Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Předmět: Dotaz
Datum: 12. 8. 2011
Dotaz: Dobrý den,
nevím, na koho se obrátit,chtěla bych se zeptat,jak je to s pronájmem místa na hřbitově u Zelené hory, konkrétně těch skříněk na žulových podstavcích na umístění urny po zemřelém.Kolik to stojí, kdybych si to chtěla koupit, popřípadě pronajmout na cca.20-30.let.Kolik se tam vejde uren, děkuji za odpověď.
Odpověď: (15. 8. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den, reaguji na Váš dotaz ve věci pronájmu schránky (kobky) na urny v kolumbáriu. V případě zájmu je třeba se dostavit na správu hřbitovů(8.00 - 15.30), která sídlí v budově obřadní síně na novém hřbitově na Zelené hoře. Zde s Vámi sepíší nájemní smlouvu na vybranou kobku. Cena za pronájem jedné kobky je 60,- Kč za rok, zpravidla se platí na 10 let. Do jedné kobky se vejde 6 uren. V případě uskutečnění pronájmu kobky je třeba počítat s pořízením nápisové desky v ceně 7.054,- Kč, která bude Vaším majetkem.


Datum: 12. 8. 2011
Dotaz: Dobrý den.Od inženýrky Škodové jsem se na těchto stránkách dozvěděl, že změna části parku na parkoviště je vlastně pro naše dobro a že je to jen třetina původně plánovaných míst.Existuje možnost, jak mohou občané dát vědět, že už si nepřejí proměnu další třetiny na parkoviště a pak další?
Děkuji za odpověď
Odpověď: (15. 8. 2011 - odbor životního prostředí):
Dobrý den !

S jakýmkoliv podnětem tohoto druhu se můžete obrátit na vedení města, radu nebo zastupitelstvo, kteří rozhodují o investicích města.

Datum: 15. 8. 2011
Dotaz: Dobrý den,
prosím o informaci, kdo je investorem opravy (rekonstrukce) vozovky v ul. Brněnská (část od Jihlavské po Novoměstskou) a v ul. Za jatkami.
V případě věcné nepříslušnosti prosím můj dotaz postoupit správnému adresátovi.
Děkuji.
S pozdravem
S. Vlach
Odpověď: (15. 8. 2011 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
investorem opravy Brněnské ulice je Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, Kosovská 10a, Jihlava. Investorem rekonstukce sítí v ulici Za Jatkami je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár n.S. A inverstorem opravy povrchů v ulici Za Jatkami je Město Žďár nad Sázavou, zastupované odborem rozvoje a ÚP.
S pozdravem. ing. Škodová

Předmět: Dobrý den
Datum: 12. 8. 2011
Dotaz: Zajímalo by mě, kolik metrů čtverečných zeleně bylo změněno na parkovací plochy ve městě od roku 1989.Bylo by to možno dohledat? Případně kolik parkovacích míst bylo vytvořeno?
Děkuji za odpověď
Odpověď: (15. 8. 2011 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den, takové pamětníky na Městském úřadě nemáme. Ale můžu uvést, že od r. 2000 zajistil odbor rozvoje a ÚP výstavbu parkoviště u MŠ na ulici Veselské, u polikliniky, za DPS na Libušínské, u bytového domu U Klafárku a na ulici Purkyňově. Průměrně mi vychází, že jsme za 10 let postavili 14,6 parkovacích míst/rok. Podle údajů z odboru komunálních služeb postaví ročně 6 míst ze zatravňovací dlažby. Odhadem jsme tedy zabrali za 10 let 2.575 m2 veřejné zeleně pro parkovací místa.
Nijak nás to netěší, ale statistiky uvádí, že v roce 2001 bylo v ČR na 1 auto 2,99 obyvatel a v roce 2007 už jen 2,5 a že v roce 2008 připadá 1 auto na každého druhého občana ČR včetně nemluvňat. Zdaleka tak nepokrýváme vznikající potřeby parkování. Naštěstí máme ve Žďáře dost možností vytvářet adekvátní náhradu: za stejné období jsme totiž vybudovali 22.875 m2 nových ploch parků a zeleně, a to jsem nezapočítala úpravy okolí Zelené hory a nespočítatelné plochy veřejné zeleně, která budujeme u každé nové stavby.
S pozdravem. Ing. Škodová

Datum: 12. 8. 2011
Dotaz: Pane Kaspere,
když jsem viděl opravu cesty kolem kolejí na Grejdách, reaguji na to negativně, protože, když jsem viděl, jak se zaplátovaly jen ty nejnutnější díry, no hrůza, na to, že se zřejmě jednalo o odpadovou asfaltovou drť, to mohli rozvést po celé šiří cesty, kvalitně to vyrovnat,aby se nejezdilo po dešti v blatě a nerovnosti.Je to nekvalitní práce, od města bych očekával vetší pečlivost a kvalitu, prosím spravte to, děkuji.
Odpověď: (12. 8. 2011 - odbor majetkoprávní):
Dobrý den,
zasypání děr provedla firma na základě naší objednávky, tedy v rozsahu nejnutnější opravy. Zároveň jsme nechali vyspravit i zpevněnou příjezdovou komunikaci od ul. Brněnská. V letošním roce se již s většími opravami cest v chatové oblasti Grejdy nepočítá. Při celoplošné opravě cesty bude dle mého názoru nutno snížit niveletu cesty a položit podkladové vrstvy. Potom bude mít taková oprava smysl.

Jiří Kasper


Datum: 11. 8. 2011
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, kdy již bude zpřístupněno propojení Farčat, kolem skláren, nebo kde v kterých místech to bude. Budou tam moci projíždět i cyklisté, bylo by to fajn.Na těch Faečatech je málo vysázených stromů a keřů, v létě by to tam bylo příjemné, když by bylo více zeleně a stínku.Kdy bude dodělán ten zbytek tam v rohu ? Potom to tam bude pěkné.Děkuji za odpověď.
Odpověď: (11. 8. 2011 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
propojka Farská humna - Nábřežní ulice bude dokončena letos v září. Povede vedle sklárny, ve směru k řece, bude se klikatit mezi dvorem a zahrádkami a vyústí vedle rodinného domu na Nábřežní ulici. Půjde o pojízdný chodník pro chodce a cyklisty v šířce od 2 - do 3 m, což sice není moc, ale je to šířka, která se nám podařila vysměňovat a vykoupit od okolních majitelů pozemků. Další etapu parku budeme předkládat do návrhu rozpočtu města na příští rok a uvidíme, jaké budou finanční možnosti města. Náš projektový koordinátor sleduje vypisované dotační tituly a pokud bude možnost dotace čerpat, chtěli bychom ji využít. Jinak věřím, že se zeleň v parku postupně rozroste a až umístíme v rámci 2.etapy i herní sestavu pro děti bude to příjemné posezení vedle centra města.
S pozdrave. Ing. Škodová

Předmět: bioodpady
Datum: 10. 8. 2011
Dotaz: Žádost o poskytnutí "BIOPOPELNICE"
Na začátku letošního roku jme obdrželi nabídku na poskytnutí biopopelnice, kterou jsme nevyužili, což byla chyba. Je možno požádat dodatečně?
Za obyvatele čtyřbytovky
Jaroslav ŠINDELKA
V Zahrádkách 15
Žďár n.S.3
Odpověď: (11. 8. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
možnost bezplatně zažádat o biopopelnici i nadále trvá. Stačí přijít na MěÚ, odbor komunálních služeb a sepsat smlouvu. Další biopopelnice budou občanům (na základě požadavků) dodány ve třetí srpnové dekádě.

Datum: 9. 8. 2011
Dotaz: dobrý den,
na ulici Brodská, v objektu nákupního střediska(bývala zde pojišťovna) probíhá rekonstrukce. Dle dopisu od dvou pánů, kteří zde investují a který obdrželi nájemníci okolních domů, zde bude "tichý" bar. Chtěla bych se zeptat, zda je vydáno stavební povolení. Můžeme se k tomu vyjádřit? S umístěním baru či restaurace pod okny bytů v osobním vlastnictví nájemníci zásadně nesouhlasí.
Děkuji
Odpověď: (10. 8. 2011 - odbor stavební):
Dobrý den.
Stavební úpravy pro změnu užívání Vámi uvedené stavby byly prováděny bez platného povolení. V současnosti ve výše uvedené záležitosti probíhá správní řízení, jehož účastníky jsou také vlastníci jednotlivých bytových domů v přímém sousedství, kterým jsou písemnosti doručovány veřejnou vyhláškou, tj. vyvěšením na úřední desce úřadu. Poněvadž s postavením účastníka řízení jsou spojena některá práva a povinnosti (mj. i uplatňovat námitky), doporučuji Vám sledovat úřední desku.

Předmět: Název ulice.
Datum: 9. 8. 2011
Dotaz: Vážení pánové.
Význačný žďárský občan se jmenoval SMEYKAL. Na vaší mapě je ulice pojmenována po nějakém p. SMEJKALOVI.
Z.
Odpověď: (10. 8. 2011 - oddělení informatiky):
Děkujeme za upozornění, kontaktovali jsme dodavatele/provozovatele serveru www.mapy.biz a požádali jej o nápravu.

Datum: 9. 8. 2011
Dotaz: Vážení s údivem čtu samé negativní názory na stavbu nového parkoviště na naší ulici. Situace je zde zcela neúnosná - auta jsou zaparkovaná všude a je zcela zřejmé, že parkovacích míst na takový počet obyvatel je malý. Proto přidávám svůj názor, že využití části zelené plochy je správný krok. Možná ubude i psích extrementů.
Odpověď: (10. 8. 2011 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
děkuji za Váš názor.
S pozdravem. Ing. Škodová