Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 13. 11. 2011
Dotaz: Dobrý den, paní starostko, připojuji se k připomínkám k uvažované spalovně odpadu, co chce krajský úřad vybudovat v našem městě. Domnívám se, že kdyby k tomu došlo, tak to bude úplně špatné řešení. Nechtěla bych bydlet ve městě, kde je takový velký zdroj znečištění ovzduší, o svých dětech ani nemluvě. Když jsem si v jednom z příspěvků přečetla, jaké nebezpečné a karcinogenní zplodiny by se nově objevily, tak jsem byla z toho v šoku. Nevěřím, že někdo rozumný by toto v našem městě schválil.
Odpověď: (14. 11. 2011 - starosta):
Dobrý den,
po dohodě s panem 1.místostarostou, který zastupuje město v projektu ISNOV a tedy i tím kdo má nejvíce informací si Vám dovoluji doporučit obrátit se přímo na něj, jak nabízí i ve své dřívější odpovědi. Já zatím nemám k této věci co dodat.

Datum: 12. 11. 2011
Dotaz: Dobrý den, k dotazu z 7.11. správně píšete, že u sdružení ISNOV město zastupuje pan 1. místostarosta a taky zastupitel pan Odvárka, majitel firmy ODAS, starající se právě o komunální odpady. Někdo už zde zmiňoval sekci Aktuality na www.kr-vysocina.cz/isnov.asp. Ale tady jsou zápisy z 9 zasedání, tak snad proboha oba dotyční něco vědět musí! Potom by podle měl byl skoro čtvrtmilionový příspěvek na členství města v tomto sdružení vyhozené peníze. Nebo oba pánové nechtějí o tom informovat? Asi ne?
Odpověď: (14. 11. 2011 - starosta):
Dobrý den,
po dohodě s panem 1.místostarostou, který zastupuje město v projektu ISNOV a tedy i tím kdo má nejvíce informací si Vám dovoluji doporučit obrátit se přímo na něj, jak nabízí i ve své dřívější odpovědi. Já zatím nemám k této věci co dodat.

Datum: 13. 11. 2011
Dotaz: Vážená paní starostko, dovolte, abych vyřídil za sebe a své známé, se kterými jsme o tom bavili, zásadní nesouhlas byť jen s úvahou o výstavbě velké spalovny komunálního odpadu ve Žďáře n.S. Jestli by toto mělo pro město vůbec nějaké přínosy, tak určitě přímá nebo nepřímá negativa by převážila. Dnes je Žďár a okolí považováno za oblast s čistou přírodou, co láká mnohé i turisty. Potom by Žďár nebyl známý jako město s památkou UNESCO, ale se spalovnou. Zastavte prosím přípravu projektu. Děkujeme.
Odpověď: (14. 11. 2011 - starosta):
Dobrý den,
po dohodě s panem 1.místostarostou, který zastupuje město v projektu ISNOV a tedy i tím kdo má nejvíce informací si Vám dovoluji doporučit obrátit se přímo na něj, jak nabízí i ve své dřívější odpovědi. Já zatím nemám k této věci co dodat.

Datum: 13. 11. 2011
Dotaz: Vážená paní starostko, můžete mi prosím prozradit, kterého CHYTROLÍNA napadlo zkusit postavit spalovnu komunálního odpadu v CHKO, tedy Chráněné krajinné oblasti? To už u nás je takový Kocourkov, že tohlec je v pořádku? Vyjádřoval se k tomu úřad CHKO a s jakým výsledkem? Děkuji Vám předem za konkrétní odpovědi na mé otázky a přeji hezký den.
Odpověď: (14. 11. 2011 - starosta):
Dobrý den,
po dohodě s panem 1.místostarostou, který zastupuje město v projektu ISNOV a tedy i tím kdo má nejvíce informací si Vám dovoluji doporučit obrátit se přímo na něj, jak nabízí i ve své dřívější odpovědi. Já zatím nemám k této věci co dodat.

Datum: 12. 11. 2011
Dotaz: Dobrý den, podle mě se musí pamatovat na to, že směsný komunální odpad je možné považovat za závadný, vyhořelý odpad ze spalovny už za nebezpečný, pro který neplatí stejná (mírnější) pravidla pro skládkování. Protože se zatím počítá s provozní kapacitou spalovny až 150 tisíc tun odpadu za rok, tak při 30% vyhořelého odpadu by to znamenalo cca 45 tisíc tun nebezpečného odpadu. Tolik se dnes za rok na skládku do Ronova nevyveze. Těžko by se tento nebezpečný odpad vozil zpátky původcům! Nebo ano?
Odpověď: (14. 11. 2011 - starosta):
Dobrý den,
po dohodě s panem 1.místostarostou, který zastupuje město v projektu ISNOV a tedy i tím kdo má nejvíce informací si Vám dovoluji doporučit obrátit se přímo na něj, jak nabízí i ve své dřívější odpovědi. Já zatím nemám k této věci co dodat.

Datum: 11. 11. 2011
Dotaz: Paní starostko, když jsem dnes v Událostech slyšel o tom, jak občané Teplic protestují pro spalování kalů, které k nim vozí z Ostravska, hned jsem si vzpomněl na to, že třeba za rok dva se sejdou také občané Žďáru a dají hlasitě nesouhlas proti spalovně, o které rozhodli krajský úředníci. Snažte se prosím zastavit přípravné práce na studii postavení spalovny ve firmě ŽĎAS, než bude pozdě! Až se Žďár vybere jako nejlepší varianta, tak bude pozdě! Myslete prosím na to, že toto trápí mnoho Žďáráků!
Odpověď: (14. 11. 2011 - starosta):
Dobrý den,
po dohodě s panem 1.místostarostou, který zastupuje město v projektu ISNOV a tedy i tím kdo má nejvíce informací si Vám dovoluji doporučit obrátit se přímo na něj, jak nabízí i ve své dřívější odpovědi. Já zatím nemám k této věci co dodat.

Datum: 12. 11. 2011
Dotaz: Dobrý den, doporučil bych všem zákon 86/2000Sb. o ochraně ovzduší. Tady se píše, že stacionární zdroj znečišťování ovzduší v kategorii "zvlášť velký" (1. kategorie) jsou i spalovny komunálního odpadu s provozní kapacitou více jak 3 tuny odpadu za hodinu. To znamená při nonstop provozu 26-27 tisíc tun ročně. Pro kraj se navrhuje spalovna s kapacitou 100-150 tisíc odpadu ročně, tedy 4-6 násobek! O tomto se nikde nepíše! Divíte se, že se občané bojí, že se (kraj) s nimi úplně nehraje na rovinu?
Odpověď: (14. 11. 2011 - starosta):
Dobrý den,
po dohodě s panem 1.místostarostou, který zastupuje město v projektu ISNOV a tedy i tím kdo má nejvíce informací si Vám dovoluji doporučit obrátit se přímo na něj, jak nabízí i ve své dřívější odpovědi. Já zatím nemám k této věci co dodat.

Datum: 9. 11. 2011
Dotaz: Dobrý den,
jak je možné, že současné vedení kraje Vysočina z několika návrhů postupně už vybralo Jihlavu a Žďár jako 2 možné lokality pro výstavbu spalovny komunálního odpadu s roční kapacitou 150000 tun s tím, že ve Žďáře o tom vedení města nemá informace? To krajský úřad postaví město před hotovou věc a po jeho odmítnutí bude říkat občanům kraje, že se musí rozšiřovat skládky, protože například naše město nechce spalovnu?
Chtěl bych se proto zeptat, jestli už město jednalo o tom se Žďasem?
Odpověď: (14. 11. 2011 - 1. místostarosta):
Vážení,

Všechno má svůj čas, a to zejména v tak závažné a zásadní věci, jako je spalovna komunálního odpadu. Občané se zavčas vše potřebné dozví v Krajem Vysočina chystaných veřejných diskusích s odborníky na této téma, neboť právě kraje jsou v rámci celé republiky zodpovědné za vyřešení této problematiky na svém území. A samozřejmě se budete moci i ke všemu svobodně, a ať již zaujatě či nezaujatě, vyjádři. Prozatím jsem s pozdravem a nabízím kdykoliv, dle Vašeho času, osobní setkání a konzultaci na toto téma, po předchozí domluvě na mém telefonu 603 570 436.


Předmět: ODAS a spalovna
Datum: 12. 11. 2011
Dotaz: Pane tajemníku, mám 2 věci, které spolu trochu souvisí. Nešlo by zde doplnit dotazy i pro firmu ODAS kvůli kontejnerům? Hlavně myslím na nepořádek kolem kontejnerů. Pracovníci firmy ODAS vždycky skopnou velký věci co dají lidi mezi kontejnery za ně, kontejner vysypou a skopnuté věci tam nechají ležet. Takže nepořádek nedělají lidi, ale pracovníci firmy ODAS, kteří si asi neváží práce. Takže by na to šlo upozorňovat. A k té spalovně: u nás v domě jsme o tom mluvili a všichni jsou zásadně proti.
Odpověď: (14. 11. 2011 - tajemník):
Dobrý den,
dotazy přímo na firmu můžete zasílat na info@odas.cz. „Velký věci“ (např. křesla, postele, koberce) jsou velkoobjemovým odpadem, který by měli občané ukládat přímo na sběrném dvoře.
Věřím, že i "problematika" spalovny brzy dostane pro mne konkrétnější obsah a parametry, abych si mohl udělat vlastní názor.


Předmět: připomínka
Datum: 10. 11. 2011
Dotaz: Pozemek v bezprostřední blízkosti zadní části poslední řady garáží na Stalingradě je v hrozném stavu : vysoká tráva, odpadky, z náletů vyrůstající stromky. Vytvořil se tak doslova nepřístupný terén pro případnou údržbu zadních stran garáží i lákadlo pro nelegální skládku.
Dříve v majetku zemědělské společnosti zde bylo dobře udržované pole.Proč tomu nemůže být i po změně majitele na město. Stav kritizuje řada občanů. Nešlo by tam urychleně zasáhnout ?
Odpověď: (14. 11. 2011 - odbor komunálních služeb):
V současné době se připravuje dokumentace na zainvestování této lokality pro výstavbu rodinných domků. Stavba bude realizována podle finančních možností města. Vzhledem k omezovaným finančním prostředkům na údržbu se obávám, že tento stav nebudeme schopni změnit do doby již zmiňované výstavby.