Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 23. 7. 2020
Dotaz: Dobrý den,
v dřívějších odpovědích jsem se dočetl, že stavba na Studentské ulici má být hotova do 30.4.2021. Opravdu to není překlep a ještě dalších devět měsíců se tam bude něco vrtat? A to po celou tu dobu bude Studentská ulice neprůjezdná?
Děkuji za upřesnění.
Odpověď: (27. 7. 2020 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Štyle,
ano a jak je ve zveřejněné odpovědi dále uvedeno:
Uzavírka stavby od 15.6.2020 - do 31.12.2020, pokud budou práce probíhat bez komplikací bude uzavírka krácena.
Ing. Irena Škodová, Odbor rozvoje a územního plánování

Datum: 22. 7. 2020
Dotaz: Dobrý den, sleduji pracovní činnost na mostech přes Sázavou, ale pracovní činnost je alarmující : Nic se neděje a když tak hrozným tempem ! Toto vše město platí ? Proto se u nás vše prodražuje a trvá tak dloho. Firmy si dělají schválně velkou rezervu,aby potom s velkou slávou oznámili, jak stavbu ve zkráceném termínu zvládli ,jak dlouho jim tyto praktiky budete tolerovat ? Alespoň kdyby se jednalo o kvalitní práce,ale to v mnoha případech není pravda.Daňoví ppoplatníci vše zaplatí !!!
Odpověď: (24. 7. 2020 - odbor stavební):
Dobrý den,
stavba „Rozvoj cyklodopravy, ZR“ má být dokončena včetně lávek do 31.8.2020. V současné době se vyrábí zábradlí a připravují se konstrukční vrstvy pro napojení asfaltového svršku. Termín stavby bude dodržen dle SOD. V předstihu byla dokončena cyklostezka 1. Máje a Stržanov, která je dnes již zkolaudována a dána do provozu.


S pozdravem

Petr Fuksa

Datum: 22. 7. 2020
Dotaz: Z jakého důvodu není uvedeno znění dotazu, kde je odpovídáno na stavbu na městském pozemku na ulici Jamské?
Pro které pozemky města je možno využívat tento precedent?
Děkuji za odpovědi
Odpověď: (23. 7. 2020 - odbor majetkoprávní):
Dobrý den,
znění dotazu je již uvedeno. Tento způsob výstavby byl realizován u výstavby RD na pozemcích ve vlastnictví města do roku 2017 (o prodeji pozemku na ulici Jamská bylo rozhodnuto v září 2017) a u výstavby objektů pro podnikání na pozemcích ve vlastnictví města je tento způsob výstavby realizován dodnes.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
vedoucí majetkoprávního odboru

Datum: 21. 7. 2020
Dotaz: Dobrý den, jak je možné, že někdo staví na pozemcích města RD, když pozemek stále vlastní město? Jde o pozemky na začátku Jamské ulice. Za kolik Kč/m² budou tyto pozemky nakonec odprodány? Děkuji za informaci
Odpověď: (23. 7. 2020 - odbor majetkoprávní):
Dobrý den,
prodej pozemku pro výstavbu rodinného domu schválilo zastupitelstvo města s tím, že výstavba se uskuteční v souladu se smlouvou o budoucí kupní smlouvě. Pozemek si je investor povinen koupit do doby zahájení řízení o povolení užívání stavby. Kupní cena pozemku je 2.722,50 Kč/m2 včetně DPH.
JUDr. Stanislava Prokopová, Ph.D.
vedoucí majetkoprávního odboru

Předmět: Podekovsni
Datum: 21. 7. 2020
Dotaz: Dobrý den. Chtěl bych tímto opravdu upřímně poděkovat celému zastupitelstvu a všem těm kteří rozhodli o zrušení letošní pouti. Je to to nejlepší co snad za tohle volební období schválili. Bohužel jak jsme cetl vyjádření paní Řezníčkove ( ANO) která to oznámila ze s lítosti byla letosni pouť zrušena, tak se nemohu zbavit dojmu ze asi snad obhajuje zájmy úplně někoho jiného než občanů Žďáru nad Sázavou. No co jineho také čekat od členky a zastupitelky za ANO . že. Dekuji
Odpověď: (22. 7. 2020 - odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
o zrušení pouti rozhodla rada města. Díky tedy patří především členům rady.
Mgr. Petr Sedlák Odbor ŠKSM

Předmět: pouť 2020
Datum: 21. 7. 2020
Dotaz: Dobrý den,
jak včera rozhodla Rada města o konání/nekonání pouti v září 2020?
Děkuji
Odpověď: (22. 7. 2020 - odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den, rada města se v pondělí 20.7.2020 rozhodla pouť pro letošní roku zrušit.
Mgr. Petr Sedlák Odbor ŠKSM

Předmět: Pouť
Datum: 22. 7. 2020
Dotaz: Jak bylo rozhodnuto o pouti ? Dofám, že s rozšiřujícím koronavirem pouť nebude !!
Byl by to hazard s lidskými životy našiich oobčanů !
Odpověď: (22. 7. 2020 - odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den, rada v pondělí 20. července rozhodla, že pouť se v roce 2020 nebude konat ani v náhradním termínu.
Mgr. Petr Sedlák vedoucí odboru ŠKSM

Datum: 21. 7. 2020
Dotaz: Dobrý den, nezvažuje odbor životního prostředí vybudování přírodníh jezírka nebo napaječku pro ptactvo a líheň hmyzu v parku na Farských humnech v místech, kde je již roky úspešně provozována městská laguna posměchu?
Kousek vedle je už i vybagrovaný malý rybníček, který stačí jenom naplnit vodou..
Stavebně odfláknuté projekty by mohly využít pro své zájmy jiné odbory, děkuji za reakci.
Odpověď: (22. 7. 2020 - odbor životního prostředí):
Dobrý den paní Hedviko,
Odbor životního prostředí již před časem navrhoval městu využití této lokality ke zbudování vodního prvku v rámci přístupu "zadržování vody v krajině". Dle mých informací nyní město zvažuje převedení sytému dešťové kanalizace na systém dešťových záhonů - průlehů. A dále vytvoření mokřadu s přirozeným společenstvem a naučnou stezkou. Věc se tedy ubírá žádoucím směrem, děkujeme za správný postřeh a váš zájem o ŽP.
Jaroslav Doubek, ŽP.

Předmět: Hluk
Datum: 18. 7. 2020
Dotaz: Dobrý den, nedávno jsem Vám psal o hluku na sídlišti Libušíně, který se šíří z tanečního klubu na sobotu ještě v 6 ráno to dunělo až u obchodu, nedalo se vůbec spát a dnes v sobotu je to stejné, policie s tím nic nedělá, myslím, že povolit taneční klub těsně u sídliště nebylo dobře zvolené řešení a vadí to zde více lidem, je to slyšet přes zavřená okna již několik let. Ale bohužel zde v blízkosti nebydlí asi žádný radní, kterému by to vadilo. Navíc to není jen o víkendech ale i v týdnu. Řešení?
Odpověď: (22. 7. 2020 - odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážený pane,
provozovna byla zkolaudována v 1997 pro účely tančírny a klubu, jedním z podkladů byl závazný posudek OHS k provozu zařízení, mj. s podmínkami dodržení limitů hluku. Provoz není omezen na určité dny v týdnu. Živnostenský úřad nepovoluje hostinské ani jiné provozovny ani hudební produkce, diskotéky.
Řešení: a) Na konání akcí po 22. hod pamatuje zákon o některých přestupcích, který stanoví, že dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Jestliže osoba na území města ustanovení o nočním klidu nedodržuje, je možno se obrátit na městskou policii (tel. č. 156) nebo Policii ČR (tel. č. 158) s žádostí o zjednání nápravy. b) Ochrana před hlukem je upravena v zákoně o ochraně veřejného zdraví. Osoba, která provozuje zařízení, které jsou zdrojem hluku, je povinna dodržovat hlukové limity uvedené v nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. To, zda byly překročeny hlukové limity, zjišťuje krajská hygienická stanice na základě měření. Obraťte se proto na ni se žádostí o poskytnutí informací, zda bylo někdy v minulosti v okolí tohoto zdroje hluku již provedeno měření, případně s návrhem na jeho provedení. c) Podle zákona o obcích může obec stanovit formou vyhlášky podmínky (např. omezení provozní doby) pro pořádání tanečních zábav a diskoték. Takovou vyhlášku může vydat zastupitelstvo města.
S pozdravem
Roman Krčil, ved. odboru OSŽÚ

Předmět: siréna Žďasu
Datum: 16. 7. 2020
Dotaz: Dobrý den, je nutné, aby celá desetiletí obtěžovala obyvatele Přednádraží siréna ze Žďasu v 6 hodin ráno? Nebylo by prosím možné vykomunikovat s firmou, aby byl tento zvyk, nebo spíše zlozvyk, odstraněn z našich životů? Kdyby každá firma ve Žďáře přišla s podobným nápadem, tak by to tady v 6 ráno bylo jako na Matějské. Proč zrovna ŽĎASu je respektováno takovéto obtěžování obyvatel?
Odpověď: (20. 7. 2020 - odbor majetkoprávní):
Dobrý den,
bohužel tato věc není v kompetenci městského úřadu. Na podobný dotaz bylo již pár let zpět v dotazovně již odpovídáno se stejným výsledkem. Doporučuji se obrátit přímo na vedení firmy.
S pozdravem
Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu