Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele (pan starosta a pan místostarosta) můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

Pokud byste chtěli svůj dotaz, případně tip doplnit fotografiemi, určením místa v mapě využijte prosím Lepší místo www.lepsimisto.cz

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 7. 12. 2011
Dotaz: Pane Novotný,
velmi Vám děkuji za váš příspěvěk do diskuze. Jste první z našich radních, kdo má odvahu vyjádřit svůj názor veřejně a uvítala bych, kdybyste Vámi napsaný příspěvek vložil i na web města Žďáru, kde se o spalovně hodně diskutuje, či spíše odpovídá nakopírovanými odpověďmi na dotazy. O tom, že spalovna je úkol pana 1.místostarosty už vím (no neměla jsem tušení, že on bude ZEVO tak intenzivně prosazovat.
Odpověď: (7. 12. 2011 - tajemník):
Dobrý den, nechtěl jsem do této diskuze zasahovat, ale přesto se pokusím. Zatím se nejedná o výstavbě spalovny ani ve Žďáře a ani v Jihlavě. Kraj zvolil podle mě správný postup. Sdružil obce, města do projektu ISNOV a pokusil se připravit podklady možných řešení nakládání s odpady. Jednou z možností byla spalovna. Jako možné vhodné lokality se jevila čtyři místa v Jihlavě, další ve Žďáře. Probíhají další jednání/několikrát popsáno/ pokud by došlo k rozhodnutí zaměřit se na přípravu výstavby spalovny, pak je nutné zahájit konkrétní diskuze a jednání s občany dotčené lokality. K tomuto rozhodnutí zatím nedošlo. Pokud by náhodou došlo k tomu, že by se uvažovalo velmi vážně o Žďáru, rada města byla rozhodnuta požadovat další data - dopravní zatížení, okruh svozu, tuny odpadu a další. Dále by musela následovat intenzivní diskuze s občany. Sám jasně prohlašuji, že pokud by čísla a názory občanů byla silně "proti" nemohl bych toto podpořit. Přes výše uvedené je tato diskuze velmi poučná. Především proto, že bychom nyní tuto diskuzi vedli jinak. Rada města se neměla spoléhat na svého zástupce, který velmi intenzivně spalovnu podporuje /nic proti jeho názoru/, ale bohužel toto není názor rady města. Ta tlumila toto nadšení, ve snaze získat další informace pro diskuzi s majiteli Žďasu a občany. Proto budeme jednat s panem radním Ryšavým a pokud by došlo k úvaze o směřování výstavby do Žďáru, tak aktivně vstoupit do diskuze s občany.
Vladimír Novotný náměstek hejtmana a radní města ZR


Datum: 5. 12. 2011
Dotaz: Dobrý den, i nyní děkuji za odpověď a chtěl bych Vám jen napsat, že shrnout a uplácat není trávník, který byl leč mizerný, ale byl u svobodárny 4. Někdy se opravdu přijdte podívat, jestli by jste toto chtěli mít u svého domu. Děkuji za všechny slušné obyvatele, kterým takovéto jednání není lhostejné!
Odpověď: (7. 12. 2011 - odbor stavební):
Dobrý den.
Poněvadž z Vašeho dotazu nejsou zřejmé nové skutečnosti, musím Vás odkázat na odpovědi ze dne 9.11.2011 a následně ze dne 28.11.2011.


Předmět: Upozornění
Datum: 6. 12. 2011
Dotaz: Dobrý den
Mám jeden dotaz ohledně opravy plaveckého bazénu.Pracuji u jedné Žďárské stavební firmy a tak jsem se dostal i k opravám a budování železných konstrukcí.No a jak to říci,už se netěším na to,až se svojí rodinou vyrazím do opraveného bazénu ve kterém jsem se jako malý žáček naučil plavat.Když jsem vyděl jak se při výstavbě natírá zmrzlé železo a jak svářeči bez kvalifikace svařují těžké konstrukce a při pohledu na sváry plné děr a strusky jsem docela žasl,že v dnešní době je toto možné.
Odpověď: (7. 12. 2011 - odbor stavební):
Dobrý den,
Ing. Pitková mi předala Váš podnět a já Vám za něj děkuji. Zajistím jeho prověření a případné zajištění nápravy. S podobnými podněty se, prosím, obracejte přímo na mne.
S pozdravem. Ing. Škodová
Datum: 23. 11. 2011
Dotaz: Dobrý den, i když se tady hodně diskutuje o spalovně, se kterou taky vůbec nesouhlasím, chtěl bych se zeptat na něco k zastávkám MHD. Každý rok se dávají z rozpočtu stovky tisíc na zastávky MHD. Nezlobte se, ale nějak nevidím výsledek. Podle mě by za tyto peníze šlo ročně vyměnit klidně i 2 staré plechové kukaně za modernější kryté zastávky. Nešlo by udělat změnu strategie, aby byl výsledek na první pohled vidět? Člověk neví, za co se peníze utrácí. Děkuji předem za odpověď, konkrétní obzvlášť.
Odpověď: (6. 12. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Na zastávky MHD je již po několik roků vyčleněna částka okolo 200tis. Kč. Tato částka postačuje na základní údržbu a na ojedinělou výměnu čekáren. Např. v roce 2010 stálo zasklívání po vandalech 57tis.( za deset měsíců tohoto roku 37tis), stavební úpravy na zastávkách u Tokozu a na ul. Jamborova 63tis., úklidy a čištění 45tis. Na pořízení nových čekáren tedy moc nezbývá. Píšete o změně strategie. Lze li za ní považovat navýšení rozpočtu na rok 2012 na 500tis, právě z důvodu výměn čekáren a stavebních úprav k zajištění bezbariérovosti, ke změně dochází.

Předmět: NŽR a spalovna
Datum: 4. 12. 2011
Dotaz: Paní starostko, dost mě překvapilo, že městem hýbe kauza spalovny a v posledních Novinách žďárské radnice o tomto není ani zmínka. Bude o tom informace aspoň v dalším čísle těchto novin? Děkuji předem za informaci občanům města.
Odpověď: (5. 12. 2011 - starosta):
Já osobně jsem první faktické a oficiální informace o ISNOV získala na jednání 1.12.2011 na krajském úřadě, kde jsme byli pozváni jako zastupitelé měst. Při této příležitosti jsem dohodla návštěvu radního kraje pana Zdeňka Ryšavého v radě města a 12.12.2011. Informace ode mne v NŽR tedy mohou být nejdříve v příštím čísle.

Datum: 2. 12. 2011
Dotaz: Dobrý den, každý teď řeší spalovnu, takže postoj občanů je zcela jasný. Mám trochu jiný dotaz ohledně odpadů. Neplánuje se v rámci rekonstrukce náměstí či dříve, že by kontejnery na tříděný odpad byly umístěny na nějakém vhodném místě na náměstí. Nemyslím tím samozřejmě u staré radnice nebo u morového sloupu. Určitě by se nějaké vhodné místo našlo. Děkuji za odpověď. Závorková
Odpověď: (5. 12. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,

podle informací z odboru rozvoje a ÚP se v projektu rekonstrukce povrchů s umístěním kontejnerů na náměstí Republiky nepočítá. Důvodem jsou negativní zkušenosti s udržováním pořádku kolem těchto míst v přímém okolí náměstí. Proto budou nadále preferována stávající sběrná místa na Veselské a Husově ulici, mezi divadlem a bývalou 1.ZŠ a na centrálním parkovišti.
Datum: 26. 11. 2011
Dotaz: Dobrý den, každý den čelím VELKÉMU NEBEZPEČÍ a i mnoho dalších obyvatel Stalingradu, když se snažíme přejít křižovatku ulic Okružní, Strojírenské a 1.máje. Asi před 14 dni jsem byla svědkem pokusu o přejití křižovatky ve špičce dvou asi 9ti letých kluků, kteří se vrhli pod kola aut. Naštěstí auta zastavila. Přechody se nachází u křižovatky Brodská/Revoluční a POTOM AŽ u hl. pošty. Ani na Veselské a Okružní, kde jsou MATEŘSKÉ ŠKOLKY, nejsou přechody. Čeká se, až se stane neštěstí?
Odpověď: (30. 11. 2011 - odbor dopravy):
V březnu až dubnu tohoto roku probíhalo opakované měření intenzit vozidel a intenzit chodců v křižovatce ulic Revoluční – Strojírenská – 1.máje – Kopečná. Právě vzájemný poměr intenzit vozidel a chodců ve špičkové hodině je zásadní pro rozhodnutí o zřízení či nezřízení přechodu pro chodce. Na základě měření, podle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací – čl. 10.1.3.1, tabulky 16 a obrázku č. 33, bylo zjištěno, že opatření v podobě vybudování přechodu pro chodce není nutné.
Při přecházení jakékoli komunikace je chodec jako účastník silničního provozu povinen se řídit zákonem č. 361/2000 Sb. (tzv. pravidla silničního provozu), zejm. ust. § 54 odst. 2: „Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.“

S případnými dalšími dotazy se obraťte na Odbor komunálních služeb, který má oblast přechodů pro chodce v kompetenci.

Datum: 29. 11. 2011
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jestli by nebylo možné na webu města založit sekci s informacemi o uvažované spalovně směsného komunálního odpadu ve Žďáře? Podle vyjádření pana 1. místostarosty u předešlých dotazů bude on vědět více po jednání v Jihlavě dne 1.12., odkud jistě získá spoustu informací a materiálů. Podle mě by toto bylo určitě dobré, protože zájem obyvatel o tuto problematiku je velký.
Děkuji předem.
Odpověď: (30. 11. 2011 - oddělení informatiky):
Dobrý den,
děkujeme Vám za námět. Pokud se k nám relevantní informace dostanou, určitě je zveřejníme.

Datum: 29. 11. 2011
Dotaz: Dobrý den. Nevím, jestli moje prosba nebude moc troufalá. Jak koukám, hodně se tady diskutuje o článku ze včerejšího Žďárského deníku. Chtěl jsem si ten článek také přečíst, ale ať jsem se snažil sebevíc, nebyly včerejší noviny nikde k sehnání. Chci se proto zeptat, jestli by se MÚ nemohl dohodnout s vydavatelem novin a příslušný článek povolit ke zveřejnění na internetových stránkách našeho města. Určitě by si to přečetli jiní lidé, nejen já. Děkuji předem za ochotu a obzvlášť za kladnou zprávu
Odpověď: (30. 11. 2011 - tajemník):
Dobrý den,
s ohledem na zájem veřejnosti a autorská práva pokládám za daleko lepší prostor webové stránky a diskusní fórum Žďárského deníku, protože i vámi zmiňovaný článek vyšel v rubrice - čtenářské názory. Obraťte se prosím tedy na redakci Deníku, pokud již zveřejněný není.

Předmět: spalovna - 2
Datum: 29. 11. 2011
Dotaz: Dobrý den, asi jste nepochopil můj dotaz. Ptala jsem se na to, co dělat, aby vůbec nedošlo k posuzování vlivu na životní prostředí, tedy k Vámi řešené EIA? Tedy aby už teď město Žďár vypadlo ze seznamu měst, mezi kterými se vybírá místo pro postavení spalovny. Až bude Žďár vybrán a bude se řešit EIA, tak už bude pozdě, protože kraj Vysočina bude tlačit na to, aby se ta velká spalovna ve Žďáře postavila. Město Žďár si pak bude moci třeba postavit hlavu, ale bude mu to houby platné. Děkuji Marková
Odpověď: (30. 11. 2011 - odbor životního prostředí):
Má odpověď na váš dotaz byla v kompetenční rovině našich pravomocí, jako orgánu státní správy na jednotlivých úsecích životního prostředí na úrovni obce z rozšířenou působností, tedy projednání a rozhodnutí na základě konkrétního podání (žádosti) podle zákony stanoveného postupu. Žádné takové podání však u nás není. Vaši otázku bude třeba směřovat na vedení kraje, které je zadavatelem projektu ISNOV (integrované nakládání s odpady v kraji Vysočina) a na politické vedení města, které hájí zájmy svých obyvatel.