Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Předmět: Spojovací cesta
Datum: 31. 1. 2013
Dotaz: Dobrý den,
mám dotaz k cestě pro pěší mezi nákupním parkem a betonárkou. Je tento pozemek ve vlastnictví města? Bylo by možné zde vybudovat zpevněnou komunikaci? Tato vyšlapaná pěšina plná bláta v zimě stěží průchozí je jedinou spojnicí od nádraží a každý den tudy projde velké množství lidí. Dalo by se zařídit alespoň vyštěrkování nebo položení panelů?
Děkuji
Odpověď: (1. 2. 2013 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,

bohužel, stávající chodník z průmyslové zóny (u firmy Dalix s.r.o.) končí na pozemcích města, pěšina vede dál po soukromých pozemcích.
Předmět: Úklid sněhu
Datum: 29. 1. 2013
Dotaz: Dobrý den,
nechci být kritikem, ale bohužel musím konstatovat, že takovýto úklid sněhu na Vodojemu, jsem za desítky let nezažil! Opravdu poznám co je odfláknuto a to, co jsem měl možnost po celou zimu vídat bylo odfláknuté!
Mrzí mě, že (již tuto zimu podruhé) jste ulice nechali po krutém sněžení roztát a nás nechat chodit až po kotníky v břečkách!
Chci se zeptat, zda tuto situaci budete nějak řešit a jaký je Váš názor na daný problém! Jste spokojen s firmou, která provádí úklid sněhu?
Odpověď: (30. 1. 2013 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
v pondělí během sněžení se Vodojem prohrnoval cca kolem 4. hodiny ranní, dále kolem 7. hodiny ranní. Protože jsme obdrželi stížnost na neprohrnuté komunikace, poslali jsme znovu traktor s radlicí do sídliště cca kolem 14. hodiny odpoledne. Toto bylo provedeno s naší kontrolu. Končili jsme s výsledkem, že traktor hrnul cca 0,5 cm rozbředlého sněhu. V úterý dle záznamu GPS z vozidla byl Vodojem stahován v 17,00- 19,00 hod. Jestli v tomto mezidobí byl nutný ještě další zásah, nejsme schopni v tuto chvíli posoudit, ale na jakýkoliv podnět (třeba i od MP) lze toto obratem zařídit.
Jen pro informaci: Loni jsme měli např. stížnost na nadměrný posyp, přičemž bylo konstatováno, že ostatní údržba probíhá na Vodojemu dobře (pracovníci firmy se dle našich informací neměnili). Nicméně Vaši kritiku bereme naprosto vážně a v dalším období budeme provádět kontrolu Vodojemu s větší četností.

Kasper Jiří
odbor komunálních služeb
Předmět: Uličník
Datum: 30. 1. 2013
Dotaz: Dobrý den,
dozvěděl jsem se, že dotisk žďárského Uličníku se odkládá pro nedostatek financí. Zarazilo mě i to, že jeho vydání si financoval autor sám. Myslím si, že vedoucí představitelé města by měli podporovat vydávání publikací o historii Žďáru a jeho okolí, protože je to velký přínos jak pro cestovní ruch a návštěvníky města, tak i pro jeho obyvatele. Pokud vím, je o dotisk Uličníku velký zájem a představitelé města by ho měli podpořit. Navíc tyto vložené finance se městu vrátí.
Odpověď: (30. 1. 2013 - starosta):
Vážený pane,
patrně máte zcela zkreslené a nepravdivé informace.Žďárský uličník vydalo město Žďár a jediným, kdo přispěl 2 000 USD ve formě daru městu byl člověk žijící v USA.
Po úspěchu vydání opět město schválilo a realizovalo 1.dotisk v počtu 1000ks, který byl přes vánoce opět vyprodán, proto na poslední radě města bylo schváleno doporučení zastupilstvu vyčlenit dalších 220 tis.Kč na 2.dotisk v počtu 1000ks.
Jednání ZM je plánováno na 21.2.2013.

Předmět: veřejné hodiny
Datum: 28. 1. 2013
Dotaz: Bylo by možné nainstalovat veřejné hodiny před obchodním centrem Convent a před nákupním centrem Brněnská?
Odpověď: (29. 1. 2013 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
děkujeme za námět. Prověříme názor majitelů pozemků a budoucího možného správce.

Předmět: úklid sněhu
Datum: 28. 1. 2013
Dotaz: Dobrý den, paní starostko, dnes jsem to již přejít nemohl, když se na Vodojemu neuklízí chodníky, to si člověk za čas zvykne, ale že se přestanou uklízet i silnice. Ano nad ránem sněžilo, ale pře 6hod. ranní mohlo býti vše prohrnuté, než lidé chodí a jezdí do práce, Máte sice plán zimní údržby, ale přeci není možné aby traktor uklidil jen část a pak odjel, že to dělá někdo jiný.
Odpověď: (28. 1. 2013 - starosta):
Prověřili jsme u firmy. První pluhování bylo provedeno na ZR 7 na 1. třídě údržby okolo čtvrté hodiny ranní. Další zásah začal před sedmou hodinou. Vzhledem k tomu, že nejintenzivnější sněžení bylo v době od 3 do 7 hodin, může se jevit v 6 hodin ráno sídliště bez zásahu.


Předmět: Silnice v obci
Datum: 24. 1. 2013
Dotaz: Každé ráno, když jedu do práce autem, tak si říkám, proč jsou ty silnice v obci Žďár nad Sázavou tak dodělané. Jenda věc je zima a zmrzlá voda, ale proč když jedu Smetanovou a dále Strojírenskou ulicí, je tato komunikace spíše samý hrbol než díra, drncá to. Naproti tomu Neumannova ulice je samá díra.
Celkově je stav komunikací v našem městě horší, než kdekoliv v jiných městech, a není to tím, že je zima.
Určitě s tím něco uděláte, že?
Odpověď: (28. 1. 2013 - odbor dopravy):
Vámi popisovaný stav komunikací je skutečností a výše zmíněné patří skutečně mezi ty frekventované nejhorší vozovky ve Žďáře. Bohužel v letošním roce nejsou celoplošné opravy v plánu. V ul. Smetanova se počítá s celkovou opravou ulice vč. chodníků následně po rekonstrukci inženýrských sítí. Datum není zatím znám. Výtluky budou na jaře opraveny.
Ing. Kadlec Jaroslav, odbor komunálních služeb

Datum: 23. 1. 2013
Dotaz: Dobrý den, při východu z haly vlakového nádraží ven k zastávkám MHD je nahoře obrazovka-monitor bez využití. Co třeba toto použít jako informace o odjezdech autobusů MHD nebo taky linkových autobusů? Stačilo by se domluvit s Českými dráhami. Člověk by po příjezdu vlaku hned viděl odkud mu jede nápojný autobus MHD, určitě by nikdo tohle nemohl vidět jako neužitečnou věc. Ještě se chci zeptat, kdy bude v provozu venkovní digitální tabule pro linkové autobusy? Budou tu taky odjezdy MHD? Děkuji Vám.
Odpověď: (28. 1. 2013 - odbor dopravy):
Dvě LCD obrazovky v hale ČD jsou určeny právě pro informace z autobusové dopravy. V minulém týdnu proběhly poslední úkony ve věci zprovoznění těchto obrazovek a informační tabule v podloubí autobusového nádraží, nyní se čeká na servisní organizaci, která aktivuje data a předá je do užívání dopravci, předpokládám, že vše bude hotové tento týden.

Ing. Miloslav Dvořák, odbor komunálních služeb

Datum: 25. 1. 2013
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, zda je osoba vlastnící průkazku ZTP/P osvobozena od poplatku za komunální odpad. Děkuji
Odpověď: (28. 1. 2013 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den, vlastníci průkazu ZTP/P od poplatku za komunální odpad nejsou osvobozeni. V obecně závazné vyhlášce č. 5/2012 o místním poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je taxativně stanoven okruh poplatníků, kteří jsou od poplatku osvobozeni.S pozdravemDrahoslava Komínková
odbor komunálních služeb


Předmět: dobry den
Datum: 26. 1. 2013
Dotaz: Chtel jsem zeptat jsem cizinec z tuniska ziju tady v cz uz dlouhu mam rodinu tady ale mam zatim prechodny pobyt na 5let chci podnikat potrebuju zaredit zivnost udela mi muj znami je to cech obcan ceska republika udela mi zadpovedni zastupca .chci vedet presni ktery doklady musim prepravit .dekuju vam
Odpověď: (28. 1. 2013 - odbor živnostenský):
Vážený pane,
podmínky, za kterých mohou podnikat zahraniční osoby na území České republiky, jsou v zásadě shodné s podmínkami pro osoby české. Zahraniční osoba, která není příslušníkem členského státu EU musí navíc předložit svůj cestovní doklad ( pas ), povolení k pobytu na území ČR a doklad prokazující její bezúhonnost v zemi svého původu dokladem z této země, popř. jiným zákonem předpokládaným způsobem. Dále je nutné doložit právní důvod užívání prostor, kde bude umístěno Vaše místo podnikání. Další závisí na druhu vykonávané živnosti, zda bude nutné dokládat odbornost nebo ustanovit odpovědného zástupce či nikoliv.
Připojujeme odkaz na tuto problematiku na našich webových stránkách a s ohledem na odlišnosti poptávaného případu doporučujeme osobní konzultaci. Obrátit se můžete na kterýkoliv živnostenský úřad v České republice, a to bez ohledu na místo pobytu. Pokud udělíte plnou moc k zastupování jiné osobě, je oprávněna ohlášení živnosti pro Vás podat a vyřizovat tato osoba.

http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/zivnostenska-opravneni.asp


Předmět: Dobrý den
Datum: 24. 1. 2013
Dotaz: Bude se stavět Tesco.Děkuji.
Odpověď: (27. 1. 2013 - starosta):
Ano dle sdělení investorů se pokračuje v přípravě a pravděpodobně se v roce 2013 bude stavět TESCO v lokalitě Novoměstská. Samotné město v této investici není zapojeno.