Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 28. 11. 2011
Dotaz: Cituji z článku Bude ve Žďáře velká spalovna? ze Žďárského deníku:
"V zákoně 86/2000Sb. o ochraně ovzduší se píše, že jako stacionární zdroj znečišťování ovzduší v kategorii "zvlášť velký" (1. kategorie) jsou i spalovny komunálního odpadu s provozní kapacitou více jak 3 tuny odpadu za hodinu. To znamená při nonstop provozu 26-27 tisíc tun ročně. Pro kraj se navrhuje spalovna s kapacitou 100-150 tisíc odpadu ročně, tedy 4-6 násobek."
Toto se opravdu chystá pro naše město? Asi špatně vidím.
Odpověď: (29. 11. 2011 - starosta):
Vážení,

všechno má svůj čas, a to zejména v tak závažné a zásadní věci, jako je spalovna komunálního odpadu. Občané se zavčas vše potřebné dozví v Krajem Vysočina chystaných veřejných diskusích s odborníky na toto téma, neboť právě kraje jsou v rámci celé republiky zodpovědné za vyřešení této problematiky na svém území. A samozřejmě se budete moci i ke všemu svobodně, a ať již zaujatě či nezaujatě, vyjádřit.

První seminář pořádaný Krajem Vysočina k seznámení se s aktuální dokumentací a stavem přípravy projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina“ (ISNOV) se uskuteční prozatím pouze pro zastupitele všech 15 okresních měst kraje (tzv. obcí s rozšířenou působností – ORP), které jsou všechny členy Řídícího výboru a plátci příspěvku k vyřešení společné problematiky ISNOV. Bude se konat 1. prosince 2011 na Krajském úřadě v Jihlavě a o všem podstatném, zejména ve vztahu k našemu městu (připomínám jen, že doposud je prioritou Jihlava), vás budeme včas informovat.Prozatím jsem s pozdravem a nabízím kdykoliv, dle Vašeho času, osobní setkání a konzultaci na toto téma, po předchozí domluvě na mém telefonu 603 570 436.S pozdravem Mgr. Jaromír Brychta, 1. místostarosta města.


Datum: 28. 11. 2011
Dotaz: Paní starostko, ve Vysočině se psalo o spalovně komunálního odpadu, která má nahradit stávající kotelnu firmy ŽĎAS. Prý bude určena pro komunální odpad z celého kraje Vysočina. To ale nechápu, proč když ročně vznikne 135000 tun odpadu, má mít spalovna kapacitu až 150000 tun? I kdyby teoreticky - což sotva - se všechen odpad kraje ve Žďáru spálil, tak pořád něco chybí. Proč se bude spalovat ve Žďáru odpad i odjinud? A když ročně zůstane až 45000 tun vyhořelého nebezpečného odpadu, co s ním dělat?
Odpověď: (29. 11. 2011 - starosta):
Vážení,

všechno má svůj čas, a to zejména v tak závažné a zásadní věci, jako je spalovna komunálního odpadu. Občané se zavčas vše potřebné dozví v Krajem Vysočina chystaných veřejných diskusích s odborníky na toto téma, neboť právě kraje jsou v rámci celé republiky zodpovědné za vyřešení této problematiky na svém území. A samozřejmě se budete moci i ke všemu svobodně, a ať již zaujatě či nezaujatě, vyjádřit.

První seminář pořádaný Krajem Vysočina k seznámení se s aktuální dokumentací a stavem přípravy projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina“ (ISNOV) se uskuteční prozatím pouze pro zastupitele všech 15 okresních měst kraje (tzv. obcí s rozšířenou působností – ORP), které jsou všechny členy Řídícího výboru a plátci příspěvku k vyřešení společné problematiky ISNOV. Bude se konat 1. prosince 2011 na Krajském úřadě v Jihlavě a o všem podstatném, zejména ve vztahu k našemu městu (připomínám jen, že doposud je prioritou Jihlava), vás budeme včas informovat.Prozatím jsem s pozdravem a nabízím kdykoliv, dle Vašeho času, osobní setkání a konzultaci na toto téma, po předchozí domluvě na mém telefonu 603 570 436.S pozdravem Mgr. Jaromír Brychta, 1. místostarosta města.


Datum: 28. 11. 2011
Dotaz: Paní starostko, co Vás prosím napadne, když vyjmenuji toto: chlorovodík 12,44 tun, fluorovodík 1,24 tun, dioxiny a furany 0,12 tun, rtuť 0,06 tun, kadmium (+ thalium) 0,06 tun, ostatní těžké kovy 0,62 tun? Napovím, že toto a mnohé další je možné si přečíst v jedněch regionálních novinách v článku o chystané spalovně ve Žďáře. Jde o roční limity nebezpečných látek. Limity, jež snad nebudou překračovány, až se ve Žďáru postaví spalovna odpadu. Musíme doufat, že nám spalovna život o moc nezkrátí.
Odpověď: (29. 11. 2011 - starosta):
Vážení,

všechno má svůj čas, a to zejména v tak závažné a zásadní věci, jako je spalovna komunálního odpadu. Občané se zavčas vše potřebné dozví v Krajem Vysočina chystaných veřejných diskusích s odborníky na toto téma, neboť právě kraje jsou v rámci celé republiky zodpovědné za vyřešení této problematiky na svém území. A samozřejmě se budete moci i ke všemu svobodně, a ať již zaujatě či nezaujatě, vyjádřit.

První seminář pořádaný Krajem Vysočina k seznámení se s aktuální dokumentací a stavem přípravy projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina“ (ISNOV) se uskuteční prozatím pouze pro zastupitele všech 15 okresních měst kraje (tzv. obcí s rozšířenou působností – ORP), které jsou všechny členy Řídícího výboru a plátci příspěvku k vyřešení společné problematiky ISNOV. Bude se konat 1. prosince 2011 na Krajském úřadě v Jihlavě a o všem podstatném, zejména ve vztahu k našemu městu (připomínám jen, že doposud je prioritou Jihlava), vás budeme včas informovat.Prozatím jsem s pozdravem a nabízím kdykoliv, dle Vašeho času, osobní setkání a konzultaci na toto téma, po předchozí domluvě na mém telefonu 603 570 436.S pozdravem Mgr. Jaromír Brychta, 1. místostarosta města.


Datum: 28. 11. 2011
Dotaz: Dobrý den,
reaguji na informace, které jsou ve výše uvedeném tisku. Prosím Vás, nevím, co se tady hraje s občany města za podivnou hru. V tisku popsané věci vůbec nejsou zmiňovány v materiálech krajského úřadu, případně jsou bagatelizovány. Jen tak cvičně jsem si zkusil vypočítat roční limit množství škodlivin ve vzduchu ze spalovny. A ono je to VYPOČÍTÁNO SPRÁVNĚ.
Podle mě na kraji nemístně žertují nebo je to úmysl. Cožpak si necháme naši čistou přírodu a životní prostředí ničit. To asi ne!
Odpověď: (29. 11. 2011 - starosta):
Vážení,

všechno má svůj čas, a to zejména v tak závažné a zásadní věci, jako je spalovna komunálního odpadu. Občané se zavčas vše potřebné dozví v Krajem Vysočina chystaných veřejných diskusích s odborníky na toto téma, neboť právě kraje jsou v rámci celé republiky zodpovědné za vyřešení této problematiky na svém území. A samozřejmě se budete moci i ke všemu svobodně, a ať již zaujatě či nezaujatě, vyjádřit.

První seminář pořádaný Krajem Vysočina k seznámení se s aktuální dokumentací a stavem přípravy projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina“ (ISNOV) se uskuteční prozatím pouze pro zastupitele všech 15 okresních měst kraje (tzv. obcí s rozšířenou působností – ORP), které jsou všechny členy Řídícího výboru a plátci příspěvku k vyřešení společné problematiky ISNOV. Bude se konat 1. prosince 2011 na Krajském úřadě v Jihlavě a o všem podstatném, zejména ve vztahu k našemu městu (připomínám jen, že doposud je prioritou Jihlava), vás budeme včas informovat.Prozatím jsem s pozdravem a nabízím kdykoliv, dle Vašeho času, osobní setkání a konzultaci na toto téma, po předchozí domluvě na mém telefonu 603 570 436.S pozdravem Mgr. Jaromír Brychta, 1. místostarosta města.


Datum: 28. 11. 2011
Dotaz: Přeji hezký den. Se zájmem jsem si přečetl článek o spalovně, jež je na straně 10 v novinách Žďárský deník, publikovaném dnes 28.listopadu. Pouze jsem se utvrdil v tom, že je nám jako městu podsouváno něco, co je v lepším případě průšvih. Bavil jsem se s kolegou, který nedávno stavěl na Klafaru a ten mi řekl, že kdyby se spalovna postavila a on to věděl dříve, tak tam stavět nebude, protože cena nemovitosti by hned spadla dolů. Když si chce město udržet obyvatele, tak spalovna zde nemá co dělat!
Odpověď: (29. 11. 2011 - starosta):
Vážení,

všechno má svůj čas, a to zejména v tak závažné a zásadní věci, jako je spalovna komunálního odpadu. Občané se zavčas vše potřebné dozví v Krajem Vysočina chystaných veřejných diskusích s odborníky na toto téma, neboť právě kraje jsou v rámci celé republiky zodpovědné za vyřešení této problematiky na svém území. A samozřejmě se budete moci i ke všemu svobodně, a ať již zaujatě či nezaujatě, vyjádřit.

První seminář pořádaný Krajem Vysočina k seznámení se s aktuální dokumentací a stavem přípravy projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina“ (ISNOV) se uskuteční prozatím pouze pro zastupitele všech 15 okresních měst kraje (tzv. obcí s rozšířenou působností – ORP), které jsou všechny členy Řídícího výboru a plátci příspěvku k vyřešení společné problematiky ISNOV. Bude se konat 1. prosince 2011 na Krajském úřadě v Jihlavě a o všem podstatném, zejména ve vztahu k našemu městu (připomínám jen, že doposud je prioritou Jihlava), vás budeme včas informovat.Prozatím jsem s pozdravem a nabízím kdykoliv, dle Vašeho času, osobní setkání a konzultaci na toto téma, po předchozí domluvě na mém telefonu 603 570 436.S pozdravem Mgr. Jaromír Brychta, 1. místostarosta města.


Datum: 28. 11. 2011
Dotaz: Vážená paní starostko, nevím, jestli jste již četla dnešní vydání novin Žďárský deník. Je zde článek o spalovně. Když jsem si jej přečetl, tak jsem se zhrozil, jestli toto je vůbec možné. Kdyby byla pravda jen polovina v článku uvedených věcí, tak jenom zvažování vybudování spalovny ve Žďáře je naprostý hazard na lidech a životním prostředí na Žďársku. Byl bych pro, aby se krajským úředníkům řeklo jasně, že za takovéto situace ať se Žďárem jako místem pro spalovnu odpadu nepočítají. Děkuji Vám.
Odpověď: (29. 11. 2011 - starosta):
Vážení,

všechno má svůj čas, a to zejména v tak závažné a zásadní věci, jako je spalovna komunálního odpadu. Občané se zavčas vše potřebné dozví v Krajem Vysočina chystaných veřejných diskusích s odborníky na toto téma, neboť právě kraje jsou v rámci celé republiky zodpovědné za vyřešení této problematiky na svém území. A samozřejmě se budete moci i ke všemu svobodně, a ať již zaujatě či nezaujatě, vyjádřit.

První seminář pořádaný Krajem Vysočina k seznámení se s aktuální dokumentací a stavem přípravy projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina“ (ISNOV) se uskuteční prozatím pouze pro zastupitele všech 15 okresních měst kraje (tzv. obcí s rozšířenou působností – ORP), které jsou všechny členy Řídícího výboru a plátci příspěvku k vyřešení společné problematiky ISNOV. Bude se konat 1. prosince 2011 na Krajském úřadě v Jihlavě a o všem podstatném, zejména ve vztahu k našemu městu (připomínám jen, že doposud je prioritou Jihlava), vás budeme včas informovat.Prozatím jsem s pozdravem a nabízím kdykoliv, dle Vašeho času, osobní setkání a konzultaci na toto téma, po předchozí domluvě na mém telefonu 603 570 436.S pozdravem Mgr. Jaromír Brychta, 1. místostarosta města.


Datum: 21. 11. 2011
Dotaz: Dobrý den, již jsem Vám psal ohledně likvidace nezpevněné plochy u svobodárny č.4 na Stalingradě.
Odpověď by byla vyhovující, pokud by tento problém někdo řešil. Byl už se někdo z MěÚ podívat na onu rádoby travnatou plochu přímo u svobodárny č.4? Proč se z této plochy stala skládka kamenů a hlíny? Firma STAKO zde 14dní nic nedělá a pokud to bude takto pokračovat, tak padne sníh a ten to zřejmě schová. Nevidím žádný důvod skladování bordelu přímo u prostřed již tak zdevastovaného trávníku.Děkuji
Odpověď: (28. 11. 2011 - odbor stavební):
Dobrý den.
Poněvadž šetřením bylo zjištěno, že stavební práce dosud trvají, tak musím trvat na původní odpovědi. Po ukončení stavebních prací bude použitý pozemek uveden do původního stavu. Doba provedení prací závisí pouze na dohodě mezi investorem a dodavatelem.

Datum: 28. 11. 2011
Dotaz: Dobrý den,
před nějakou dobou jsem četl, že město chce grantové programy vyhlásit ještě před koncem roku. Budou opravdu vyhlášeny před koncem roku nebo to bude jako dříve kolem února?
Děkuji
Odpověď: (28. 11. 2011 - odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den, město Žďár nad Sázavou připravuje grantové programy na rok 2012. Jejich návrh bude projednán v Radě města a následně 15.12.2011 je bude schvalovat Zastupitelstvo města. Poté budou schválená znění grantových programů s danými termíny podání žádostí o poskytnutí podpory zveřejněny na webových stránkách města.

Datum: 25. 11. 2011
Dotaz: Dobrý den.
Prosím o prověření a opravu světelné signalizace pro chodce na křižovatce "U OD Convent". Na silnici směr Brněnská ulice nesvítí na semaforu pro chodce "zelená", což je pro všechny učastníky provozu matoucí.
Děkuji za prověření a opravení.
Odpověď: (28. 11. 2011 - odbor dopravy):
Děkujeme za upozornění, váš podnět jsem předal Odboru komunálních služeb, který má tuto problematiku v kompetenci.

Předmět: letci
Datum: 24. 11. 2011
Dotaz: Dobrý den
utekla krátká doba(kdy byl znát úbytek přeletů) a už se tu nad Žďárem a velice blízkém okolí,prolétávají letadla.Včera 23.11 nepřerušovaný hukot letadel téměř 25min od20.15 do 20.40h.A to nebylo jen jednou denně.Jen
by mě zajímalo co vede tu naši armádu,aby obyvatelstvo obtěžovalo svou (prací) ještě po 20h když tma je už po 17h.Mějte taky ohled na lidi a nejenom,že je na kopci kostel zapsaný v UNESCO.
S pozdravem Nejedlý
Odpověď: (25. 11. 2011 - starosta):
Bohužel naše město se nachází v blízkosti letecké základny (60 km není opravdu daleko). Vojsko má určité úkoly a ty musí plnit, včetně letů večer. Pokud není vysloveně vojenské cvičení, omezuje lety po 22 hodin. Nad Zelenou horou je díky UNESCO zákaz přeletů a rovněž nad městem samým. Bohužel za určitých povětrnostních podmínek je hluk z letadel více slyšet. Ale podněty občanů souhrnně vždy předáme letecké základně. Kompetenci v oblasti obrany státu město nemá.