmět: Nedostatek
Datum: 21. 1. 2013
Dotaz: Dobrý den, v sobotu jsem byla na pěkném plesu, ale velký nedostatek musím říct, že je vstup do kultrurního domu po hlavních schodech zepředu vůbec nebyl shrabaný na schodech sníh, kluzko, neupraven hlavní vstup,tam kdyby někdo upadnul, sklouznul tak by byl velký problém.Ať to zaměstnanci KD seškrabou a upraví, to je takový problém? Děkuji.
Odpověď: (1. 2. 2013 - starosta):
Dobrý den,
Vaši stížnost předám ředitelce KD, která je odpovědná za provoz a bezpečnost. Případně jste mohli tuto skutečnost sdělit přímo zaměstnancům KD.

Předmět: územní pán
Datum: 21. 1. 2013
Dotaz: Dobrý den, chystá město nějaké setkání občanů, veřejné projednávání, či něco podobného kvůli změnám územního plánu? Myslím, že by o to občané měli velký zájem. Svou odpověď prosím zdůvodněte.
Odpověď: (1. 2. 2013 - starosta):
Dobrý den,
veškeré informace ke změnám ÚP jsou zveřejněny na úřední desce včetně termínů a dalšího postupu. V případě zájmu Vám podrobnější informace poskytne odbor rozvoje a územního plánování.

Datum: 18. 1. 2013
Dotaz: Dobrý den, přečetl jsem si Vaši odpověď na stížnost občana na četnost vyvážení sběrných kontejnerů. Já mám ale jinou špatnou zkušenost s vyvážením kontejnerů. Pracovníci co vysypávají kontejnery s plastem odhodí vyskládané papundeklové krabice a jiné větší předměty za kontejnery a už to tak nechají. Pracovníci vysypávající kontejnery s papírem krabice sesbírají a hodí na korbu, tady už došlo k nápravě. Nešlo by s firmou ODAS promluvit i o tom, aby žádní pracovníci nic za kontejnery neházeli?
Odpověď: (1. 2. 2013 - starosta):
Dobrý den,
s firmou ODAS jednáme pravidelně. Důvod proč pracovníci svážející plasty nenaloží papírové krabice je prostý - nemají je kam dát, protože by smíchali plasty s papírem. Dle vyjádření firmy tyto papírové krabice, které mimochodem mají být v kontejneru na papír a ne mezi nebo za kontejnery, svážejí následně individuálně nebo s vývozem papíru.

Předmět: Bílý lev
Datum: 18. 1. 2013
Dotaz: Dobrý den, rád bych se ujistil, zda přestavba Bílého lva na podnikatelský inkubátor a následný provoz se zcela obejde bez finanční podpory ze strany města. Děkuji
Odpověď: (1. 2. 2013 - starosta):
Dobrý den,
přestavba Bílého lva na podnikatelský inkubátor je soukromou investicí a je ve fázi žádosti o stavební povolení. Není schváleno jakékoliv usnesení orgánů města ve smyslu spolupráce, natož finanční podpory ze strany města.

Předmět: údržba silnic
Datum: 1. 2. 2013
Dotaz: Dobrý den, dnas rano kompletní silnice a chodníky klouzaly byly neposipaní, a posypové vozy nikde. Většina lidí chodí a jezdí ráno na 6 hod. do práce, paní starostko pokud by takto udržovali silničáři silnice tak by mě zajímalo jak by jste se dostalal ráno vozem do práce vy. Přeci už musí přijít sankce pro firmu, která to udržuje pro město, oni existují i přenosné GPS, kterí vám ukaáží kdy a kde posypové vozy jezdily.
Odpověď: (1. 2. 2013 - starosta):
Dobrý den,
Váš podnět jsem proveřila a dostalo se mi následujícího vysvětlení:
Posypový vůz jezdil cca od 5. do 7. hodiny ranní. Solil všechny hlavní sběrné komunikace ve městě a chodníky 1. pořadí důležitosti, což je doloženo záznamy GPS z vozidla. Vůz nevyjel dříve, protože ve 4 hodiny ráno byly ještě +3°C. Protože již v následné době námraza pominula, nebyl další zásah prováděn.

Určitě před 6. hodinou byla stále většina komunikací neošetřena. Domníváme se, že při rozsahu cca 55 km vozovek a 70 km chodníků na území města a průměrné rychlosti 10- 15km/hod vozidel údržby to za uvedené časové období není ani možné.