Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Předmět: Stánkaři
Datum: 20. 3. 2012
Dotaz: Dobrý den. Zajímalo by mne, kdo povolil stánkový prodej v průchodu u Rebelky? Brání volnému pohybu pěších a navíc v atriu parkují auta, i když je tam zákaz vjezdu. Vždyť tržnice je nedaleko!!!
Odpověď: (21. 3. 2012 - odbor živnostenský):
Dobrý den, zábory veřejného prostranství řeší odbor komunálních služeb, který k dotazu uvádí, že prodej v průchodu u Rebelky povolil majitel objektu v součinnosti s jejich odborem. V případě parkujících vozidel je možné při aktuálním výskytu kontaktovat městskou policii na tel čísle 156.


Datum: 20. 3. 2012
Dotaz: Dobrý den.Nejdříve chci poděkovat za okamžitou odpověd na předešlý dotaz.Pozemek 1424/1 je v pořádku z hlediska ostatní plocha 1424/2 započata zavážka z hráze viditelná suť červené cihly lesní pozemek bez dřevin 1424/9 bez dřevin 1424/18 bez dřevin-zde beru v potaz měnící se tvář hráze.Nedávno zde lesy fungovaly.I bez vlivu na živ.pr.je to velice nepěkný pohled kdy hráz je taková"kolonáda".
Stačí zde postát a slyšíte procházející okomentovat tuto část pod hrází nechvalně.Děkuji,pěkný den.
Odpověď: (20. 3. 2012 - odbor životního prostředí):
Vážený pane. Děkuji za vaši reakci a váš zájem o životní prostředí. O situaci v lokalitě víme a budeme ji z titulu lesního zákona řešit. Přeji hezký den. S pozdravem

Datum: 18. 3. 2012
Dotaz: Dobrý den,
chci se zeptat zda pánové Dvořáci(občerstvení na Dářku) postupují na svých lesních pozemcích pod hrází Velkého dářka v souladu lesního zákona a navíc v CHKO.Všechen les vykácen,obnova se nekoná a zaváží se dvou a vícemetrovou sutí!!!Nechce se mi věřit(nejen mě),že někdo může něco takového povolit v CHKO.I v dobách minulých zde nebylo něco takového možné.Co by tomu asi řekli ochránci přírody pokud by byli osloveni.
Děkuji za prověření a odpověď.

Odpověď: (19. 3. 2012 - odbor životního prostředí):
Dobrý den.
Za odbor životního prostředí mohu po konzultaci se stavebním odborem zdejšího úřadu a dnešním prověření situace(19.3.2012)na místě samém sdělit následující. Ochrana přírody (CHKO Žďárské vrchy)byla samozřejmě účastna při povolování této stavby, jelikož jde o řádně povolenou stavbu "Rekreační areál Velké Dářko", která je realizována v souladu s územním plánem na p.č. 1424/1 v k.ú. Polnička. Navážka zemin s kamenitou frakcí je tedy zřejmě prováděna v souvislosti se shora uvedenou stavbou a za kladného vyjádření ochrany přírody (v opačném případě by nebylo vydáno stavební povolení). Stavba byla dokonce podrobována zjišťovacímu řízení EIA (vliv stavby na životní prostředí) s negativním výsledkem. Co se týče lesa, musím konstatovat, že shora uvedený pozemek byl řádně a za poplatek odňat z pozemků určených k plnění funkcí lesa (ze "lesní půdy")a nenastává tedy žádná kolize s lesním zákonem. Okamžikem odnětí se stávající zeleň na pozemku stala "zelení rostoucí mimo les" a podléhající režimu zák.č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Z této skutečnosti vyplývá, že místně příslušným úřadem k povolení kácení těchto dřevin byl Obecní úřad Polnička. S pozdravem a přáním hezkého dne

Datum: 19. 3. 2012
Dotaz: Dobrý den,
chci se zeptat, jestli je v plánu rozmístění odpadkových košů na Klafaru. Kontejnery na kom. odpad jsou na ulici Komenského u Orlovny. Pokud přijdete na Klafar a jdete ulicí Libickou, nemáte možnost nikde odhodit odpadky, další kontejnery jsou až na ulici Uhlířské u trafostanice. Pejskaři hážou pytlíky do kontejneru na bioodpad (u mostu), kam ale podle pokynů Odasu takový odpad nepatří. Takže nějaký koš v této oblasti by asi našel uplatnění.
Děkuji za informace.
Odpověď: (19. 3. 2012 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
odpadkové koše budou na sídliště Klafar rozmístěny v jarních měsících. Vzhledem k zástavbě rodinných domů to bude pouze v omezeném množství.
Datum: 18. 3. 2012
Dotaz: Dobrý den,
je v plánu oprava silnice č. 150 v ul. Žižkova, od mostu směr ul. Brodská? Či alespoň zatažení děr a výmolů v její spodní části - pod MěÚ.

Jsou v ní propadliny a v deštivých dnech skýtá možnost nemilého překvapení v podobě sprchy pro chodce či fasády přilehlých domů od tudy projíždějících aut. Vpravo ve směru k ul. Brodská. Snad každý Žďárák zná "jámu" u odpadkového koše, která zde je léta.

S pozdravem, David Sedláček
Odpověď: (19. 3. 2012 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
podle posledních informací z ŘSD Jihlava, by na tomto úseku měla letos generální oprava proběhnout. Bližší termín a podrobnosti však zatím neznáme.
S pozdravem, Irena Škodová

Předmět: Kácení stromů
Datum: 13. 3. 2012
Dotaz: Vážení,
měla jsem před časem dotaz, proč se v lokalitě Stalingrad stále kácí vzrostlé stromy, byť zdravé. Prosím Vaše odpověď, že si to obyvatelé přejí prostě neberu,, kteří si to přejí?.. já takové neznám. A odpověď, že tam je bohatá síť rozvodů a podobně,, snad existují i jiné dřeviny, jako jsou keře, které vysázet můžete a ne tam nechat neudržované holotrávníky, které jsou po okrajích rozježděné popelářskými auty.
Odpověď: (16. 3. 2012 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
Váš podnět jsem předala na odbor komunálních služeb, kterému jako správci veřejné zeleně přísluší.
Ze své praxe, bohužel, musím potvrdit, že většina správců inženýrských sítí nepřipouští na svých rozvodech ani stromy, ani keře a požadují jejich odstraňování.
S pozdravem, Irena Škodová

Datum: 1. 3. 2012
Dotaz: Vracím se k Vaší odpovědi na dotaz k MHD z 23/2. Proč zavrhujete větší změny v MHD? Na internetu jsem našel, že od roku 2005, kdy se zdražilo jízdné, klesala postupně tržba z jízdného na 1 kilometr, do roku 2011 celkem téměř o třetinu! A to v roce 2008 bylo další zdražení! Neříkejte mi, že se s tím nic nedá dělat. Podle mě, když dáte s lidmi z firmy ZDAR hlavy dohromady, tak se snad podaří stávající už zastaralou nabídku zlepšit. Kdyby to bylo celkem v pořádku, tak by nebyl 1/3 pokles za 7 let!
Odpověď: (16. 3. 2012 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane Suku,
omlouvám se, že jsem nereagoval na Vaše připomínky. Nepovažoval jsem je za dotaz, ale za radu, že máme dát hlavy dohromady. Ujišťuji Vás, že se zástupci f. Zdar a.s. dáváme hlavy dohromady dost často. Například tento týden jsme jednali o způsobu obsluhy připravovaného nákupního centra na Novoměstské ulici. Mohu Vám říci, že jednání nejsou lehká a u stolu se sejde mnoho návrhů. Přesto nejsem přesvědčen, že při jednáních pokryjeme všechny oblasti. Proto uvítán konkrétní návrhy na řešení MHD třeba i od Vás. Zanícený fanda může vnést do problematiky zcela nový pohled.

Ing. Jaroslav Kadlec
odbor komunálních služeb
org. složka technická správa budov
tel.: 566 688 180, 736 510 450
e-mail: jaroslav.kadlec@zdarns.cz


Datum: 15. 3. 2012
Dotaz: Vážený pane Vostrejši, počátkem března a pak 8.3. ještě jednou jsem posílal dotaz na odbor komunálních služeb s připomínkou k MHD. Ani jeden dotaz asi nedošel, protože pozdější dotazy na tento odbor jsou již zodpovězeny a ten můj ani po zopakování stále není. A to není komplikovaný, odpověď by dlouho trvat neměla. Asi z některých počítačů se nedaří dotazy doručit, nebo jenom doručit na tento odbor. Co mám dělat? Mám zkusit dotaz poslat Vám a Vy toto pošlete na odbor komunálních služeb? Děkuji.
Odpověď: (16. 3. 2012 - oddělení informatiky):
Vážený pane,
provedl jsem kontrolu a zjistil jsem, že Vaše dotazy/náměty byly v pořádku doručeny.
S pozdravem

Libor Vostrejš

Datum: 15. 3. 2012
Dotaz: Dobrý den, oznamuji, že na Vysočanech už pár dní nesvítí lampa č. 1074. Děkujeme za opravu.
Odpověď: (15. 3. 2012 - odbor komunálních služeb):
Děkujeme za informaci. Zajistíme opravu.

Předmět: černá skládka
Datum: 12. 3. 2012
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych požádat, zda by se mohlo něco udělat se skládkou větví a různého komunálního odpodu v lesíku mezi horními garáženi na ul. Neumannova a sídlištěm Vodojem. Jedná se skládku, ke které se jde druhou řadou mezi garážemi od ulice Novoměstská. Je jasné, že toto zde dělají lidi z Vodojemu a proto by bylo záhodno toto místo označit cedulí, že skládání odpadu je pod pokutou. Děkuji.
Odpověď: (13. 3. 2012 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den, na skládku se zajedeme podívat a následně necháme uklidit.

Ceduli místo označit můžeme. Horší je to však s uhlídáním těchto míst a tudíž i s následnou pokutou, protože zřídka se podaří viníka najít.Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 183

e-mail: miluse.kozakova@zdarns.cz