11. schůze rady města konaná dne 25. 3. 2019

zveřejněno: 21. 3. 2019
konaná dne 25. 3. 2019

Pořad 11. schůze s anotacemi

Zápis z 11. schůze

1.

Účetní závěrka M.O.S.

2.

Smlouvy o příspěvku SVK – kanalizace Radonín, rekonstrukce střechy ČOV

3.

Majetkoprávní jednání

4.

Byty a prostory sloužící podnikání

5.

Vyhodnocení dotačního programu Podpora spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2019

6.

Vyhodnocení dotačního programu Organizovaný sport 2019

7.

Vyhodnocení dotačního programu Volný čas 2019

8.

Provádění terénních úprav Jamská

9.

Různé