Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele (pan starosta a pan místostarosta) můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

Pokud byste chtěli svůj dotaz, případně tip doplnit fotografiemi, určením místa v mapě využijte prosím Lepší místo www.lepsimisto.cz

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 28. 11. 2011
Dotaz: Píši Vám ve věci chystané maxi spalovny komunálních odpadů ve Žďáře nad Sázavou. Chtěl jsem se zeptat, jestli už Odbor životního prostředí se k tomuto vyjadřoval, resp. zda byl vyzván k vyjádření. Celé mi to totiž připadá přitažené za vlasy stavět spalovnu v jedné z vyhlášených čistých lokalit ČR a navíc v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Když se v Jihlavě pro stavbu spalovny ve Žďáře rozhodnou, bude se váš odbor k tomu vyjadřovat? Nebo se rozhodne bez toho? Děkuji Vám předem za odpověď.
Odpověď: (29. 11. 2011 - odbor životního prostředí):
Dobrý den !
Odbor životního prostředí zdejšího městské úřadu se k uvažovanému stavebnímu záměru dosud nevyjadřoval. Vyjadřovat se samozřejmě bude, pokud se dojde k závěru, že by stavba mohla býti navrhována k realizaci v ZR. V tom případě se bude nepochybně záměr projednávat mimo jiné i v procesu EIA (z.č. 100/2001 Sb.)- posuzování vlivu stavby na životní prostředí, včetně lidského zdraví. Jeho součástí by byla samozřejmě stanoviska nejenom odboru ŽP, ale i dalších dotčených orgánů státní správy. Součástí procesu EIA je i projednání s veřejností. Výsledkem je stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru. Toto stanovisko je pak podkladem pro další povolovací proces.

Předmět: spalovna
Datum: 28. 11. 2011
Dotaz: Chtěla bych se zeptat, jak je to s tou spalovnou. V dnešních novinách Žďárský deník byl o tom článek. Byly tam napsány škodlivé látky, co můžeme od spalovny čekat. Já spalovnu nechci a jistě to není v pořádku ani u životního prostředí a spalovny. Co se s tím dá dělat, aby ve městě spalovnu nepostavili? Děkuji Marková
Odpověď: (29. 11. 2011 - odbor životního prostředí):
Dobrý den !
To, zda-li stavba tohoto typu může být vůbec postavena, se posuzuje mimo jiné v procesu EIA (z.č. 100/2001 Sb.)- posuzování vlivu stavby na životní prostředí, včetně lidského zdraví. Jeho součástí by byla samozřejmě stanoviska nejenom odboru ŽP, ale i dalších dotčených orgánů státní správy. Součástí procesu EIA je i projednání s veřejností. Výsledkem je stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru. Toto stanovisko je pak podkladem pro další povolovací proces.

Datum: 28. 11. 2011
Dotaz: Dobrý den, dnes jsem prolistoval novinami a ve Žďárském deníku objevil článek s názvem Bude ve Žďáře velká spalovna? Tady mne zaujalo, že v porovnání se stávající teplárnou Žďásu se natvrdo počítá s celkovými ročními emisemi 14,5 tuny v podobě chlorovodíku, dioxinů, rtuti apod., když nyní nic takového ze spalovaného hnědého uhlí není, dále s odpadem ze spálení okolo 45 tisíc tun ročně. Je to prosím vůbec možné povolit spalovnu v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy? A co pak zdraví obyvatel?
Odpověď: (29. 11. 2011 - odbor životního prostředí):
Dobrý den !
To, zda-li stavba tohoto typu může být vůbec postavena, se posuzuje mimo jiné v procesu EIA (z.č. 100/2001 Sb.)- posuzování vlivu stavby na životní prostředí, včetně lidského zdraví. Jeho součástí by byla samozřejmě stanoviska nejenom odboru ŽP, ale i dalších dotčených orgánů státní správy. Součástí procesu EIA je i projednání s veřejností. Výsledkem je stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru. Toto stanovisko je pak podkladem pro další povolovací proces.

Datum: 29. 11. 2011
Dotaz: Dobrý den, pane tajemníku, omluvám se za neadresný dotaz, ale nevím, koho se zeptat. Hledala jsem na internetových stránkách města informace k připravované spalovně a našla je jen v této diskuzi. Budete prosím na stránkách občany informovat, když jsou informace na internetových stránkách kraje Vysočina jednostranné, popisující spalovnu jako úplně přínosnou věc. Děkuji Vám.
Odpověď: (29. 11. 2011 - tajemník):
Dobrý den,
po dohodě ve vedení města bude na dotazy ke "spalovně" odpovídat 1.místostarosta, který zastupuje město v ISNOV Kraje Vysočina. Jeho odpověď v tuto chvíli je následující:
Vážení,

všechno má svůj čas, a to zejména v tak závažné a zásadní věci, jako je spalovna komunálního odpadu. Občané se zavčas vše potřebné dozví v Krajem Vysočina chystaných veřejných diskusích s odborníky na toto téma, neboť právě kraje jsou v rámci celé republiky zodpovědné za vyřešení této problematiky na svém území. A samozřejmě se budete moci i ke všemu svobodně, a ať již zaujatě či nezaujatě, vyjádřit.

První seminář pořádaný Krajem Vysočina k seznámení se s aktuální dokumentací a stavem přípravy projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina“ (ISNOV) se uskuteční prozatím pouze pro zastupitele všech 15 okresních měst kraje (tzv. obcí s rozšířenou působností – ORP), které jsou všechny členy Řídícího výboru a plátci příspěvku k vyřešení společné problematiky ISNOV. Bude se konat 1. prosince 2011 na Krajském úřadě v Jihlavě a o všem podstatném, zejména ve vztahu k našemu městu (připomínám jen, že doposud je prioritou Jihlava), vás budeme včas informovat.Prozatím jsem s pozdravem a nabízím kdykoliv, dle Vašeho času, osobní setkání a konzultaci na toto téma, po předchozí domluvě na mém telefonu 603 570 436.S pozdravem Mgr. Jaromír Brychta, 1. místostarosta města.


Datum: 29. 11. 2011
Dotaz: Dobrý den, ke svému předchozímu názoru bych chtěl doplnit, že o vybudování spalovny ve Žďáře by měli rozhodovat občané. Žádná ze stran v Zastupitelstvu města toto neměla v programu. Jsou věci, které samozřejmě rozhodují zastupitelé i bez toho, že by v komunálních volbách řekli o svém postoji k tomuto. Ale velká spalovna směsného komunálního odpadu je tak zásadní věc, že rozhodování pouze zastupitelů by podle mě bylo sporné. Pokud Jihlava spalovnu odmítne, což asi ano, mělo by být referendum.
Odpověď: (29. 11. 2011 - starosta):
Vážení,

všechno má svůj čas, a to zejména v tak závažné a zásadní věci, jako je spalovna komunálního odpadu. Občané se zavčas vše potřebné dozví v Krajem Vysočina chystaných veřejných diskusích s odborníky na toto téma, neboť právě kraje jsou v rámci celé republiky zodpovědné za vyřešení této problematiky na svém území. A samozřejmě se budete moci i ke všemu svobodně, a ať již zaujatě či nezaujatě, vyjádřit.

První seminář pořádaný Krajem Vysočina k seznámení se s aktuální dokumentací a stavem přípravy projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina“ (ISNOV) se uskuteční prozatím pouze pro zastupitele všech 15 okresních měst kraje (tzv. obcí s rozšířenou působností – ORP), které jsou všechny členy Řídícího výboru a plátci příspěvku k vyřešení společné problematiky ISNOV. Bude se konat 1. prosince 2011 na Krajském úřadě v Jihlavě a o všem podstatném, zejména ve vztahu k našemu městu (připomínám jen, že doposud je prioritou Jihlava), vás budeme včas informovat.Prozatím jsem s pozdravem a nabízím kdykoliv, dle Vašeho času, osobní setkání a konzultaci na toto téma, po předchozí domluvě na mém telefonu 603 570 436.S pozdravem Mgr. Jaromír Brychta, 1. místostarosta města.


Datum: 29. 11. 2011
Dotaz: Vážená paní starostko, včerejší článek ve Žďárském deníku o chystané spalovně ve Žďáru mě navedl k následujícímu dotazu. Slyšel jsem názor, že spalovna bude naddimenzovaná, aby se v ní mohl spalovat odpad i z jiných regionů mimo Vysočinu. Jde hlavně prý o Pardubicko a Královéhradecko, protože tam kvůli odporu obyvatel spalovnu nepovolili postavit. Chci se zeptat, jestli je to tak, jestli o tom se uvažuje? Děkuji Vám předem za odpověď a přeji hezký den.
Odpověď: (29. 11. 2011 - starosta):
Vážení,

všechno má svůj čas, a to zejména v tak závažné a zásadní věci, jako je spalovna komunálního odpadu. Občané se zavčas vše potřebné dozví v Krajem Vysočina chystaných veřejných diskusích s odborníky na toto téma, neboť právě kraje jsou v rámci celé republiky zodpovědné za vyřešení této problematiky na svém území. A samozřejmě se budete moci i ke všemu svobodně, a ať již zaujatě či nezaujatě, vyjádřit.

První seminář pořádaný Krajem Vysočina k seznámení se s aktuální dokumentací a stavem přípravy projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina“ (ISNOV) se uskuteční prozatím pouze pro zastupitele všech 15 okresních měst kraje (tzv. obcí s rozšířenou působností – ORP), které jsou všechny členy Řídícího výboru a plátci příspěvku k vyřešení společné problematiky ISNOV. Bude se konat 1. prosince 2011 na Krajském úřadě v Jihlavě a o všem podstatném, zejména ve vztahu k našemu městu (připomínám jen, že doposud je prioritou Jihlava), vás budeme včas informovat.Prozatím jsem s pozdravem a nabízím kdykoliv, dle Vašeho času, osobní setkání a konzultaci na toto téma, po předchozí domluvě na mém telefonu 603 570 436.S pozdravem Mgr. Jaromír Brychta, 1. místostarosta města.


Datum: 28. 11. 2011
Dotaz: Dobrý den, prosím o předání dotazu kompetentní osobě:
V novinách jsem si přečetl článek o chystané spalovně směsného komunálního odpadu v našem městě. Jsou zde uvedeny vážné a ještě vážnější argumenty, které podle mne by měly vést k tomu, aby se veškeré úvahy o spalovně ve Žďáře zastavily. Naše město a okolí je prostě známé svou čistou a pěknou přírodou a čistým vzduchem, potenciál má právě v turistickém ruchu. Tomu ale nepřispějí dioxiny, chlorovodík, fluorovodík, rtuť a další těžké kovy, že?
Odpověď: (29. 11. 2011 - tajemník):
Vážení,

všechno má svůj čas, a to zejména v tak závažné a zásadní věci, jako je spalovna komunálního odpadu. Občané se zavčas vše potřebné dozví v Krajem Vysočina chystaných veřejných diskusích s odborníky na toto téma, neboť právě kraje jsou v rámci celé republiky zodpovědné za vyřešení této problematiky na svém území. A samozřejmě se budete moci i ke všemu svobodně, a ať již zaujatě či nezaujatě, vyjádřit.

První seminář pořádaný Krajem Vysočina k seznámení se s aktuální dokumentací a stavem přípravy projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina“ (ISNOV) se uskuteční prozatím pouze pro zastupitele všech 15 okresních měst kraje (tzv. obcí s rozšířenou působností – ORP), které jsou všechny členy Řídícího výboru a plátci příspěvku k vyřešení společné problematiky ISNOV. Bude se konat 1. prosince 2011 na Krajském úřadě v Jihlavě a o všem podstatném, zejména ve vztahu k našemu městu (připomínám jen, že doposud je prioritou Jihlava), vás budeme včas informovat.Prozatím jsem s pozdravem a nabízím kdykoliv, dle Vašeho času, osobní setkání a konzultaci na toto téma, po předchozí domluvě na mém telefonu 603 570 436.S pozdravem Mgr. Jaromír Brychta, 1. místostarosta města.


Datum: 28. 11. 2011
Dotaz: Vážená paní starostko, na téma spalovna se tady diskutovalo již hodně, přesto si neodpustím říci svůj názor. V tisku jsem si přečetla článek o tom, že Žďár je velký kandidát na vybudování obrovské spalovny komunálních odpadů. Zmiňují se tady informace z Kraje Vysočina, že ve Žďáře by měla být třetí největší spalovna v republice, s poloviční velikostí oproti pražské spalovně v Malešicích a dvoutřetinová oproti spalovně v Brnu. Nechci, abychom bydleli v tomto prostředí. Organizuje město petici?
Odpověď: (29. 11. 2011 - starosta):
Vážení,

všechno má svůj čas, a to zejména v tak závažné a zásadní věci, jako je spalovna komunálního odpadu. Občané se zavčas vše potřebné dozví v Krajem Vysočina chystaných veřejných diskusích s odborníky na toto téma, neboť právě kraje jsou v rámci celé republiky zodpovědné za vyřešení této problematiky na svém území. A samozřejmě se budete moci i ke všemu svobodně, a ať již zaujatě či nezaujatě, vyjádřit.

První seminář pořádaný Krajem Vysočina k seznámení se s aktuální dokumentací a stavem přípravy projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina“ (ISNOV) se uskuteční prozatím pouze pro zastupitele všech 15 okresních měst kraje (tzv. obcí s rozšířenou působností – ORP), které jsou všechny členy Řídícího výboru a plátci příspěvku k vyřešení společné problematiky ISNOV. Bude se konat 1. prosince 2011 na Krajském úřadě v Jihlavě a o všem podstatném, zejména ve vztahu k našemu městu (připomínám jen, že doposud je prioritou Jihlava), vás budeme včas informovat.Prozatím jsem s pozdravem a nabízím kdykoliv, dle Vašeho času, osobní setkání a konzultaci na toto téma, po předchozí domluvě na mém telefonu 603 570 436.S pozdravem Mgr. Jaromír Brychta, 1. místostarosta města.


Datum: 28. 11. 2011
Dotaz: Cituji z článku Bude ve Žďáře velká spalovna? ze Žďárského deníku:
"V zákoně 86/2000Sb. o ochraně ovzduší se píše, že jako stacionární zdroj znečišťování ovzduší v kategorii "zvlášť velký" (1. kategorie) jsou i spalovny komunálního odpadu s provozní kapacitou více jak 3 tuny odpadu za hodinu. To znamená při nonstop provozu 26-27 tisíc tun ročně. Pro kraj se navrhuje spalovna s kapacitou 100-150 tisíc odpadu ročně, tedy 4-6 násobek."
Toto se opravdu chystá pro naše město? Asi špatně vidím.
Odpověď: (29. 11. 2011 - starosta):
Vážení,

všechno má svůj čas, a to zejména v tak závažné a zásadní věci, jako je spalovna komunálního odpadu. Občané se zavčas vše potřebné dozví v Krajem Vysočina chystaných veřejných diskusích s odborníky na toto téma, neboť právě kraje jsou v rámci celé republiky zodpovědné za vyřešení této problematiky na svém území. A samozřejmě se budete moci i ke všemu svobodně, a ať již zaujatě či nezaujatě, vyjádřit.

První seminář pořádaný Krajem Vysočina k seznámení se s aktuální dokumentací a stavem přípravy projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina“ (ISNOV) se uskuteční prozatím pouze pro zastupitele všech 15 okresních měst kraje (tzv. obcí s rozšířenou působností – ORP), které jsou všechny členy Řídícího výboru a plátci příspěvku k vyřešení společné problematiky ISNOV. Bude se konat 1. prosince 2011 na Krajském úřadě v Jihlavě a o všem podstatném, zejména ve vztahu k našemu městu (připomínám jen, že doposud je prioritou Jihlava), vás budeme včas informovat.Prozatím jsem s pozdravem a nabízím kdykoliv, dle Vašeho času, osobní setkání a konzultaci na toto téma, po předchozí domluvě na mém telefonu 603 570 436.S pozdravem Mgr. Jaromír Brychta, 1. místostarosta města.


Datum: 28. 11. 2011
Dotaz: V dnešním Žďárském deníku jsem si přečetla článek se stejným názvem jako je jméno mého příspěvku. Musím napsat, že po jeho přečtení jsem si text musela přečíst ještě jednou, jestli se mi to nezdá. Nevěřím, že toto může být aspoň trochu myšleno vážně. Žďársko, jedna z oblastí s nejčistším životním prostředím, si toto chce na svém území postavit? A vypouštět to do ovzduší? Sestra dělá do cestovního ruchu na Žďársku. Zeptejte se jí na ekonomický přínos spalovny na turistický ruch. Já odpověď znám.
Odpověď: (29. 11. 2011 - starosta):
Vážení,

všechno má svůj čas, a to zejména v tak závažné a zásadní věci, jako je spalovna komunálního odpadu. Občané se zavčas vše potřebné dozví v Krajem Vysočina chystaných veřejných diskusích s odborníky na toto téma, neboť právě kraje jsou v rámci celé republiky zodpovědné za vyřešení této problematiky na svém území. A samozřejmě se budete moci i ke všemu svobodně, a ať již zaujatě či nezaujatě, vyjádřit.

První seminář pořádaný Krajem Vysočina k seznámení se s aktuální dokumentací a stavem přípravy projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina“ (ISNOV) se uskuteční prozatím pouze pro zastupitele všech 15 okresních měst kraje (tzv. obcí s rozšířenou působností – ORP), které jsou všechny členy Řídícího výboru a plátci příspěvku k vyřešení společné problematiky ISNOV. Bude se konat 1. prosince 2011 na Krajském úřadě v Jihlavě a o všem podstatném, zejména ve vztahu k našemu městu (připomínám jen, že doposud je prioritou Jihlava), vás budeme včas informovat.Prozatím jsem s pozdravem a nabízím kdykoliv, dle Vašeho času, osobní setkání a konzultaci na toto téma, po předchozí domluvě na mém telefonu 603 570 436.S pozdravem Mgr. Jaromír Brychta, 1. místostarosta města.