Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Předmět: Parkování
Datum: 12. 6. 2011
Dotaz: Dobrý den,

nevím jestli dotaz spadá pod tento odbor, ale zajímalo by mě, proč se na ulici Okružní horní z ničeho nic objevily žluté čáry na obrubníku? Už takhle tam je žalostný počet parkovacích míst a tímto město celou situaci akorát zhoršilo. Nebylo by lepší nejprve zajistit dotatek místa k parkování a pak teprve umisťovat nějaké zákazy?

S pozdravem Jan Ptáček
Odpověď: (13. 6. 2011 - odbor komunálních služeb):
Z důvodu rekonstrukce silnice I/19 ulice Brodská byla Krajským úřadem v Jihlavě povolena uzavírka této silnice a nařízena objízdná trasa po ulici Okružní horní i Okružní dolní, čímž se podstatnou měrou zvýšil provoz na ulici Okružní. Vozidla na Okružní horní byla stále zaparkována až přímo do křižovatky. Tato vozidla značně bránila ve výhledu vozidlům vyjíždějícím ze sídliště a ohrožovala tak bezpečnost silničního provozu. Vyznačením vodorovné dopravní značky č. V 12c se pouze zdůraznil již existující zákaz stání vyplývající z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích - § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb.: „Řidič nesmí zastavit a stát na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní“. Na stav ohrožující bezpečnost silničního provozu bylo upozorněno občanem bydlícím na sídlišti a vyznačení vodorovné dopravní značky bylo projednáno s Městskou policií i Policí ČR.
Předmět: parkoviště
Datum: 12. 6. 2011
Dotaz: Dobrý den.Chtěl jsem se zeptat,zda se počítá s rozšířením parkoviště na konci ulice Palachova za zákl.školou u tělocvičny?Tělocvična je dosti využívaná (což schvaluji).V týdnu po 15:00 hodině je totiž nemožné najít místo k zaparkování.Místní obyvatelé kteří se vracejí v pozdních hodinách z práce musí kroužit po už tak ucpané Palachově ulici a hledat místo k zaparkování! Děkuji za odpověď obyvatel zmíněné ulice
Odpověď: (13. 6. 2011 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den, pokud mám správné informace od odboru komunálních služeb, který tuto akci připravuje, jde o umístění nového parkoviště před bytovým domem Palachova 1795/25 tedy mezi posledním domem a hřištěm. Směrem k tělocvičně má být posíleno jen pár podélných parkvacích míst.
S pozdravem. Ing. Škodová

Předmět: k odpovědi
Datum: 9. 6. 2011
Dotaz: Dobrý den, jenom trochu ke zvýšeným nákladům.Zvýšené náklady se projevují právě v zajetém stereotypu našeho města.Bylo by třeba přizpůsobit se moderním trendům údržby zeleně, které naopak náklady snižují a zkvalitňují.Víte, Vámi zavrhnuté pocity a vzpomínky by právě měli být odrazovým můstkem ke spokojenosti žďáráků, jako třeba výstavba či rekonstrukce chodníků, zatím převažuje kvantita nad kvalitou, čili bezedný pytel městského rozpočtu.
Odpověď: (10. 6. 2011 - tajemník):
Dobrý den,
nemám pocit, že bych cokoliv zavrhoval, protože nic konkrétního nebylo předloženo a já osobně o tom rozhodovat ani nemohu. Nicméně pokud máte jakékoliv konkrétní návrhy, tak je můžete předložit jak příslušným odborům MěÚ nebo přímo radě nebo zastupitelstvu města.

Datum: 8. 6. 2011
Dotaz: Když už omezujete občany zákazy zastavení na ulici Okružní z důvodu zvýšeného provozu, proč také důsledněji nedbáte na bezpečnost silničního provozu vyplývající z dodržování rychlosti? Na této ulici je "dobrým" zvykem, že řidiči, snad v domnění, že si to můžou dovolit, když jedou po vedlejší silnici, překračují dost výrazně rychlost 50km, o překračování 30km rychlosti v úseku školky ani nemluvě. V nočních hodinách je pak běžné, že auta doslova prolétnou silnicí odhadem 100km rychlostí.
Odpověď: (10. 6. 2011 - odbor dopravy):
Váš dotaz spadá do kompetence policejních orgánů, proto byl postoupen městské a státní policii. Pouze policie ČR a MP je oprávněna dohledem na bezpečností provozu na pozemních komunikacích.

Předmět: Dotaz
Datum: 8. 6. 2011
Dotaz: Dobrý den, dostala jsem informaci, že se má otevírat nová restaurace na sídlišti Stalingrad v bývalém obchodním domě OSA. Máme okna hned naproti prostorům (cca 20m), kde by měla tato restaurace být. Pokud je tato informace pravdivá, jak můžeme postupovat, když s tímto záměrem nesouhlasíme.
Odpověď: (10. 6. 2011 - odbor stavební):
Dobrý den. Vlastník stavby spolu s projektantem se na stavebním úřadu informovali, za jakých podmínek by bylo možno plánovaný záměr (restauraci) realizovat a následně provozovat. Poněvadž k dnešnímu dni nebyla stavebnímu úřadu předložena žádost o změnu v užívání stavby, jejíž přílohou je mj. i projektová dokumentace, ze které by byl zřejmé rozsah a způsob nového užívání, nelze stanovit druh ani okruh účastníků správního řízení. Doporučuji dotazovat se v uvedené záležitosti přímo na stavebním úřadu a taktéž sledovat informace zvěřejněné na úřední desce úřadu.

Datum: 10. 6. 2011
Dotaz: Dobrý den, dle vyjádření pani starostky začne nová výstavba chodníků v našem městě. Chci se zeptat kdy konečně zkončí stálé překopávání chodníků? Myslím si že po dvaceti letech plánování by měli již být vidět nějaké výsledky.Zatím tu jsou jenom propadlé zámkové dlažby a to již po roce výstavby. Asfaltové nemají souvislou strukturu. Začne se také někdy myslet nad jejich kvalitou a dodržování řádné technologie?
Odpověď: (10. 6. 2011 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
prosím, aby jste nám napsal konkrétní místa propadlých nových chodníků. Protože pokud jsme nějaký případ přehlédli, budeme ho obratem reklamovat. U novostaveb chodníků máme totiž dostatečně dlouhou záruční dobu.
Pravděpodobně jste četl článek p.starostky o tom, že zastupitelstvo města schválilo úvěr, ze kterého budou v letošním roce provedeny OPRAVY stávajících chodníků v celkové výši 19 mil. Kč. A to je nejen po 20-ti letech, ale poprvé v historii města tak vysoká částka uvolněná na roční správu komunikací právě proto, aby se jejich stav zlepšil.

Předmět: Připomínka
Datum: 7. 6. 2011
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych reagovat na některé zde uváděné připomínky občanů co se týče ůdržby zeleně ve městě. Je to jen pár let pospátku kdy naše sídliště byla řádně kosena a udržována.V současné době se přikláním k mnoha občanům k jejich nespokojenosti a dávám jim plně za pravdu. To že firma vyhraje výběrové řízení, ještě nedává záruky stálé a kvalitní práce a odpovědnosti za ní. Bohužel naše město obhospodařuje Zahrada Vysočina, která nabyla dojmu že může vše. Je třeba radikálních a rázných změn.
Odpověď: (7. 6. 2011 - tajemník):
Děkuji za váš názor, nicméně rozhodnutí o tom, kdo bude dodavatelem je kompetencí rady města, která se problematikou údržby zeleně opakovaně zabývala. Každopádně si myslím, že ke kvalifikovanému rozhodnutí nestačí pouze pocity a vzpomínky, ale kvalitní analýza současných podmínek a cen v této oblasti, protože zkušenosti nám říkají, že přípasná změna těchto a podobných služeb je povětšinou provázena výrazným zvýšením nákladů. Vyší kvalitu stávajících služeb je naopak možné dosáhnout lepší a důslednější kontrolou provedených prací, která naopak další náklady s sebou nenese. V tomto duchu budu o vaší připomínce jednat s odborem komunálních služeb, který má zeleň k kompetenci.

Datum: 6. 6. 2011
Dotaz: dobry vecer,v jake fazi je rekonstrukce prestavby vchodu na svobodarnu c.6.bude jeste letos,pokud ano kdy,pokud ne tak na kdy planujete zacit.dekuji
Odpověď: (7. 6. 2011 - odbor stavební):
Dobrý den. Po ukončeném správním řízení a následném vydání provomocného povolení může být zmíněná stavba realizována. Dle informace vlastníka stavby proběhne realizace ještě v letošním roce.

Datum: 6. 6. 2011
Dotaz: Dne 27.4. byla zodpovězena v této Dotazovně otázka na aktualizaci informace o postupu přípravy přeložky silnice I/37 – Velký obchvat. Bylo zde napsáno, že "výsledné řešení bude zveřejněno v průběhu května 2011". Protože je už červen a na stránce www.zdarns.cz/mestsky-urad/obchvat.asp je poslední informace z 8.2.2010, chci se zeptat, jestli toto hledám správně. Prosím proto nejen za sebe ale hlavně za ostatní o zveřejnění aktualit na internetu. Informace o Velkém obchvatu mnoho občanů zajímá.
Odpověď: (7. 6. 2011 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den, na zveřejnění situace variantního řešení přednádražníhno prostoru pracujeme. Jak jsme však již uvedli v předchozí odpovědi, žádné další nové informace o přípravě obchvatu nemáme.
S pozdravem Ing. Irena Škodová

Datum: 3. 6. 2011
Dotaz: Prosím o výměnu nebo alespoň doplnění pískoviště na Okružní (dolní).Na nádvoří pod domem č.p.1914.Děkuji

Odpověď (odbor komunálních služeb):

Dobrý den,
písek bude vyměněn v průběhu května.
Odpověď: (6. 6. 2011 - odbor komunálních služeb):
dobrý den,
obratem zajistíme nápravu. K omylu došlo chybně uvedeným názvem ulice. Dům č.p. 1914 je na ulici Brodská.