Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Předmět: Kino Vysočina
Datum: 26. 10. 2011
Dotaz: Včera se nás více sešlo u kina na film Alois Nebel. Po té, co jsme si udiveně postáli u tmavého kina, dostavil se nějaký pán a sdělil, že nepřišla matrice a nepromítá se. Že by se nemožnost promítání věděla až těsně před tím, než si lidé přišli koupit lístky? A co takhle vzkaz na kině s omluvou? Nebylo nutné tam zájemce nechat čekat v nejistotě, co se děje. Nepředstavuji se, ten pán se taky nepředstavil.
Odpověď: (26. 10. 2011 - odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den, distributor filmů, agentura AEROFILMC bohužel omylem chybně odeslala disk s premiérou českého filmu Alois Nebel po jeho promítnutí v jiném městě zpět do Prahy, místo do Žďáru nad Sázavou. Podle sdělení provozovatele žďárského kina p. Ladislava Jenšíka se o chybné distribuci filmu dozvěděli pracovníci Kina Vysočina ve Žďáře nad Sázavou 25. 10. až po 17.00 hodině a již nebylo možné disk s premiérou filmu dopravit na daný čas do Žďáru nad Sázavou. Provozovatel kina p. Jenšík se tímto všem zklamaným návštěvníkům omlouvá, i když pochybení nebylo na straně Kina Vysočina ani jeho provozovatele a tento film zařadí do svého programu ke shlédnutí co nejdříve, pravděpodobně v prosinci 2011.

Datum: 22. 10. 2011
Dotaz: Dobrý den paní Zvěřinová, nedávno jsem četl článek, že na místním nádraží ochranku zachováte. Zajímalo by mě, jak to chcete udělat, když k 31.12. 2011 všichni dostali výpověď.A taky by mě zajímalo, zda i nadále touto lživou a klamavou zprávou hodláte krmit veřejnost.


Odpověď: (26. 10. 2011 - starosta):
Dobrý den, informace ve věci působení ochranky na místním nádraží jsme získali od krajské ředitelky Českých drah při otevírání zrekonstruované nádražní budovy a takto to bylo i prezentováno veřejnosti. Do dnešního dne nemám oficiální sdělení Českých drah o změně působení či ukončení činnosti ochranky na nádraží, do konce roku České dráhy v dané podobě tuto službu zachovají a i nadále se s touto službou počítá. I po konzultaci s vedoucím Městské policie Mgr. Kuncem jsme nedospěli k vyhodnocení, že by tato služba měla končit. Ochranku na nádraží nezajišťuje město Žďár nad Sázavou, ale přesto činíme oficiální dotaz na krajské vedení Českých drah a čekáme na jejich odpověď. Mohu Vás ujistit, že případné ukončení působení ochranky na nádraží by pro nás byla nevítaná změna, neboť monitoring této lokality zahrnuje právě i tuto službu ochranky.

Předmět: MHD
Datum: 24. 10. 2011
Dotaz: Dobrý den,
napadlo mne že bych do práce jezdil MHD, bohužel jsem nenašel žádný spoj,který by mne na HETTICH zavezl.Pracovní doba mi začína v 7.00hod. Není v plánu rozšíření linky např.4A prave kolem teto hodiny o zastávku HETTICH?
Předem děkuji za Vaši odpověď
Odpověď: (26. 10. 2011 - odbor dopravy):
Odpověď Odboru komunálních služeb, který má tuto oblast v kompetenci:
"V současné době se o rozšíření dopravy k f. Hettich neuvažuje. Důvodem je obsazenost spoje. Linka č. 4 nemůže zajíždět z časových důvodů a návaznosti spojů."

Datum: 17. 10. 2011
Dotaz: Dobrý den
mám dotaz ohledně výkopu na kopci "u vysílače" směrem na nové město. Už minulý rok jsem si všiml výkopu, který se objevil asi 50m od vysílače směrem k rybníkům. Je ve tvaru L mezi cestou pruhem stromů. Je zde plánovaná nějaká stavba nebo je to výkop pro nějaké vedení? Možná by bylo dobré jej nějak označit, aby do něj někdo náhodou nespadl (není hluboký, ale na zvrtnutí to stačí) a je docela nenápadný.
Děkuji za odpověď
Jarda
Odpověď: (25. 10. 2011 - odbor stavební):
Dobrý den,
Stavebnímu úřadu není známo, že by na předmětném pozemku byla povolena stavba nebo jakákoliv stavební činnost. Provedeným šetřením na místě samém dne 21.10.2011 bylo zjištěno, že se v daném případě nejedná ani o terénní úpravy, které by podléhaly vydání rozhodnutí stavebního úřadu. Odpovědnost za stav pozemku nese jeho vlastník.


Datum: 25. 10. 2011
Dotaz: Dobrý den. Mám dotaz ohledně mostu ,který se rekonstruuje na hlavním tahu Žďárem v městské časti Libušín.Firma která provádí rekonstrukci mostu zde poničila přilehlé komunikace a zeleň, bude město trvat na odstranění těchto závad: děkuji
Odpověď: (25. 10. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
na poškození již byla firma upozorněna.

Datum: 24. 10. 2011
Dotaz: Dobrý den,
jsem student MU ESF Brno a dělám seminární práci o Žďáru nad Sázavou.
Mohl bych mít jeden dotaz, co mi zatím chybí?
Jestli má město nějakou majetkovou účast v nějaké firmě?
Našel jsem v poslední zprávě 2000-06 poznámku o prodeji akcií Žďasu, takže chápu správně, že město již nikde jinde nemá majetkovou účast?
Děkuji za odpověď,
Sedlář
Odpověď: (25. 10. 2011 - odbor finanční):
Dobrý den,
informace o majetkových účastech města jsou zveřejněny v Závěrečných účtech města za jednotlivé roky na webových stránkách.
Majetkové účasti města k 31.12.2010 jsou představovány:
majetkovou účastí v osobách s rozhodujícím vlivem – vkladem ve společnosti M.O.S., s.r.o. ve výši 100.000,- Kč;
majetkovou účastí v osobách s podstatným vlivem – akciemi SATT, a.s. v hodnotě 99,850.000,- Kč;
majetkovou účastí v osobách s podstatným vlivem – členským vkladem Lesnímu družstvo obcí Přibyslav v hodnotě 348.842,- Kč. Dále město vlastní 1 ks akcie JMP v hodnotě 1 800,- Kč.
J. VácováDatum: 22. 10. 2011
Dotaz: Dobrý den,jak mám možnost pozorovat průběh oprav na svobodárně č.6 a zvláště "odborníky" kteří tyto práce provádějí,tak bych se přikláněla k tomu auditu o kterém se zmiňoval pisatel přede mnou.Rekonstrukce v toto pojetí mi přijde jako mrhání městskými financemi.
Odpověď: (24. 10. 2011 - odbor sociální):
Dobrý den. Pravidelně 2x týdně je na stavbě prováděn stavební dozor. Dosud realizovanými pracemi, které je možno vidět bez návštěvy svobodárny: nový propojovací chodník, příprava pro nový vstup-rampa, nové venkovní osvětlení chodníku.
Ostatní práce jsou realizovány uvnitř: rekonstrukce elektroinstalace na společných prostorách a nové přípoje v bytech, nové rozvody vody a kanalizace (stoupačky a rozvody v jednotlivých bytech).
Sdělení, že se jedná o mrhání městskými financemi, dle slov pracovníků Městské správy majetku, nelze akceptovat, neboť elektroinstalace, rozvody vody a kanalizace jsou původní (více jak 40 roků staré). Doporučil bych Vám, abyste navštívila ing. Petra na MěU a probrala s ním všechny práce, které se na na sv. 6 dosud realizovaly a které se budou realizovat.

Datum: 22. 10. 2011
Dotaz: Dobrý den, reaguji na vaši zprávu, kterou nelze přehlédnout. Nevím proč tu pomlouváte ochranku a lžete. Žádná opilá rodina s dětmi tam nikdy nebyla.
Odpověď: (24. 10. 2011 - odbor sociální):
Dobrý den, já se mohu vyjadřovat pouze k tomu,co jsem schopen ovlivnit. Podstatu věci jsme si u pracovníků ochranky ověřili a skutečně v záznamech nebylo nic uvedeno. V odpovědi bylo dále doporučení pro případ potřeby povolání strážníků městské policie.

Datum: 23. 10. 2011
Dotaz: Chtěla bych Vás upozornit, že opět ve Veselské ulici nesvítilo světlo č. 744 a 745 z pátku na sobotu a ze soboty na neděli. Z neděle na pondělí nesvítí celá ulice Veselská a Barákova.
Odpověď: (24. 10. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za informaci. Zajistíme opravu.

Předmět: Svobodárna 6
Datum: 8. 10. 2011
Dotaz: Pane Krábek,pěkně jste opsal zákon.Já jsem se ptal konkrétně.Proč se stále bojíte psát o problémech na Stalingradě?Cikán pískne a vy jste po....Já mám snad taky za svoje peníze nárok na služby města.Přijdte se někdy podívat jak spravují realitky vaše byty.Srovnejte domy které jste prodaly a které jste si nechaly.Starostka háže miliony které jdou do bytového fondu.Za ty peníze by musely být ty domy pozlacené.Není někde chyba?Nechtělo by to audit a zjistit kam ty peníze mizí?
Odpověď: (21. 10. 2011 - odbor sociální):
Dobrý den, zákon jsem citoval proto, protže se jej musíme držet. K Vaší připomínce, jak vypadá bytový fond a že je potřebné se na něj jít podívat Vám sděluji, že zástupci vedení města plánují setkání s obyvateli jednotlivých svobodáren. Zatím se toto setkání uskutečnilo na svob. č. 5 a 6. Váš návrh na provedení případného auditu bude projednáno v poradě vedení.