session id: 7kcti8bpveu4gk9okfe2f0jeq5 id otázky: OK1 OK2 prázdno