13. schůze rady města konaná dne 15. 4. 2019

zveřejněno: 11. 4. 2019
konaná dne 15. 4. 2019

Pořad 13. schůze s anotacemi

Zápis z 13. schůze

1.

Hospodaření a účetní závěrka PO Active-SVČ za r. 2018

2.

Hodnocení ředitele PO Active-SVČ za rok 2018

3.

Informace o zapojení PO Active-SVČ do projektu Šablony II

4.

Změna účelu použití finančních prostředků

5.

Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na akci Úpravy přírodních zahrad – 7., 8.,12. MŠ a 4. a 5. ZŠ Žďár nad Sázavou

6.

Zadávací řízení Dopravní telematika ZR

7.

Veřejnoprávní smlouva Rada dětí a mládeže kraje Vysočina

8.

Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA

9.

Smlouvy o zajištění uměleckého vystoupení

10.

Výjimka z veřejné vyhlášky č. 3/2016

11.

Problematika SPOZ

12.

Přivítání Martiny Sáblíkové

13.

Dar Martině Sáblíkové

14.

Oběh dokladů

15.

Rozpočtové opatření č. 3

16.

Monitoring finančního řízení PO – čtvrtletní zpráva

17.

Majetkoprávní jednání RM

18.

Majetkoprávní jednání ZM

19.

Byty a prostory sloužící podnikání

20.

Příprava ul. Nádražní – Smlouva s CETIN

21.

Smlouvy o poskytnutí dotace na ekologickou výchovu a odpadové hospodářství

22.

Vyhodnocení DP Dotace pro poskytování sociálních a zdravotních služeb 2019

23.

Žádost o udělení výjimky DPS
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

24.

Veřejnoprávní smlouvy – Charita, Senioři ČR

25.

Různé