Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Předmět: Svobodárna 6
Datum: 6. 10. 2011
Dotaz: Ještě mám dotaz:skoro v každé snědé rodině je pes.Na poplatky a očkování a žrádlo jim také přispíváte z naších daní?Auta už se jim také nenohou vejít na jejich parkoviště....skuste tam zaparkovat vaše....když jsem kdysi chtěl žádat o sociální podporu tak po mě chtěly abych prodal i zlatý řetízek od matky!!!Děkujete mi za zájem o město.Já žiji na Stalingradě od r1952 tak srovnávám.Vy jste naši zástupci ne obci za naše peníze a my bychom měli děkovat vám pokud je za co nemyslíte?
Odpověď: (7. 10. 2011 - odbor sociální):
Dobrý den. Na příspěvek na živobytí má nárok osoba, která se nachází v hmotné nouzi a musí splňovat přísné podmínky. Zjišťují se i majetkové poměry žadatelů a ostatních členů domácnosti, a to včetně aut. Na chov psů žádná sociální dávka není, pokud se nejedná o psa slepeckého. Situace ve společnosti se vyvíjí a některé věci jsou složitější. To je pravda.

Předmět: činnost MP
Datum: 2. 10. 2011
Dotaz: Přeji hezký den,
obracím se na Vás jakožto na velitelku MP. Bydlím v Libušíně a denodenně se zde setkávám s tímto jevem: osobní automobil je zaparkovaný těsně u hranice křižovatky (nedodržuje 5m vzdálenost). Takový automobil znesnadňuje průjezd křižovatkou a dokonale brání výhledu. Bohužel nevšiml jsem si, že by to MP řešila (např. hlídka projíždějící Libušínem 1. 10. v 21.00). O postihování řidičů vozidel, kteří mají někde pod sebou žlutou čáru symbolizující zákaz zastavení raději nemluvím.
Odpověď: (7. 10. 2011 - starosta):
Dobrý den,
problematika parkování nejen ve Vámi uváděné lokalitě, ale ve všech sídlištích je obrovský problém. Komunikace, které byly projektovány v minulosti absolutně neodpovídají potřebám současnosti. Tím mám zejména na mysli situaci ve Vámi uváděné lokalitě a dále např. v ZR 6 ul. Palachovou a v ZR 3 ul. Brodskou. V těchto ulicích, pokud se striktně budeme držet zákona, jak např. (vy upozorňujete na stání do 5 m od hranice křižovatky), by vozidla nesměla stát vůbec, což si asi nikdo z nás nedovede představit. Z uvedeného důvodu a dále např. z důvodu stížností občanů na MP, ale opačného ražení, kdy si občané stěžují, že je strážníci pokutují, když ale nemají vozidla kde zaparkovat, bylo rozhodnuto o revizi dopravního značení u uvedených lokalitách. Uvedenou revizi provedl odbor dopravy MěÚ společně s DI Policie ČR. Na základě uvedeného byly v komunikacích vyznačeny žlutou barvou úseky, kde je opravdu nutné, aby zde vozidla nestála, jelikož by tvořila překážku silničního provozu. Právě na toto dopravní značení dohlíží ve zvýšené míře jak městská policie, tak i Policie ČR.

S pozdravem

Ing. Dagmar Zvěřinová


Datum: 6. 10. 2011
Dotaz: Dobrý den,

muhu se zeptat k jaké příležitosti jsou postaveny pouťové atrakce za zimním stadionem?

Děkuji za odpověď,
s přáním pěkného dne Tomáš T.
Odpověď: (7. 10. 2011 - odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den,
prostor za Zimním stadionem má v pronájmu příspěvková organizace SPORTIS a pouťové atrakce jsou zde postaveny za účelem jeho ekonomického využití (příjem organizace z pronájmu plochy).

Datum: 5. 10. 2011
Dotaz: Dobrý den, bude prosím upraven sjezd z chodníku u Čechova domu směrem na náměstí na bezbariérový? Nyní, v době rekonstrukce, je patník příliš vysoký a jízda s kočárkem je zde hodně problematická. Pamatuje rekonstrukce i na maminky s kočárky?
Děkuji za Vaši odpověď. Závorková
Odpověď: (6. 10. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
na základě informace z odboru rozvoje Vás mohu ujistit, že u Čechova domu bude bezbariérový přechod.

Datum: 5. 10. 2011
Dotaz: Dobrý den,
mám dotaz ohledně nefungujícího osvětlení v horní části ulice Brněnská. Již několik dní zde svítí pouze reflektory protijedoucích automobilů a tento stav je velice nepříjemný a nebezpečný při cestách do práce a zpět. Prosím o odpověď, kdy bude osvětlení zprovozněno.
Děkuji
Odpověď: (5. 10. 2011 - starosta):
Bohužel Vám nemohu sdělit jiné zprávy než předchozí odpověď z odboru komunálních služeb.

Datum: 4. 10. 2011
Dotaz: Dobrý den, chci oznámit, že nesvítí osvětlení po obou stranách na ulici Brněnská od 1. kruhového objezdu u nákupního centra Brněnská počínaje až dozadu k 2. kruhovému objezdu. Žádám o rychlou opravu, jelikož už takto chodíme skoro týden touto cestou po tmě na 5:00h do práce.
Děkuji Z.Z.
Odpověď: (5. 10. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
o poruše víme a snažíme se ji už několik dní odstranit. Bohužel se jedná o velice složitou lokalizaci místa poruch, ke kterým dochází třeba až po 6 hodinách svícení. Doufáme, že se mám v tomto týdnu oprava podaří.

Předmět: PLF dům
Datum: 5. 10. 2011
Dotaz: Bude ještě letos zahájena výstavba polyfunkčního domu před Zdravotní školou, nebo jak budou tyto pozemky využity? Děkuji za odpověď.
Odpověď: (5. 10. 2011 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
to je otázka pro investora stavby, společnost PLF Dům. My máme pouze informace, že v létě letošního roku potvrdila tato společnost, na jednání rady města, svůj záměr na výstavbu polyfunkčního objektu před SZŠ. Na stavbu je vydáno stavební povolení, takže by měla být zahájena do 2 let od jeho vydání, zároveň má firma PLF Dům ve smlouvě s městem závazek, že stavbu dokočí do 30.06.2013.
S pozdravem, Ing. Škodová

Datum: 4. 10. 2011
Dotaz: Dobrý den, mám otázečku. Kde a jak se řeší stížnosti na nevhodné chování majitelky psa? Nechává ho bez vodítka pobíhat jak po bytovce, tak po venku. A nemluvě o tom, jak tu pes několik hodin denně vyje, když paní odejde. Jelikož mám 2děti, ráda bych tuto záležitost vyřídila co nejrychleji, než jim pes ublíží.. Předem děkuji za odpověď.
Odpověď: (5. 10. 2011 - odbor majetkoprávní):
Dobrý den, Obecně závazná vyhláška města k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích řeší i otázku nedovoleného pobíhání psů. Za činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek je mimo jiné považováno i volné pobíhání psů a nevybavení psa náhubkem. V případě, že by mělo dojít k porušení vyhlášky, obraťte se prosím na stážníky městské policie (telefonní číslo na služebnu je 566 622 588 nebo tel. číslo 736 510 483 nebo v nutném případě číslo tísňového volání 156). Vaši informaci o tom, že pes několik hodin denně vyje prosím předejte pracovníkům veterinární spávy, kteří posoudí, zda nedochází k porušování zákona na ochranu zvířat proti týrání.
Hezký den
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

Předmět: Svobodárna 6
Datum: 4. 10. 2011
Dotaz: Moc pěkně se staráte o sv.6.Rád bych se zeptal kdy také zřídíte klubovny v ostatních sv.,dáte měřiče tepla,zaizolujete domy aby po dešti nestála voda ve sklepech a nebyl tam smrad.Na chodníku a vchodu do sv6 pracuje asi5 jakýchsi dělníků a obyvatelé sv6 koukají z okna a kouří.Nemohli by si tyto ůpravy udělat sami?Všichni bychom ušetřili a ONI by alespon chvíli okusili co je pracovat a možná by si více vážili toho co JIM dáváme zadarmo!!!
Odpověď: (5. 10. 2011 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
o situaci na svobodárně č.6 nejsem informována, proto jsem požádala o odpověď vedoucího sociálního odboru.
S pozdravem. Ing. Škodová

"Dobrý den, ve svobodárně č. 6 obyvatelé využívají bývalou kočárkárnu v suterénu, kterou si sami vymalovali a vybavili. O pořízení měřáků projevili zájem a také si je sami zaplatí. Jinak se zde provádí rekonstrukce elektroinstalace, vody a odpadů. Osadí se okna namísto balkónů. Svislá izolace se neprovádí. Obyvatelé domu vykonávají některé pomocné práce. Děkujeme za váš zájem o dění ve městě. S pozdravem, Ing. Krábek"
Předmět: Dotaz
Datum: 15. 9. 2011
Dotaz: Dobrý den, co již konečně uděláte s ostudou Žďáru a to s nešťastnou budovou "Lev"na náměstí a s budovou bývalé 1.ZŠ na náměstí, jaká je ssoučasná situace s těmito budovami? Bude probíhat v příštím roce slibovaná rekonstrukce náměstí? Protože, kdyby tyto budovy nebyly zrekonstruovány, styl náměstí by tob poškodilo a byla by to Vaše ostuda, jako managmentu MěÚ. Děkuji ta odpověď.
Odpověď: (4. 10. 2011 - 1. místostarosta):
Vážený pane Zavadile,
ve věci něšťastného hotelu "Bílý lev" jsme opět kontaktovali dopisem paní starostky a senátorky Ing. Dagmar Zvěřinové majitele této nemovitosti a pozvali ho na jednání Rady města. S blížícím se termínem rekonstrukce náměstí by tato budova - nepodaří-li se vyřešit její vzhled - skutečně ještě více vynikla a negativně působila v opraveném centru města.
Jen mimochodem - pro Vaši informaci - podotýkám,že jsem v rámci osobního angažmá v této věci majiteli sehnal v posledních letech již několik zájemců o koupi tohoto objektu a vždy to skončilo na ceně, kdy 15-16 milionů Kč se majiteli zdálo málo.
S pozdravem Mgr. Jaromír Brychta, 1. místostarosta města