Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele (pan starosta a pan místostarosta) můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

Pokud byste chtěli svůj dotaz, případně tip doplnit fotografiemi, určením místa v mapě využijte prosím Lepší místo www.lepsimisto.cz

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 22. 3. 2011
Dotaz: Dobrý den,
chtěla jsem zeptat, zda je možné si pronajmout parkovací místo, jedná se o místo na sídlišti Vodojem. Většina rodin má 2 někdy i 3 aut a garáže pouze na jedno, proto všichni parkují na společných parkovištích. Pokud by byl pronájem možný, mohu se zeptat o jakou částku ročně by se jednalo?
Předem děkuji za odpověď.
Odpověď: (23. 3. 2011 - odbor dopravy):
Odpověď z Odboru komunálních služeb, který má tuto oblast v kompetenci:
"Pronájem místa není možný. Vyhrazují se místa pouze pro invalidy bez konkrétní SPZ."

Předmět: svoz odpadu
Datum: 22. 3. 2011
Dotaz: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, kdy bude probíhat svoz odpadu na Vodojemu a zda je možné jsem vložit staré matrace a koberce.

Předem děkuji za odpověď.
Odpověď: (22. 3. 2011 - odbor komunálních služeb):
Informace o svozech budou k přečtení na stránkách města od 25.3. a v dubnovém čísle Novin žďárské radnice. Uložení uvedených odpadů je možné.

Datum: 20. 3. 2011
Dotaz: Dobrý den,
chtěl bych se zeptat zda někdo kontroloval bezbariérovost nové stezky okolo rybníku Konvent. Pokud jdu od zámku směrem k Zelené hoře po cestě vedoucí ke stavidlům jsou tam v kopci z nějakého důvodu vloženy dřevěné sloupky tvořící schody. Toto "zlepšení" mi nyní neumožňuje jet s kočárkem místy kudy jsem ještě nedávno zcela bez problémů jel. Uvažuje se o zrušení této zvláštního a zbytečné upravy?

S pozdravem
ing. Štěpán Dobiáš
Odpověď: (21. 3. 2011 - tajemník):
Dobrý den,
Tato část úseku je vzhledem ke sklonu terénu určena pouze pro pěší. Bezbariérová trasa vede Sychrovou ulicí. Pěkně je to vidět na snímku stezky, kde je úsek označen. O odstranění úpravy proto neuvažujeme.

Datum: 17. 3. 2011
Dotaz: Ad. Druhý přechod pro chodce (blíže k okružní křižovatce, který navazoval na šikmo vedoucí chodník přes parčík do ulice Nádražní) musel být zrušen...
I když je tento přechod zrušen, je tam travnatý pás - už několikrát jsem viděl, že se tam chodec postaví a auta mu zastaví. Myslím, že je to nebezpečné. Nebylo by vhodné (i pro ten zašlapaný trávník) dát tam nějakou zábranu?
Děkuji.
Odpověď: (18. 3. 2011 - odbor dopravy):
Odpověď z odboru, který má tuto oblast v kompetenci:
"Odboru komunálních služeb přijme opatření na rekultivaci trávníku. Dále budou učiněna opatření k odstranění zbytků vodorovné dopravní značky tak, aby bylo zřejmé, že v tomto místě není přechod pro chodce. Zábranu nelze umísťovat všude tam, kde chodci porušují zákon č. 361/2000 Sb. – „pravidla silničního provozu“, chodci jakožto účastníci silničního provozu jsou povinni pravidla silničního provozu dodržovat."

Datum: 17. 3. 2011
Dotaz: Ad. zábradlí památkáři nepovolí: ani průhledné panely? To opravdu budeme čekat, až se tam stane nějaký smrťák? Chodí tam hodně dětí ze školy...
Pokud památkáři trvají na historickém rázu okolí, neměla by kolem zámku vést místo asfaltky prašná cesta?
Ad. přechody: ani od jednoho přechodu nevede k parkovišti chodník, navíc chodci na most nesmí!
Odpověď: (17. 3. 2011 - odbor dopravy):
Odpověď z odboru, který má tuto oblast v kompetenci:
"Názor Památkového ústavu je pro město závazný, i když můžeme mít názor odlišný.
Město Žďár n.S. nechalo zpracovat projektovou dokumentaci na chodník na straně parkoviště včetně lávky přes vodoteč, což by chodcům umožnilo dostat se komfortně z parkoviště na přechod pro chodce u autobusové zastávky. Avšak některé pozemky nejsou ve vlastnictví města a majitel pozemku si kladl podmínky, které nebyly pro město akceptovatelné. Se stavbou chodníku a lávky město i nadále uvažuje, ale další postup je závislý na postoji vlastníka pozemků."
S tím souvisí i vybudování přechodu pro chodce, neboť v současné době každý nově budovaný přechod pro chodce musí splňovat celou řadu přísných kritérií. Obecně lze konstatovat, že přechod pro chodce musí být stavebním dílem (nestačí tedy zřízení vodorovného dopravního značení – tzv. „zebry“). Mezi požadavky na přechod pro chodce patří např. intenzita vozidel vs. intenzita chodců, délka přechodu (max. 7 m), napojení přechodu na pěší trasy, zřízení čekacích ploch, pozitivní nasvětlení přechodu, vzdálenost od stávajících přechodů pro chodce, atd.
Tam, kde není přechod pro chodce, musí se i chodci řídit zákonem č. 361/2000 Sb. (tzv. pravidla silničního provozu). Navíc silnici v místě parkovišti nepřechází děti samy, ale v doprovodu dospělé osoby.

Předmět: stavebni uprava
Datum: 17. 3. 2011
Dotaz: Dobry den,zamysli mestsky urad zastavbu vchodu u svobodarny c.6 a nove obnoveni vchodu u prijezdove cesty, tak jak tomu je na ubytovne pro bezdomovce nebo ostanich zrekonstruovanych svobodaren.pokud ano,kdy se tak stane.dekuji
Odpověď: (17. 3. 2011 - odbor stavební):
Dobrý den,
V současné době se dokončuje projektová dokumentace na úpravy vchodu do svobodárny č.6. Přesný termín provedení úprav není zatím určen. Lze předpokládat, že to bude ve třetím čtvrtletí tohoto roku.


Datum: 15. 3. 2011
Dotaz: Dobrý den,
nebylo by prosím možné rozšířit parkovací plochy na Libušíně v prostoru dvora mezi bytovými (panelovými) domy s č.o. 20, 24, 30... například zpevněním části zatravněné plochy zatravňovacími dlaždicemi? Tato plocha je stejně v dost bídném stavu (rozblácená, psí výkaly, louže). Kdyby se rozšířila komunikace, která kolem této plochy prochází, mohlo by zde parkovat několik vozidel a ještě by zbylo dost místa pro vozidla HZS a Odasu. Mohla by se pak též odstranit zóna zákazu stání. Děkuji
Odpověď: (16. 3. 2011 - odbor dopravy):
Odpověď z Odboru komunálních služeb, který má tuto oblast v kompetenci:
"S rozšířením parkovacích ploch v těchto místech se nepočítá. V projektu revitalizace sídliště Libušín se uvažuje o rozšíření parkovací plochy od ulice Dolní."

Datum: 15. 3. 2011
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych vědět, zda může kdokoliv seřezat smrk na 2/3 s průměrem kmene asi 20 cm, tak,jak se to děje na Vodojemu?
Odpověď: (16. 3. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den, dle zákona o ochraně přírody a krajiny je potřeba povolení ke kácení na dřeviny, které mají ve výšce 1.3m obvod kmene větší než 80cm. Případnou stížnost na konkrétní situaci směrujte na odbor životního prostředí MěÚ.

Datum: 14. 3. 2011
Dotaz: Dobrý den, nebylo by vhodné zabezpečit chodník od mostu přes Stržský potok k vjezdu do areálu zámku zábradlím? Chodník využívá hodně dětí ... Dále, chodník je na několika místech přerušen žlabem pro odtok vody od okapových svodů. Žlaby byly asi kryty kovovými mřížkami (už nejsou). Daly by se zde osadit plastové mřížky (nejsou náchylné k emigraci do sběrných surovin).
Také přechod pro chodce u parkoviště by nebyl od věci.
Děkuji MB
Odpověď: (16. 3. 2011 - odbor dopravy):
Odpověď z Odboru komunálních služeb, který má tuto oblast v kompetenci:
"Chodník podél zámecké zdi není na pozemku, ani v majetku ani ve správě města, takže osazení mříží náleží správci pana hraběte. V minulé době již proběhly snahy o osazení zábradlí na chodníku, což ale neprošlo z důvodů na straně památkové péče.Chodci mohou využít jeden ze dvou současných přechodů pro chodce, jeden u Táferny a druhý u autobusové zastávky u vchodu do zámku."

Předmět: oprava vozovky
Datum: 13. 3. 2011
Dotaz: Dobrý den.
Chci se zeptat kdy se závazně plánuje oprava vozovky v ul.Brodská.Nejsem sice občan Ždáru ,ale po této ulici jezdím denně do prácea a mám dojem
-že se mi auto brzy rozpadne.Ostatní výpadovky z města jsou celkem v pořádku a tak se mi zdá,že na tento konec města se poněkud zapomíná již několik let.
Děkuji za optimistickou odpověď.
Rosecký.
Odpověď: (14. 3. 2011 - odbor dopravy):
Odpověď z odboru, který má tuto oblast v kompetenci:
"Silnice I/19 je ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, opravu silnice naplánovali na 1. pololetí tohoto roku."
Obraťte se proto na toto pracoviště. Kontakty najdete na http://www.rsd.cz/.