14. schůze rady města konaná dne 6. 5. 2019

zveřejněno: 2. 5. 2019
konaná dne 6. 5. 2019

Pořad 14. schůze s anotacemi

Zápis ze 14. schůze

1.

Přehledy úhrad za služby domovy

2.

Organizační změna DS

3.

Pravidla pro výběr uživatele

4.

Smlouva o výpůjčce dopravního prostředku E.ON

5.

Majetkoprávní jednání

6.

Byty a prostory sloužící podnikání

7.

Pověření výkonem opatrovníka
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

8.

Výsledky konkurzního řízení na ředitele – ředitelku Základní školy Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace

9.

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Městská třída – část II Nádražní, Žďár nad Sázavou

10.

Revitalizace sportovní zóny – změnové listy

11.

Informace o SKLH
Ústní zpráva

12.

Hodnocení školských a neškolských příspěvkových organizací za r. 2018
Ústní zpráva

13.

Různé

  • Rezignace člena bytové komise
    Ústní zpráva
  • Rezignace člena komise prorodinných aktiv, sociální a zdravotní
    Ústní zpráva