10. schůze rady města konaná dne 11. 3. 2019

zveřejněno: 7. 3. 2019
konaná dne 11. 3. 2019

Pořad 10. schůze s anotacemi

Zápis z 10. schůze

1.

Investiční příspěvek na pořízení zvukového systému a promítacího plátna do Kina Vysočina

2.

Přijetí daru

3.

Plnění ročního taktického plánu PO Kultura za rok 2018

4.

Plnění ročního taktického plánu PO Sociální služby města za rok 2018

5.

Změna č. 1 ÚP

6.

Memorandum - kostel sv. J. Nepomuckého

7.

Revitalizace sportovní zóny - změnové listy

8.

Smlouva o nakládání s odpadem, dodatek č. 11

9.

Hospodaření MHD za rok 2018

10.

Výběr dodavatele dle zadávacího řízení na údržbu zeleně ZR – sečení 2019

11.

Úprava zastávky Bezručova

12.

Rozpočtové opatření č. 2

13.

Majetkoprávní jednání

14.

Byty a prostory sloužící podnikání

15.

Inventarizace 2018 – vyřazení majetku a odpis nedobytných pohledávek

16.

Udělení ocenění města ZR

17.

Kritéria pro přijímání dětí do 1. třídy základních škol a PO MŠ

18.

Různé