Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Předmět: spalovna odpadů
Datum: 9. 11. 2011
Dotaz: Vážená paní starostko,
asi se budu opakovat, ale pouhá myšlenka na spalovnu ve městě mi nahání hrůzu. Jako matka malých dětí si neumím představit, že bychom v tomto prostředí žili. Podle mě by se mohlo stát, že by došlo k odstěhování některých obyvatel města a cena bytů a domů by klesla. Ti z kraje, co budou spalovnu obhajovat, se jistě nebudou chlubit nedostatky a vlivem na přírodu.
Podle mě by nemělo město rozhodnout samo, ale občané v referendu. Zeptalo by se kdyžtak město občanů na názor?
Odpověď: (10. 11. 2011 - starosta):
Dobrý den,
spalovna je pro mne zatím v rovině úvah a krajský úřad Kraje Vysočina pomocí studie vyhodnocuje parametry a podmínky lokalit. Vsoučasné době sjednáváme termín jednání v této věci. Zatím ani já ani zastupitelé nemáme studii k dispozici, proto těžko můžeme cokoliv zodpovědně schhvalovat nebo zamítat. Vnímáme však velmi citlivě rozporuplné názory a obavy spojené s touto problematikou.

Datum: 8. 11. 2011
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli je skutečně nutná likvidace nezpevněné plochy u svobodárny č.4 respektive mezi č5 a č6. Skutečně při opravě izolací domu u silnice musí firma STAKO likvidovat vše okolo? Nestačí, že jen řidiči neumí parkovat,když si chodí nakupovat do trafiky a trávník ničí? Jak dlouho se budou občané bytů koukat, jak MP a MěÚ neřeší situaci na této travnaté nezpevněné ploše? Děkuji za odpověď
Odpověď: (9. 11. 2011 - odbor stavební):
Dobrý den. Po ukončení stavebních úprav zmíněného objektu bude přiléhající pozemek uveden do původního stavu.

Datum: 9. 11. 2011
Dotaz: Vážená paní starostko, se zájmem jsem si přečetl informace o uvažované maxi spalovně v našem městě. Podle dokumentu, jak píše jeden z tazatelů, se na rozdíl od současného hnědého uhlí bude muset nově počítat i se zplodinami, ze kterých běhá mráz po zádech: chlorovodík, fluorovodík, dioxiny, rtuť, kadmium, arsen, nikl a mnohé další. Firmě ŽĎAS to třeba vadit nebude, protože ušetří za kupované hnědé uhlí. Prosím, sledujte jako město toto pozorně, jinak se v našem městě zhorší podmínky pro bydlení.
Odpověď: (9. 11. 2011 - starosta):
Dobrý den,
s ohledem na minimum informaci i podkladů si je určitě vyžádáme jejich doplnění. Věřím, že i zastupitelé města, kteří žijí a bydlí ve městě mají obdobné obavy a otázky jako Vy.

Předmět: upozornění
Datum: 2. 11. 2011
Dotaz: 1)U křižovatky Okružní horní – Satt stojí stará vysoká třešeň. Už při zběžném pohledu je zřejmé, že její kmen je u paty značně poškozen Bylo by asi třeba včasné odborné expertizy s rozhodnutím o dalším osudu tohoto letitého stromu.

Odpověď: (9. 11. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,o stromu víme. Společně s odborem životního prostředí jsme jeho stav posoudili. V době vegetačního klidu bude proveden zásah.

Předmět: biopopelnice
Datum: 8. 11. 2011
Dotaz: Dobrý den. Chtěla jsem poděkovat za popelnice a kontejnery na bioodpad. Od té doby, co na Stalingradě jsou, nám ubyly odpadky v koši a nemusíme jej tak často vymášet. Nehnijí nám tam slupky od zeleniny apod., eliminuje se zápach. Jen mne mrzí, že když vysypávám igelitový pytlík plný bio do nádoby(a pak jej házím do plastů), vidím v bio i plno igelitu. Asi by stálo zato zopakovat osvětu v médiích a upřesnit lidem, co do popelnic patří!!! Děkuji a přeji hodně úspěchů! M.Č.
Odpověď: (9. 11. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den, k Vámi popisované situaci občas dochází. Proto na jaro roku 2012 připravujeme další informační kampaň.

Předmět: Parkování
Datum: 8. 11. 2011
Dotaz: Není to stížnost,ale podnět.Dnes 8.11. kolem 16:00 jsem šla kolem DK a byla nepříjemně překvapená.Pořadatel akce v DK(nevím,zda to bylo město,ale je majitelem DK)asi nezorganizoval dobře parkování.Auta stála i na trávě.Není to prvně!Trávník je tam rozjetý na bahno,nechybí prohlubně,v nich voda.Propříště by se pořadatel mohl zabývat tím,aby hostům poslal instrukce k parkování.Snad by zvládli 5 min cesty z parkoviště u tržnice.Není dost peněz na to,aby se v rámci akcí města zeleň ničila... Čašková
Odpověď: (8. 11. 2011 - starosta):
Dobrý den,
děkuji za informaci i zájem o městskou zeleň. Nedostatečná kapacita parkování nejen u KD je realitou stále se zvyšujícího počtu aut a snažíme se ho v rámci možností řešit, bohužel ne zcela úspěšně. Váš podnět projednám s příslušnými pracovníky odboru komunálních služeb i panem místostarostou Bártou, který je garantem příspěvkové organizace Kultura, která provozuje KD

Datum: 4. 11. 2011
Dotaz: Vážená paní Ing. Zvěřinová,
rád bych Vás oslovil, jako představitelku města a uvedl některé skutečnosti na pravou míru.
V příloze MF ze dne 27.10.2011 v článku "Bazén se prodraží asi o 6 milionů" se v článku cituje vyjádření místostarosty Jaromíra Brychty. Ve vyjádření uvádí nepravdu o dodavateli stavby a silně napadá veřejnost při stavbách v akcí "Z" o rozkrádání cihel a cementu.
Stavbu prováděly Pozemní stavby Brno v investičním nákladu 4.000.000,-Kč. S pozdravem Pavel Bubák
Odpověď: (8. 11. 2011 - starosta):
Dobrý den,
děkuji za informace, které mám jsou známy. Vyjádření pana místostarosty Brychty beru jako jeho osobní názor a pokud s ním nesouhlasíte, pak se můžete obratit přímo na něj.

Předmět: Poděkování
Datum: 4. 11. 2011
Dotaz: Dobrý den, velice rád využívám tyto stránky, bohužel jsou zde pouze negativní připomínky nás občanů. Chci proto udělat vyjímku a poděkovat za vybudování nového chodníku před 5 ZŠ. Město by mělo dbát na potřeby občanů, Baťa také napřed nechal prošlápnout cestičku lidmi a teprve na to postavil chodník. Tomu se říká služky pro občany. Taktéž děkuji za zpevněný chodník u Kauflandu, od schodů a Auto...
Odpověď: (8. 11. 2011 - starosta):
Dobrý den,
děkuji za "vyjímku" a zájem, nicméně ne vždy je možné postupovat tímto způsobem.

Datum: 4. 11. 2011
Dotaz: Dobrý den paní Zvěřinová,

v listopadových novinách žďárské radnice jsem si přečetl článek s názvem "začal platit nový plán zimní údržby města", kde se autor článku odkazuje na mapku na www města.
Chci se zeptat, kde tuto mapku na VÝRAZNĚ NEPŘEHLEDNÝCH WWW STRÁNKÁCH MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU najdu? Prosím o celý odkaz.
Zároveň chci apelovat na změnu WWW stránek města Žďáru nad Sázavou, jsou opravdu nepřehledné.

S pozdravem Pavel Sochor.
Odpověď: (8. 11. 2011 - starosta):
Dobrý den,
plán zimní údržby najdete na http://zdarns.cz/mestsky-urad/Plan-zimni-udrzby.pdf a při použití vyhledávání jsem ho nalezla bez problémů.
VÝRAZNĚ NEPŘEHLEDNE WWW STRÁNKY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU jsou jinými i oceňovány např. Národní knihovna atd., přesto se snažíme a budeme snažit o jejich zpřehledňování a zlepšování a pokud vedle subjektivního hodnocení pošlete i konkrétní návrhy na úpravy budu je diskutovat a prosazovat.

Předmět: romové
Datum: 3. 11. 2011
Dotaz: Paní starostko.Můžete mi vysvětlit co je"projekt,terenní práce v lokalitě ZR3"Kolik nás bude tento projekt stát peněz z našich peněz a co nám přinese?Nestojí nás cikáni už nějak moc?Dle mého názoru by stačil větší dozor MP hlavně v noci třeba za ušetřených 100000"vlastních úspor"MP!!
Odpověď: (8. 11. 2011 - starosta):
Dobrý den,
pro bližší informace k projektu Terénní práce v ZR 3 Vám doporučuji se obrátit na 2.místostarostu nebo odbor sociální, kteří projekt připravili a administrují. Získaná dotace je součástí rozpočtu příspěvkové organizace Sociální služby města.
ZR 3 je trvale a intenzivně dozorován MP, bohužel ani to vždy nestačí.