Bytová komise 2010 - 2014

předsedkyně komise:
Pavla Müllerová
tajemnice komise:
Lenka Milfajtová
členové komise:
Jiří Pulkrábek
Jana Michalová
Mgr. Josef Soukal
Miroslav Strouhal
Jaroslav Miklík
Emílie Vítková

Zápisy z jednání komise