Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 20. 5. 2011
Dotaz: dobrý den.Chtěla bych se zeptat jestli ve Žďáře chystáte farmářské trhy.děkuji za odpověď
Odpověď: (23. 5. 2011 - odbor sekretariát tajemníka a vnitřních věcí):
Dobrý den, dle sdělení odboru komunálních služeb se farmářské trhy nechystají. V létě a před vánoci proběhnou klasické prodejní trhy na náměstí.

Datum: 13. 5. 2011
Dotaz: Vážení,
setkala jsem se ve středu 11.5. t.r. před nádražím se skupinkou mladých skautů, kteří vybírali peníze na akci Liga proti rakovině. Chtěla bych poděkovat jejich vedoucímu/vedoucí za to, jak tito mladí lidé (mládenec snad 14 let a 2 dívenky snad 11 - 12 let) krásně vystupovali a reprezentovali skautský oddíl. Byl to pro mně příjemný zážitek a napíšu o tomto setkání článek do internetových novin.
Děkuji Vám předem za odpověď a za pomoc. H.Němcová, místopředs. Svaz důchodců České repub.
Odpověď: (19. 5. 2011 - odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den, s potěšením jsme si přečetli Vaše vyjádření k chování mladých lidí - skautů v našem městě. Velmi rádi sdělujeme jméno a kontakt na vedoucího tohoto oddílu. Kapitánem žďárského Přístavu vodních skautů Racek je pan Petr Bednář, kontakt: petrbednar@tiscali.cz.Předmět: Modré dny
Datum: 18. 5. 2011
Dotaz: Koupila sem dva lístky kvůli skupině Nightwork jako dárek k narozeninám pro sestru a švagra z Brna. Jelikož skupina Nightwork podle informací z tisku nevystoupí, tím pádem sem sestra se švagrem nehodlají přijet. Kdo mi vrátí peníze za vstupenky ??
Odpověď: (19. 5. 2011 - odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den, Město Žďár nad Sázaovu není hlavním organizátorem Koncertu Modrých dnů, i když na tuto akci poskytlo finanční příspěvek. Distribuci vstupenek má ve své kompetenci pouze společnost Modrý svět, proto se budete muset dotázat hlavních pořadatelů, jak tuto situaci vyřešit. Kontakty na pořadatele naleznete na oficiálních stránkách www.modredny.cz.

Předmět: Dotaz
Datum: 13. 5. 2011
Dotaz: Chci se zeptat,jestli na koncertu Modré dny vystoupí skupina Nightwork! Už je to už za týden a já pořád nevím, prosím odpovězte. A když tam nebudou , kdo místo nich vystoupí?
Děkuji
Odpověď: (19. 5. 2011 - odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den, skupina Nightwork na Megakoncertu Modrých dnů bohužel nevystoupí. Tuto informaci jsme se dozvěděli z tisku, nikoliv od pořadatele a dle jeho sdělení na připravovaném Megakoncertu Modrých dnů vystoupí skupina Kryštof a Republic of two. Podrobnější zprávy k organizaci celé akce nemáme. Vyjádření k chystanému koncertu bylo dnes zveřejněno na oficiálních stránkách Modrých dnů na webové adrese www.modredny.cz v tiskové zprávě.

Předmět: Pozemky Klafar
Datum: 18. 5. 2011
Dotaz: Dobrý den, ráda bych se informovala, jak pokračuje výkup a příprava stavebních pozemků na Klafaru - zda budou i nadále platit pravidla a podmínky pro kupující, která platila v předchozí etapě v r.2009 nebo zda jsou v jednání nové návrhy, týkající se např. ceny pozemků apod. Jedná se mi o pozemky, které bude prodávat město (nikoli p.Pelikán) v horní části Klafaru (za garážemi po obou stranách vývozu). Děkuji za odpověď! Marie Mahlová
Odpověď: (19. 5. 2011 - odbor majetkoprávní):
Dobrý den,
v současné době je zpracován projekt pro výstavbu dalších rodinných domů v lokalitě Klafar. Město však nemá k dispozici všechny pozemky dotčené touto výstavbou a z tohoto důvodu jedná s vlastníky pozemků o možné směně. Jakmile město bude vlastníkem všech pozemků, které jsou výstavbou dotčeny, bude vyhlášen záměr na prodej pozemků za účelem výstavby rodinných domů. Podmínky pro prodej těchto pozemků stanoví nově rada města a zastupitelstvo města. Projekt je v současné době zpracován v dolní části Klafaru. Lokalita horní části Klafaru (za garážemi po obou stranách úvozu) projektově zpracovaná není neboť město zde vlastní menší část pozemků.

Datum: 17. 5. 2011
Dotaz: Dobrý den,

jako ženě na MD mě mrzí,že se oplocené hřiště u prodejny "kravín"stane majetkem MŠ.
Je chráněno před venčením psů,alespoň v to díky oplocení věřím.Nechápu,proč by nemohlo zůstat alespoň v odpoledních hodinách i pro veřejnost.
Myslím,že nápad s dopravním hřištěm není šťastný již kvůli
umístění MŠ blízko u domů-tzn.zvýšení hlučnosti.
To nelze most posunout na místo garáží,které jsou za stadionem?Odpověď: (17. 5. 2011 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den, bohužel, podle informací z odboru komunálních služeb hřiště u MŠ podléhají hygienickým předpisům, které by byly nesplnitelné při kombinaci s odpoledním provozem zahrady pro veřejnost.Stávající oplocené dětské hřiště bude přemístěno na nedaleký prostor mezi ulice Malá-U Jezu. Nové přemostění sousisí a dopravním modelem města a navazuje na něj celá komunikančí síť, která by přesunem za garáže a zimní stadion ztratila smysl.
Ing. Irena Škodová

Datum: 17. 5. 2011
Dotaz: Dobrý den,

nemohu nereagovat na zamýšlený záměr přesunu dopravního hřiště na Okružní dolní.
Myslím,že je dopravní situace u MŠ již tak dost neúnosná díky "kvalitě"silnice Brodská,tudíž zde jezdí stále více aut.
I přesto,že je zamýšleno vytvoření místa pro autobusy,jež budou dovážet děti na dopr. hřiště,nedovedu si představit,kde na tak malém prostoru,se bude odehrávat jistě ne rychlý výstup a nástup dětí,čímž opět dojde k neúnosné situaci na silnici.Logičtější je stávající místo!
Odpověď: (17. 5. 2011 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,oprava Brodské ulice má být dokončena do 31.07.2011, takže její současná uzavírka se s dovážením dětí na výuku na nové dopravní hřiště časově nepotká. Dále máme informace od odboru komunálních služeb, že se zde plánuje dokončení podélného parkování na celé ulici, čímž by zde mohlo dojít k zlepšení provozu. Bohužel, jak jsem již odpovídala dříve, není zachování stávajícího dětského dopravního hřiště na Libušíně možné.
Ing. Irena Škodová

Předmět: Modré dny
Datum: 14. 5. 2011
Dotaz: Dobrý den.Zajímalo by mě,zda i letos rada či zastupitelstvo odsouhlasili nějaký příspěvem Modrým dnům? Dnes jsem se totiž z Deníku dozvěděla,že Nighwork na "megakoncert" nepřijedou.Jak je možné, že organizace i nadále křivě prodává lístky na tuto akci a klame lidi? Chápu,že nemoc člena skupiny nemohou ovlivnit,ale je jejich povinost to oznámit lidem.Akce se koná v budově v majteku města,je spojená se Žďárem,aktivity Modrých dnů jsou městem dotovány-vrhá to tedy špatné jméno i na město.
Odpověď: (16. 5. 2011 - tajemník):
Dobrý den,
Modré dny mají v rozpočtu 2011 schválen příspěvek ve výši 50 tis.Kč a získaly grant ve výši 10 tis.Kč. Informace o megakoncertu Nightwork máme pouze z tisku jako vy.
Bohužel organizátor s městem nekomunikuje a dle sdělení Domu kultury ještě v pátek 13.5.2011 nebyla podepsána smlouva a zaplacen pronájem sálu. Předpokládám, že celou situací se bude zabývat rada města. Velmi mne mrzí, že negativní dopady špatné komunikace Modrých dnů, dopadají i na město a MěÚ.

Datum: 12. 5. 2011
Dotaz: Dobrý den, z jakého důvodu je na komunikaci u elektra Global tolik dopravních značek STOP? Vzhledem k nízkému provozu právě na této komunikaci a její dobré přehlednosti mi použití značky STOP připadá dosti neopodstatněné a dle mého názoru by plně stačil trojúhelník dej přednost. Děkuji za vysvětlení.
Odpověď: (13. 5. 2011 - odbor dopravy):
Na nově budovaných křižovatkách se od roku 2007 musí postupovat podle závazné české technické normy ČSN 73 6102 „Projektování křižovatek na pozemních komunikacích“. Konkrétně se jedná o tzv. rozhledový trojúhelník, ve kterém nesmí být předměty vyšší než 0,7 m nad niveletou vozovky. Délka odvěsny rozhledového trojúhelníku na hlavní komunikaci i délka odvěsny na vedlejší komunikaci je stanovena výpočtem dle čl. 5.2.9, a to s ohledem na dovolenou rychlost na komunikacích, na dopravní značce a na skupině vozidel. Pokud se užije dopravní značka č. P 6 „Stůj, dej přednost v jízdě!“, tak délka odvěsny na hlavní komunikaci je delší a zároveň odvěsna na vedlejší kratší než při užití značky č. P 4 „Dej přednost v jízdě“, kde by délka odvěsny na hlavní byla sice kratší, ale na vedlejší mnohem delší. Vymezený rozhledový trojúhelník pro značku „Dej přednost v jízdě“ by značně omezoval využití území v prostoru křižovatky.
I když se může zdát, že jsou tam dostatečné rozhledové poměry a že by postačovala dopravní značka „Dej přednost v jízdě“, tak podle citované ČSN tam musí být dopravní značka č. P 6 „Stůj, dej přednost v jízdě!“.

Datum: 11. 5. 2011
Dotaz: Projeví se nějak v následujících týdnech rekonstrukce Brodské ulice na linkách městské dopravy? Budete občany informovat rozhlasem i tady na netu? Bude vůbec moct jezdit městská doprava po Okružní ulici, když tam bude svedena doprava z Brodské ulice a bude tam parkovat jako obvykle spousta aut po obou stranách silnice? Myslím tady zastávku na Brodské ulici u prodejny zvané "Kravín". Když už jsou lidi a jejich auta omezeni tou rekonstrukcí, tak ať aspoň nějak funguje MHD po Okružní ulici!
Odpověď: (13. 5. 2011 - odbor dopravy):
Odpověď z odboru komunálních služeb, který má tuto oblast v kompetenci:
"MHD nebude zatím omezena. Po trase je umístěno přechodné dopravní značení.K omezení MHD dojde až v závěru celé akce na dobu dvou dnů o víkendu. Termín není doposud znám. Informace budou včas na zastávkách MHD i na webu."