Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Předmět: bankomat
Datum: 3. 10. 2011
Dotaz: Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, zda bude v nové nádražní hale opět umístěn bankomat České spořitelny?
Děkuji za odpověď.
Odpověď: (4. 10. 2011 - odbor stavební):
Dobrý den.
Zástupce České spořitelny sdělil, že peněžní bankomat bude v nádražní hale v dohledné době opět umístěn. Termín osazení je plně v kompetenci banky.


Datum: 30. 9. 2011
Dotaz: Dobrý den,
mám dotaz, proč je stále uzavřené , podle mne již dokončené, nové parkoviště za zdravotní školou na ulici Palachova. Firma SATT provádí již několik týdnů na zmíněné ulici rekonstrukci horkovodu a nemalé části obyvatel této, pro parkování problematické lokality, znemožnila parkování os.automobilů. Nechápu tedy, proč již hotové nové parkoviště nebylo urychleně uvedeno do provozu, zvláště v souvislosti s touto stavbou SATTU. Předem děkuji za odpověď.V úctě V.M.
Odpověď: (1. 10. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,

podle informací z odboru rozvoje a ÚP, který stavbu parkoviště zajišťuje, bude parkoviště uvedeno do provozu po vydání kolaudačního souhlasu, o který je již požádáno.Datum: 25. 9. 2011
Dotaz: Myslím, že by bylo dobré, kdyby zde na webu města byly fotografie všech zastupitelů, neboť každý občan by podle mého názoru měl znát své zastupitele a určitá jména mi nic neříkají nebo naopak některé znám od vidění a nevím, jak se jmenují. Děkuji
Odpověď: (29. 9. 2011 - tajemník):
Dobrý den,
právě probíhá sběr fotografií a souhlasů jednotlivých zastupitelů pro zvěřejnění na webu města nejen pro lepší orientaci občanů ale i zaměstnanců MěÚ a dalších organizací zřizených městem. Předpkládáme, že se nám vše podaří do konce měsíce.

Datum: 22. 9. 2011
Dotaz: Dobrý den, prosím Vás, v rámci nového náměstí, podařilo se městu prodat, nebo pronajmout I.ZŠ a co bude s Bílým lvem, nebude to pro město stále brzda, bude toto stálou ostudou Žďáru, jak v tomto postoupila jednání, dočkáme se příští rok pěkného náměstí a jaký je stav našeho bazenu, zdá se nám, že pracovní činnost nějak pokulhává, děkuji za odpověď.
Odpověď: (27. 9. 2011 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
o část objektu bývalé 1.ZŠ projevila zájem firma Pekařství Řečice, se kterou MěÚ jedná o pronájmu a tato firma bude mít pravděpodobně také zájem o odprodej této části. S dalšími zájemci jedná vedení města. Taktéž s majiteli Bílého lva probíhají jednání na úrovni vedení města a nejlépe by Vám odpověděl pan 1. místostarosta, Mgr. Brychta.
K realizaci rekonstukce náměstí Republiky jsem odpovídala v předešlém dotazu. Co se týká bazénu, najdete informace na webových stránkách města v roletce - Městský úřad - MěÚ informuje - Odbor rozvoje a územního plánování - Rekonstrukce a rozšíření krytého bazénu.
S pozdravem. Ing. Škodová

Datum: 20. 9. 2011
Dotaz: Dobrý den, kdy se prosím Vás pustíte do rekonstrukce autobusového náměstí, je to mnohaletá ostuda Žďáru, vedle zrekonstruovaného vlakového nádraží je to již nutností,jsou tam škaredé vyjeté díry v kostkách a pod. a také i pro pohodlnost cestujících tam chybí zastřešené čekárny na autobusy. Kdo nezažil čekání na autobus v dešti a sněhu neví,jak je to nepříjemné.Děkji.
Odpověď: (27. 9. 2011 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
jak jsem již několikrát odpovídala, stavba je připravena včetně příslušných povolení. Čekáme na vyhlášení dotačního titulu, který byl opakovaně přislíben a opakovaně odložen. O jeho vypsání má rozhodnout ROP JV na konci letošního roku.
S pozdravem. Ing. Škodová

Předmět: náměstí
Datum: 20. 9. 2011
Dotaz: Dobrý den,
chci se septat, kdy dojde k rekonstrukci náměstí, snad nám Bílý lev nebude dál hyzdit naše v budoucnu pěkné náměstí a co I.ZŠ na náměstí, našel se zájemce a co z té školy bude ? Můžeme se těšit na pěkné náměstí a kdy to již bude, pod kostelem to již začalo, to je dobře, bude i kvalitně spravena silnice v rámci rekonstrukce na náměstí, přibyde tam zeleň a klidové zóny a kvalitní chodníky, pro pěší popř. cyklisty ? Kdy ubyde to velké množství nesmyslných hospod ? Děkuji za odpověď.
Odpověď: (27. 9. 2011 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
informace o přípravě stavby a vzhled "Rekonstrukce náměstí Republiky" najdete na webových stránkách města v roletce Městský úřad - MěÚ informuje - Odbor rozvoje a územního plánování - Rekonstrukce náměstí Republiky. V současné době má vzniknout nová pracovní skupina, která se má zabývat koordinací náměstí. Nemám zatím bližší informace, co bude výsledkem jednání této pracovní skupiny a proto můžu pouze doporučit, aby jste se obrátili na vedení města. O tom, kdy rekonstrukce začne rozhodne zastupitelstvo města při schvalování rozpočtu, my jej navrhujeme na rok 2012. K objektu Bílého lva: objekt není v majetku města a tak se obávám, že má město jen velmi omezené možnosti ovlivnit způsob a rozsah jeho přestavby. K 1. ZŠ: o její část projevila zájem firma Pekařství Řečice, se kterou MěÚ jedná o pronájmu a následně se bude pravděpodobně jednat i o odprodeji. Pan 1. místostarosta jedná i s dalšími potencionálními zájemci o zbývajících částech
objektu školy. Silnice I/37 není součástí rekonstrukce náměstí, není ani v majetku města, ale ŘSD plánuje její opravu v úseku Dolní ulice a pak snad dojde i na úsek přes náměstí. K počtu hospod ve městě: podle mého názoru je to otázka poptávky a nabídky. Regulace by snad mohla proběhnout formou vyhlášky města, ale k tomu potřebujete vůli a politickou shodu zastupitelstva.
S pozdravem. Škodová

Předmět: Bio odpad
Datum: 24. 9. 2011
Dotaz: Dobrý den, potřebovala bych vědět, zda plevel, který lze vyhodit do nádob na bio odpad, musí být zbaven hlíny, či nikoliv. Jdedná se mi především o vyrýpnuté bodláčí. Děkuji za odpověď. Závorková
Odpověď: (26. 9. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
bodláčí můžete i s hlínou v přiměřeném množství.

Datum: 26. 9. 2011
Dotaz: Již týden nesvítí veřejné osvětlení v ulici Veselská. Jedná se o světlo číslo 744 a 745. Můžete zjednat nápravu. Děkuji.Beránková
Odpověď: (26. 9. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za informaci. zajistíme opravu.

Datum: 19. 9. 2011
Dotaz: Dobrý den,
žluté čáry v zatáčkách si míjejí účinkem, protože v těch zatáčkách stejně stojí vozidla, MP si toho nevšímá, jakoby jí to nezajímalo, jezdí kolem toho, auta tam parkují, jakoby tam ty čáry nebyly, hlavně je to vidět u kulturního domu v ZR na Libušíně a dalších ulicích. Vám to nevadí, občanům to vadí, neboť ty auta tam vyloženě v těch zatáčlávj zavazí.MP to řeší zcela vyjměčně, pouze na upozornění, děkuji za odpověď.
Odpověď: (26. 9. 2011 - odbor dopravy):
Věc jsme předali Městské policii. Tato uvádí:
"Kontroly jsou v uvedených místech prováděny. Dále žádám tazatele o kontaktování mé osoby (M.Kunc-vedoucí strážník MP) za účelem zjištění skutečností ohledně nevšímavosti MP.

Datum: 20. 9. 2011
Dotaz: Dobrý den tak dnes konečně vaše socialní politika sklidila své plody.Pomocná terenní pracovnice se předvedla v celé své kráse. Po té co skončila schůze domovního výboru,jala se vyřizovat si vlastní účty po domě její chovaní bylo opravdu dost nevybíravé a závěr kdy vystrčila holé pozadí je opravdu hodný obdivu,řekl bych,že s nástupem teréních pracovníků začali v poklidném domě opravdové problémy.nashledanou a ať se vám daří.
Odpověď: (22. 9. 2011 - odbor sociální):
Dobrý den. To, že došlo v úterý odpoledne a večer mezi obyvateli svobodárny č. 6 a členy domovního výboru k nedorozumění a třenicím, mě velmi mrzí. Co je nutné vyzvednout, je to, že obyvatelé domu dnes mohou podávat své návrhy a mnohé se již i zrealizovaly. Dále bych chtěl zmínit, že díky paní Imlaufové mohlo o prázdninách mnoho dětí s rodiči prožít krásné chvíle na výletech a v klubovně, což dříve nebylo. Sociální práce je dlouhodobá a potřebuje pomoc všech zúčastněných, tedy i Vás. Já jsem přesvědčený o tom, že se to podaří.