15. schůze rady města konaná dne 20. 5. 2019

zveřejněno: 16. 5. 2019
konaná dne 20. 5. 2019

Pořad 15. schůze s anotacemi

Zápis z 15. schůze

1.

Dodatek č. 1 ke smlouvě na zajištění čištění a zimní údržby místních a účelových komunikací a ostatních ploch v majetku města

2.

Smlouva na realizaci VO Stržanov

3.

Darovací smlouva

4.

Doplnění pořadníku DPS
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

5.

Majetkoprávní jednání

6.

Byty a prostory sloužící podnikání

7.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva kultury ČR

8.

Vyhodnocení dotačního programu Dotace rady města 2019

9.

Smlouva o spolupráci s Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě

10.

Představení ředitele ZŠ Palachova Žďár nad Sázavou
Ústní zpráva

11.

Různé:

  • Zplnomocnění k zastupování na sněmu SMO ČR
    Ústní zpráva