102. schůze rady města konaná dne 20. 6. 2022

zveřejněno: 16. 6. 2022
konaná dne 20. 6. 2022

Pořad 102. schůze s anotacemi

Zápis ze 102. schůze 

 

1.

Ukončení účetního období SATT a.s.

2.

Majetkoprávní jednání

3.

Byty a prostory sloužící podnikání

4.

Výběr dodavatele VZMR „Opravy komunikací Veselská, Tyršova, Neumannova ZR“

5.

Návrh na vyřazení betonových mís na květiny

6

Směrnice pro energetický management

7.

Smlouva o příspěvku na výstavbu kanalizace  ul. Santiniho

8.

Výběr dodavatele – Energetická opatření bytových domů Brodská 1876/27, 1905/33

9.

Samovýroba dřeva městské lesy

10.

Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování změny č. 2 územního plánu města

11.

Podpora prorodinné politiky 2022

12.

Změna Organizačního řádu MěÚ Žďár nad Sázavou

13.

Výjimka z Obecně závazné vyhlášky č. 3/2016

14.

Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně Domu kultury

15.

Různé

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.