Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 7. 1. 2020
Dotaz: Proč jsou realizační návrhy jednotlivých projektů tak mnoho let vzdálené ? Naše město v tomto není vůbec pružné, vše trvá velice dlouhou dobu, než dojde k vlastní realizaci ? Největší ostudou je 30 let táhnoucí se projekt obchvatu našeho města, dále pak zasekané náměstí parkujícími vozidly, havarijní stav silnic a chodníků, parkovací plochy v našem městě, zaostalý Stalingrad,dostupnost obchodů ve vzdálených obchodních domech a mnoho dalších problémů.
Odpověď: (13. 1. 2020 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Petříčková,
jak již bylo v Dotazech a námětech odpovídáno, v trase obchvatu se postavili postupně dva úseky a připravuje se úsek třetí. Tímto postupem bude mít město dokončenou jihovýchodní část obchvatu. Parkování vozidel je problém ve všech městech a Žďár není výjimkou. Jak ho zlepšit bude řešit připravovaný Generel dopravy. Opravy jednotlivých komunikací a chodníků se každoročně postupně realizují, nelze provést vše a najednou. Žďár 3 je již řadu let hodnocen mezi urbanisty, jako nejlepší sídliště města, má své výhody a také nevýhody. Velké obchodní domy mají být vzdálené od centra. Přivádí k sobě dopravu a na tu jste sama poukazovala.
Město má určitě řadu problémů, které se musí řešit, ale také řadu výhod.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Datum: 7. 1. 2020
Dotaz: Dobrý den. V listopadovém čísle žďárských novin jste se pochlubili krásně opravenou zní u kostela nejsvětější trojice.Z velkou slávou a po několika letech se tato zeď konečně opravila . A výsledek po dvou měsících? vzlínající vlchkost,praskliny v místě původních prasklin, odpadávající štuk atd. atd. Rád bych věděl kdo tuto zpackanou opravu prováděl a kolik stála peněz! Pokud neumí ani pořádně rozfilcovat štuk tak bych se do další spolupráce s touto firmou asi nehrnul! Děkuji za odpověď.
Odpověď: (13. 1. 2020 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane,
děkujeme za Váš zájem a názor. Oprava měla za cíl zacelit „rány“ způsobené technikou při zimní údržbě. Při přejímce prací nebyly shledány zjevné nedostatky. V průběhu roku bude prováděna průběžná kontrola.
Ing. Škodová, odbor rozvoje a územního plánování

Datum: 7. 1. 2020
Dotaz: Je sice chválihodné, že prodáváte pozemky pro průmyslovou zónu, ale kdo tam bude pracovat Ukrajinci ? No to se máme na co těšit až bude naše město plné cizinců ! To se zvýší kriminalita ! Myslíte také na ozelenění průmyslové zóny, aby tam nebyly vystavěny jen haly bez jakékoliv zeleně ? Zatím to tak nevypadá ! Zeleně je tam velice málo a to i vůči přilehlé rekreační oblasti Grejdy.Chybí chodníky !
Odpověď: (13. 1. 2020 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
mít připravené pozemky pro výrobu a pro bydlení je základním předpokladem pro rovnoměrný rozvoj každého města.
O pozemky v průmyslové zóně mají zájem také místní firmy, kde se již pracuje.
Součástí přípravy výstavby průmyslové zóny a areálů v ní, je výsadba zeleně, hospodaření s vodou a také řešení elektromobility.
Ing. Škodová, odbor rozvoje a územního plánování

Datum: 11. 1. 2020
Dotaz: Přímo u křižovatky Jamská x Obchvat roste nový objekt. Krásný to počin. Ta křižovatka je od začátku problémová a my, aby jsme to vylepšili, si ji necháme obestavět tak, aby jsme na hlavní neviděli už vůbec.
Čili si můžeme připsat čárku ve sloupečku zaplnění zóny a doufat, že nám nebudou přibývat další čárky i v kolonce mrtví na obchvatu.
Jinak, určitě kladný body pro další jednání s ŘSD... Postavte nám další část obchvatu abysme si to zas mohli obestavět.. Dobrá práce!
Odpověď: (13. 1. 2020 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
k projektu zmiňované stavby se kladně vyjádřili orgány státní správy, byly doloženy rozhledové trojúhelníky a nebyl důvod stavbu nepovolit. Nejde o snahu o zastavění průmyslové zóny.
Pro nás pro všechny jako řidiče, pak platí, že musíme přizpůsobit rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat.
Ing. Škodová, Odbor rozvoje a územního plánování

Datum: 7. 1. 2020
Dotaz: Máte pravomoci upozornit jednotlivé podniky na velký nepořádek na průmyslové zóně před jejich budovami ? Myslím tím zejméne před autobusovými čekárnami to je takový nepořádek od nedopalků, kdy toto dělají jejich zaměstnanci a to již na pozemku města. Zakročte popř.upozorněte vedení jednotlivých podniků ať sjednají pořádek. Když se tam jde pěšky, tak je to hrůza co je to za nepořádek.Toto si jako město musíme prosadit,abychom měli čisté město a okolí !
Odpověď: (10. 1. 2020 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den, děkujeme za upozornění.
V uvedených místech zvýšíme kontrolní činnost. Již včera v dopoledních hodinách byla provedena kontrolní akce. Při této jsme se zaměřili nejen na popisované problémy, ale na kontrolu celkové dopravní situace a veřejného pořádku. V komunikacích průmyslové zóny bylo odstaveno cca. 50 vozidel. Z toho dvě vozidla se dopouštěla přestupku, byla odstavena v protisměru. Strážníci provedli kontakt s dispečery firem v lokalitě. Dodavatelé budou v rámci preventivních opatření informováni o zvýšených kontrolách v lokalitě a to jak v rámci dodržování dopravních předpisů, tak i ohledně udržování pořádku na veřejných prostranstvích. Řešili jsme i otázku nepořádku, který zejména způsobují zaměstnanci firem čekající na autobusové linky. Konkrétně s jednou z firem řešíme prostor jejich kuřárny, která není přístřeškem zastávky, ale sloužila v minulosti jako vyhrazené místo pro kouření. Věřím, že naše aktivní činnost přinese v brzké době pozitivní výsledky. Budu rád, když mě následně podáte zpětnou vazbu, zda došlo ke zlepšení. Email: mp@zdarns.cz. Děkuji Mgr. Martin Kunc.

Datum: 9. 1. 2020
Dotaz: Dobrý den,
předně bych rád poděkoval všem 16 zastupitelům, kteří se zasloužili svým hlasováním o to, aby nám, co máme doma psa, bylo schváleno zvýšení místního poplatku za psa.

Když už dojde k navýšení poplatku - co se změní v této oblasti a jaké změny město plánuje? Budou k dispozici papírové sáčky? Přibudou koše se sáčky? Bude se město angažovat v úklidu exkrementů po psech, jejichž majitelé se nejsou schopni pro hromádku sehnout a uklidit?

Děkuji
Odpověď: (10. 1. 2020 - odbor finanční):
Dobrý den,
navýšení poplatku přichází po dlouhých 28 letech.
Poplatek není platbou za službu, kterou by mělo poplatníkovi zajišťovat na základě úhrady město, ale daňovou povinností poplatníka. Povinnost uklízet po svém psovi ukládá majiteli zákon o přestupcích a zpřesňuje i obecně závazná vyhláška města. Každému, kdo takto nečiní, tak hrozí postih za znečišťování veřejného prostranství. Tady by měla být aktivnější městská policie.
K usnadnění úklidu jsou k dispozici sáčky, které jsou pro občany města vydávány zdarma. Psí exkrementy město uklízí v rámci nakládání s odpady, především odpadkovými koši a v rámci úklidů veřejných prostranství. Při venčení psů jsou kromě jiného narušovány spodní části stožárů veřejného osvětlení apod., což taktéž město řeší na své náklady…Sebelepší úklid města nenahradí chování některých lidí, kteří nejsou ochotni nést odpovědnost za své zvíře i za prostředí, ve kterém se pohybují.
Pokud se týká aktivit pro psy, v přípravě je pro ně plocha na ul. Vodárenská v rámci participativního rozpočtu.
S pozdravem
Ing. Wurzelová, odbor komunálních služeb

Datum: 9. 1. 2020
Dotaz: Je potřeba důsledně řešit parkování na ulici Veselská (část od Náměstí po Husovu ulici) auta před domy parkují z velké části v protisměru a už několikrát jsem byl svědkem toho že vyjíždějící auto ohrozilo auto nebo cyklistu jedoucí směrem od Náměstí protože je prostě nemůže vidět. Prosím o důslednou kontrolu a pokutování hříšníků.
Odpověď: (9. 1. 2020 - odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Městské policie; její dotazovnu naleznete zde:
https://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

Nicméně vaší připomínku jsme MP předali.

Datum: 7. 1. 2020
Dotaz: Není možné, aby na pěší zóně si kamiony parkovaly jak chtějí a to zejména v protisměru, dále v blízkosti u křižovatek při výjezdu z podniků a v neposlední řadě ten nehorázný nepořádek, co tam po těch kamionech zůstává.Město a MP si toho nevšímá, pokud ano tak MP pouze projede bez povšimnutí, aniž by s kamioňáky něco řešila, takto si práci MP nepředstavuji,kdy jsou placeni daňovými poplatníky města.Stejnou parkovací nekázeň mají i řidiči osobních aut u firmy Koukola.
Odpověď: (8. 1. 2020 - odbor dopravy):
Dobrý den, děkujeme za upozornění.
V uvedených místech zvýšíme kontrolní činnost. Již dnešního dne v dopoledních hodinách byla provedena kontrolní akce. Při ní jsme se zaměřili nejen na popisované problémy, ale na kontrolu celkové dopravní situace a veřejného pořádku. V komunikacích průmyslové zóny bylo odstaveno cca 50 vozidel. Z toho dvě vozidla se dopouštěla přestupku, byla odstavena v protisměru. Strážníci provedli kontakt s dispečery firem v lokalitě. Dodavatelé budou v rámci preventivních opatření informováni o zvýšených kontrolách v lokalitě, a to jak v rámci dodržování dopravních předpisů, tak i ohledně udržování pořádku na veřejných prostranstvích. Ohledně parkování v okolí, Vámi konkrétně zmíněné firmy, jsme s vedením firmy přijali taková opatření, že k parkování na nezpevněných plochách již nebude docházet. Dále jsme řešili i otázku nepořádku, který zejména způsobují zaměstnanci firem čekající na autobusové linky. Konkrétně s jednou z firem řešíme prostor, jejich kuřárny, který přímo sousedí s chodníkem a autobusovou zastávkou. Dle příslibu odpovědného pracovníka firmy bude tento prostor a blízké okolí udržován v čistotě v maximální možné míře. Věřím, že naše aktivní činnost přinese v brzké době pozitivní výsledky. Budu rád, když mě následně podáte zpětnou vazbu, zda došlo ke zlepšení. Email: mp@zdarns.cz.
Děkuji Mgr. Martin Kunc.

Datum: 8. 1. 2020
Dotaz: Dobrý den, podle dotazovny to vypadá, že se chodníky posypou jen tam, kde si někdo bude stěžovat. ...
Odpověď: (8. 1. 2020 - odbor komunálních služeb):
Vážený občane,
i chodníky jsou udržovány podle jejich dopravního významu postupně, podle potřeby opakovaně. Samozřejmě se může stát, že vlivem lidského faktoru některý úsek není ošetřen dostatečně nebo je opomenut. Proto kontrolu průběžně provádíme přímo v terénu a děkujeme občanům za relevantní připomínky.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Předmět: posyp chodníku
Datum: 8. 1. 2020
Dotaz: Dobrý den, na Libušíně kloužou chodníky. Jsou málo posypané, posyp je zašlapaný do ledu.
Odpověď: (8. 1. 2020 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
opakovaný posyp chodníků je objednán. Děkujeme
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb