Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele (pan starosta a pan místostarosta) můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

Pokud byste chtěli svůj dotaz, případně tip doplnit fotografiemi, určením místa v mapě využijte prosím Lepší místo www.lepsimisto.cz

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 23. 7. 2018
Dotaz: Dobrý den, proč stále není zveřejněný zápis z červnového jednání komise rozvoje a životního prostředí? Mám pocit, že jeho včasné nezveřejnění je v rozporu se schváleným jednacím řádem komisí rady města.
Odpověď: (30. 7. 2018 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane Procházko,

omlouvám se Vám za včasné neuveřejnění. Zápis z jednání komise je již na webu přístupný.


S přátelským pozdravem

Ing. Jan Prokop
projektový koordinátor, tajemník Komise rozvoje a životního prostředí
tel.: 566 688 380, 773 794 139
e-mail: jan.prokop@zdarns.cz

Předmět: chodník
Datum: 25. 7. 2018
Dotaz: Proč se neopravil na ul.Strojírenská také chodník,když se dával na silnici nový povrch?
Odpověď: (30. 7. 2018 - odbor stavební):
Vážený pane, na ulici Strojírenská jsme prováděli prostou opravu povrchu vozovky, která byla ve velmi nedobrém stavu. Nejednalo se o celkovou rekonstrukci prostoru. Rozsáhlejší rekonstrukce by si vyžádala kromě jiného i vyšší finanční krytí, které není součástí schváleného provozního rozpočtu tohoto roku.
S pozdravem

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 27. 7. 2018
Dotaz: Dobrý den, jak to prosím vypadá s dostavbou hřiště na ulici Kavánova ZR7?
Již dva měsíce vykopané 1m. hluboké díry pro základy oplocení nejsou zrovna bezpečné! Kdopak této akci škodí?
Děkuji za odpověď. S pozdravem.
Odpověď: (30. 7. 2018 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Košťále,
městský úřad byl v loňském roce osloven místními obyvateli ve věci revitalizace hřiště na ul. Kavánova. Záměr byl konzultován s komunitní koordinátorkou MěÚ Radkou Remarovou, která se sešla s navrhovateli záměru. Bylo provedeno šetření v místě realizace, zjištění aktuálního stavu, a byla podána informace o možnostech financování záměru a potřeby zajištění nutných příprav pro případnou realizaci.
V únoru roku 2018 byla navržena revitalizace plochy – nový mlatový (hlinito-písčitý) povrch, výměna stávajícího oplocení a osazení nového oplocení v jihovýchodní a jihozápadní části. Nový povrch byl navržen z důvodu nízkonákladového provozu, snadné údržby a získaných zkušeností u jiných lokalit. K návrhu nového oplocení bylo přistoupeno především z důvodu vyšší bezpečnosti okolních objektů, příp. nově vybudované parkovací plochy a ochrany zaparkovaných vozidel.
V dubnu započaly přípravné práce a jelikož souhlas nebyl udělen ode všech dotčených vlastníků sousedních pozemků, byly veškeré přípravné práce pozastaveny.
Vzhledem k novým požadavkům přípravy záměru, realizace v roce 2018 probíhat nebude. Ve věci rozhodnutí o realizaci proběhne v září další jednání na místě samém z důvodu analýzy zájmu občanů o realizaci v dalších letech.
S pozdravem a přáním pěkného dne
Radka Remarová, komunitní koordinátorka

Předmět: KPÚ
Datum: 26. 7. 2018
Dotaz: Dobrý den, prosím vás o informaci, zda ve správním obvodu města Žďáru n. S. byly již provedeny komplexní pozemkové úpravy případně v jakém rozsahu. Pokud ne, tak prosím o info, zda město bude usilovat o jejich zahájení. Děkuji.
Odpověď: (30. 7. 2018 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Janů,
informace o pozemkových úpravách obcí ve správním obvodu města naleznete na webu Ministerstva zemědělství.
Město nemůže požádat o provedení komplexních pozemkových úprav mimo vlastní katastrální území, to mohou učinit pouze obce.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Datum: 24. 7. 2018
Dotaz: Dobrý den,
je dobře že je zájem řešit křižovatku na Brodské a nedostatek parkovacích míst v okolí. Místo semaforu by byl vhodnější kruhový objezd. Průjezd by byl ze všech směrů plynulejší. Zaroven bude semaforem téměř znemoznen výjezd aut z parkoviště u Qanta. Bydlí zde i lidé! Buď bude zelená a nikdo vyjizdejici vozidlo nepusti, nebo bude červená a nebude kudy vyjet.
Prosím o zvážení. A o kruhový objezd, ne semafor.
Dekuji
Odpověď: (30. 7. 2018 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Sobotková,
při návrhu řešení se prověřovalo umístění i okružní křižovatky, která by si vyžádala zrušení stejného počtu parkovacích míst, včetně míst před Qantem.
Obě varianty mají své výhody a nevýhody. Odborníci se v tomto případě přiklání k řešení světelně řízenou křižovatkou a k synchronizaci všech navazujících semaforů tak, aby vozidlo jedoucí doporučenou rychlostí zastihlo na všech semaforech signál volno.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Datum: 20. 7. 2018
Dotaz: Poslední dobou sleduji na dotazovně, že je z řad Vašich zejména nových pracovníků, kteří k Vám přišli, nechuť cokoliv řešit, berou to jako nějaké zlo, přičemž je poukazováno převážně na praktické věci, které občané vidí a chtějí je řešit. Nic jiného v tom není. Podivuji se např. nad odpovědi paní Křesťanové a to jak již z praktického hlediska.Ti občané na to nepoukazují z dlouhé chvíle,ale ze svých prakzických zkušeností,stačilo by je jen vyslyšet .
Odpověď: (30. 7. 2018 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane,
prosím Vás o konkrétní připomínku, o který dotaz se jedná. Bohužel na takto obecně pojatý dotaz neumím reagovat. Ráda objasním konkrétní připomínku prostřednictvím osobní schůzky nebo e-mailové komunikace (eva.krestanova@zdarns.cz).

S pozdravemIng. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 184, 777 454 791
e-mail: Eva.Krestanova@zdarns.cz

Datum: 23. 7. 2018
Dotaz: Dobrý den reagují na vaší odpověď kdy jste napsala Akce bude realizována pouze pokud dojde zároveň k vybudování nových parkovacích míst a to je v současné situaci s parkováním v sídlišti, nemožné. .
.- to znamená že kvůli nějakým 3-4 par.místům bude dále křižovatka nejnebezpečnější v kraji .trošku rozumu lidi.!! děkuji za odpověď
Odpověď: (30. 7. 2018 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Zemane,
nejde o 3 - 4 parkovací místa, ale o 19 parkovacích míst a 8 dalších, která obyvatelé využívají.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Předmět: Pár otázek
Datum: 3. 7. 2018
Dotaz: Zdravím, v čem je problém, že během dvaceti dní nejste schopni zveřejnit výsledky hlasování v anketě Strategie Centrum? Proč jste letos začali s cenzurováním příspěvků v této dotazovně? Kdo pochybil ve výběrovém řízení na sečení zeleně a jaké z toho budou vyvozeny personální záležitosti? Proč pan Klement a Navrátil musí řečnit na každé akci města pro veřejnost a raději nepřipravují kvalitně nové výběrové řízení? Co uděláte ještě letos pro zlepšení kvality vody v řece Sázavě? Děkuji za odpovědi.
Odpověď: (30. 7. 2018 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
váš dotaz obsahuje několik otázek, které jsem předal příslušným osobám k odpovědi. Proto si dovoluji odpovědět pouze na dotaz k zveřejnění výsledků ankety Strategie Centrum, která byla projednána v radě města dne 25.6.2018 a najdete ji na https://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2018/RM2018-092/1603-18-ORUP.pdf
S pozdravem Jan Havlík-tajemník MěÚ
Vážená paní
k „cenzurování“ příspěvků v dotazovně jsme přistoupili proto, že některé dotazy nesplňují pravidla dotazovny: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou… U dotazů, které nejsou v souladu s pravidly dotazovny pak je variantou vůbec na takovéto dotazy neodpovídat, nebo odpovědět na tu část dotazu, která je v souladu s podmínkami dotazovny a dotaz je v takovém případě „cenzurován“.
Výběrové řízení na sečení trávy v roce 2016 proběhlo v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, dodavatel byl řádně vybrán a byla s ním uzavřena smlouva o dílo. Zadávací dokumentace této veřejné zakázky byla na základě podkladů zpracovaných odborem KS a externí firmou schválena se závěrečnou úpravou radou města dne 21.3.2016, usn. č. 542/2016/KS: https://www.zdarns.cz/samosprava/rada-mesta/jednani/38.-schuze-rady-mesta. Pochybil v první řadě dodavatel, který neměl dostatečnou kapacitu, a to především personální, pro plnění zakázky.
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru KS

Předmět: Zákaz vstupu
Datum: 25. 7. 2018
Dotaz: Dobrý den, proč je od července zákaz vstupu resp. průchodu přes hráz u Pilského rybníku? Děkuji.
Odpověď: (30. 7. 2018 - odbor majetkoprávní):
Vážený pane,
hráz Pilské nádrže je ve správě státního podniku Povodí Vltavy. Na náš dotaz ohledně zákazu vstupu na hráz bylo ze strany Povodí Vltavy sděleno, že tento zákaz vyplývá z platného Provozního řádu. Vzhledem k tomu, že město nemůže do práv správce vodního díla zasahovat, je třeba dotazovanou situaci řešit se státním podnikem Povodí Vltavy.
JUDr. Stanislava Prokopová PhD.
majetkoprávní odbor

Datum: 24. 7. 2018
Dotaz: Dobrý den, často jsme procházeli s kočárkem přes hráz Pilské nádrže. Nyní tam ke značce zákazu vjezdu přibila i značka zákazu vstupu pro chodce. Můžete mi prosím sdělit jaký k tomu byl důvod? Děkuji.
Odpověď: (30. 7. 2018 - odbor dopravy):
Vážená paní,
hráz Pilské nádrže je ve správě státního podniku Povodí Vltavy. Na náš dotaz ohledně zákazu vstupu na hráz bylo ze strany Povodí Vltavy sděleno, že tento zákaz vyplývá z platného Provozního řádu. Vzhledem k tomu, že město nemůže do práv správce vodního díla zasahovat, je třeba dotazovanou situaci řešit se státním podnikem Povodí Vltavy.