15. schůze rady města konaná dne 20. 5. 2019

zveřejněno: 16. 5. 2019
konaná dne 20. 5. 2019

Pořad 15. schůze s anotacemi

1.

Dodatek č. 1 ke smlouvě na zajištění čištění a zimní údržby místních a účelových komunikací a ostatních ploch v majetku města

2.

Smlouva na realizaci VO Stržanov

3.

Darovací smlouva

4.

Doplnění pořadníku DPS

5.

Majetkoprávní jednání

6.

Byty a prostory sloužící podnikání

7.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva kultury ČR

8.

Vyhodnocení dotačního programu Dotace rady města 2019

9.

Smlouva o spolupráci s Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě

10.

Představení ředitele ZŠ Palachova Žďár nad Sázavou

11.

Různé:

  • Zplnomocnění k zastupování na sněmu SMO ČR