Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 24. 4. 2019
Dotaz: Je s podivem, že některé důležité věci, jako je oprava silnice na Libušíně, oprava cesty kolem kolejí na Grejdách, oprava cesty od Hypernovy po Peny a další nejsou zahrnuty v rozpočtu pro letošní rok ? Jaké důležité věci jsou tam potom zahrnuty ?Vždyť jste měli z privatizace přes cca.300 milionů Kč ? S takovými prostředky se již dají slušně opravit vozovky v našem městě a další potřebné věci ! Nebo jsou ty peníze utraceny za projekty,které nebyly nikdy realizovány ?
Odpověď: (25. 4. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
rozpočty města s příslušnými projekty včetně výhledů jsou zveřejněny na webu města:
https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/hospodareni-mesta/
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Předmět: Pískoviště
Datum: 22. 4. 2019
Dotaz: Dobrý den,rádi bychom věděli,kdy bude opraveno pískoviště na Studentské ulici. V loňském roce proběhla nějaká anketa,ale nic kromě opravy betonu se neudelo. Kdy bude dán nový pisek,síť a nová prkna na sednuti? + oprava lavičky u pískoviště. Prosim o konkretni datum,už se to táhne dost dlouho. Děkujeme.
Odpověď: (25. 4. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane, opravy pískovišť a hřišť ve městě probíhají postupně.
Do 14 dnů by mělo být u Vás pískoviště obloženo prkny, současně bude opravena i lavička u pískoviště. Dodání nového písku bude provedeno v průběhu měsíce května, současně s výměnou písku i v ostatních pískovištích ve městě. Co se týče sítě na pískoviště, nejsou instalovány plošně u všech pískovišť ve městě.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

Předmět: dotaz
Datum: 23. 4. 2019
Dotaz: Dobrý den, reagovala jsem tady na dotaz paní ohledně okolí pojištovny na nedopalky a jak to vypadá před poliklinikou na trávě o okolí okolo prodejny tabáku atd.s množstvím nedopalků od mládeže z průmyslové školy a uveřejnily jste jen druhou půlku dotazu,k čistění ulice za poliklinikou 1dům,kde stála auta tak to pracovníci zametali a čistili jen okolo aut a k chodníku u domu nic,tam stáli auta i v době úklidu lidi zaparkovali a viděli,že se čistí a odešli pryč,tak 3 rok si to zase vyčistíme sami
Odpověď: (25. 4. 2019 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
tam kde se v době blokového čištění vyskytla vozidla, která byla zaparkovaná těsně k obrubníku a nestihla se odstranit odtahem, tam se samozřejmě jednotlivá místa nepodaří dokonale vymést. V úklidech se bude pokračovat i po skončení blokového čištění.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Předmět: Grejdy
Datum: 23. 4. 2019
Dotaz: Hezký den, mohl by prosím už někdo vysvětlit majitelům v CHATOVÉ oblasti Grejdy, že se nenachází na Klafaru? Cesta, která se zde nachází je poměrně nadstandardní ve srovnání s podobnou zástavbou chat v okolí (Dářko, Rendlíček, ...). Mlatová a bahnitá cesta tak nějak k chatám patří a nechápu neustálé domáhání se majitelů chat o asfaltovou cestu, když se tam nachází krásná cesta z recyklátu. Nová cesta a hned by byly stížnosti, že se tam jezdí rychle, následovaly by retardéry, zákaz vjezdu...?
Odpověď: (25. 4. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
jak již bylo zveřejněno i v dotazovně, zásadní rekonstrukce komunikací na Grejdách není zahrnuta v aktuálním rozpočtu ani nejbližším výhledu města, budou zde prováděny nezbytné opravy.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 18. 4. 2019
Dotaz: Dobrý den, prosím mohli byste nechat opravit díru uprostřed silnice Sázavská těsně před odbočkou na ulici Libická. To samé na ulici Revoluční před odbočkou na ulici Okružní u autobusové zastávky. Jinak bych ještě požádala o znovu zametení silnic Uhlířská a Vápenická. Jezdí zde spoustu aut se stavebním materiálem a trousí nepořádek. Děkuji
Odpověď: (25. 4. 2019 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
výtluky se začnou plošně opravovat v nejbližších dnech. V rámci čištění ulic ještě probíhá blokové čištění v ostatních částech města.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Předmět: Nehoda u Vesny
Datum: 23. 4. 2019
Dotaz: Díky nedávné smrtelné nehodě u Vesny, není na čase odsunout kamiony a náklaďáky pryč z centra ? Jak může náklaďák zastavit u přechodu tak, že nevidí chodce ? Dostaňte je prosím pryč, děkuji.
Odpověď: (25. 4. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane „r“,
na téma vámi uvedené dopravní nehody bylo již odpovězeno 14.3. zde:
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7833

Ing. Jaroslav Miklík
vedoucí odboru dopravy

Vážená paní nebo pane „r“,
v trase obchvatu se již podařilo postavit dva úseky komunikace a připravuje se třetí. Město vykupuje pozemky v trase komunikace a vedení města jedná s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Ministerstvem dopravy. Postupnými kroky se podařilo zajistit jihovýchodní úsek komunikace, o které se říká, že nebude nikdy postavena.
Prožitou tragédii není vhodné hodnotit na sociálních sítích, ani na Dotazech a námětech. Buďme ohleduplní k rodinám, kterých se dotkla.

Ing. Irena Škodová
vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Datum: 21. 4. 2019
Dotaz: Dobrý den, u dětského hřiště ve dvoře Chelčického/ Haškova je koš na odpadky, bylo by možné ho vyvážet pravidelně a jednou do týdne, pokud je to možné, uklidit odpadky v okolí hlavně houpaček? Některé děti a hlavně mládež neví, kam s prázdnými obaly od pochutin, i když není koš plný a hází to po okolí. Možná by MP mohla nějaký čas procházet touto oblastí, zvláště pak ve večerních hodinách, kdy se "děti" chodí bavit, pokud mají volno. No snad alspoň v něčem vyhovíte. Děkujeme
Odpověď: (25. 4. 2019 - odbor komunálních služeb):
OKS:
Vážený pane
Koš na dětském hřišti je pravidelně vyvážen – minimálně 3x týdně. Bylo ověřeno na svozové firmě.
Všechna dětská hřiště byla v minulých 14 dnech uklizena v akci Čistá Vysočina, kdy uklízeli dobrovolníci.
Na dětských hřištích probíhají pravidelné kontroly a na základě zjištění, je následně objednán úklid.
s pozdravem.
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

Městská policie:
V dané lokalitě budeme v kritické době provádět obchůzkovou činnost.
S pozdravem
Mgr. Martin Kunc
vedoucí MP

Datum: 24. 4. 2019
Dotaz: Dobrý den,
jak dlouho prosím trvá převod auta ze zahraničí? Myslím tím od předání všech potřebných dokumentů do vystavení nutných dokladů.
Děkuji
Odpověď: (24. 4. 2019 - odbor dopravy):
Registrace vozidla se zahraničními doklady trvá podle vytíženosti pracovníků, kteří tuto agendu vykonávají, čtyři pracovní dny (v optimálním případě) až čtrnáct dnů.

Ing. Jaroslav Miklík
vedoucí Odboru dopravy

Datum: 23. 4. 2019
Dotaz: Bude v brzké době realizováno rozšíření parkoviště před Českou pojišťovnou, které bylo slibováno v souvislosti s příchodem lidí z Comgatu? Parkoviště je přeplněné a kapacita je naprosto nedostatečná. Bylo podmínkou povolení stavby úpravy patra pro Comgate zřízení dalších parkovacích míst?
Odpověď: (24. 4. 2019 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
parkoviště bylo a je druhou etapou „Comgatu“. Jeho projekt se nyní přepracovává. Realizaci předpokládáme v příštím roce.

S pozdravem
Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky

Datum: 23. 4. 2019
Dotaz: Dobrý den,
kdo vymyslel strategii centrum, na kterou se odvoláváte. Ostatní části města se nebudou udržovat a opravovat? Pan architekt je z Brna, tak mu to nevadí, nežije tady.
Odpověď: (24. 4. 2019 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Mucho,
autorem Strategie Centrum je městský architekt Ing.arch Ryška. Strategie byla projednána s veřejností a následně schválena v radě a zastupitelstvu města.
Opravy a údržba ostatních ploch města bude probíhat na základě návrhů schvalovaných v rozpočtu města na jednotlivé roky.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP