Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele (pan starosta a pan místostarosta) můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

Pokud byste chtěli svůj dotaz, případně tip doplnit fotografiemi, určením místa v mapě využijte prosím Lepší místo www.lepsimisto.cz

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 22. 5. 2018
Dotaz: Dobrý den, kdo prosím zvolil takto nevhodně místo pro hrací prvky pro děti na Libušíně? Jednak je to blízko pod okny bydlících spoluobčanů, děti tam křičí, ruší to občany,nevydrží to dlouho, jak s tím děti zachází, agresivita dětí na těchto hracích prvcích je hrozná a rodiče jen přihlížejí, místo, aby svou ratolest napomenuli. firma tam víc nekompletuje, než ano, děti tyto hrací prvky již využívají, aniž by to bylo doděláno ! Jak je to možné ? Kdo nad tím dohlíží ?
Odpověď: (23. 5. 2018 - oddělení projektů a marketingu):
Vážená paní Novotná,
místo bylo zvoleno mj. s ohledem na bezpečnost dětí, vedení stávajících (elektrických a dalších) sítí v zemi, možnosti v sídlišti Libušín pro umístění dětského hřiště, na které bylo vzneseno již několik dotazů a požadavků. Konkrétní místo nového hřiště bylo vybráno odborníky z oblasti komunitních služeb, územního plánování, komunálních služeb, ale i místních občanů.
Cílem umísťování dětských hřišť je nejen rozvíjet pohybovou aktivitu u dětí, ale také navazovat sociální vazby s dalšími dětmi, odpoutat se od stereotypních aktivit, rozvíjet kreativitu, a také získávat zkušenosti v oblasti slušného chování a respektování pravidel. Pokud se tedy na hřišti budou vyskytovat děti, určitě budeme rádi, protože splní to, co jsme od něj očekávali. V případě, že však nerespektují pravidla a řády, je nutné upozornit především osoby dohlížející nad těmito dětmi.
Hřiště, dle vyjádření odboru komunálních služeb, bude hotové nejpozději příští týden. Kontrola současného stavu bude provedena co nejdříve. Děkujeme za upozornění.

Pokud jsem neodpověděl na veškeré dotazy, prosím kontaktujte Radku Remarovou, 778 744 303, radka.remarova@zdarns.cz.

S přáním pěkného dne
Ing. Jan Prokop
vedoucí Oddělení projektů a marketingu

Datum: 22. 5. 2018
Dotaz: Dobrý den,dnes 22.5.2018 nám kolem 13 hodiny na ulici V Lískách vyváželi popelnici s bioodpadem. A když jsme ji šli o pár minut později uklízet, měla upadené kolečko. Přitom když jsme ji plnou připravovali k vozovce na vývoz,tak byla zcela v pořádku a funkční.Jak prosím postupovat v těchto případech? Na koho se obrátit?Děkuji.
Odpověď: (23. 5. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
obraťte se prosím na kolegyni Kozákovou, mail: miluse.kozakova@zdarns.cz, tel.: 566 688 183, která s Vámi probere možnosti dalšího postupu v této věci.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Předmět: sečení
Datum: 20. 5. 2018
Dotaz: Dobrý den, stále není posečeno dětské hřiště na Vysočanech, někde tráva už nad kolena.
Odpověď: (23. 5. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
posečení hřiště je objednáno, kontrolovat jak a zda proběhlo budeme v tomto týdnu.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

Předmět: sečení
Datum: 22. 5. 2018
Dotaz: Dobrý den.Chtěl bych se zeptat kdy bude posečeno sídliště Stalingrad pod ulicí Brodská.Píšete že Žďár je sečen postupně po lokalitách.Stalingrad nad Brodskou byl "posečen" před poutí.Do dnešního dne není dosečeno kolem sloupů apd.,a sekáči nikde.Pod Brodskou je tráva skoro po pás včetně dětských hřišť.Děkuji za odpověď,přeji krásný den.
Odpověď: (23. 5. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane, posečení Stalingradu máme zadáno do konce měsíce května.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

Předmět: Dvůr Libušín
Datum: 22. 5. 2018
Dotaz: Dobrý den, myslela jsem si, že v rámci revitalizace ve dvoře na Libušíně již bude vše kvalitně zhotoveno a ono nic.To, že se tam dnes opět nic nedělo je již opravdu na diskuzi, jen tam stále visí nějaká pentle.Pod slovem revitalizace jsem si představovala kvalitní obnovu tohoto prostoru, včetně dosázení zeleně.Položení prorůstových dlaždit posypané hlínou, to je opravdu málo a pro zlost. ...
Odpověď: (23. 5. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní, na Libušíně v tomto období probíhá na různých místech jednak instalace herních prvků pro děti a jednak úprava zpevněných ploch. Ani v jednom případě se nejedná o celkovou revitalizaci lokality, ale o dílčí vylepšení stavu. Celková revitalizace v tuto chvíli není připravena k realizaci.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 22. 5. 2018
Dotaz: Četl jsem si dotazy k chystané VDV. Jestli to je tak, jak píšete, tak si myslím, že fungování VDV bude s velkými problémy, pokud vůbec. Za této situace bych nedoporučoval jako jiní, aby MHD Žďár byl součástí VDV. Minimálně do doby, než se všechno vyjasní, protože jinak město v tomto narazí a občané budou kritizovat město a ne kraj. Jak už tady psal někdo přede mnou, tak až se podaří zázrak a tajné jízdní řády VDV získáte, tak je prosím zveřejněte. Pro občany města je partnerem město, ne kraj!
Odpověď: (23. 5. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane, o způsobu napojení MHD do VDV bude rozhodnuto až na základě konkrétních podmínek, se zveřejněním jízdních řádů VDV počítáme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 22. 5. 2018
Dotaz: Z dopisu pana starosty vyplývá, že si v Jihlavě neuvědomují problémy provozu v zimě, klesá počet spojení mezi Žďárem a NMNM, nedostatečné časy na přestup na jiné autobusy a vlaky včetně rychlíků, nebude linková doprava zajíždět na zastávku k Městskému úřadu, zhoršení spojení přes Mělkovice a Veselíčko, horší spojení pro TOKOZ a podobně. To skutečně chtějí na krajském hejtmanství v Jihlavě toto uvést v život? A kdo to zaplatí? Je ještě nějaká šance toto zastavit? Jinak hromadná doprava zkolabuje.
Odpověď: (23. 5. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane, připomínky k návrhu jízdních řádů VDV město zaslalo na krajský úřad, který je doposud nezpracoval a neposkytl městu konečný výstup, jak s nimi bylo naloženo. O bližší informace se můžete obrátit přímo na krajský úřad - kontakt: http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/oj/odbor-dopravy-a-silnicniho-hospodarstvi
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 21. 5. 2018
Dotaz: Proč nebyla posekání zeleň okolo plotů Mateřské školy Haškova 1150/14?
Odpověď: (23. 5. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní, práce ještě nejsou dokončeny a budou v tomto místě teprve přebírány.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

Datum: 21. 5. 2018
Dotaz: Dobrý den,chci poděkovat za nové dětské hřiště na Libušíně. V pátek no dělníci zadělali páskami se zákazem vstupu,ale lidé ho už používají i když je napomene.Bylo by možné ho ještě lépe zabezpečit,než se bude moci používat po schválení dělníky.A ještě by bylo třeba dodat odpadkový koš.
Odpověď: (23. 5. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
s dodáním odpadkového koše počítáme. Zabezpečení je odpovídající, bohužel ale nezabrání neukázněnosti lidí.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

Datum: 22. 5. 2018
Dotaz: Děkuji za odpověď k chystané VDV.Co udělalo město kromě dopisu s připomínkami k obsáhlým nedostatkům a nedodělkům zaslaným na Krajský úřad ?...
Odpověď: (22. 5. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane, kromě zaslaného dopisu s připomínkami k jízdním řádům proběhlo osobní jednání ohledně přípravy podmínek možného napojení městské MHD do VDV s krajským odborem dopravy, proběhla telefonická a mailová komunikace na dané téma. Jedná se nejen o jízdní řády, ale i o tarifní podmínky, provozní podmínky, způsob odbavení cestujících, požadavky na technické vybavení vozů MHD, napojení na jiné IDS... Poslední komunikace na toto téma proběhla v měsíci dubnu. V případě bližšího zájmu o dané téma Vám navrhuji osobní schůzku na MÚ, kde bychom podrobněji osobně probrali případné Vaše konkrétní připomínky a náměty.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb