Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele (pan starosta a pan místostarosta) můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

Pokud byste chtěli svůj dotaz, případně tip doplnit fotografiemi, určením místa v mapě využijte prosím Lepší místo www.lepsimisto.cz

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 4. 1. 2012
Dotaz: Dobrý den, oznamuji, že na ulici Hlohová nesvítí 2 lampy. Děkuji.
Odpověď: (4. 1. 2012 - odbor komunálních služeb):
Děkujeme za informaci. Zajistíme opravu.

Datum: 27. 12. 2011
Dotaz: Dobrý den, dnes jsem procházela kolem staré radnice a několik zaparkovaných aut na chodníku mi připomnělo dotaz z 27.7. Nic se nezměnilo, ale co mi připadá už jako výsměch je, že na chodníku stálo i auto se znakem našeho města-stříbrná Fabia MěÚ. Fotografii posílám mailem. Jak to tedy s parkováním v těchto místech je? Značka s povolením tam nikde není. Místo beru jako chodník a ne jako neoznačené parkoviště. Díky za odpověď
Odpověď: (4. 1. 2012 - odbor dopravy):
Máte pravdu, nejedná se o úsek komunikace určený k parkování. Uživatel vozidla byl na dodržování zákona o provozu na pozemních komunikací důrazně upozorněn. V případě opakování máte možnost se obrátit na MP nebo PČR, která by měla tento přestupek vyřešit, případně můžete podle správního řádu učinit podání přímo na Městském úřadě. Podání však musí být neanonymní.

Předmět: Dotaz
Datum: 4. 1. 2012
Dotaz: Dobrý dem, dotazuji se, zda nějakým způsobem opravíte a zkvalitníte přístupovou cestu alejí na Klafar, kdy tam stále více začínají chodit lidé v rámci dostavby rodinných domků, včetně opravy studánky, kdy je to tam v součsmé době hrozné, děkuji za odpověď.
Odpověď: (4. 1. 2012 - tajemník):
V letošním roce bude povrch stezky vedoucí úvozem opět pouze zpevněn obroušenou ABS. Jiná povrchová úprava není zatím v plánu, především proto, že nepropustný povrch by si vyžádal odvodnění komunikace. Toto by neúměrně stavbu prodražilo. Bohužel ani na zpracovaný projekt naučné stezky se zatím nepodařilo získat dotaci a její náklady vyšší než 10 mil.Kč jsou mimo možnosti rozpočtu města.
Oprava studánky vloni neproběhla z důvodu nenalezení volné kapacity dodavatelských firem ale je v plánu i v letošním roce. V současné době se jejím vzhledem zabývá Kulturní komise rady města.


Datum: 3. 1. 2012
Dotaz: Dobrý den
chtěla bych se zeptat zda bude vybudována v budoucnu cykostezka v useku Mělkovice -Zdár nad Sáz.děkuji Alena Holasová
Odpověď: (4. 1. 2012 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
podle dohody s ŘSD bude po vybudování komunikace Jamská - Mělkovice v trase obchvatu převedena stávající Novoměstská ulice do majetku města a pak by mělo dojít k jejímu překvalifikování a technickému oddělení pásu pro pojízdný chodník směrem k Mělkovicím. Termín výstavby nové komunikace byl však již několikrát ze strany investora,tj. ŘSD, odložen.
S pozdravem. Škodová

Předmět: MHD
Datum: 29. 12. 2011
Dotaz: Myslím, že by tady bylo potřeba napsat, že se taky něco udělalo dobře pro MHD. Tím mám na mysli hezkou úplně novou celoskleněnou čekárnu před Městským úřadem a hezký nový zastávkový sloupek na Havlíčkově náměstí na straně blíže ke spořitelně, protože na opačné straně zatím žádný sloupek na pevno není. Jenom nerozumím té nalepené mapce s čínskými klikyháky na opačné straně toho nového zastávkového sloupku. Můžete prosím napsat, kde se plánují v roce 2012 nové zastávkové sloupky a čekárny? Děkuji.
Odpověď: (3. 1. 2012 - odbor dopravy):
Odpověď odboru komunálních služeb, který má tuto oblast v kompetenci:
"V letošním roce plánujeme výměnu dvou čekáren MHD na ul. Žižkova a zřízení nové na ul. Horní (vedle hřbitůvku). Označníky budeme postupně (dle fin. prostředků) měnit v celém městě."

Datum: 3. 1. 2012
Dotaz: Dobrý den,
prosím o provedení opravy osvětlení na ulici Palachova. Nejdříve nesvítilo světlo před panelovým domem č. 3 a nyní již nesvítí ulice celá.
Odpověď: (3. 1. 2012 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
na opravě jsme začali pracovat 2.1.v 18hod. Dnes pokračujeme.

Datum: 3. 1. 2012
Dotaz: Dobrý den,dle odpovědi z vašeho odboru měl být do konce roku 2011 zveřejněn na webových stránkách města projekt rekonstrukce autobus.nádr. Bohužel jsem po velice pečlivém prohledávání webu nic nenašel.Můžete sdělit,kde uvedený materiál hledat,stránky nejsou zrovna příliš přehledné.Děkuji.
Odpověď: (3. 1. 2012 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
projekt stále ještě zpracováváme ke zveřejnění. V den zveřejnění Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu odkaz, kde ho najdete.
S pozdravem. Škodová

Datum: 26. 12. 2011
Dotaz: Dobrý den, chodím dost často do Krejd a zlobí mě, že se na odbočce za mostem (vede pod ním železniční trať) naproti prodejně Gallpro mezi stromy a keři objevila a rozšiřuje skládka. Býval tam asfalt, který se používal na opravu cest. Nyní tam jsou různé hromádky sutě a také staré harampádí. Bohužel, jsme to my lidé, kteří si takto životní prostředí sami ničíme. Nenapadá mě nic, co by se s tím dalo dělat, možná tam umístit ceduli, že tam je skládka pod pokutou zakázána.
Odpověď: (29. 12. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
jakmile klimatické podmínky dovolí, zajistíme odvoz.

Předmět: černá skládka
Datum: 26. 12. 2011
Dotaz: Dobrý den,
vedle cyklostezky za zimním stadionem je pod smrky jakási černá skládka nebo pozůstatky po bezdomovcích.Děkuji za odstranění.
Odpověď: (29. 12. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za informaci. Odstraníme.

Datum: 27. 12. 2011
Dotaz: Dobrý den,žádám Vás,kdybybylo možné provést odvoz suti a odpadu hromadící se před chatovou oblastí Grejdy po levé straně od hlavní silnice Brněnské,když se odbočuje na Grejdy tak je to tam po levé straně již zase zavezeno sutí a odpadem,pomohla by cedule zákaz skládky, děkuji ?
Odpověď: (29. 12. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
jakmile klimatické podmínky dovolí, zajistíme odvoz.