103. schůze rady města konaná dne 1. 7. 2022

zveřejněno: 27. 6. 2022
konaná dne 1. 7. 2022

Pořad 103. schůze s anotacemi

Zápis ze 103. schůze 

 

1.

Memorandum o vzájemné spolupráci při výsadbě, údržbě a obnově zeleně ve městě – CETIN a.s.

2.

Smlouvy o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina

3.

Vyhlášení zadávacího řízení na dodavatele „Místní komunikace Jamská – nákupní park“.

4.

Výběr dodavatele Rekonstrukce rybníku Velký Posměch

5.

Návrh na zvýšení vstupného – Moučkův dům

6.

Různé

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.