16. schůze rady města konaná dne 3. 6. 2019

zveřejněno: 30. 5. 2019
konaná dne 3. 6. 2019

Pořad 16. schůze s anotacemi

Zápis z 16. schůze

1.

Investiční příspěvek na pořízení nového zvukového systému a promítacího plátna Kino Vysočina

2.

Žádost o převod investičních prostředků do rozpočtu města, rozpočtové opatření č. 1/2019

3.

Majetkoprávní jednání RM

4.

Majetkoprávní jednání ZM

5.

Byty a prostory sloužící podnikání

6.

Účetní závěrka města Žďár nad Sázavou za rok 2018

7.

Závěrečný účet města Žďár nad Sázavou za rok 2018

8.

Rozpočtové opatření č. 4

9.

Úvěr ve výši 57 mil. Kč

10.

Dohoda o přezkoumání hospodaření města za rok 2019

11.

Odpis pohledávek za nezletilé poplatníky – komunální odpad

12.

Petice za umístění stromů ZR 4

13.

Zimní údržba

14.

Rozvoj cyklodopravy – smlouva o pronájmu stavby silnice I. třídy

15.

Smlouvy o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina

16.

Smlouvy o příspěvku SVK:
- PD ZR 7, RK ul. Komenského

17.

Koncepce bydlení

18.

Pověření výkonem opatrovníka
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

19.

Vzdělávací akce S lesníkem do lesa

20.

Smlouva Concentus Moraviae

21.

Problematika ZŠ Palachova 2189/35

22.

Cena propagačního materiálu

23.

Smlouva MA 21

24.

Změna Organizačního řádu MěÚ
Ústní zpráva

25.

Různé:

  • Rezignace člena Kulturní komise a jmenování nového člena Kulturní komise