Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele (pan starosta a pan místostarosta) můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

Pokud byste chtěli svůj dotaz, případně tip doplnit fotografiemi, určením místa v mapě využijte prosím Lepší místo www.lepsimisto.cz

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 20. 12. 2011
Dotaz: Dobrý den, včera bloudil po Okružní jeden kamion (a nebylo to poprvé), který se podle navigace snažil najít nějakou firmu. Myslím, že by stálo za úvahu přejmenovat Okružní u Sattu např. na Uhlířskou. A dále rozdělit Okružní na Okružní dolní a Okružní horní.
Odpověď: (21. 12. 2011 - odbor dopravy):
Podle informací z odboru rozvoje a ÚP může o změně názvu ulice rozhodnout zastupitelstvo města. Pak však následuje povinnost změny adresy pro všechny, kteří v ulici bydlí a pro firmy, které zde mají provozovny. Obáváme se, že by s tím nesouhlasila většina občanů, kteří na Vámi zmíněné ulici bydlí.

Předmět: hazard
Datum: 15. 12. 2011
Dotaz: Dobrý den,

chtěla jsme se zeptat, zda město plánuje/připravuje vyhlášku, která by regulovala hazardní hry ve městě. Děkuji za odpověď.

Kateřina Stránecká
Odpověď: (17. 12. 2011 - starosta):
Dobrý den,
problematika VHP a VLZ je diskutována v rámci politických klubů a poté může být projednávána v orgánech města. Proto dnes nemohu předvídat, jak to dopadne.

Předmět: OC Novoměstká
Datum: 16. 12. 2011
Dotaz: Dobrý den,
včera jsem viděl dokumentaci pro ÚŘ na OC Novoměstská. Projekt vůbec neřeší propojení s Jamskou či Brněnskou ul. Dojde tak k výraznému navýšení dopravy na Novoměstské a křižovatky na této ulici + křižovatka u Konventu budou kolabovat. Pokud se povolí OC v tété podobě (bez propojení), bude muset Město ZR investovat desítky milionů do řešení dopravní situace a budovat propojku na vlastní náklady. Jaký je postoj vedení k této siuaci, jak a kdo hájí zájmy města jako účastníka řízení?
Odpověď: (17. 12. 2011 - starosta):
Dobrý den,

pokud se podíváte na územní plán zveřejněný v Platných vyhláškách, můžete vidět plánovaný dopravní model města, který s takovouto propojkou nepočítá. Propojení Brněnské a Novoměstské ulice má zajišťovat městský okruh a městský obchvat. Takže není důvod se obávat, že by město v budoucnu obchodnímu centru propojku stavělo. K projektu nového obchodního centra se vyjadřují dotčené orgány státní správy, které mezi jiným hodnotí i dopravní obslužnost a dopravní připojení. Zájmy města jako účastníka stavebního řízení hájí odbor rozvoje a ÚP, odbor majetkoprávní, odbor komunálních služeb a odbor dopravy. Vyjádření města bylo projednáno a odsouhlaseno na poradě vedení města s vedoucími odborů


Datum: 16. 12. 2011
Dotaz: Dobrý den paní starostko, myslím si, že každému z nás záleží na čistotě města, ale když vidím těch pár lidí s vestami, jak chodí s lopatou a koštětem a tu a tam shrábnou papírek, to je směšné,vždyť není problém těmto lidem nepotvrdit odpracované hodiny, když se jim dá ukol dne, vyčistit určitou lokalitu, další den zas a tak dokola, což je snadno zkontrolovatelné a ne aby chodili pokuřovali a prakticky neodvedli za den žádnou práci, v tomto ohledu je co zlepšovat,děkuji.
Odpověď: (17. 12. 2011 - starosta):
Dobrý den,

Tyto práce vykonává ve městě několik skupin patřící k několika zaměstnavatelům. Ne všechny pak vykonávají tzv. veřejně prospěšné práce. Z Vašeho dotazu lze těžko usoudit, o kterou skupinu pracovníků se jedná. Pro informaci uvádím, že jednotlivé skupiny mají vymezeny úseky a lokality, které uklízejí a jsou také kontrolovány. Jestliže např. při přesunu ze ZR 6 na ZR 3 seberou cestou „papírek“ nebo kouří, můžeme těžko ovlivnit.


Datum: 16. 12. 2011
Dotaz: Dobrý den,prosíme o odklizení odpadu na Smíchově mezi garážemi za čtvrtou a pátou řadou ze zadu se tam kromadí odpad pneumatiky, plasty a podobně, prosíme o odvoz tohoto odpadu po neukázněných lidech, kteří nevědí kam odpad patří. Někdy v minulosti jsem četl požadavek na provedení osvětlení na sloupu u Primy ze zadu,u těch kontejnerů kam chodí lidé na nádraží,bylo by to tam opravdu dobré,neboť je tam tma,je tam strach chodit kdy prosím bude tato situace vyřešena,děkuji
Odpověď: (16. 12. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
byla jsem se podívat na Vámi zmiňované místo – je to tam dost hrozné. Zajistíme úklid.
M. Kozáková, odbor komunálních služeb.

Předmět: úvoz Klafar
Datum: 16. 12. 2011
Dotaz: Dobrý den.V minulosti v médiích proběhlo,že se chystá oprava studánky v úvozu na Klafaru.Na kdy je tato úprava plánována?Jaké změny pramen čekají? Dále jsem se chtěla zeptat,zda se ještě uvažuje o NS k Mamlasovi? Jedno dobu se o tom mluvilo,ale nevím, v jaké fázi je to teď... Děkuji!
Odpověď: (16. 12. 2011 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
opravu sudánky se nám nepodařilo zajistit v plánovaném termínu a proto byla přesunuta na jaro 2012. Přípravu jsem ale zastavili do doby, než Kulturní komise rozhodne, o vzhledu studánky. Objevil se totiž návrh, aby zde byla umístěna další Olšiakova socha. Naučnou stezku k Mamlasovi máme připravenou a čekáme na vhodný dotační program, do kterého bychom s projetem chtěli vstoupit.
S pozdravem. Škodová

Datum: 7. 12. 2011
Dotaz: Dobrý den, zajímá mne, kdo měl na starosti sestavení programu před rozvěcením stromu 6.12.2011 a kolik tento program stál? Stála jsem na moravském náměstí (Žďár leží na území Moravy, proto záměrně nepíši českém) a z podia zněla pouze jediná česká píseň, byť v duchu vánočním. Ostatní byly v angličtině. A dokonce i Žďáráček zpíval Rolničky, Rolničky od půlky "světově" anglicky. Proč? Vždyť máme tolik krásných českých a moravských koled. Díky za odpověď.
Odpověď: (16. 12. 2011 - odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den, na programu slavnostního rozsvícení vánočního stromu jsme spolupracovali s našimi příspěvkovými organizacemi - Active, střediskem volného času a Základní uměledkou školou F. Drdly. Na tuto akci byla Radou města schválena částka 25 tis. Kč. Výběr repertoáru písní pěveckého sboru Žďáráček byl plně v kompetenci Mgr. Dany Foralové, ředitelky Základní umělecké školy a vedoucí tohoto pěveckého sboru, který zazpíval na svém vystoupení celkem 3 vánoční písně. První píseň "Roničky, rolničky" měla první dvě sloky v českém jazyce, třetí sloka byla v anglickém jazyce, vše ve dvojhlasné úpravě. Druhá píseň s vánoční tématikou byla česká a poslední píseň byla zpívaná v angičtině. Paní Mgr. D. Foralová chtěla nvabídout divákům náročnější repertoár ve více hlasých úpravách tak, aby celé vystoupoení bylo příjemným oživením slavnostního programu.

Datum: 16. 12. 2011
Dotaz: Dobrý den.Nedá mi to a musím se vyjádřit k tématu saplovna.Zajímalo by mě,zda si aspoň někdo z lidí,kteří si tu stěžují,přečetl dokument na webu ISNOV.A zda se někdo z nich zamyslel nad tím,co za pár let s odpadem?Nad tím,jak jsou asi šťastní lidé mající u domu skládku?A zdali tito lidé třídí odpad,žijí ekologicky a snaží se množství odpadků,jež směřují na skládky (a ty nejsou bezedné),minimalizovat?Neříkám,že je spalovna super,ale ono ve finále při dnešním stylu života lidem nic jiného nezbude!
Odpověď: (16. 12. 2011 - starosta):
Děkuji za Váš názor, na který však nemohu odpovídat. Osobně jsem se snažila získat maximum informací právě proto, abych sama za sebe rozhodovala s vědomím souvislostí. I tak se to části veřejnosti nelíbilo a nelíbí. Je to na každém z nás a našem svědomí.

Předmět: Pochvala
Datum: 16. 12. 2011
Dotaz: Dobrý den pane tajemníku, velmi se mi líbí nový vchod do buduvy MěÚ, opravdu pěkné, povedlo se Vám to,personál příjemný,mimo jiné jsem byla dříve něco vyřizovat v 4.patře na odboru majetkoprávním, kdy jsem tam projednávala nějakou věc s Vašimi úředníky,kde tam tehdy na konci chodby v kanceláři seděl pán s paní už nevím jak se jmenovali,ale byli ke mě velice slušní a ochotní, takové vstřícné a slušné jednání ze strany Vašich úředníků se mě moc libilo,vedete to tam dobře za to Vám děkuji.
Odpověď: (16. 12. 2011 - tajemník):
Děkuji Vám za pochvalu, kterou rád předám našim zaměstnancům. Přeji Vám krásné a klidné vanoční svátky.

Datum: 16. 12. 2011
Dotaz: Já jsem se ale ptal, proč Vám máme věřit, že budou diskuze a referendum o spalovně, když o parkovišti nebyly.

Třeba se za pár let zase dozvíme,že spalovna byla nakonec vybudována v mnohem menším rozsahu než byl původně diskutovaný záměr. Její nezbytnost pak potvrzují reakce těch kteří spalovnu nemají.

Píšete do různých časopisů, ať s Vámi lidé komunikují, ale jen tak pro formu.

Odpověď: (16. 12. 2011 - starosta):
Snažila jsem se vysvětlit vysvětlitelné a pochopitelné, byť pro určitou čast obyvatel nepřijatelné. Důvěra se buhužel vysvětlit nedá.