Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 17. 5. 2011
Dotaz: Dobrý den,

jako ženě na MD mě mrzí,že se oplocené hřiště u prodejny "kravín"stane majetkem MŠ.
Je chráněno před venčením psů,alespoň v to díky oplocení věřím.Nechápu,proč by nemohlo zůstat alespoň v odpoledních hodinách i pro veřejnost.
Myslím,že nápad s dopravním hřištěm není šťastný již kvůli
umístění MŠ blízko u domů-tzn.zvýšení hlučnosti.
To nelze most posunout na místo garáží,které jsou za stadionem?Odpověď: (17. 5. 2011 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den, bohužel, podle informací z odboru komunálních služeb hřiště u MŠ podléhají hygienickým předpisům, které by byly nesplnitelné při kombinaci s odpoledním provozem zahrady pro veřejnost.Stávající oplocené dětské hřiště bude přemístěno na nedaleký prostor mezi ulice Malá-U Jezu. Nové přemostění sousisí a dopravním modelem města a navazuje na něj celá komunikančí síť, která by přesunem za garáže a zimní stadion ztratila smysl.
Ing. Irena Škodová

Datum: 17. 5. 2011
Dotaz: Dobrý den,

nemohu nereagovat na zamýšlený záměr přesunu dopravního hřiště na Okružní dolní.
Myslím,že je dopravní situace u MŠ již tak dost neúnosná díky "kvalitě"silnice Brodská,tudíž zde jezdí stále více aut.
I přesto,že je zamýšleno vytvoření místa pro autobusy,jež budou dovážet děti na dopr. hřiště,nedovedu si představit,kde na tak malém prostoru,se bude odehrávat jistě ne rychlý výstup a nástup dětí,čímž opět dojde k neúnosné situaci na silnici.Logičtější je stávající místo!
Odpověď: (17. 5. 2011 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,oprava Brodské ulice má být dokončena do 31.07.2011, takže její současná uzavírka se s dovážením dětí na výuku na nové dopravní hřiště časově nepotká. Dále máme informace od odboru komunálních služeb, že se zde plánuje dokončení podélného parkování na celé ulici, čímž by zde mohlo dojít k zlepšení provozu. Bohužel, jak jsem již odpovídala dříve, není zachování stávajícího dětského dopravního hřiště na Libušíně možné.
Ing. Irena Škodová

Předmět: Modré dny
Datum: 14. 5. 2011
Dotaz: Dobrý den.Zajímalo by mě,zda i letos rada či zastupitelstvo odsouhlasili nějaký příspěvem Modrým dnům? Dnes jsem se totiž z Deníku dozvěděla,že Nighwork na "megakoncert" nepřijedou.Jak je možné, že organizace i nadále křivě prodává lístky na tuto akci a klame lidi? Chápu,že nemoc člena skupiny nemohou ovlivnit,ale je jejich povinost to oznámit lidem.Akce se koná v budově v majteku města,je spojená se Žďárem,aktivity Modrých dnů jsou městem dotovány-vrhá to tedy špatné jméno i na město.
Odpověď: (16. 5. 2011 - tajemník):
Dobrý den,
Modré dny mají v rozpočtu 2011 schválen příspěvek ve výši 50 tis.Kč a získaly grant ve výši 10 tis.Kč. Informace o megakoncertu Nightwork máme pouze z tisku jako vy.
Bohužel organizátor s městem nekomunikuje a dle sdělení Domu kultury ještě v pátek 13.5.2011 nebyla podepsána smlouva a zaplacen pronájem sálu. Předpokládám, že celou situací se bude zabývat rada města. Velmi mne mrzí, že negativní dopady špatné komunikace Modrých dnů, dopadají i na město a MěÚ.

Datum: 12. 5. 2011
Dotaz: Dobrý den, z jakého důvodu je na komunikaci u elektra Global tolik dopravních značek STOP? Vzhledem k nízkému provozu právě na této komunikaci a její dobré přehlednosti mi použití značky STOP připadá dosti neopodstatněné a dle mého názoru by plně stačil trojúhelník dej přednost. Děkuji za vysvětlení.
Odpověď: (13. 5. 2011 - odbor dopravy):
Na nově budovaných křižovatkách se od roku 2007 musí postupovat podle závazné české technické normy ČSN 73 6102 „Projektování křižovatek na pozemních komunikacích“. Konkrétně se jedná o tzv. rozhledový trojúhelník, ve kterém nesmí být předměty vyšší než 0,7 m nad niveletou vozovky. Délka odvěsny rozhledového trojúhelníku na hlavní komunikaci i délka odvěsny na vedlejší komunikaci je stanovena výpočtem dle čl. 5.2.9, a to s ohledem na dovolenou rychlost na komunikacích, na dopravní značce a na skupině vozidel. Pokud se užije dopravní značka č. P 6 „Stůj, dej přednost v jízdě!“, tak délka odvěsny na hlavní komunikaci je delší a zároveň odvěsna na vedlejší kratší než při užití značky č. P 4 „Dej přednost v jízdě“, kde by délka odvěsny na hlavní byla sice kratší, ale na vedlejší mnohem delší. Vymezený rozhledový trojúhelník pro značku „Dej přednost v jízdě“ by značně omezoval využití území v prostoru křižovatky.
I když se může zdát, že jsou tam dostatečné rozhledové poměry a že by postačovala dopravní značka „Dej přednost v jízdě“, tak podle citované ČSN tam musí být dopravní značka č. P 6 „Stůj, dej přednost v jízdě!“.

Datum: 11. 5. 2011
Dotaz: Projeví se nějak v následujících týdnech rekonstrukce Brodské ulice na linkách městské dopravy? Budete občany informovat rozhlasem i tady na netu? Bude vůbec moct jezdit městská doprava po Okružní ulici, když tam bude svedena doprava z Brodské ulice a bude tam parkovat jako obvykle spousta aut po obou stranách silnice? Myslím tady zastávku na Brodské ulici u prodejny zvané "Kravín". Když už jsou lidi a jejich auta omezeni tou rekonstrukcí, tak ať aspoň nějak funguje MHD po Okružní ulici!
Odpověď: (13. 5. 2011 - odbor dopravy):
Odpověď z odboru komunálních služeb, který má tuto oblast v kompetenci:
"MHD nebude zatím omezena. Po trase je umístěno přechodné dopravní značení.K omezení MHD dojde až v závěru celé akce na dobu dvou dnů o víkendu. Termín není doposud znám. Informace budou včas na zastávkách MHD i na webu."

Datum: 10. 5. 2011
Dotaz: Dobrý den přeji. Už je jasné, jaké budou odchylky u MHD na Stalingradě, až se bude opravovat Brodská ulice? Pokud ještě ne, tak kdy se toto zveřejní? Bude to různé, jak se budou opravovat postupně všechny části této ulice? Děkuji Vám předem za odpověď. Svoboda
Odpověď: (11. 5. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
zatím nedojde k omezení MHD. Přesný termín, kdy bude křižovatka ulic Okružní a Brodská uzavřena, bude oznámen s předstihem.

Datum: 10. 5. 2011
Dotaz: Dobrý den, na http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/uzavirky-komunikaci.asp jste zapomněli doplnit zprávu o současné uzavírce části Libušínské ulice kvůli pouti. Zpráva se objevila pouze v hlášení místního rozhlasu. Pro úplnost by se podle mě na internet tohle mělo dodat. Děkuji.
Odpověď: (10. 5. 2011 - odbor dopravy):
Děkujeme za upozornění, informace o uzavírce ulice Libušínská z důvodu pouti je již zveřejněna na webové stránce Uzavírky komunikací.

Datum: 30. 4. 2011
Dotaz: Mezi lidma se mluví,že chce město předělat z dětského hřiště ve školce na okružní (dolní)na dopravní hřiště a přemístit ho na dětské hřiště vedle prodejny flop.Což je jediný čistý místo(díky maminkám) na stalingradě kde si mužou děti vklidu hrát(bez nevychovaných nepřizpusobyvých spoluobčanu).Je to škoda že zničíte 2 hřiště kvuli dopravnímu,které se vám nikam ve Ždáře nehodí,tak ho dáte na stalingrad.Kdyby ste v této školce venku postavyli hřiště jako maj ve sluníčku tak vám budou děti vděčný!
Odpověď: (9. 5. 2011 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den, není to tak dávno, kdy se uvažovalo o zavření školky na Okružní-dolní případně o její přestavbě např. na bytový dům. Bohužel, nelze do budoucna počítat s takovými počty dětí, aby se opět nedotkly provozu škol a to nejen mateřských. Při přípravě stavby hřiště jsme stály před možností umístit hřiště na pozemky města, které se dnes využívají pro zahrádky u sousedního bytového domu nebo přestavět stávající hřiště. Zahrádky bychom už na plochu nového hřiště bez větších investic nevrátily, ale vyměnit provoz školky za hřiště pro maminky s dětmi s celodenním provozem nebude znamenat víc, než otočení klíče v zámku. Věřím, že provoz ukáže, že myšlenka spojit tyto dva provozy byla dobrá a že se nám tím podaří zabránit situaci, která nastala u 1.ZŠ, tedy chátrajícím objektům bez využití.
Pokud máte konkrétní námět, kam by se dopravní hřiště dalo přestěhovat, kontaktujte mě přímo na tel.č. 566 688 190 nebo e mail: irena.skodova@zdarns.cz.
Ing. Irena Škodová

Datum: 4. 5. 2011
Dotaz: Dobrý den,bude nějaká náhrada za nedávno vybudované hřiště pro veřejnost na Okružní Dolní, které bude patřit MŠ? Opravdu je hřiště MŠ na Okružní Dolní nejlepší lokalitou pro dopravní hřiště, zdá se mi, že například na Farčatech by to bylo mnohem vhodnější.Děkuji
Odpověď: (9. 5. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den, předpokládáme, že náhrada (s využitím stávajících herních prvků) bude v prostoru mezi ulicemi Malá a U Jezu.

Datum: 28. 4. 2011
Dotaz: Velké Dářko a jeho hráz teď vypadá velmi smutně. Dřevorubci od Kinského pokáceli na straně od vody všechny stromy a ten binec z větví tam nechali ! Každý správný žďárák si rád zajede na Dářko a když to tam uvidí, jistě dostane chuť, vzít tu jednu zbylou větev a přetáhnout Kinského pozádech. Já tu chuť mám také !!
Foto té spouště mám, na vyžádání rád pošlu.
Odpověď: (9. 5. 2011 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den, omlouvám se, že jsem neodpověděla hned, ale protože Dářko, jak se úředně říká "nemám v kompetenci", zjišťovala jsem si informace pro odpověď. Souhlasím s Vámi: ten, kdo kácel mohl stáhnout zbývacící větve a uklidit po sobě. Pravděpodobně to nebyl pan Kinský, ale nějaký "Dr.voštěp", který si ušetřil práci a spolehál, že se všechno uklidí s opravou hráze. Vaši připomínku jsem předala pracovníkům a.s. Dr. Kinský a také jsem od nich zjistila, že ještě není uzavřeno výběrové řízení na dodavatele stavby a ani ještě nebylo rozhodnuto, zda jim bude přidělena dotace z Ministerstva ŽP, na čemž závisí celý průběh oprav hráze.
S pozdravem
Ing. Irena Škodová