Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele (pan starosta a pan místostarosta) můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

Pokud byste chtěli svůj dotaz, případně tip doplnit fotografiemi, určením místa v mapě využijte prosím Lepší místo www.lepsimisto.cz

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 21. 11. 2012
Dotaz: Dobrý den,
Proč jsou dotazy a náměty omezeny délkou 500 znaků? Z technického hlediska toto omezení v dnešní době je nesmyslné. 500 znaků na pádnou argumentaci a objasnění situace málokdy stačí. Svým způsobem je to obsahová cenzura dotazu.
Děkuji za objasnění a nápravu
Odpověď: (21. 11. 2012 - starosta):
Dotazy a náměty byly od samého počátku koncipovány jako operativní a pohotový komunikační kanál mezi veřejností a radnicí, proto byla i omezena délka dotazů i odpovědí.
Pro rozsáhlejší dotazy, pádnou argumentaci či dlouhé objasňování Vám může sloužit e-mail nebo písemná korespondence. Kontakty na všechny zastupitele i zaměstnance najdete na webu města www.zdarns.cz

Datum: 15. 11. 2012
Dotaz: Dobrý den, dovoluji si reagovat na Vaší odpoveď ze dne 18.10.2012, kde Vám není nic známo o případném vyhlášení nových výběrových řízení služeb pro město, údržba zeleně. Podotýkám, že třeba 14.2.2012 jste byla osobně na 10 jednání komise rozvoje města a životního prostředí, kde se tyto věci projednávali. Nicméně nabývám dojmu, že nové konkurenční prostředí které může vést ke zlepšení služeb a větší spokojenosti občanů není hlavním zájmem města.Dle zákona je možno vyhlašovat i jednotlivá řízení.
Odpověď: (21. 11. 2012 - starosta):
Vážený pane,
komise rady města jsou iniciativními a poradními orgány rady O přijetí jimi předkládaných návrhů rozhoduje rada města hlasováním a pokud tyto návrhy předloženy ve formě návrhu usnesení a nezískají nadpoloviční většinu, tak nejsou přijaty a nemohou být ani realizovány.

Datum: 20. 11. 2012
Dotaz: Dle sdělení ministerstva financí se může daň z nemovitostí vypočítat pomocí dalšího koeficientu, který obec stanoví obecně závaznou vyhláškou pro jednotlivé části obce.Tímto koeficientem by se měla snížit daň z nemovitostí pro ty ,kteří bydlí v blízkosti silnice I.třídy. Prokazatelně je jejich nemovitost ničena nadměrným silničním provozem( kamiony, v zimě solení silnice)a o dopadu na životní prostředí obyvatel těchto nemovitostí není třeba ani psát. Min.fin.doporučuje dát podnět zastup.města.
Odpověď: (21. 11. 2012 - odbor finanční):
Vážená paní,
zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí § 12 umožňuje obci stanovit vyhláškou místní koeficient. Město vyhlášku o stanovení koeficientu, který by zvyšoval daň z nemovitostí fyzických osob nemá. Nižší koeficient u základní sazby daně je dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 338/1992 Sb., použit v části obce Veselíčko, Stržanov, Mělkovice a Radonín. Vyčlenit pouze nemovitosti v blízkosti silnice I. třídy zákon neumožňuje.
S pozdravem Jitka Vácová, ved. finančního odboru


Předmět: Popeláři
Datum: 20. 11. 2012
Dotaz: Dobrý den, je skutečně nutné, aby popelářské auto, které sváží sklo a plasty, jezdilo tak brzy ráno?? Již o půl 6 nás třeba zrovna dnes na Palachovce probudilo vysýpání skla. Pro popeláře neplatí dodržování nočního klidu??
Odpověď: (20. 11. 2012 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
situaci jsme prověřili. Podle sdělení svozové firmy se jednalo o vývoz plastů. Přesto firma přislíbila, že se situace nebude opakovat.

Předmět: Dotaz
Datum: 19. 11. 2012
Dotaz: Dobrý den, v minulosti se řešila otázka našich lamp z druhé strany u chodníku na ul.Libušínská za vchody 18,20,22,kdy tyto svitíly lidem do ložnic, nyní nesvítí vůbec asi jste je vypnuli úplně a je tam nyní tma u těch zadních vchodů, kde chodí většina lidí, nešlo by to technicky udělat,aby svítily jen poloviny těch lamp ? Aby to lidem nesvítilo do ložnic,ale aby byly ty lampy částečně z poloviny osvětlené, je tam večer špatně vidět, děkuji.
Odpověď: (20. 11. 2012 - odbor komunálních služeb):
Máte pravdu, světla jsme vyřadili úmyslně. Najednou byl žhavý problém se svícením do oken a přitom to léta nikomu nevadilo, tak jsme nyní tyto světla vyřadili pokusně s cílem zjistit, jak moc je tento opačný problém aktuální. Jste první, kdo na to reaguje a přitom světla nesvítí hezkých pár týdnů. Světla nelze zastiňovat, protože na to nejsou homologována, samozřejmě existují určité typy se zastíněním, ale ty se nacházejí v jiné cenové hladině než běžně používaná svítidla, takže o nich neuvažujeme, ale máme připravené jisté řešení. Jakmile dokončíme vánoční výzdobu a bude vhodné počasí (zamrzlý terén a málo sněhu), tak úpravu provedeme.Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 181, 736 510 451

e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz


Datum: 13. 11. 2012
Dotaz: Dobrý den,
bydlím na ul.Haškova 2182,žádám Vás o rekonstrukci dětského hřiště,které je za naším domem.Kdysi sloužilo jako volejbal.hřiště či na fotbal a další dětské hry.Nyní je zarostlé trávou plné drnů,ani kůly na sítě již nejsou funkční. Hodily by se basket.koše a branky,vždyť zde vyrostla Eva Vítečková.Dále žádám o dodání dalších herních prvků,více houpaček a průlezek popř.kolotoč.Je možné odstranit zrezlé klepače a šráky na šňůry?Na nádraží jich je tolik nikdo je nevyužívá a jen reznou.Děk
Odpověď: (19. 11. 2012 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
bohužel pro rok 2013 není rekonstrukce uvedeného hřiště v plánu. Naše předchozí zkušenosti s obnovami, zřizováním či odstraňováním prvků občanské vybavenosti nás vedou k doporučení projednání Vašich požadavků na schůzi samosprávy a následně pak doručit schválené požadavky na odbor komunálních služeb.

Datum: 16. 11. 2012
Dotaz: Dobrý den,

kvituji, že u řady přechodů jsou vybudovány sjezdy pro dětské kočárky, stejně tak při přejezdu komunikací. Skutečností ale zůstává, že když jedete s dětským kočárkem po chodníku souběžně s ul. Jihlavskou k Enpece, sjíždí se velice obtížně u výjezdu do SÚS a Enpeky. Protože tato místa jsou dosti frekventovaná k příjezdu do Obchodního parku, vyžádala by si situace zbudovat tyto nájezdy i zde.
Odpověď: (19. 11. 2012 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
s úpravou chodníku počítáme v souvislosti s výstavbou veřejného osvětlení, které v úseku podél SÚS chybí. Vzhledem k tomu, že se tato akce pravděpodobně nedostane do rozpočtu města na rok 2013, nemůžeme sdělit datum provedení.

Předmět: parkování
Datum: 18. 11. 2012
Dotaz: Dobrý den
Již dvakrát bylo přislíbeno vyřešit parkování na konci Palachovi ulice u tělocvičny,ale stále se nic neděje.Ve večerních hodinách není možné na parkovišti najít volné místo,tak se auta parkují u plotu školního hřiště na zatravněné ploše.Nejdříve to MP pokutovala,ale po rozumném uvážení zjistili,že není jiné východisko!Jelikož se blíží zima a okolo parkoviště se vytvoří sněhové bariéry,nebude již kam parkovat!!!Prosím o vyřešení této zoufalé situace. Děkuji Petr
Odpověď: (19. 11. 2012 - odbor dopravy):
Projektová dokumentace na 15 parkovacích stání před domem Palachova 21 je hotova. Před dalšími kroky vedoucími k vyřízení stavebního povolení je nutno vyřídit převod nebo odkup pozemků v okolí a pod zamýšlenou stavbou, které v současné době nejsou v majetku města. V projektové dokumentaci na parkovací stání u hřiště se pokračuje, zde bylo nutné iniciovat změnu v územním plánu a počkat na její schválení. Z těchto důvodů je třeba počítat s delším časovým horizontem samotné realizace.

Jiří Kasper, Odbor komunálních služeb

Předmět: městské byty
Datum: 13. 11. 2012
Dotaz: paní starostko.píšete,že se investice do svobodáren za poslední dva roky "výrazně"zvýšily.v jedné z těchto smradlavých barabiznách bydlím a nezažil jsem za posledních osm let "výrazně"zvýšené investice(kromě zvýšeného nájmu).nemohlo by konečně město s touto OSTUDOU něco udělat?vidím,že jste STALINGRAD odepsali ale žijí zde taky VAŠI občané!!!nechtělo by to udělat audit na hospodaření s obecnímy byty,ůprava zeleně aby se stal STALINGRAD opět chloubou města jako byl dříve??
Odpověď: (16. 11. 2012 - starosta):
Vážení,
myslím si, že pro diskusi o svodárnách by bylo dobré vedle emocí a pocitů také trocha faktů, proto jsem si nechala zpracovat a předložit skutečné náklady, které do nic město po dobu vlastnictví investovalo. Jsem si vědoma, že pro Vás nemusí být podstatná, ale my je při rozhodování o rozpočtu města musíme brát v potaz zvláště v této době, kdy jeho příjmy stagnují a výdaje rostou. Tady tedy jsou: REKAPITULACE výdajů od převzetí svobodáren pod město od OPBH (1991)
Brodská 1875/11- svob.č.1 9,5mil. Kč
Revoluční 1829/27- svob.č.2 11,5mil. Kč
Revoluční 1871/30- svob.č.3 8,0mil. Kč
Brodská 1876/27- svob.č.4 8,8 mil. Kč
Brodská 1905/33- svob.č.5 7,1 mil. Kč
Brodská 1936/35- svob.č.6 5,7 mil. Kč
Brodská 1932/43- svob.č.7 6,4 mil. Kč

CELKEM 57,0 mil. Kč
Domnívám se, že nejsou ve srovnání s jiným majetkem města vůbec zanedbatelné, i když by samozřejmě mohly být i vyšší.

Datum: 12. 11. 2012
Dotaz: Tímto navazuji na problém parkování na náměstí.Jak je možné,že na Havlíčkově náměstí,kde je zákaz vjezdu,jsou parkovací místa a přes den je zde takový provoz,že je mnohdy problém touto komunikací projít dále k Veselské?Buďto ať je tedy důsledně vymáháno dodržování zákazu vjezdu a to prosím BEZ VÝJIMKY od všech nebo ať je tato lokalita volně přístupná např až ke kostelu a zákaz je až tam odtud.Kdyby se povolilo krátkodobé parkování podél náměstí,tak problém nebyl tak výrazný.Díky za reakci.
Odpověď: (15. 11. 2012 - 1. místostarosta):
Vážený pane,

na Havlíčkovo náměstí mohou vjíždět občané, kteří zde bydlí, dále podnikatelé, kteří tady mají své obchody a provozovny a jejich zákazníci. Ovšem pouze ti, kteří nakládají objemnější nákup (např. v zahradnických potřebách pytle se substrátem atd.) a dále zásobování těchto firem. V neděli a ve svátky kdy zde bývá volno je zde dodatkovou tabulkou k dopravní značce povolen i vjezd a parkování ostatním občanům. A to z důvodu církevních obřadů v kostele sv. Prokopa, sv. Barbory a dále kulturních akcí tamtéž nebo na Staré radnici, či v Čechově domě, knihovně nebo v Regionálním muzeu.

Parkování podél státní silnice 1. třídy č. 37 na náměstí není možné vůbec, a to dle již v minulosti mnohokrát opakovaného i písemného zásadního vyjádření Dopravního inspektorátu Policie ČR. Je to z důvodu bezpečnosti provozu při případném vystupování a nastupování, otevírání dveří do silnice a nebezpečí kolizí a úrazů zejména malých dětí, doprovázejících rodiče při nákupech.S pozdravemMgr. Jaromír Brychta

Místostarosta