Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Předmět: dotaz
Datum: 8. 2. 2012
Dotaz: Dobrý den,nejprve bych chtěl pochválit vstupní prostor.Je moc pěkný,moderní.I když jsem čerstvý důchodce,dokážu ocenit mnoderní věci.K mému dotazu,šel jsem něco vyřídit k pracovnici OS a byla na obědě.Tak jsem si zašel také na oběd do Vaší kantýny(moc pěkně vymalováno)A uviděl jsem tam pracovnici OS,tak jsem čekal až jí vyprší 30ti min.přestávka.Bohužel tam seděla 45min.Jak je to možné?Vždy bylo na oběd 30min.tak asi platí pro některé Vaše pracovnice jiný řád.Za nás se to muselo dodržovat!
Odpověď: (9. 2. 2012 - odbor sociální):
Dobrý den, každý pracovník má právo na přestávku na oběd v trvání 30 minut. Tato doba se nezapočítává do pracovní doby a pracovník si ji musí nadpracovat v plném rozsahu. Podle záznamu v docházkovém systému čerpala pracovnice přestávku v délce 41 minut, což se při delší přípravě jídla může stát. Omlouvám ce Vám, že jste musel na výměnu parkovacího průkazu čekat. V uvedený den byly ostatní pracovnice, které pracovnice zastupovala, na odbornám školení. Vážím si Vaší pochvalné i kritické přpomínky, kterou beru vážně.

Předmět: kácení stromů
Datum: 5. 2. 2012
Dotaz: Na Brodské ulici, horní část ( v okolí dnes nově opraveného zeleného domu ) jste nechali pokácet během dvou let nejméně sedm vzrostlých stromů - borovice, bříza, lípa. Moc by mne zajímalo, kdy začnete v této lokalitě také něco nového vysazovat. Jsou zde už jen holé zanedbané plochy. Děkuji za odpověď.
Odpověď: (8. 2. 2012 - odbor životního prostředí):
Dobrý den,
v tomto případě se jednalo o odstranění jednak tzv. havarijních – přestárlých, poškozených, nebezpečně nahnutých nebo odumírajících dřevin, ohrožujících provozní bezpečnost, jednak stromů, kdysi nevhodně vysázených v těsném sousedství domů, což způsobovalo stále silnější zastínění oken bytů a jejich obyvatelé požadovali odstranění těchto dřevin.
Nepříznivě se tak projevuje v minulosti prováděná nepravidelná obnova stromové zeleně a zejména špatné plánování výsadby (umístění v blízkosti obytných domů či na podzemních inženýrských sítích), což ve svém důsledku vede i k nutným střetům mezi požadavky investičního rozvoje města a požadavky na ochranu a tvorbu životního prostředí, v neposlední řadě se zvyšujícím se počtem alergiků v populaci přibylo i požadavků na odstraňování silně alergizujících bříz z blízkého okolí obytných domů.
Zdůrazňujeme, že naprostá většina zásahů do zeleně, co se týká kácení stromů, se děje na popud občanů. Odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody a krajiny velmi pečlivě posuzuje každou žádost o povolení kácení stromů rostoucích mimo les.
Snažíme se vyjít vstříc požadavkům občanů i ohledně nových výsadeb, pokud je to technicky a finančně únosné (nelze např. vysazovat nové dřeviny nad podzemními inženýrskými sítěmi – a ty jsou dnes prakticky všude).


Datum: 6. 2. 2012
Dotaz: Dobrý den.
Paní starostko.
Mohla byste mi, a asi nebudu sama, vysvětlit,co se to dnes 6.2. 2012 v podvečer linulo z městského rozhlasu v našem městě? Kdo tuto "šaškárnu" zorganizoval a kdo ji povolil?
Moje maminka mi volala, myslela si, že vypukla nějaká husitská revoluce. Děkuji za odpověď.
Odpověď: (7. 2. 2012 - starosta):
Dobrý den,
to co "se linulo" městem 6.2.2012 nebylo vysílání městského rozhlasu, ale nepovolená a neohlášená akce, kterou prověřovala a prošetřuje městská policie i Policie ČR.
K vysílání byl použit dodávkový automobil s megafonem, který popojížděl po městě.

Datum: 25. 1. 2012
Dotaz: Dobrý den.Zajímalo by mě,zda se povedlo získat dotaci na další fungování ter.soc.pracovníka pro ZR3.Když ji nezískáte,bude placen z peněz města?Kolik to ročně stojí?A na kolik přijdou jeho spolupracovníci,jestli nějaké má?Podle mě by se situace v ZR3 měla řešit.Lidí jako je on by mělo být víc a víc také kontrol MP u svobodáren i Denního centra.I když je fakt,že MP se teď činí víc,což nás,obyvatele ZR3 těší.Jen tak dál,snad zlepšení vydrží do léta a my se občas i vyspíme. J.H.
Odpověď: (6. 2. 2012 - odbor sociální):
Dobrý den,
práce terénního sociálního pracovníka má určitě význam a pokračuje. Je opětovně podána žádost o dotaci a věříme, že ji město získá. Vedle terénního sociálního pracovníka pracuje i pomocný sociální pracovník. V rámci práce Denního centra se také počítá s rozšířením činností pro děti a mládež jak v centru, tak v terénu. Musím jen podotknout, že terénní pracovník není hlídačem, ale preventivně působí v oblasti. Jeho působení nezaručí úplný klid a klidný spánek obyvatelům ZR 3. Za velmi pozitivní považuji Vaši zmínku o zlepšení činnosti strážníků MP.

Předmět: dotaz
Datum: 2. 2. 2012
Dotaz: Dobrý den,proč jsou vidět Vaše sociální pracoviště jak nečině sedí v informačním centru MěÚ.
Proč již nepracují a neposilují úřad práce,když je tam tolik práce a nestíhají, lidé na to oprávněně poukazují, je na to negativní ohlas a na úřadu práce to je hrůza, dohadování hádky, zmatek a podobně,děkuji.
Odpověď: (2. 2. 2012 - odbor sociální):
Dobrý den,
změna výplaty dávek a jejich přesunutí na úřad práce bylo rozhodnutí státu, se kterým jsme nesouhlasili a na jehož nepřipravenost a personální nedostatečnost upozorňovali téměř celý rok 2011.
Pro výkon agendy jsme úřadu práce nabídli všech 10 pracovníků, kteří tyto dávky vypláceli u nás na MěÚ, úřad práce odmítl a rozhodl se převzít pouze pro 5 pracovníků.
Naši zaměstnanci v informačním centru se zde vedle svých povinností střídají, aby alespoň našměrovali a podali zakladní informace těm, kteří ani nevěděli kam si mají jít své zaležitosti po novém roce vyřídit. Jde o přechodnou službu, která bude v únoru ukončena. Bohužel více v této věci nemůžeme udělat.
S pozdravem Jan Havlík - tajemník MěÚ

Předmět: Úklid sněhu.
Datum: 30. 1. 2012
Dotaz: Nevím, jak funguje úklid sněhu po městě - jaký je rozpis, ale začít uklízet zmrzlý sníh z chodníků a kolem silnice na Stalingradě v ul. Revoluční nad dolní samoobsluhou v neděli ve 22.oo hod. a pokračovat až do nejméně 23.45 hod. /konečně jsem usnula/,se mi zdá, mírně řečeno, "podivné". Ten rachot byl strašný, popojíždění po silnici i chodníku chvílemi asi i zbytečné. Někteří jsme vyběhli na balkony se podívat, co se děje, ale ... Vždyť spousta lidí chodí ráno na 6.oo hod. a nemůže se vyspat.
Odpověď: (1. 2. 2012 - odbor komunálních služeb):
V některé částech města bylo nutno chodníky dodatečně rozšířit, aby se na ně vešly stroje s posypem. Z hlediska bezpečnosti dopravy se na frekventovaných komunikacích volí časy , kdy je doprava klidnější. Je tak zachován plynulý provoz. 22. hodina je opravdu poněkud pozdě. Vzhledem k technickým problémům jsme namohli začít v 19., jak bylo plánováno.
Předmět: Zimní udržba
Datum: 26. 1. 2012
Dotaz: Dobrý den chci se zeptat jestli se ještě letos budou sypat chodníky?Např. chodník na libušíně který vede na vysočany k mateřské školce je samí led: tady samá chvala na každou odpověd!A ještě jednu otázečku proč se odváží sních vždyt ho zatím nenapadlo tolik aby ho museli odvážet?To potřebuje firma PKS vytížit sve pracovníky i přes zimu?
Odpověď: (1. 2. 2012 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
některé chodníky se podařilo posypat až se zpožděním především proto, že zmrzlé bariéry mezi chodníkem a vozovkou bylo nutno rozšířit, aby se tam sypač vešel. Ze stejného důvodu se v některých částech odvezl sníh, který nebyl kam odhrnout. Už při dalším sněhu by zúžil vozovky na jednosměrné.


Předmět: Kino
Datum: 26. 1. 2012
Dotaz: Dobrý den.Ráda bych upozornila na nevyhovující informace o fungování žďárského kina.Filmy a data jejich promítání nejsou zveřejňovány s dostatečným předstihem.Člověk aby každý den zkoumal weby města, i kina (který je mimo jiné dost zpožděný)!Taky by mne zajímalo,co se bude konečně s kinem dít?Vydržet na retro sedačkách déle jak hodinu, to je utrpení!Bufet vypadá jak před dvaceti lety a záchody? Škoda mluvit! Hlavně, že se staví momstrózní aquacentrum za 170 milionů...
Odpověď: (27. 1. 2012 - odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den, kino ve Žďáře nad Sázavou má v pronájmu pan Ladislav Jenšík, který je jeho provozovatelem. Spolu s Kinoagenturou připravují program promítání a Město Žďár nad Sázavou zveřejňuje tento program na základě informací o promítání na stránkách www.kinoagenrua.cz. Pokud není program včas zveřejněn na těchto stránkách Kinoagentury, nemůžeme s dostatečným předstihem informovat o plánu promítání filmových představení naši veřejnost. Co se týká materiálního vybavení kina - v současné době je podána a žádost o finanční dotaci na Ministerstvu kultury ČR na modernizaci kina. Na základě úspěšnosti přidělení dotace se bude město dále zabývat realizací výměny sedadel a podle finančních možností také modernizací dalších prostor kina.

Předmět: ořez keřů
Datum: 27. 1. 2012
Dotaz: Dobrý den
chtěl bych Vás požádat o zajištění ořezů keřů u školky ZR4
Jsou tam trnité keře a rozpínají se až do chodníku.Hrozí nejen potrhání oblečení,ale jde tu hlavně o zdraví.V těchto dnech je tam velký pohyb dětí,kdy lze bobovat,sáňkovat tak ať se něco nestane.Vím ,že to bude nepříjemná práce to trochu ořezat(není z toho žádný otop)ale je třeba to udělat.Děkuji
Odpověď: (27. 1. 2012 - odbor životního prostředí):
Dobrý den,
úpravu předmětných keřů již máme objednanou u zahradnické firmy s termínem do 10.2. 2012.


Předmět: Žádost
Datum: 4. 1. 2012
Dotaz: Dobrý den, v minulosti jsem četla dotaz se žádostí na provedení osvětlení na sloupu za Primou v zadní části, jak se chodí směrem na nádraží, je to ten sloup za těmi popelnicemi, je tam opravdu večer tma a je tam pro strach tam tudy chodit na nádraží a přitom tam chodí hodně lidí, necháte tam udělat na tom sloupu to světlo a kdy prosím, děkuji za odpověď ?
Odpověď: (27. 1. 2012 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
omlouvám se, že odpovídám s prodlevou. Nebyl jsem si jist zda se požadované podaří zajistit. Dnes mohu napsat - hotovo.