Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Předmět: Upozornění
Datum: 24. 10. 2012
Dotaz: Dobrý den nějací vandalové vyvrátili reklamní plochu (ten velký válec, na ul. Libušínská u křižovatky naproti bývalému dětskému středisku, jde to prosím opravit, co dělá MP po nocích, že to nezaregistrovala, takový veliký válec nevyvrátí přece jedinec, co nám dělají opilci v našem městě je hrůza, je třeba na ně přitvrdit děkuji
Odpověď: (24. 10. 2012 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
správce plochy byl již informován, přesto děkujeme za všímavost a upozornění.

Předmět: odpadkový koš
Datum: 21. 10. 2012
Dotaz: Dobrý den,

Děkujeme moc za dodání odpadkového koše k pískovišti na Okružní dolní.
Svozové firmě také díky.Urgentní případy navrhuji psát na viditelné místo či složky v PC,aby i zastupující pracovník ihned mohl zareagovat a případně urgovat.
Odpadkový koš už dlouhou dobu chybí také na zastávce MHD u mateřské školy na Okružní dolní.Děkujeme
Odpověď: (23. 10. 2012 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
svozové firmě Váš návrh předáme. Na zastávku umístíme provizorní koš. Na dodávku stabilního koše, který bude na označníku, zatím čekáme v rámci větší dodávky.

Datum: 17. 10. 2012
Dotaz: Dobrý den, posílám podnět k posouzení dopravní situace na křižovatce ulic Drdlova-Husova. Auta zde často stojí na Drdlově ul. těsně za přechodem pro chodce, tedy při výjezdu na Husovu ulici přes ně nejsou chodci zleva vidět. Naopak při vjíždění zespodu z Husovy do Drdlovy není vidět do křižovatky. Často zde dochází k tomu, že se auta vyhýbají v křižovatce nebo musí couvat zpátky na silnici. Sama Drdlova ul. je při zaplnění auty přes den obousměrně těžko průjezdná (natož v zimě). Prosím o reakci.
Odpověď: (23. 10. 2012 - odbor dopravy):
Ze strany Města i Policie ČR je k dopravě přistupováno s cílem uspokojit poptávku po všech druzích doprav (motorová, cyklo, pěší), a to včetně poptávky po parkování s maximálním zřetelem na bezpečnost provozu. Daná situace, jež byla v minulosti vyhodnocována Policií ČR se zjištěním, že vzhledem k stávajícím parametrům a uspokojení veškeré citované poptávky, je jediným možným řešením nové stavebně-technické uspořádání. Stávající stav, za předpokladu dodržování pravidla vzájemné ohleduplnosti všech účastníků provozu, a to zejména s ohledem na intenzity motorových vozidel a chodců a s ohledem na vývoj nehodovosti v daném prostoru, nebyl vyhodnocen jako stav ohrožující bezpečnost a plynulost silničního provozu. V daném prostoru bylo navrženo odstranění nadbytečně a nevhodně navrženého přechodu pro chodce. Situaci budeme monitorovat a po vyhodnocení poznatků v případě potřeby přistoupíme k přijetí opatření.

Datum: 22. 10. 2012
Dotaz: Dobrý večer, už několikrát za tento měsíc se stalo, že na ulici Luční nesvítilo ještě ve 20hodin veřejné osvětlení, můžete na to prosím někoho upozornit ? děkuji
Odpověď: (23. 10. 2012 - odbor dopravy):
Váš podnět jsem předal Odboru komunálních služeb. Pokud v budoucnosti zjistíte nefunkční veřejné osvětlení, prosím, zavolejte ihned městskou policii (tel. č. 156 je zdarma), a ta to ihned předá právě Odboru komunálních služeb, který zajistí opravu.

Datum: 18. 10. 2012
Dotaz: Dobrý den, na jaře byla odsunuta na příští rok výběrová řízení modernizace údržby zeleně ve Žďáře nad Sázavou. O účast projevilo zájem několik firem. Proto se ptám co město činí v přípravách. Není již čas na změny, obzvlášť když nejsou peníze na rozhazování.Je třeba zvážit rentabilitu stávajicích firem vykonávajicí služby pro město a jít cestou změn k lepšímu, čili vypsat nová výběrová řízení a prostor dát nové adaptibilní ekonomice. Děkuji.
Odpověď: (22. 10. 2012 - starosta):
Dobrý den,
bohužel mě není nic známo o přesouvání nějakých výběrových řízení na příští rok. Pravdou je, že o sečení trávy (ne o údržbu zeleně jako celek) projevila před časem jedna žďárská firma zájem. Svojí nabídkou však nepřesvědčila členy rady města.

Ceny prací, za které vykonávají služby firmy v našem městě, pravidelně sledujeme a porovnáváme. Musím konstatovat, že ceny jsou konkurenceschopné a pohybují pod průměrem a v mnoha případech jsou i nejnižší než ve srovnatelných městech. Vezme - li v úvahu i to, že pracovníci firem mají mnohdy i více než dvacetileté zkušenosti ve svých oborech, pak nevidíme zrovna nutnost „přepřahat“, pokud riskujeme ztrátu mnohdy těžko přenositelných znalostí a zkušeností. Poučením nám budiž skutečnost, že před několika lety jsme něco podobného provedli a do roka jsme se vraceli zpět k vyzkušenému a spolehlivému.

Datum: 22. 10. 2012
Dotaz: Dobrý den, v září 2011 byl v zámecké škole zrušen dvorek, kde děti mohli cvičit a hrát si. (zrušili jej normy EU) Bylo nám řečeno, že příští rok bude rekontruován, bohužel nejsou peníze (další výmluva), rodiče vybrali sponzorské dary, že město připraví dvorek, aby mohla být nainstalována "šplhací sestava". Natřely jste fasádu a upravily vstupní dveře, které nejsou dětem tak nějak k ničemu (a prý že nejsou peníze). Kdy můžem očekávat úpravu "dvorku" tak aby jej děti mohli využívat pro cvičení?
Odpověď: (22. 10. 2012 - starosta):
Dobrý den,
rozumím Vašemu rozčarování, ale každý výdaj má v stagnujícím rozpočtu města případně příspěvkové organizace svoji prioritu a je schvalovám v kolektivních orgánech, kde musí získat potřebnou většinu. Věřím, že podobně se rozhodujete o výdajích i ve Vašem rodinném rozpočtu.
Doporučuji Vám se v první řadě obrátit na pana ředitele školy, který se podílí na rozhodování a přináší argumenty pro realizaci konkrétních akcí týkajících se ZŠ včetně stanovování jejich priorit.

Datum: 19. 10. 2012
Dotaz: Dbrý den,
měla bych pouze připomínku k oblečení zaměstnanců úřadu. Myslím si, že jsou natolik dobře placeny aby mohli nosit oděv hodný úředníků a ne pobíhat po úřadě v riflích, mikinách, minisukních, tričkách nad pas apod.
V okolních státech, ale i na mnoha úřadech v ČR je samozřejmostí decentní oblečení.
Děkuji za odpověď. Konečná.
Odpověď: (22. 10. 2012 - starosta):
Dobrý den,
děkuji za Vaši připomínku. Oblékání zaměstnanců je upraveno vnitřním předpisem, který říká, že:
· Zaměstnanci chodí upravení a oblečeni přiměřeně k svému pracovnímu zařazení,pracovnímu prostředí také programu pracovního dne. Oblečení a obuv volí vždy vhodně tak, aby chránilo nejen jejich zdraví, ale působilo i vkusně, seriózně a bralo
ohled na individualitu a vlastní identitu.
· Zaměstnanci, přicházející často do styku s klienty, volí formální oblečení. Toto formální oblečení s převažujícími prvky společenského oděvu je požadováno zejména při důležitých jednáních a společenských akcích a předpokládá se u všech zúčastněných,
zejména však vedoucích zaměstnanců a referentek na sekretariátech vedení města, přiměřeně také pro pozici referentek v informační kanceláři na vstupu do MěÚ,
pokud jste se tedy setkala se zaměstnanci oblečenými ve Vašem dotazu, tak mohlo jít o zaměstnance jejichž pracovní činnost neumožňuje použít společenské oblečení nebo porušili výše uvedený standard. Vzhledem k tomu, že nemůžete vědět o kterou z těchto variant jde, je nejvhodnější se obrátit neprodleně na kteréhokoliv vedoucího pracovníka, tajemníka nebo přímo mne k prověření vhodnosti aktuálního oblečení úředníka.

Předmět: náměstí
Datum: 21. 10. 2012
Dotaz: Dobrý den. Zajímalo by mne, kolik stála (aspoň cca) letošní oprava náměstí, a kdy se konečně udělá celá - tedy dlažba, kašna atp.??? Stav náměstí je totiž oproti ostatním městům fakt hrozný... Je někde k dispozici nějakéá vizualizace? Děkuji.
Odpověď: (22. 10. 2012 - starosta):
Dobrý den,

v letošním roce byla na náměstí Republiky provedena rekonstrukce části kanalizace a vodovodu. Investorem stavby byl Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko (dále jen Svak) a cena stavby byla 6,2 mil. Kč. Město Žďár na tuto stavbu přispělo podle zásad Svaku 30 % tj.1,8 mil. Kč.

Rekonstrukce povrchů je projekčně připravena a je k nahlédnutí na webových stránkách města v roletce – Městský úřad – MěÚ informuje – Rekonstrukce náměstí Republiky. Bohužel, příslušný dotační titul, o který chceme žádat byl zatím vždy přesunut, jeho poslední známý termín je jaro 2013.


Předmět: náměstí
Datum: 9. 10. 2012
Dotaz: Dobrý den. Zajímalo by mne, kdy se začne opravovat náměstí Republiky a jak jste se nakonec po těch "tahanicích" dohodli se vzhledem? Dá se někde najít konečnou verzi vzhledu? Kolikt o bude zhruba stát? Požádali jste již o dotaci? Pokud ano, kolik % nákladů může až pokrýt? Děkuji. E.V.
Odpověď: (22. 10. 2012 - starosta):
Dobrý den,

v letošním roce byla na náměstí Republiky provedena rekonstrukce části kanalizace a vodovodu. Investorem stavby byl Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko (dále jen Svak) a cena stavby byla 6,2 mil. Kč. Město Žďár na tuto stavbu přispělo podle zásad Svaku 30 % tj.1,8 mil. Kč.

Rekonstrukce povrchů je projekčně připravena a je k nahlédnutí na webových stránkách města v roletce – Městský úřad – MěÚ informuje – Rekonstrukce náměstí Republiky. Bohužel, příslušný dotační titul, o který chceme žádat byl zatím vždy přesunut, jeho poslední známý termín je jaro 2013.


Předmět: Nádraží
Datum: 21. 10. 2012
Dotaz: Dobrý den,

včera jsem navštívila nádraží,které se inovuje.Jako maminka s kočárkem jsem měla značné problémy dostat kočárek na nově dělaný chodník u bočního vchodu-je dost vysoký.Snad taková nebudou i dělaná nástupní místa k autobusům.
Odpověď: (22. 10. 2012 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
bohužel, nástupní místa podle vyhlášky NIPI, jejíž dodržování je součástí kontolní prohlídky stavby stavebním úřadem, musí být zvýšena 20cm nad komunikaci.
S pozdravem. Škodová